Czytelnia OWR i DŻS
Czytelnia FCDCN
Zasady udostępniania


WSTECZ
Archiwalia / Kolekcje \ ''Solidarność'' \ Arch. 1 III. - Archiwum NSZZ ''Solidarność'' Małopolska
1 2 3 4 5 z 5Tom 202 (KRH XXVII/4)

NSZZ “Solidarność” Małopolska. Komisja Robotnicza Hutników.

Walcownia Karoseryjna (ZB-2): Komisja zakładowa (pisma wychodzące, pisma wpływające, pisma „do wiadomości”), listy kandydatów do NSZZ „S”, deklaracje przystąpienia, protokoły posiedzeń komisji NSZZ „S”, ordynacja wyborcza, protokoły zebrań wyborczych.
 DO GÓRY    ID: 1884 | 1         


Tom 203 (KRH XXVII/4)

NSZZ “Solidarność” Małopolska. Komisja Robotnicza Hutników.

Walcownia Karoseryjna (ZB-2): deklaracje wstąpienia do NSZZ „S”, deklaracje wstąpienia do NSZZ “S” .
 DO GÓRY    ID: 1885 | 1         


Tom 204 (KRH XXVII/4)

NSZZ “Solidarność” Małopolska. Komisja Robotnicza Hutników.

Walcownia Karoseryjna (ZB-2): wczasy pracownicze (pisma do komisji zakładowej przy ZB-2, sprawy socjalne, różne.
 DO GÓRY    ID: 1886 | 1         


Tom 205 (KRH XXVIII/1)

NSZZ “Solidarność” Małopolska. Komisja Robotnicza Hutników.

Zakład Mechaniczo-Odlewniczy (ZM): Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” (sprawy socjalne, sprawy programowe, Komisja Wydziałowa ZM/M-3, Komisja Zakładowa (listy ofiarodawców sztandaru NSZZ “S”), przeszeregowania, nagrody pracownicze, Komisja Zakładowa (listy członków, skład, sprawy programowe), inne.
 DO GÓRY    ID: 1887 | 1         


Tom 206 (KRH XXIX/1)

NSZZ “Solidarność” Małopolska. Komisja Robotnicza Hutników.

Wydział Remontów Budowlanych (W-16), Wydział Remontów Maszyn i Urządzeń (W-17) - listy członków NSZZ “S”, postulaty i wnioski, zasiłki statutowe, Komisja Wydziałowa (W-21), Wydział Sieci Elektrycznych (W-22), Wydział Cieplny (W-25), Wydział Gazowy (W-26): Komisja Wydziałowa (pisma wychodzące, pisma do wiadomości, sprawy socjalne, płacowe, sprawy inne, skład Komisji Wydziałowej, protokoły posiedzeń), Wydział Aparatury Kontrolnej (W-28), Wydział Siłownia (W-29), Wydział Telekomunikacji (W-31).
 DO GÓRY    ID: 1888 | 1         


Tom 207 (KRH XXX/1)

NSZZ “Solidarność” Małopolska. Komisja Robotnicza Hutników.

Wydział Siłownia (W-80), Wydział Magazynowy (W-93), Wydział Magazynów inw. (W-98).
Dokumenty Ministerstwa Hutnictwa związane z przemysłem hutniczym.
Deklaracje wstąpienia do NSZZ “S”, protokoły zebrań, listy obecności, sprawy socjalne, sprawy płacowe, postulaty załogi wydziału, listy wpłacających na pomnik Stoczniowców, listy wpłacających na zakup krzyży (W-80), uchwały Rady Wydziałowej dotyczące spraw socjalnych (W-80), komisja wydziałowa (różne), Wydział Magazynów (W-93), Warsztaty szkolne (W-99), dokumenty inne.
 DO GÓRY    ID: 1889 | 1         


Tom 208 (KRH XXXI/1)

NSZZ “Solidarność” Małopolska. Komisja Robotnicza Hutników.

Zakład Transportu (ZT): zagadnienia socjalne, wynalazczość (Klub Techniki i Racjonalizacji, Naczelna Organizacja Techniczna), zagadnienia ochrony środowiska, dokumenty różne.
 DO GÓRY    ID: 1890 | 1         


Tom 209 (KRH XXXII/3)

NSZZ “Solidarność” Małopolska. Komisja Robotnicza Hutników.

Zakład Przetwórstwa Hutniczego w Bochni: korespondencja, wykazy osób deklarujących przynależność do NSZZ „S”, Zakład Badawczy ZPH (wykazy osób deklarujących przynależność do NSZZ „S”), korespondencja, dokumenty różne.
 DO GÓRY    ID: 1891 | 1         


Tom 210 (KRH XXXII/3)

NSZZ “Solidarność” Małopolska. Komisja Robotnicza Hutników.

Zakład Przetwórstwa Hutniczego w Bochni: protokoły kontroli Najwyższej Izby Kontroli, kserokopie akt różnych spraw (kontroli przeprowadzonych przez NIK).
 DO GÓRY    ID: 1892 | 1         


Tom 211 (KRH XXXII/3)

NSZZ “Solidarność” Małopolska. Komisja Robotnicza Hutników.

Zakład Przetwórstwa Hutniczego w Bochni: Zakład Badawczy ZPH (wykazy osób deklarujących przynależność do NSZZ „S”).
 DO GÓRY    ID: 1893 | 1         


Tom 212 (KRH XXXIII/1)

NSZZ “Solidarność” Małopolska. Komisja Robotnicza Hutników.

Dokumenty Dyrekcji (okólniki, protokoły, komunikaty).
 DO GÓRY    ID: 1894 | 1         


Tom 213 (KRH XXXIV/1)

NSZZ “Solidarność” Małopolska. Komisja Robotnicza Hutników.

Telexy do KRH, pisma do dyrekcji Huty im. Lenina (różne).
 DO GÓRY    ID: 1895 | 1         


Tom 214 (KRH XXXV/1)

NSZZ “Solidarność” Małopolska. Komisja Robotnicza Hutników.

Plany finansowe, postulaty, plany techniczne, dokumenty różne dotyczące przemysłu hutniczego.
 DO GÓRY    ID: 1896 | 1         


Tom 215 (KRH XXXVI/1)

NSZZ “Solidarność” Małopolska. Komisja Robotnicza Hutników.

Listy oczekujących: mięso (lipiec 1981) – B-21, BA-4, BE, BM ZM („A”, „B”, „C”, „D”, BM: 20, 21, 22, 23, 24, 32, różne), B-42, B-23, B-24, B-En, BT, Planowanie produkcji (ETO), cukier (listy oczekujących).
 DO GÓRY    ID: 1897 | 1         


Tom 216 (KRH XXXVII/4)

NSZZ “Solidarność” Małopolska. Komisja Robotnicza Hutników.

Tabele wynagrodzeń.
 DO GÓRY    ID: 1898 | 1         


Tom 217 (KRH XXXVII/4)

NSZZ “Solidarność” Małopolska. Komisja Robotnicza Hutników.

Tabele płac.
 DO GÓRY    ID: 1899 | 1         


Tom 218 (KRH XXXVII/4)

NSZZ “Solidarność” Małopolska. Komisja Robotnicza Hutników.

Tabele płac.
 DO GÓRY    ID: 1900 | 1         


Tom 219 (KRH XXXVII/4)

NSZZ “Solidarność” Małopolska. Komisja Robotnicza Hutników.

Tabele płac, druki (puste).
 DO GÓRY    ID: 1901 | 1         


Tom 220 (KRH XXXVIII/1)

NSZZ “Solidarność” Małopolska. Komisja Robotnicza Hutników.

Pamiątki, zdjęcia, legitymacje.
 DO GÓRY    ID: 1902 | 1         


Tom 221 (XXXIX/2)

NSZZ “Solidarność” Małopolska. Komisja Robotnicza Hutników.

Zeszyty z notatkami.
 DO GÓRY    ID: 1903 | 1         


Tom 222 (XXXIX/2)

NSZZ “Solidarność” Małopolska. Komisja Robotnicza Hutników.

Zeszyty z notatkami.
 DO GÓRY    ID: 1904 | 1         


Tom 223 (XL/2)

NSZZ “Solidarność” Małopolska. Komisja Robotnicza Hutników.

Rękopisy, różne.
 DO GÓRY    ID: 1905 | 1         


Tom 224 (XL/2)

NSZZ “Solidarność” Małopolska. Komisja Robotnicza Hutników.

Rękopisy, różne.
 DO GÓRY    ID: 1906 | 1         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
www.sowiniec.com.pl