Czytelnia OWR i DŻS
Czytelnia FCDCN
Zasady udostępniania


WSTECZ
Archiwalia / Kolekcje \ ''Solidarność'' \ Arch. 1 III. - Archiwum NSZZ ''Solidarność'' Małopolska
1 2 3 4 5 z 5Tom 101.

NSZZ “Solidarność”. Krajowy Zjazd Delegatów.

Organizacja i prace Zjazdu, uchwały, tezy, deklaracje, Biuro Prasowe Zjazdu, Region Małopolska, listy kandydatów na delegatów i listy delegatów na Zjazd, inne.
 DO GÓRY    ID: 1688 | 1         


Tom 102

NSZZ “Solidarność”. Krajowa Komisja Porozumiewawcza.

Uchwały KKP, oświadczenia, komunikaty KPP, apele.
 DO GÓRY    ID: 1689 | 1         


Tom 103

NSZZ “Solidarność”. Strajki studenckie NZS.

Oświadczenia, komunikaty, postulaty. Niezależne Zrzeszenie Studentów: AGH, ASP, PK, AM, WSP, AR, UJ. Porozumienie pomiędzy Komisja Międzyresortową a Międzyuczelnianą Komisja Porozumiewawczą. Regulamin Krakowskiej Rady Koordynacyjnej NZS. Projekt programu działania NZS. Ordynacja wyborcza na I Ogólnopolski Zjazd Delegatów. Rezolucja MKS, komunikat 12 II 1981 (o pogotowiu strajkowym), wyciąg z postulatów łódzkich, statut NZS, oświadczenia, różne
 DO GÓRY    ID: 1690 | 1         


Tom 104 (IRz „S”)

NSZZ “Solidarność” Indywidualnego Rzemiosła “Solidarność”.

Ordynacja wyborcza (projekt) i struktura związku, projekty statutu, statut, projekty zmian w statucie, projekty ustaw, uchwał, pełnomocnictwa, upoważnienia, sprawozdania, porozumienia, umowy, protokoły z posiedzeń kół terytorialnych, korespondencja w sprawach działalności, komisja koordynacyjna (skargi, zażalenia, korespondencja), skargi, zażalenia, rachunki, pisma różne.
 DO GÓRY    ID: 1691 | 1         


Tom 105 (RI „S”)

NSZZ “Solidarność”. NSZZ “Solidarność” Rolników Indywidualnych „Solidarność”.

Strajki, apele, odezwy, pisma odwołujące się do historii ruchu ludowego, postulaty rolników, sprawy do załatwienia, propozycje rolników z różnych miejscowości, NSZZ RI „Solidarność Wiejska”: poszczególne miejscowości, I Ogólnopolski Zjazd (14 XII 1980), Zjazd Wojewódzki w Krakowie (1 III 1981), region Polski Południowej, akcje protestacyjne: Siedlce - listopad 1981, Bydgoszcz - kwiecień 1981, styczeń – luty – Rzeszów - Ustrzyki), oświadczenia rolników o gotowości do zwiększenia produkcji rolnej, różne.
 DO GÓRY    ID: 1692 | 1         


Tom 106 (RI „S”)

NSZZ “Solidarność”. NSZZ “Solidarność” Rolników Indywidualnych „Solidarność”.

Region Kraków, związek ogólnokrajowy, Komisja ds. Realizacji Porozumień rzeszowsko-ustrzyckich, porozumienia organizacji rolniczych, poszczególne miejscowości regionu, referat ds. rolnych (Kraków), Komisja Interwencji (Kraków), pisma przychodzące i wychodzące (Kraków).
 DO GÓRY    ID: 1693 | 1         


Tom 107 (RI „S”)

NSZZ “Solidarność”. NSZZ “Solidarność” Rolników Indywidualnych „Solidarność”.

Działalność związku w poszczególnych miejscowościach i gminach regionu - „Solidarność” Podhala, Spisza i Orawy: Bielanka (gm. Raba Wyżna), Bukowina, Orawska (gm. Raba Wyżna), Falsztyn (gm. Łapsze Niżne), Frydman (gm. Łapsze Niżne), Harkabuz (gm. Raba Wyżna), Kacwin (gm. Łapsze Niżne), Łapne Wyżne (gm. Łapsze Niżne), Łapszanka (gm. Łapsze Niżne), Łapsze Niżne (gm. Łapsze Niżne), Łapsze Wyżne (Zarząd Gminny), Niedzica (gm. Łapsze Niżne), Podsarnie (gm. Raba Wyżna), Raba Wyżna (Zarząd Gminny), Rokociny Podhalańskie (gm. Raba Wyżna), Sieniawa (gm. Raba Wyżna), Skawa (gm. Raba Wyżna), Spytkowice (gm. Raba Wyżna), Trybsz (gm. Łapsze Niżne). Sprawy do załatwienia (1981).
 DO GÓRY    ID: 1694 | 1         


Tom 108

NSZZ “Solidarność”. Kurator zawieszonego NSZZ “S”.

Listy płac, potwierdzenia wysyłki poczty, upoważnienia do odbioru wynagrodzeń, korespondencja związana z wynagrodzeniami, zaświadczenia o internowaniu, upoważnienia do odbioru zarobków, zaświadczenia o zatrudnieniu.
 DO GÓRY    ID: 1695 | 1         


Tom 109

NSZZ “Solidarność”. Kurator zawieszonego NSZZ “S”.

Rachunki, potwierdzenia sald rachunków bankowych, wyciągi bankowe, polecenia księgowania itp.
 DO GÓRY    ID: 1696 | 1         


Tom 110

NSZZ “Solidarność” Zarząd Regionu Małopolska NSZZ “S”. Teleksy.

Teleksy: Agencji „Solidarności”, Mazowsze (III – VIII 1981)
 DO GÓRY    ID: 1697 | 1         


Tom 111

NSZZ “Solidarność” Zarząd Regionu Małopolska NSZZ “S”. Teleksy.

Teleksy Mazowsze (IX – XII 1981)
Teleksy: Mazowsze, Małopolska, studenckie, Gdańsk, Agencji “Solidarności”.
 DO GÓRY    ID: 1698 | 1         


Tom 112

NSZZ “Solidarność” Zarząd Regionu Małopolska NSZZ “S”. Teleksy.Małopolski Serwis Informacyjny (III-VIII 1981).
 DO GÓRY    ID: 1699 | 1         


Tom 113

NSZZ “Solidarność” Zarząd Regionu Małopolska NSZZ “S”. Teleksy. Małopolski Serwis Informacyjny (IX-VII 1981).
 DO GÓRY    ID: 1700 | 1         


Tom 114

NSZZ “Solidarność” Zarząd Regionu Małopolska NSZZ “S”. Teleksy.

Teleksy: Gdańsk, studenci.
 DO GÓRY    ID: 1701 | 1         


Tom 115

NSZZ “Solidarność” Zarząd Regionu Małopolska NSZZ “S”. Teleksy.

Teleksy: różne (m.in. do prezydenta Krakowa, listy otwarte, oświadczenia, do zarządów regionalnych NSZZ „S”, teleksy poszczególnych zakładów pracy, ankiety, informacje, aktualności, komunikaty, serwisy.
 DO GÓRY    ID: 1702 | 1         


Tom 116

NSZZ “Solidarność”. Zarząd Regionu Małopolska. Ankiety.

Ankieta na temat założeń do projektu ustawy o związkach zawodowych.
 DO GÓRY    ID: 1703 | 1         


Tom 117

NSZZ “Solidarność”. Zarząd Regionu Małopolska. Ankiety.

Ankieta na temat założeń do projektu ustawy o związkach zawodowych.
 DO GÓRY    ID: 1704 | 1         


Tom 118

NSZZ “Solidarność”. Zarząd Regionu Małopolska. Ankiety.

Ankieta w sprawie uczestnictwa w porozumieniach branżowych NSZZ “Solidarność”.
 DO GÓRY    ID: 1705 | 1         


Tom 119

NSZZ “Solidarność”. Zarząd Regionu Małopolska. Ankiety.

Ankieta w sprawie uczestnictwa w porozumieniach branżowych NSZZ “Solidarność”.
 DO GÓRY    ID: 1706 | 1         


Tom 120

NSZZ “Solidarność”. Zarząd Regionu Małopolska. Ankiety.

Ankieta dotycząca I Zjazdu “Solidarności” oraz aktualnej sytuacji w Polsce, ankieta w sprawie założeń do ordynacji wyborczej regionalnej NSZZ “Solidarność” Małopolska.
 DO GÓRY    ID: 1707 | 1         


Tom 121

NSZZ “Solidarność”. Zarząd Regionu Małopolska. Ankiety.

Ankieta na temat planowanej podwyżki cen żywności.
 DO GÓRY    ID: 1708 | 1         


Tom 122

NSZZ “Solidarność”. Zarząd Regionu Małopolska. Ankiety.

Ankieta zlecona przez Komisję Krajową - dane dla sekcji kontakty z Zakładami
 DO GÓRY    ID: 1709 | 1         


Tom 123

NSZZ “Solidarność”. Zarząd Regionu Małopolska. Ankiety.

Ankieta na temat planowanej podwyżki cen żywności, ankieta na temat wydatków z budżetu NSZZ „Solidarność”.
 DO GÓRY    ID: 1710 | 1         


Tom 124

NSZZ “Solidarność”. Zarząd Regionu Małopolska. Ankiety.

Ankieta w sprawie uczestnictwa w porozumieniach branżowych NSZZ „S”, ankieta Sekcji Informacji w związku z wypadkami bydgoskimi, ankieta dla delegatów Zjazdu Krajowego, ankiety (varia).
 DO GÓRY    ID: 1711 | 1         


Tom 125 (KZ AGH I/3)

NSZZ “Solidarność”. Uczelniany Komitet Zakładowy/Komisja Zakładowa AGH.

UKZ/KZ: sprawy organizacyjne i programowe, deklaracje wstąpienia do NSZZ „S”, listy członków NSZZ „S” z poszczególnych wydziałów AGH, uchwały komisji wydziałowych, program działania (regulamin organizacji zakładowej NSZZ „S” AGH, instrukcje wyborcze), Walne Zebranie Delegatów NSZZ „S”, (regulaminy, protokoły obrad, listy delegatów), AGH (protokoły zebrań KZ NSZZ „S”, listy obecności członków KZ na zebraniach.
 DO GÓRY    ID: 1713 | 1         


Tom 126 (KZ AGH I/3)

NSZZ “Solidarność”. Uczelniany Komitet Zakładowy/Komisja Zakładowa AGH.

UKZ/KZ: komisja zakładowa NSZZ „S” AGH: pisma wchodzące, pisma wychodzące, dzienniki podawcze.
 DO GÓRY    ID: 1714 | 1         


Tom 127 (KZ AGH I/3)

NSZZ “Solidarność”. Uczelniany Komitet Zakładowy/Komisja Zakładowa AGH.

UKZ/KZ: pisma różne do wiadomości.
 DO GÓRY    ID: 1715 | 1         


Tom 128 (KZ AGH II/1)

NSZZ “Solidarność”. Uczelniany Komitet Zakładowy/Komisja Zakładowa AGH.

Rektorat i Senat AGH (pisma, protokoły, okólniki, zarządzenia), Krakowska Komisja Porozumiewawcza Nauki NSZZ “Solidarność” (statut sekcji “Nauka”, postulaty dotyczące działalności naukowej), strajk (instrukcje strajkowe, postulaty, porozumienia postrajkowe), teleksy.
 DO GÓRY    ID: 1716 | 1         


Tom 129 (KZ AGH III/1)

NSZZ “Solidarność”. Uczelniany Komitet Zakładowy/Komisja Zakładowa AGH.

Warunki pracy i płacy, sprawy kadrowe.
 DO GÓRY    ID: 1717 | 1         


Tom 130 (KZ AGH IV/1)

NSZZ “Solidarność”. Uczelniany Komitet Zakładowy/Komisja Zakładowa AGH.

Sprawy socjalne, BHP, zaopatrzenie (pisma w sprawie zaopatrzenia, zamówienia wyposażenia), listy osób ubiegających się o przyznanie paczek żywnościowych dla dzieci.
 DO GÓRY    ID: 1718 | 1         


Tom 131 (KZ AGH V/2)

NSZZ “Solidarność”. Uczelniany Komitet Zakładowy/Komisja Zakładowa AGH.

Instytuty i komórki organizacyjne, dokumenty różne.
Dział Realizacji Remontów, Instytut Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej, Muzeum Geologiczne, dziekanat Ceramiki, Laboratorium Techniki Cieplnej, Instytut Automatyzacji, Inżynierii i Systemów Telekomunikacji, Instytut Maszyn i Sterowania UE, Instytut Odlewnictwa, Instytut Metalurgii Metali Nieżelaznych, dziekanat Metali Nieżelaznych, Metalurgia, dziekanat Metalurgii, Instytut Surowców Energetycznych, Instytut Geologii i Surowców Mineralnych, Międzyresortowy Instytut Geofizyki, dziekanat Geologiczny, Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska, Instytut Wiertniczo-Naftowy, dziekanat Geodezji Górniczej, dziekanat Wiertniczo-Naftowy, Instytut Geomechaniki Górniczej, Instytut Górnictwa Odkrywkowego, dziekanat Wydziału Górniczego, Dziekana Wydziału Maszyn, Instytut Elektroniki, Instytut Nowych Konwersji Energii. Dziekanat Wydziału Maszyn.
 DO GÓRY    ID: 1719 | 1         


Tom 132 (KZ AGH V/2)

NSZZ “Solidarność”. Uczelniany Komitet Zakładowy/Komisja Zakładowa AGH.

Instytuty i komórki organizacyjne, dokumenty różne.
 DO GÓRY    ID: 1720 | 1         


Tom 133 (KZ AGH VI/1)

NSZZ “Solidarność”. Uczelniany Komitet Zakładowy/Komisja Zakładowa AGH.

Ankiety w sprawie funduszu pośmiertnego pracowników AGH.
 DO GÓRY    ID: 1721 | 1         


Tom 134 (KZ AGH VII/1)

NSZZ “Solidarność”. Uczelniany Komitet Zakładowy/Komisja Zakładowa AGH.

Sprawy mieszkaniowe pracowników AGH.
 DO GÓRY    ID: 1722 | 1         


Tom 135 (KZ AGH VIII/2)

NSZZ “Solidarność”. Uczelniany Komitet Zakładowy/Komisja Zakładowa AGH.

Sekcja Emerytów i Rencistów AGH: działalność, listy członków, początki działalności sekcji, pomoc socjalna, dokumenty z działalności sekcji, protokoły, listy członków, głosy wyborcze.
 DO GÓRY    ID: 1723 | 1         


Tom 136 (KZ AGH VIII/2)

NSZZ “Solidarność”. Uczelniany Komitet Zakładowy/Komisja Zakładowa AGH.

Sekcja Emerytów i Rencistów AGH: głosy.
 DO GÓRY    ID: 1724 | 1         


Tom 137 (KZ AGH IX/1)

NSZZ “Solidarność”. Uczelniany Komitet Zakładowy/Komisja Zakładowa AGH.

Rada Zakładowa ZNP AGH, Sekcja Emerytów i Rencistów ZNP AGH, Karta Ewidencyjna członka Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP AGH.
 DO GÓRY    ID: 1725 | 1         


Tom 138 (KZ AGH X/1)

NSZZ “Solidarność”. Uczelniany Komitet Zakładowy/Komisja Zakładowa AGH.

Dokumenty różne dotyczące AGH.
 DO GÓRY    ID: 1726 | 1         


Tom 139

NSZZ “Solidarność”. Krakowska Fabryka Aparatów Pomiarowych MERA-KFAP.

Protokoły posiedzeń komisji zakładowej. Komunikaty, uchwały, rezolucje (17 X 1980-27 XI 1981).
 DO GÓRY    ID: 1727 | 1         


Tom 140

NSZZ “Solidarność”. Krakowska Fabryka Aparatów Pomiarowych „MERA-KFAP”.

Pisma przychodzące (19 IX 1980-7 XII 1981).
 DO GÓRY    ID: 1728 | 1         


Tom 141

NSZZ “Solidarność”. Krakowska Fabryka Aparatów Pomiarowych „MERA-KFAP”.

Pisma wychodzące, instrukcje strajkowe, zaświadczenia, delegaci na Walne Zebranie, różne.
 DO GÓRY    ID: 1729 | 1         


Tom 142

NSZZ “Solidarność”. Krakowska Fabryka Aparatów Pomiarowych „MERA-KFAP”. Oddział Nowy Sącz (Limanowa).

Akta wyborcze (1980-1981), akta komisji: ds. gospodarności, ds. pracy i płacy, ds. socjalno-bytowych, kadrowe, ds. zwolnień i przyjęć (8 XII 1980 - 5 X 1981).
 DO GÓRY    ID: 1730 | 1         


Tom 143

NSZZ “Solidarność”. Krakowska Fabryka Aparatów Pomiarowych „MERA-KFAP”.

Różne sprawy pracownicze, akcje protestacyjne, gotowość strajkowa, wolne soboty, druki, teleksy.
 DO GÓRY    ID: 1731 | 1         


Tom 144

NSZZ “Solidarność”. Krakowskie Zakłady Armatur „Armatura”.

Deklaracje członków NSZZ “Solidarność”.
 DO GÓRY    ID: 1732 | 1         


Tom 145

NSZZ “Solidarność”. Krakowskie Zakłady Armatur „Armatura”.

Biuletyn informacyjny NSZZ “Solidarność”, komunikaty, porozumienia, protokoły, rezolucje KZ, notatki, sprawy finansowe (rachunki, dofinansowania, zwroty kosztów), Komitet Obrony Więzionych za Przekonania, płace, kolportaż prasy, wybory władz związkowych, deklaracje członkowskie, listy obecności, listy emerytów i rencistów, członkowie kół NSZZ „S”, różne.
 DO GÓRY    ID: 1733 | 1         


Tom 146

NSZZ “Solidarność”. Krakowskie Zakłady Armatur „Armatura”.

Teleksy, podziękowania za pomoc finansową udzieloną przez NSZZ „S” KZA, protokoły, sprawy mieszkaniowe, Korespondencja (pisma wychodzące, pisma wpływające), sprawy socjalne (pożyczki, zapomogi, przydziały), fundacja sztandaru NSZZ “Solidarność”, płace (tabele roszczeń płacowych pracowników, prośby pracowników o przeszeregowanie do wyższych grup płacowych, opinie NSZZ „S” w sprawie zwolnień pracowników).
 DO GÓRY    ID: 1734 | 1         


Tom 147

NSZZ “Solidarność”. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budowy Urządzeń Chemicznych CeBeA.

Pisma “do wiadomości”, pisma przychodzące, pisma wychodzące, propozycje, wnioski, uwagi, rękopisy, notatki, sprawy socjalne, porozumienia związkowców NSZZ “Solidarność” z dyrekcji Ośrodka Badawczo-Rozwojowego “CeBeA”, protokoły posiedzeń KZ, listy obecności, uchwały, materiały robocze różne, dyrekcji i zespołu roboczego.
 DO GÓRY    ID: 1735 | 1         


Tom 148

NSZZ ”Solidarność”. Fabryka Maszyn Wiertniczych i Górniczych “Glinik-Gorlice”.

Deklaracje członkowskie.
 DO GÓRY    ID: 1736 | 1         


Tom 149

NSZZ ”Solidarność”. Fabryka Maszyn Wiertniczych i Górniczych “Glinik-Gorlice”.

Pisma programowe, różne, protokoły, uchwały, komunikaty, sprawozdania KZ NSZZ „S”, pisma do wiadomości, pisma wychodzące, pisma wchodzące, protokół z przeprowadzonej kontroli w FMWiG „Glinik” w Gorlicach w dn. 4 V 1981 - 31 VII 1981, różne.
 DO GÓRY    ID: 1737 | 1         


Tom 150

NSZZ ”Solidarność”. Fabryka Maszyn Wiertniczych i Górniczych “Glinik-Gorlice”.

Listy wyborcze.
 DO GÓRY    ID: 1738 | 1         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
www.sowiniec.com.pl