Czytelnia OWR i DŻS
Czytelnia FCDCN
Zasady udostępniania


WSTECZ
Archiwalia / Kolekcje \ ''Solidarność'' \ Arch. 1 III. - Archiwum NSZZ ''Solidarność'' Małopolska
1 2 3 4 5 z 5Tom 051 (SKZ VII)

NSZZ “Solidarność”. Zarząd Regionu Małopolska. Sekcja Kontaktów z Zakładami Pracy.

Komisje zakładowe (8-175) i wybory delegatów.
Teczka 1: Komisje zakładowe (nr: 8, 10, 11, 13, 15, [16, 253, 474], 21, 22, 26, [28, 621, 1955], 33, 35, 40, 41, 43, [45, 404, 760, 833].
Informacje z zakładów pracy o powstawaniu niezależnych samorządnych związków zawodowych. Protokoły z zebrań założycielskich i z wyboru delegatów na WZD, wykazy osobowe oraz inne materiały dotyczące głównie początków działalności (1980-1981).
Teczka 2: Komisje zakładowe (nr: 46, 49, 55, [61, 75, 924], [63, 540, 980, 1163, 1217], 66, 71, 73, [78, 116, 1320], 79, [81, 997], 84, 85, 93, 98, [104, 344], 110, 114, [118, 421, 504], 120, 121, 126, 138, 142, 144, 146, 147, [60, 152, 169], 154, 160, [166, 498, 964], [172, 129, 30, 112], 175.
 DO GÓRY    ID: 1618 | 1         


Tom 052 (SKZ VII)

NSZZ “Solidarność”. Zarząd Regionu Małopolska. Sekcja Kontaktów z Zakładami Pracy. Komisje zakładowe (176-633)

Teczka 1: Komisje zakładowe (176, 179, 181, 182, 185, 191, 192, 1944, [206, 22, 149], 213, [215, 430, 755], 216, 238, 242, 243, 248, [251, 442, 510], [260, 905, 1382, 488, 2210, 19], 261, [265, 1509], [266, 607], [275, 212], [108, 109, 252, 261, 277], [279, 793], [281, 1283], [283, 259, 407], [27, 119, 292], [293, 1385, 1888], 296, 309, [311, 867], [173, 313, 299, 395, 422, 477], [314, 824], [325, 341], 329, [333, 976, 706, 937, 1644], [334, 598, 753, 800, 1019, 1150, 1154, 1258, 1694, 1929], [336, 503], 392, 397, 402, 405, 424, 435, [437, 420], [443, 1388], 448, [208, 255, 451, 455, 467, 583, 1467, 1958, 2102], 469, 472, [143, 483, 803], 494, 496, 497, 505, 511, 551, [516, 770, 1909, 2211). Protokoły z zebrań i wyboru delegatów na WZD Regionu, wykazy osobowe władz i inne materiały dotyczące działalności.
Teczka 2: Komisje zakładowe (523 [1515], 527, 533, 542, 543 [841, 1553], 552, 564, 568, 571 [190, 1607], 576, 578 [936, 1103, 1777], 579 [133, 915], 580, 582 [664, 1104, 1920], 586, 606, 613, 616, 620, [77, 130, 789], 632, 633. Protokoły z zebrań i z wyboru delegatów na WZD regionu, wykazy osobowe władz i inne materiały dotyczące działalności (1980-1981).
 DO GÓRY    ID: 1619 | 1         


Tom 053 (SKZ VII)

NSZZ “Solidarność”. Zarząd Regionu Małopolska. Sekcja Kontaktów z Zakładami Pracy. Komisje zakładowe (606-1791).

Teczka 1: Komisje Zakładowe - nr: 656, 660, 661, 670, [312, 1087], 677, 681, [960, 1275, 2092], 685, [128, 746], 687, 689, 697 [836, 899], [135, 168, 196, 400, 703, 712, 832, 875, 906, 1113, 1153, 1755, 1157, 1677, 1157, 1038, 1257, 1835], 700, 713 [348, 454, 1006, 1561], 723, 754 [102], 764 [25, 150, 305, 619, 1273, 1543, 1560, 1624, 2082], 765 [301], 767 [587, 805, 953, 1364, 1801], 769 p[20, 479, 834, 1009], 772 [107, 1507, 2060], 804, 806, 816, 817, 819. Protokoły z zebrań i z wyboru delegatów na WZD Regionu, wykazy osobowe władz i inne materiały dotyczące działalności (1980-1981).
Teczka 2: Komisje Zakładowe - nr: 871 [1403, 1916], 908, 910, 963, 972[1520], 997, 1002, 1004 [388, 771, 6108], 1022 [57], 1025, 1029-1032 423], 1050, 1061, 1069 [137], 1073, 1091 [94, 1838], 1092, 1102 [535, 699, 808], 1105 [18], 1108 [553, 1071], 1110, 1144 [527, 663], 1156 [186], 1183 [1247, 1205]. Protokoły z zebrań i z wyboru delegatów na WZD Regionu, wyjazdy osobowe władz i inne materiały dotyczące działalności (1980-1981).
Teczka 3: Komisje zakładowe – nr: 1224 (1121, 1658], 1241, 1270 [59, 167, 320], 1297, 1377 [1781], 1402, 1429 [1053], 1452, 1463 [36, 184, 509, 1565, 1659, 1908], 1490, 1517 [1026, 2062], 1558, 1570, [493, 1305], 1622 [977, 1965], 1663 [522], 1669, 1763, 1766, 1770, 1791. Protokoły z zebrań i z wyboru delegatów na WZD Regionu, wykazy osobowe władz i inne materiały dotyczące działalności (1980-1981).
Teczka 4: Komisje zakładowe (teren) – nr: Chrzanów (1076), rejon Krzeszowice – Zabierzów [nr 319, 349, 468, 499, 550, 801, 880, 882, 883, 935, 966, 1057, 1274, 1405, 1489, 1620, 1811], Limanowa [2144], Mszana Dolna [545, 692, 2001], Myślenice [82, 134, 1072], Proszowice [401], Rabka [563, 716, 1776], Skawina [17, 262, 1289, 1549, 1782, 1803, 1953], Sucha Beskidzka (539, 911, 1206, 1319], Wadowice [573], Zakopane [124, 452]. Protokoły z zebrań i z wyboru delegatów na WZD Regionu, wykazy osobowe władz i inne materiały dotyczące działalności (1980-1981).
 DO GÓRY    ID: 1620 | 1         


Tom 054 (SKZ VII)

NSZZ “Solidarność”. Zarząd Regionu Małopolska. Sekcja Kontaktów z Zakładami Pracy.

Przygotowania do WZD – OKW nr 1
Protokoły z zebrań – legitymacje członków, delegaci (zebrania, wybory, listy obecności), kandydaci na kandydatów do zarządu regionu, ewidencja organizacji zakładowych, prawybory (5 VII 1981), przedwybory (5 VII 1981), lista wyborcza kandydatów na delegatów na Walny Zjazd Krajowy, przedwybory (5 VII 1981), lista wyborcza kandydatów do komisji regionalnej, przedwybory (5 VII 1981), lista wyborcza kandydatów do Regionalnej Komisji Rewizyjnej.
 DO GÓRY    ID: 1621 | 1         


Tom 055 (SKZ VII)

NSZZ “Solidarność”. Zarząd Regionu Małopolska. Sekcja Kontaktów z Zakładami Pracy.

Przygotowania na Walny Zjazd Delegatów - Regionalna Komisja Wyborcza, kwestionariusz do konsultacji ordynacji wyborczej, projekty ordynacji wyborczej, OKW nr 3 i nr 4. WZD (listopad 1980, upoważnienia – lipiec).
Regionalna Komisja Wyborcza, Projekty ordynacji wyborczej, upoważnienia na WZD (22 XI 1980) w filharmonii, materiały WZD – 14, 21 VI, kwestionariusz do konsultacji ordynacji wyborczej w organizacjach zakładowych, Walne Zebranie Delegatów, apel członków NSZZ „S”, okręgu nr 4 (Krowodrza), okręg nr 3 (Grzegórzki), okręg wyborczy nr 8.
 DO GÓRY    ID: 1622 | 1         


Tom 056 (SKZ VII)

NSZZ “Solidarność”. Zarząd Regionu Małopolska. Sekcja Kontaktów z Zakładami Pracy.

Teczka 1: Wykazy organizacji zakładowych NSZZ „S” zarejestrowanych w MKZ Kraków. Rejestr kół wg okręgów wyborczych (1980-1981).
Teczka 2: Listy organizacji zakładowych NSZZ „S” zarejestrowanych w Małopolsce.
 DO GÓRY    ID: 1623 | 1         


Tom 057 (SIN VIII)

NSZZ “Solidarność”. Zarząd Regionu Małopolska. Sekcja Interwencji.

Korespondencja w sprawach interwencyjnych.
Styczeń 1981 - luty 1981.
 DO GÓRY    ID: 1624 | 1         


Tom 058 (SIN VIII)

NSZZ “Solidarność”. Zarząd Regionu Małopolska. Sekcja Interwencji.

Korespondencja w sprawach interwencyjnych.
Marzec 1981 - kwiecień 1981.
 DO GÓRY    ID: 1625 | 1         


Tom 059 (SIN VIII)

NSZZ “Solidarność”. Zarząd Regionu Małopolska. Sekcja Interwencji.

Korespondencja w sprawach interwencyjnych.
Maj 1981-maj 1981.
 DO GÓRY    ID: 1626 | 1         


Tom 060 (SIN VIII)

NSZZ “Solidarność”. Zarząd Regionu Małopolska. Sekcja Interwencji.

Korespondencja w sprawach interwencyjnych.
Kwiecień 1981 - sierpień 1981.
 DO GÓRY    ID: 1627 | 1         


Tom 061 (SIN VIII)

NSZZ “Solidarność”. Zarząd Regionu Małopolska. Sekcja Interwencji.

Korespondencja w sprawach interwencyjnych.
Lipiec 1981.
 DO GÓRY    ID: 1628 | 1         


Tom 062 (SIN VIII)

NSZZ “Solidarność”. Zarząd Regionu Małopolska. Sekcja Interwencji.

Korespondencja w sprawach interwencyjnych.
Sierpień 1981.
 DO GÓRY    ID: 1629 | 1         


Tom 063 (SIN VIII)

NSZZ “Solidarność”. Zarząd Regionu Małopolska. Sekcja Interwencji.

Korespondencja w sprawach interwencyjnych.
Wrzesień 1981.
 DO GÓRY    ID: 1630 | 1         


Tom 064 (SIN VIII)

NSZZ “Solidarność”. Zarząd Regionu Małopolska. Sekcja Interwencji.

Korespondencja w sprawach interwencyjnych.
Październik 1981.
 DO GÓRY    ID: 1631 | 1         


Tom 065 (SIN VIII)

NSZZ “Solidarność”. Zarząd Regionu Małopolska. Sekcja Interwencji.

Korespondencja w sprawach interwencyjnych.
Listopad 1981 - grudzień 1981.
 DO GÓRY    ID: 1632 | 1         


Tom 066 (SIN VIII)

NSZZ “Solidarność”. Zarząd Regionu Małopolska. Sekcja Interwencji.

Korespondencja w sprawach interwencyjnych.
Listopad 1980 - grudzień 1980.
 DO GÓRY    ID: 1633 | 1         


Tom 067 (SIN VIII)

NSZZ “Solidarność”. Zarząd Regionu Małopolska. Sekcja Interwencji (inne)
 DO GÓRY    ID: 1634 | 1         


Tom 068 (DZ IX)

NSZZ “Solidarność”. Zarząd Regionu Małopolska. Dział Zagraniczny.

Korespondencja, różne.
 DO GÓRY    ID: 1635 | 1         


Tom 069 (DA X)

NSZZ “Solidarność”. Zarząd Regionu Małopolska. Dział Administracji.

Wykaz pracowników, kwestionariusze osobowe, listy obecności, wnioski urlopowe, podania o pracę, fundusz socjalny (zasady gospodarowania, regulamin), wypowiedzenia, nagany.
 DO GÓRY    ID: 1636 | 1         


Tom 070 (DA X)

NSZZ “Solidarność”. Zarząd Regionu Małopolska. Dział Administracji.

Notatki, potwierdzenia wywozu, karty drogowe, delegacje, umowy, protokoły, korespondencja wewnętrzna, pisma przychodzące i do wiadomości, pisma wychodzące, faktury, księga domiaru robót.
 DO GÓRY    ID: 1637 | 1         


Tom 071 (DF XI)

NSZZ “Solidarność”. Zarząd Regionu Małopolska. Dział Finansowy.

Księgowość. Płace, zasiłki, delegacje, kasa (raporty kasowe, faktury, przelewy, pokwitowania), kontrola finansowa działalności sekcji, delegatur, korespondencja Sekcji, Sekcja Emerytów i Rencistów (rozliczenia), kolportaż prasy, biletów, plakaty, znaczki, rewersy, zapotrzebowania, różne.
 DO GÓRY    ID: 1638 | 1         


Tom 072 (DF XI)

NSZZ “Solidarność”. Zarząd Regionu Małopolska. Dział Finansowy.

Rachunki, przelewy, pokwitowania i faktury.
 DO GÓRY    ID: 1639 | 1         


Tom 073 (DF XI)

NSZZ “Solidarność”. Zarząd Regionu Małopolska. Dział Finansowy.

Andrychów, Bochnia, Brzesko, Dębica, Dobczyce, Gorlice, Jasło, Kraków, Krosno, Krynica, Limanowa, Miechów, Mszana Dolna, Myślenice, Nowy Sącz, Nowy Targ, Skawina, Sucha Beskidzka, Tarnów, Tuchów, Wadowice, Wieliczka, Zakopane, inne miejscowości, bez nazwy miejscowości.
 DO GÓRY    ID: 1640 | 1         


Tom 074 (DF XI)

NSZZ “Solidarność”. Zarząd Regionu Małopolska. Dział Finansowy.

Rozliczenia, umowy (zlecenie, najmu, wydawnicze), pisma wychodzące, pisma przychodzące, pisma wewnętrzne, preliminarz, plany dochodów (różne, sprawozdania finansowe), pisma dotyczące składek członkowskich, płace, dofinansowania i zasiłki.
 DO GÓRY    ID: 1641 | 1         


Tom 075 (OPSZ XII)

NSZZ „Solidarność”. Zarząd Regionu Małopolska. Ośrodek Prac Społeczno-Zawodowych.

Regulaminy, zakres prac i rola OPSZ (Wrocław, Małopolska), komunikaty OPSZ, ankiety ośrodka, księga inwentarzowa księgozbioru, różne.
 DO GÓRY    ID: 1642 | 1         


Tom 076 (OPSZ XII)

NSZZ „Solidarność”. Zarząd Regionu Małopolska. Ośrodek Prac Społeczno-Zawodowych.

Projekty podwyżek cen i rekompensat dotyczących wzrostu kosztów utrzymania, wstępny raport z wyników badań nad stosunkiem członków „Solidarności” do podwyżek cen i systemu rekompensat, karty informacyjne współpracownika, odpowiedzi na ankiety OPSZ w sprawie tzw. „podatku stabilizacyjnego” i podwyżek cen, korespondencja, problematyka wyborów do rad narodowych.
 DO GÓRY    ID: 1643 | 1         


Tom 077 (OD XIII)

NSZZ “Solidarność”. Zarząd Regionu Małopolska. Ośrodek Dokumentacji i Archiwum.

Dokumenty związane z pracą ODiA, wystawa “Marzec 1968”, wystawa “Póki my żyjemy”, kopie plakatów, ulotek, dokumentów wykonane przez ODiA (1980), korespondencja ośrodka (pisma wewnętrzne, pisma wychodzące, pisma przychodzące, inne pisma z 1980 i 1981), dokumenty z lat 1956-1957, ZNP.
 DO GÓRY    ID: 1644 | 1         


Tom 078 (OPW XIV)

NSZZ “Solidarność”. Zarząd Regionu Małopolska. Ośrodek Prasowo-Wydawniczy.

Dokumenty związane z organizacją i pracami Ośrodka, działalność wydawnicza, sprawy lokalowe, zamówienia związane z działalnością wydawniczą, “Tygodnik Małopolski”.
 DO GÓRY    ID: 1645 | 1         


Tom 079 (S XV)

NSZZ “Solidarność”. Zarząd Regionu Małopolska. Sekretariat.

Pisma przychodzące (wrzesień-grudzień 1980, styczeń-czerwiec 1981), korespondencja wewnętrzna sekcji ZR.
 DO GÓRY    ID: 1646 | 1         


Tom 080 (S XV)

NSZZ “Solidarność”. Zarząd Regionu Małopolska. Sekretariat.

Pisma przychodzące (lipiec-grudzień 1981), teleksy ZR.
 DO GÓRY    ID: 1647 | 1         


Tom 081 (S XV)

NSZZ “Solidarność”. Zarząd Regionu Małopolska. Sekretariat.

Pisma wychodzące (wrzesień-grudzień 1980, styczeń-grudzień 1981).
 DO GÓRY    ID: 1648 | 1         


Tom 082 (S XV)

NSZZ “Solidarność”. Zarząd Regionu Małopolska. Sekretariat.

Pisma do wiadomości (wrzesień 1980-kwiecień 1981, maj-grudzień 1981).
 DO GÓRY    ID: 1649 | 1         


Tom 083 (S XV)

NSZZ “Solidarność”. Zarząd Regionu Małopolska. Sekretariat.

Dziennik korespondencyjny (październik 1981 - grudzień 1981), ewidencja pieczątek.
 DO GÓRY    ID: 1650 | 1         


Tom 084 (R XVI)

NSZZ “Solidarność”. Zarząd Regionu Małopolska. Rzecznik Prasowy.

Oświadczenia, korespondencja.
 DO GÓRY    ID: 1651 | 1         


Tom 085 (DO XVII)

NSZZ “Solidarność”. Zarząd Regionu Małopolska. Dział Oświaty i Wychowania Społecznego.

Korespondencja wewnętrzna i pisma „do wiadomości”, pisma wychodzące, harcerstwo, zakres działania, Sekcji Oświaty i Wychowania Społecznego, różne.
 DO GÓRY    ID: 1652 | 1         


Tom 086 (KOWP XVIII)

NSZZ “Solidarność”. Zarząd Regionu Małopolska. Komitet Obrony Więzionych za Przekonania.

Petycje do władz z podpisami
 DO GÓRY    ID: 1653 | 1         


Tom 087 (KOWP XVIII)

NSZZ “Solidarność”. Zarząd Regionu Małopolska. Komitet Obrony Więzionych za Przekonania.

Apele, komunikaty KOWzaP
 DO GÓRY    ID: 1654 | 1         


Tom 088 (KK XIX)

NSZZ “Solidarność”. Zarząd Regionu Małopolska. Koło Kombatantów, sekcje emerytów i rencistów przy komisjach zakładowych regionu.

Statut, ordynacja wyborcza, karty członkowskie, pisma przychodzące, deklaracje.
 DO GÓRY    ID: 1655 | 1         


Tom 089 (EiR XX)

NSZZ “Solidarność”. Zarząd Regionu Małopolska. Koło Emerytów i Rencistów.

Koło Emerytów i Rencistów przy ZR Małopolska, koła Emerytów i Rencistów przy Komisjach Zakładowych Regionu, informacje o istnieniu Sekcji Emerytów i Rencistów przy Komisjach Zakładowych Regionu.
 DO GÓRY    ID: 1656 | 1         


Tom 090 (EiR XX)

NSZZ “Solidarność”. Zarząd Regionu Małopolska. Koło Emerytów i Rencistów.

Upoważnienia i pełnomocnictwa, poszczególne miasta spoza regionu, pisma wychodzące, pisma przychodzące.
 DO GÓRY    ID: 1657 | 1         


Tom 091 (ER XX)

NSZZ “Solidarność”. Zarząd Regionu Małopolska. Koło Emerytów i Rencistów.

Dokumenty związane z działalnością Krajowej Komisji Koordynacyjnej Emerytów i Rencistów – uchwały, protokoły itp., Ogólnopolski Zjazd Emerytów i Rencistów w Jastrzębiu-Zdroju 15 XII 1980, dokumenty wydane przez organy administracji państwowej, inne.
 DO GÓRY    ID: 1658 | 1         


Tom 092 (KZ XXI)

NSZZ “Solidarność”. Zarząd Regionu Małopolska. Koło Zakładowe ZR.

Korespondencja, zażalenia, protokoły, oświadczenia.
 DO GÓRY    ID: 1659 | 1         


Tom 093 (XXII)

NSZZ “Solidarność”. Zarząd Regionu Małopolska. Komisja Rewizyjna.

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej, protokoły z kontroli Zarządu Regionu, protokoły z zebrań i posiedzeń Komisji Rewizyjnej, wzory sprawozdań z kontroli, instrukcja pracy sekretariatu, korespondencja (zawiadomienia, pisma wewnętrzne),
 DO GÓRY    ID: 1660 | 1         


Tom 094 (SRP XXIII)

NSZZ “Solidarność”. Zarząd Regionu Małopolska. Sekcja Radców Prawnych.

Postulaty, regulaminy, komunikaty, oświadczenia, sprawozdania, oceny, wnioski.
 DO GÓRY    ID: 1661 | 1         


Tom 095

NSZZ “Solidarność”. Sprawa wolnych sobót.

Dokumenty Krajowej Komisji Porozumiewawczej i MKZ Małopolska w sprawie wolnych sobót, postulaty, protesty, uwagi, protesty poszczególnych Komisji Zakładowych, inne MKZ, pisma do dyrekcji, ministerstw.
 DO GÓRY    ID: 1662 | 1         


Tom 096

NSZZ “Solidarność”. Redakcja “Wiadomości Krakowskich”.

Materiały robocze redakcji, korespondencja.
 DO GÓRY    ID: 1663 | 1         


Tom 097

NSZZ “Solidarność”. Strajki.

Dokumenty ogólne dotyczące strajków, strajk (28 X 1981), strajk (3 X 1981), sprawa bydgoska, strajki służby zdrowia i pracowników oświaty i kultury, akcja protestacyjna (Nowy Sącz).
 DO GÓRY    ID: 1664 | 1         


Tom 098

NSZZ “Solidarność”. Sieć Wiodących Zakładów Pracy.

Teczka 1: Sieć bezpośredniej współpracy między organizacjami związkowymi wiodących zakładów pracy, dokumenty programowe i robocze Sieci.
Teczka 2: Listy wiodących zakładów pracy, Samorząd Pracowniczy (Rada pracownicza).
 DO GÓRY    ID: 1665 | 1         


Tom 099

NSZZ "Solidarność". Komisja Krakowska.

Dokumenty programowo-organizacyjne i robocze Komisji Krakowskiej, lista członków Komisji Krakowskiej, inicjatywy Komisji.
 DO GÓRY    ID: 1666 | 1         


Tom 100

NSZZ “Solidarność”. Inicjatywy społeczne.

Obywatelski Komitet Opieki nad Kopcem J. Piłsudskiego, Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej, Polski Klub Ekologiczny.
 DO GÓRY    ID: 1687 | 1         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
www.sowiniec.com.pl