Czytelnia OWR i DŻS
Czytelnia FCDCN
Zasady udostępniania


WSTECZ
Archiwum fotograficzne \ Kolekcja Piotra Mężyka \ Kolekcja
1 2 z 2


51.
Od lewej: Bogdan Klich, Marek Płaszewski


M04-04-01 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 19699 | 105         

52.
Od lewej Jarosław Guzy - na Zjeździe wybrany na przewodniczącego Krajowej Komisji Koordynacyjnej NZS


M04-04-05 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 19700 | 105         

53.


M04-04-05 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 19701 | 105         

54.


M04-06-03 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 19702 | 105         

55.
Drugi od lewej - gość Zjazdu dr Jacek Baluch, trzeci od lewej Marek Lasota


M04-09-01 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 19704 | 105         

56.
I Ogólnopolski Zjazd Delegatów NZS (Kraków, 2-6 IV 1981). Na zdjęciu delegaci z Wrocławia. Od lewej: Włodzimierz Biały, Rafał Guzowski, Bernard Afeltowicz


M04-10-06 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 19705 | 105         

57.
W czwartym rzędzie od prawej: Andrzej Lewandowski, Włodzimierz Gidziela (NZS Politechniki Częstochowskiej)


M04-11-03 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 19706 | 105         

58.


M04-12-04 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 19707 | 105         

59.


M04-12-05 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 19708 | 105         

60.


M04-16-01 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 19709 | 105         

61.
Pierwsz z prawej: Bartłomiej Sienkiewicz


M04-17-06 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 19710 | 105         

62.


M05-01-02 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 19711 | 105         

63.
W trzecim rzędzie od lewej: Włodzimierz Gidziela, Jan Sakiel (NZS Politechniki Częstochowskiej)


M05-03-01 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 19712 | 105         

64.


M05-03-06 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 19713 | 105         

65.
Od lewej: gość Zjazdu dr Jacek Baluch (pracownik naukowy UJ)


M05-04-06 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 19714 | 105         

66.


M05-06-07 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 19715 | 105         

67.


M05-09-01 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 19716 | 105         

68.
W środku za Bogdanem Klichem - gość z MKZ NSZZ "Solidarność" Małopolska Lesław Maleszka


M05-18-01 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 19717 | 105         

69.


M05-18-04 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 19718 | 105         

70.


M07-16-06 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 19719 | 105         

71.


M03-07-02 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 19743 | 105         

72.


M03-07-04 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 19744 | 105         

73.


M03-07-06 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 19745 | 105         

74.


M03-08-02 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 19746 | 105         

75.


M03-10-02 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 19747 | 105         

76.


M03-10-04 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 19748 | 105         

77.


M03-15-03 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 19749 | 105         

78.


M03-16-01 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 19750 | 105         

79.


M03-16-02 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 19751 | 105         

80.


M03-16-04 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 19752 | 105         

81.
Od lewej: Jarosław Guzy


M03-17-04 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 19753 | 105         

82.


M03-11-06 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 19755 | 105         

83.


M03-12-01 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 19756 | 105         

84.


M07-16-03 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 19757 | 105         

85.


M13-01-01 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 19758 | 105         

86.


M13-01-02 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 19759 | 105         

87.


M13-01-04 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 19760 | 105         

88.


M03-11-02 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 19761 | 105         

WSTECZ

1 2 z 2

   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
www.sowiniec.com.pl