Czytelnia OWR i DŻS
Czytelnia FCDCN
Zasady udostępniania


WSTECZ
Archiwalia / Kolekcje \ ''Solidarność'' \ Arch. 2 III. - Archiwum NSZZ ''Solidarność'' Uniwersytetu JagiellońskiegoZasób zawiera dokumentację Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" UJ (fragmenty), Koła NSZZ "Solidarność" Biblioteki Jagiellońskiej oraz Kół NSZZ "Solidarność" na Wydziale Biologicznym i Nauk o Ziemi UJ (łacznie 30 tomów - w oprac.)
 DO GÓRY    ID: 4279 | 3         

WSTECZ


   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
www.sowiniec.com.pl