Czytelnia OWR i DŻS
Czytelnia FCDCN
Zasady udostępniania


WSTECZ
Archiwalia / Kolekcje \ ''Solidarność'' \ Arch. 1 III. - Archiwum NSZZ ''Solidarność'' Małopolska
1 2 3 4 5 z 5Tom 151

NSZZ ”Solidarność”. Fabryka Maszyn Wiertniczych i Górniczych “Glinik-Gorlice”.

Listy wyborcze.
 DO GÓRY    ID: 1739 | 1         


Tom 152

NSZZ ”Solidarność”. Fabryka Maszyn Wiertniczych i Górniczych “Glinik-Gorlice”.

Działalność finansowa, zasiłki, zapomogi.
 DO GÓRY    ID: 1740 | 1         


Tom 153

NSZZ ”Solidarność”. Fabryka Maszyn Wiertniczych i Górniczych “Glinik-Gorlice”.

Działalność finansowa, zasiłki, zapomogi.
 DO GÓRY    ID: 1741 | 1         


Tom 154

NSZZ “Solidarność”. Nowotarskie Zakłady Przemysłu Skórzanego “Podhale”.

Ankieta Sekcji Informacji KZ NSZZ “S” w NZPS “Podhale”, ankieta dotycząca obchodów 1 maja, opinia członków NSZZ “S” w NZPS w sprawie podwyższenia cen detalicznych niektórych artykułów żywnościowych, rejestr powielanych materiałów, materiały dotyczące konkursu na dyrektora, różne.
 DO GÓRY    ID: 1742 | 1         


Tom 155

NSZZ “Solidarność”. Nowotarskie Zakłady Przemysłu Skórzanego “Podhale”.

Protokoły z wyborów do KZ i wybory delegatów na wolne zebranie org. związkowej, regulaminy wyborów.
 DO GÓRY    ID: 1743 | 1         


Tom 156

NSZZ “Solidarność”. Rejonowa Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu w Limanowej.

Komitet Założycielski, protokoły z posiedzeń Zarządu Komisji Zakładowej i Komisji Skrutacyjnej, korespondencja KZ, pisma przychodzące, postulaty, pisma do Urzędu Miasta i Gminy w Limanowej, współpraca z organami władzy państwowej i administracyjnej, listy obecności, sprawy administracyjno-gospodarcze, komisja ds. zatrudnienia, płac, zasiłki, świadczenia losowe i socjalne, finansowe, premie, sprawy pracownicze – płace, zasiłki, interwencje w sprawach mieszkaniowych i pracowniczych, oddelegowanie do prac społecznych, handel (zaopatrzenie w produkty żywnościowe, spożywcze, węgiel, usprawnienie sprzedaży artykułów reglamentowanych.
 DO GÓRY    ID: 1744 | 1         


Tom 157

NSZZ “Solidarność”. Gorlickie Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego.

Pisma dotyczące działalności Komisji Zakładowej, protokoły, uchwały, porozumienia, korespondencja, inne.
 DO GÓRY    ID: 1745 | 1         


Tom 158

NSZZ “Solidarność”. Komisje Zakładowe.

Teczka 1: Komisja Zakładowa ZNTK Nowy Sącz: Protokoły, zebrania organizacyjne, listy obecności.
Teczka 2: Komisja Zakładowa Stomil – Dębica: Dokumenty dotyczące porozumień z Dyrekcją.
Teczka 3: Komisja Zakładowa SZEW – Nowy Sącz: Księga korespondencji, harmonogramy narad, protokoły, sprawy kadrowo-socjalne.
Teczka 4: Komisja Zakładowa PKS – Dębica: Pisma przychodzące, pisma wychodzące, protokoły porozumienie.
Teczka 5: Komisja Zakładowa „Prasa - Książka - Ruch” – Nowy Sącz: Komisje ds. płacy i pracy, sprawy pracownicze, komisja zakładowa, zarządzenia wewnętrzne, protokoły.
 DO GÓRY    ID: 1746 | 1         


Tom 159

NSZZ “Solidarność”. Materiały spoza regionu.

Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Grudziądz, Jelenia Góra, Łasin, Poznań, Sieradz, Toruń, Unisław, Wałbrzych, Warszawa, Włoszczowa.
 DO GÓRY    ID: 1747 | 1         


Tom 160

NSZZ “Solidarność”. Materiały spoza regionu.

Mińsk Mazowiecki.
 DO GÓRY    ID: 1748 | 1         


Tom 161 (KRH I/2)

NSZZ “Solidarność” Małopolska. Komisja Robotnicza Hutników.

Listy osób, które wystąpiły z ZZH i zadeklarowały wstąpienie do NSZZ “Solidarność”.
 DO GÓRY    ID: 1749 | 1         


Tom 162 (KRH I/2)

NSZZ “Solidarność” Małopolska. Komisja Robotnicza Hutników.

Listy osób wstępujących do NSZZ „S”. Protokoły wykazów osób, które wystąpiły z ZZH.
 DO GÓRY    ID: 1750 | 1         


Tom 163 (KRH II/2)

NSZZ “Solidarność” Małopolska. Komisja Robotnicza Hutników.

Nowa Huta – listy wyborcze: kandydaci do Komisji Kombinatu i Komisji Rewizyjnej, kandydaci do Komisji Rewizyjnej.
 DO GÓRY    ID: 1751 | 1         


Tom 164 (KRH II/2)

NSZZ “Solidarność” Małopolska. Komisja Robotnicza Hutników.

Nowa Huta – listy wyborcze: Nowa Huta – listy wyborcze: kandydaci do Komisji Kombinatu i Komisji Rewizyjnej, kandydaci do Prezydium.
 DO GÓRY    ID: 1752 | 1         


Tom 165 (KRH III/1)

NSZZ “Solidarność” Małopolska. Komisja Robotnicza Hutników.

Wybory do Prezydium KRH: listy, karty z głosowania, protokoły, Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy.
 DO GÓRY    ID: 1753 | 1         


Tom 166 (KRH IV/1)

NSZZ “Solidarność” Małopolska. Komisja Robotnicza Hutników.

Prezydium: protokoły posiedzeń prezydium, protokoły zebrań plenarnych KRH, protokoły zebrań KRH oraz przewodniczących komisji wydziałowych, listy obecności na posiedzeniach.
 DO GÓRY    ID: 1667 | 1         


Tom 167 (KRH V/1)

NSZZ “Solidarność” Małopolska. Komisja Robotnicza Hutników.

Prezydium: zagadnienia programowe, protokoły, uchwały, komunikaty, postulaty, dziennik podawczy, sprawa poświecenia sztandaru KRH NSZZ “S”.
 DO GÓRY    ID: 1851 | 1         


Tom 169 (KRH VII/1)

NSZZ “Solidarność” Małopolska. Komisja Robotnicza Hutników.

Prezydium: wiceprzewodniczący ds. organizacyjnych Marian Kania, sprawy organizacyjno-programowe, raporty na temat czasu pracy w wolne soboty, korespondencja do wiadomości M. Kani, sekcja organizacyjno-programowa
 DO GÓRY    ID: 1852 | 1         


Tom 170 (KRH VIII/3)

NSZZ “Solidarność” Małopolska. Komisja Robotnicza Hutników.

Prezydium. Pisma do wiadomości: 27 III 1974 - 30 VI 1981.
 DO GÓRY    ID: 1853 | 1         


Tom 171 (KRH VIII/3)

NSZZ “Solidarność” Małopolska. Komisja Robotnicza Hutników.

Prezydium. Pisma do wiadomości: od 6 VII 1981.
 DO GÓRY    ID: 1854 | 1         


Tom 172 (KRH VIII/3)

NSZZ “Solidarność” Małopolska. Komisja Robotnicza Hutników.

Prezydium. Korespondencja: pisma przychodzące, pisma wychodzące.
 DO GÓRY    ID: 1855 | 1         


Tom 173 (KRH IX/1)

NSZZ “Solidarność” Małopolska. Komisja Robotnicza Hutników.

Prezydium: Sekcja interwencji, korespondencja (pisma wpływające, pisma wychodzące, pisma do „wiadomości”), dziennik podawczy, rejestr spraw interwencyjnych.
 DO GÓRY    ID: 1856 | 1         


Tom 174 (KRH X/1)

NSZZ “Solidarność” Małopolska. Komisja Robotnicza Hutników.

Prezydium: Zakładowy Inspektor Pracy Edward Petlic: korespondencja dotycząca warunków pracy, zagadnienia BHP, Sekcja Sportu i Rekreacji, KS “Hutnik” Kraków.
 DO GÓRY    ID: 1857 | 1         


Tom 175 (KRH XI/1)

NSZZ “Solidarność” Małopolska. Komisja Robotnicza Hutników.

Prezydium: Sekcja Socjalno-Bytowa: korespondencja (pisma wychodzące, pisma przychodzące, pisma do wiadomości), notatki z zebrań, listy obecności, przepustki strajkowe, zgodny, urodzenia, wczasy, pomoce i świadczenia, zaliczki.
 DO GÓRY    ID: 1858 | 1         


Tom 176 (KRH XII/1)

NSZZ “Solidarność” Małopolska. Komisja Robotnicza Hutników.

Prezydium: Korespondencja: Sekcja Informacji (pisma przychodzące, pisma wychodzące, pisma do wiadomości), Sekcja Pracy i Płacy (pisma przychodzące, pisma wychodzące, pisma do wiadomości).
 DO GÓRY    ID: 1859 | 1         


Tom 177 (KRH XIII/2)

NSZZ “Solidarność” Małopolska. Komisja Robotnicza Hutników.

Prezydium: kary pracownicze, odwołania od kar.
 DO GÓRY    ID: 1860 | 1         


Tom 178 (KRH XIII/2)

NSZZ “Solidarność” Małopolska. Komisja Robotnicza Hutników.

Prezydium: kary pracownicze, odwołania od kar.
 DO GÓRY    ID: 1861 | 1         


Tom 179 (KRH XIV/2)

NSZZ “Solidarność” Małopolska. Komisja Robotnicza Hutników.

Krajowa Sekcja Hutnicza: korespondencja (pisma wychodzące, pisma przychodzące, pisma do wiadomości), Zespół porozumiewawczy ds. Hutnictwa (8 X 1980 - 19 II 1981).
 DO GÓRY    ID: 1862 | 1         


Tom 180 (KRH XIV/2)

NSZZ “Solidarność” Małopolska. Komisja Robotnicza Hutników.

Protokoły, uchwały, ustalenia z rozmów z ministrem hutnictwa, teleksy, II Krajowy Zjazd Sekcji Hutniczej (Chorzów 25-26 VIII 1981), różne.
 DO GÓRY    ID: 1863 | 1         


Tom 181 (KRH XV/1)

NSZZ “Solidarność” Małopolska. Komisja Robotnicza Hutników.

Prezydium: Komisja Rewizyjna (sprawy organizacyjno-programowe, regulamin, protokoły, postanowienia, sprawozdania, korespondencja).
 DO GÓRY    ID: 1864 | 1         


Tom 182 (KRH XVI/1)

NSZZ “Solidarność” Małopolska. Komisja Robotnicza Hutników.

Prezydium: zagadnienia socjalne, zasiłki statutowe, dokumenty różne związane z KRH.
 DO GÓRY    ID: 1865 | 1         


Tom 183 (KRH XVII/1)

NSZZ “Solidarność” Małopolska. Komisja Robotnicza Hutników.

Pion Dyrekcji, Główny Technolog (Zakład Badawczy (TT/TD) – komisja wydziałowa, Straż Przemysłowa (WP) – komisja wydziałowa, Kontrola Jakości (TKJ), Zakładowy Dom Kultury, Komisja Terenowa NSZZ “S” Emerytów i Rencistów (Nowa Huta), Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe (HPR), Dział Administracyjno-Gospodarczy (LA).
 DO GÓRY    ID: 1866 | 1         


Tom 184 (KRH XVIII/1)

NSZZ “Solidarność” Małopolska. Komisja Robotnicza Hutników.

Główny Automatyk (TA) – korespondencja, listy wyborcze, protokoły zebrań, uchwały, postulaty, różne, Główny Elektryk (TE) – sprawy socjalne, deklaracje, Główny Konstruktor (TK), Straż Pożarna (TP), Główny Inżynier Techniczny (TH).
TA: korespondencja, sprawy socjalne, listy wyborcze, protokoły zebrań, postulaty, uchwały Komisji Zakładowej, TE: deklaracje wstąpienia do NSZZ oraz dokumenty różne, TK, TP, TH – dokumenty różne.
 DO GÓRY    ID: 1867 | 1         


Tom 185 (KRH XIX/1)

NSZZ “Solidarność” Małopolska. Komisja Robotnicza Hutników.

Wydział Walcownie Wstępne (P-60) – komisja wydziałowa, sprawy socjalne, Wydział Walcowania Gorąca Blach (P-61), Wydział Walcowania Zimna Blach (P- 62), Wydział Walcownia Gorąca Taśm (P-66), Wydział Obróbki Walców (P-67), struktury Komisji Wydziałowych/Zakładowych NSZZ “Solidarność”.
 DO GÓRY    ID: 1868 | 1         


Tom 186 (KRH XX/2)

NSZZ “Solidarność” Małopolska. Komisja Robotnicza Hutników.

Walcownia Rur Zgrzewnych (P-63): komisja wydziałowa, postulaty i wnioski załogi, pisma w sprawie przeszeregowania, sprawy socjalne (talony na towary, wycieczki pracowników, listy dzieci pracowników), różne.
 DO GÓRY    ID: 1869 | 1         


Tom 187 (KRH XX/2)

NSZZ “Solidarność” Małopolska. Komisja Robotnicza Hutników.

Walcownia Rur Zgrzewnych (P-63): referendum załogi, głosy wyborcze.
 DO GÓRY    ID: 1870 | 1         


Tom 188 (KRH XXI/3)

NSZZ “Solidarność” Małopolska. Komisja Robotnicza Hutników.

Wydział Walcownia Drobna i Drutu (P-64): deklaracje wstąpienia do NSZZ “Solidarność”, warunki płacy i pracy, rejestr pism wydanych i pobranych, listy pracowników wstępujących do NSZZ „S”, deklaracje wstąpienia do NSZZ „S”, pisma do komisji zakładowej (działki pracownicze).
 DO GÓRY    ID: 1871 | 1         


Tom 189 (KRH XXI/3)

NSZZ “Solidarność” Małopolska. Komisja Robotnicza Hutników.

Wydział Walcownia Drobna i Drutu (P-64): sprawy socjalne.
 DO GÓRY    ID: 1872 | 1         


Tom 190 (KRH XXI/3)

NSZZ “Solidarność” Małopolska. Komisja Robotnicza Hutników.

Wydział Walcownia Drobna i Drutu (P-64): referendum załogi, wybory (kartki z głosami), różne.
 DO GÓRY    ID: 1873 | 1         


Tom 191 (KRH XXII/4)

NSZZ “Solidarność” Małopolska. Komisja Robotnicza Hutników.

Walcownia Slabing (P-65): deklaracje wstąpienia do NSZZ “S” wydziału, listy członków NSZZ “S”, listy obecności na zebraniach, karty wyborcze do głosowania, protokoły wyborów, zebrań wyborczych NSZZ „S” wydziału.
 DO GÓRY    ID: 1874 | 1         


Tom 192 (KRH XXII/4)

NSZZ “Solidarność” Małopolska. Komisja Robotnicza Hutników.

Walcownia Slabing (P-65): sprawy socjalne, Sekcja Socjalna (zapomogi, paczki dla chorych: styczeń 1981 - grudzień 1982).
 DO GÓRY    ID: 1875 | 1         


Tom 193 (KRH XXII/4)

NSZZ “Solidarność” Małopolska. Komisja Robotnicza Hutników.

Walcownia Slabing (P-65): Komisja Wydziałowa, działki pracownicze, różne.
 DO GÓRY    ID: 1876 | 1         


Tom 194 (KRH XXII/4)

NSZZ “Solidarność” Małopolska. Komisja Robotnicza Hutników.

Walcownia Slabing (P-65): referendum (głosy), wybory w komisji wydziałowej.
 DO GÓRY    ID: 1877 | 1         


Tom 195 (KRH XXIII/1)

NSZZ “Solidarność” Małopolska. Komisja Robotnicza Hutników.

Transport samochodowy (P-96), sprawy socjalne (listy), inne wydziały (Dział Zaopatrzenia i Inwestycji-JU, TM, W-98, W-93, W-97, R-1, WP, BT, BTM, ZRK), służba zdrowia, sekcja kultury KRH, Wszechnica związkowa, ośrodek kształcenia (LU) - deklaracje wstąpienia do NSZZ “S”, koło PTTK.
 DO GÓRY    ID: 1878 | 1         


Tom 196 (KRH XXIV/1)

NSZZ “Solidarność” Małopolska. Komisja Robotnicza Hutników.

Zakład Stalowniczy (ZH) - H4, H5, H6 (komisja wydz. wlewnie), Zakład Koksochemiczny (ZK), Zakład Materiałów Ogniotrwałych (ZO): sprawy programowe - uchwały, apele, rada zakładowa, Zakład Wielkopiecowy (ZS) – Komisja Wydziałowa (Wydz. Spiekania - I ZS S 1, Spiekania II - ZS S 2, Wydział Wielkie Piece - ZS S 3, Wydział Przerobu Żużla - ZS S 4), Zakład Usług Socjalno-Bytowych (ZU): NSZZ „S”, posiłki profilaktyczne, hotele pracownicze, rozdział produktów żywnościowych, kolonie, hotele pracownicze, wczasy.
 DO GÓRY    ID: 1879 | 1         


Tom 197 (KRH XXV/1)

NSZZ “Solidarność” Małopolska. Komisja Robotnicza Hutników.

Zakład Walcownie Zimne (ZB): ZZH - Rada Zakładowa przy wydziale ZB (talony na maszyny do szycia i płaszcze skórzane), pisma do wiadomości wydziału ZB (pisma do kierownika wydziału), ZB-2 (działki pracownicze, pisma do Rady Zakładowej (ZZH), pisma do Komisji Zakładowej), Rada Zakładowa ZZH wydziału ZB-2 (różne).
 DO GÓRY    ID: 1880 | 1         


Tom 198 (KRH XXVI/3)

NSZZ “Solidarność” Małopolska. Komisja Robotnicza Hutników.

Walcownia Zimna (ZB-1): Listy pracowników wstępujących do NSZZ, listy obecności na zebraniach, listy członków deklarujących wstąpienie do NSZZ “S”, protokoły, uchwały, informacje, sprawozdania, sprawy wyborcze (ordynacja, listy kandydatów do komisji wydziałowej, KRH, MKZ, wyniki wyborów, protokoły komisji skrutacyjnej), protokoły z posiedzeń Komisji Wydziałowej NSZZ „S”.
 DO GÓRY    ID: 1881 | 1         


Tom 199 (KRH XXVI/3)

NSZZ “Solidarność” Małopolska. Komisja Robotnicza Hutników.

Walcownia Zimna (ZB-1): Listy pracowników, warunki pracy i płacy (przeszeregowania, dodatki funkcyjne, dodatki za pracę w szkodliwych warunkach), podania do Rady Zakładowej (ZZH), działki pracownicze.
 DO GÓRY    ID: 1882 | 1         


Tom 200 (KRH XXVI/3)

NSZZ “Solidarność” Małopolska. Komisja Robotnicza Hutników.

Walcownia Zimna (ZB-1): Komisja zakładowa: korespondencja - pisma wpływające wczasy pracownicze, sprawy płacowe), pisma „do wiadomości”, pisma wychodzące, sprawy socjalne, pisma kierownictwa zakładu, pisma do Rady Zakładowej ZZH przy ZB-1 (talony na pralki, radiomagnetofony, samochody), pisma do kierownika zakładu, dyrekcji huty (talony na samochody, telewizory), różne.
 DO GÓRY    ID: 1883 | 1         


Tom 201 (KRH XXVII/4)

NSZZ “Solidarność” Małopolska. Komisja Robotnicza Hutników.

Walcownia Karoseryjna (ZB-2): sprawy mieszkaniowe, protokoły komisji mieszkaniowej ZB, zasiłki statutowe, zapomogi bezzwrotne, wnioski, postulaty załogi, kary pracownicze (odwołania), nagrody pracownicze.
 DO GÓRY    ID: 1712 | 1         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
www.sowiniec.com.pl