Czytelnia OWR i DŻS
Czytelnia FCDCN
Zasady udostępniania


WSTECZ
Druki \ Bez cenzury (1976-1989) \ Ciągłe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 z 49


151.
Biuletyn Informacyjny Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania przy Hucie im. Lenina w Krakowie / Komitet Obrony Więzionych za Przekonania w Kombinacie Hucia im. Lenina. – 1981, nr 1 (V). – Kraków : KOWZP przy HiL, 1981. – 21 cm
Uwagi: Biuletyn stanowi integralną całość Biuletynu Informacyjnego "Hutników" NSZZ "Solidarność" [inf. z nr.] - Jan Ciesielski, Stanisław Handzlik, Andrzej Hudaszek, Anna Gorazd, Stefan Jurczak

A 415070 II Rara (FCDCN)
1981, nr 1 (V)

U 440036 II Rara (FCDCN)
1981, nr 1 (V)

 DO GÓRY    ID: 788 | 24         

152.
Biuletyn Informacyjny Komitetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Niepołomice / Komitet Obywatelski Miasta i Gminy Niepołomice ; Iwona Kluzik, Piotr Grel. – 1989, nr 3 - 1989, nr 4. – Niepołomice : KO, 1989. – 30 cm
Uwagi: Od nr 4 dodatkowo redaguje: Tomasz Porąb, Dorota Heliasz

A 418600 III Rara (FCDCN)
1989, nr 3-4
 DO GÓRY    ID: 32558 | 24         

153.
Biuletyn Informacyjny Komitetu Obywatelskiego : "Solidarność" Nad Potokiem / Komitet Obywatelski "Solidarność" Nad Potokiem. – 1990, nr 1 - 1990, nr 4 . – Radom : KO "S" Nad Potokiem, 1990. – 30 cm

A 417123 III Rara (FCDCN)
1990, nr 1-4

 DO GÓRY    ID: 9267 | 24         

154.
Biuletyn Informacyjny Komitetu Organizacyjnego NSZZ "Solidarność" Huty Stalowa Wola w Stalowej Woli / Komitet Organizacyjny NSZZ "Solidarność" Huty Stalowa Wola. – 1988, [b. nr]. – Stalowa Wola : KO NSZZ "S" Huty Stalowa Wola, 1988

A 417124 III Rara (FCDCN)
1988, [b. nr]

U 442076 III Rara (FCDCN)
1988, [b. nr]

 DO GÓRY    ID: 9268 | 24         

155.
Biuletyn Informacyjny Komitetu Samoobrony Chłopskiej Ziemi Grójeckiej. – 1979, nr 11/14 - 1979, nr 9/12. – Zbrosza Duża : KSCh, 1979. – 30 cm
Uwagi: Red.: Anna Górska, Marian Piotrowski . - Wg A. Friszke (Opozycja polityc zna PRL 1945-1980, Londyn 1994, s. 547) pismo to wydawał Tymczasowy Komitet Samoobrony Chłopskiej.
Nr 6/9 - kopia kserogr. (k)


A 417125 III Rara (FCDCN)
1979, nr 3(6), 6(9)(k), 9(12), 11(14)

U 442059 III Rara (FCDCN)
1979, nr 11(14)

 DO GÓRY    ID: 9269 | 24         

156.
Biuletyn Informacyjny Komitetu Założycielskiego Niezależnych, Samorządnych Związków Zawodowych Stoczni Gdańskiej im. Lenina : Solidarność i Rozwaga / KZ NSZZ . – 1980, nr 1 - 1981, nr 28 . – Gdańsk : KZ NSZZ „S”, 1980
Uwagi: Red.: Jacek Merkel, Roman Pieńkowski, Andrzej Turek

A 415071 II Rara (FCDCN)
1980, nr 1, 5-8, 15-16, 20-21
1981, nr 23, 25-26, 28

U 440040 II Rara (FCDCN)
1980, nr 8
1980, nr 15, 23
 DO GÓRY    ID: 9270 | 24         

157.
Biuletyn Informacyjny Krakowskich Zakładów Tytoniowych / Krakowskie Zakłady Tytoniowe. – 1989, nr 1 (VIII). – Kraków : [NSZZ KZT], 1989. – 21 cm

A 415072 II Rara (FCDCN)
1989, nr 1 (VIII). - sierpień

 DO GÓRY    ID: 789 | 24         

158.
Biuletyn Informacyjny KZ NSZZ Solidarność HCP. – 1981, nr 7 - 1981, nr 30 . – Poznań :KZ NSZZ "S" HCP, 1981. – 21 cm
Uwagi: Red.: Wiesława ChomiczA 415067 II Rara (FCDCN)
1981, nr 7-13, 15-16, 25, 30
+ wyd. spec.: 10 VI, 24 VI
 DO GÓRY    ID: 9271 | 24         

159.
Biuletyn Informacyjny Małopolski : miesięcznik Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej Oddziału Okręgowego Małopolska / Stowarzyszenie Żołnierzy Armii Krajowej - Oddział Okręgowy Małopolska / Waldemar Grabowski, Andrzej Przewoźnik. – 1989, nr 1/1 (VII) - 1990, nr 4/10 (XII). – Kraków : SŻ Armii Krajowej, 1989. – 21 cm
Uwagi: Red.: Waldemar Grabowski, Andrzej Przewoźnik

A 415073 II Rara (FCDCN)
1: 1989, nr 1(1)-6(6)
2: 1990, nr 1(7)-2(8), 4(10)

U 440039 II Rara (FCDCN)
1: 1989, nr 1(1)-2(2), 4(4)-6(6)
2: 1990, nr 2(8)

 DO GÓRY    ID: 790 | 24         

160.
Biuletyn Informacyjny Mieszkańców Osiedla Kliny / Komitet Obywatelski "Solidarność" ; Komitet Osiedlowy ; red. Michał Garapich, Michał Zych. – 1990, nr 1 - 1991, IX. – Kraków : KO, 1990. – 21 cm
Uwagi: Od nr 2: Biuletyn Obywatelski Mieszkańców Osiedla Kliny (T). - Od nr 1991, IX: Biuletyn Obywatelski Mieszkańców Dzielnicy X (T).

A 415221 II Rara (FCDCN)
1990, nr 1-3
1991, IX

U 440431 II Rara (FCDCN)
1990, nr 1
 DO GÓRY    ID: 32527 | 24         

161.
Biuletyn Informacyjny Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność". – 1980, nr 1 - 1981, nr 58. – Lublin : NSZZ "S" Region Środkowo-Wschodni, 1980. – 30 cm

A 417151 III Rara (FCDCN)
1980, nr 1-9
1981, nr 10-45, 47/48-58

U 442083 III Rara (FCDCN)
1980, nr 4, 7, 9
1981, nr 11-15, 17-19, 21-25, 27-55
 DO GÓRY    ID: 9272 | 24         

162.
Biuletyn Informacyjny Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego w Krakowie / Sekcja Informacji MKZ NSZZ "Solidarność" Kraków. – 1980, nr 1 (26 IX). – Kraków : SI MKZ NSZZ "S", 1980. – 30 cm

A 417126 III Rara (FCDCN)
1980, nr 1

U 442054 III Rara (FCDCN)
1980, nr 1
 DO GÓRY    ID: 791 | 24         

163.
Biuletyn Informacyjny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" Fabryki Samochodów Małolitrażowych. – 1980, nr 2 - 1981, nr 5(16) . – Bielsko Biała i in.
Uwagi: Od [b. nr] 18 XI: Informacje Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" FSM (T). Od nr 1(12): Solidarność (T). Od nr 1(12): Informator NSZZ Solidarność przy FSM (P). - Red.: Marek Andruszewski, Ryszard Kowalski, Andrzej Kralczyński

A 417451 III Rara (FCDCN)
1980, nr 2, 9-10 + [b. nr] 18 XI, 28 XI
1981, nr 1(12)-3(14), 5(16) + wyd. spec.

U 442267 III Rara (FCDCN)
1980, nr 9-10 + [b. nr] 28 XI
1981, wyd. spec.
 DO GÓRY    ID: 9275 | 24         

164.
Biuletyn Informacyjny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność". – 1980, nr 1 - 1981, nr 12. – Elbląg : MKZ NSZZ "S", 1980. – 21 cm
Uwagi: Red.: Marek Duszak, Leszek Koszytkowski, Andrzej Krupa, Henryk Szkop

A 415076 II Rara (FCDCN)
1980, nr 1
1980, nr 5, 12

U 440026 II Rara (FCDCN)
1981, nr 12

 DO GÓRY    ID: 9273 | 24         

165.
Biuletyn Informacyjny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" / Komitet Założycielski Pracowników Oświaty i Wychowania. – 1980, nr 1 - 1981, nr 6. – Gdańsk : NSZZ "S" KZ Prac. Oświaty i Wychowania, 1980. – 21 cm

A 415079 II Rara (FCDCN)
1980, nr 1
1981, nr 3-6

U 440032 II Rara (FCDCN)
1981, nr 3, 5-6

 DO GÓRY    ID: 9274 | 24         

166.
Biuletyn Informacyjny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rzemieślników. – 1981, nr 1 - 1981, nr 3 . – Gdańsk : NSZZ Rzemieślników, 1981. – 21 cm
Uwagi: Red.: Ewa Łabisz, Leon Szklarski

A 415077 II Rara (FCDCN)
1981, nr 1-3

 DO GÓRY    ID: 9276 | 24         

167.
Biuletyn Informacyjny NSZZ "Solidarność" - Małopolska / NSZZ "Solidarność" - Małopolska. – 1982, nr 3 (1 II) - 1982, nr 1-brak!! (8 II). – Kraków : NSZZ "S", 1982. – 30 cm

A 417096 III Rara (FCDCN)
1982, nr 3

U 442889 III Rara (FCDCN)
1982, nr 3
 DO GÓRY    ID: 792 | 24         

168.
Biuletyn Informacyjny NSZZ "Solidarność" AM i PSK / NSZZ "Solidarność" Akademii Medycznej i Państwowego Szpitala Klinicznego ; Jan Ciećkiewicz i in.. – 1981, nr 1 (25 III) - 1989, nr 179/3 (14 IV). – Kraków : NSZZ "S" AM i PSK, 1980. – 30 cm
Uwagi: Od nr 179/3: Biuletyn Informacyjny Komitetu Organizacyjnego NSZZ "Solidarność" AM i PSK (T). - Red.: Ryszard Bocian, Zbigniew Chłap, Jan Ciećkiewicz, Adam Kokosiński, Tadeusz Librowski, J. Marchewczyk, Ilona Molicka, Barbara Niedźwiecka

A 417133 III Rara (FCDCN)
1981, nr 1-7
1982, nr [8?]-10a, 12, 29, 32/33
1983, nr 41-50/51, 34 [właśc.: 54], 55-58 + dod. spec. do nr: 54, 58
1984, nr 59-60, 65-71 + dod. spec. do nr: 65, 70, 71
1985, nr 72-73, 73-74 [dwa nr 73: 19 VI i 6 VIII]
1986, nr 75 + wyd. nadzw.: 9 V, 16 V
1989, nr 179 (2/89), 179/3 (14 IV)

U 442073 III Rara (FCDCN)
1981, nr 2-4, 6
1983, nr 44/45-49, 58 + dod. spec.: 58
1984, nr 65-71 + dod. spec.: 65, 70, 71
1985, nr 72-74
1986, nr 75 + wyd. nadzw.: 9 V, 16 V
 DO GÓRY    ID: 793 | 24         

169.
Biuletyn Informacyjny NSZZ "Solidarność" FSC Lublin. – 1981, nr 8 - 1986, nr 59. – Lublin : NSZZ "S" FSC, 1981. – 30 cm
Uwagi: Red.: Piotr Branica, Zbigniew Kamiński, J. Serafin, Z. Tuszewska

A 417155 III Rara (FCDCN)
1981, nr 8, 11
1982, nr 17, 19
1983, nr 22, 24, 26, 28, 31, 33-35
1984, nr 48
1985, nr 54
1986, nr 57, 59

U 442066 III Rara (FCDCN)
1983, nr 22, 33, 35
 DO GÓRY    ID: 9278 | 24         

170.
Biuletyn Informacyjny NSZZ "Solidarność" Politechniki Śląskiej. – 1981, nr 3/15 - 1981, nr 46/58 . – Gliwice : NSZZ PŚl., 1981. – 21 cm
Uwagi: Red.: Urszula Brachman, Tadeusz Grabowiecki, Marta Rutkowska

A 415078 II Rara (FCDCN)
2: 1981, nr 3(15)-4(16), 10(22)-33(45), 35(47), 37(49)-46(58)

U 440038 II Rara (FCDCN)
2: 1981, nr 11(23)-12(24), 15(27)-16(28), 18(30)-27(39), 29(41), 35(47), 37(49)-40(52), 43(55)

 DO GÓRY    ID: 9279 | 24         

171.
Biuletyn Informacyjny NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania / NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania. – 1981, [b. nr] II - 1981, [b. nr] V. – Radom : NSZZ "S" Prac. Oświaty i Wych., 1981. – 21 cm

A 415084 II Rara (FCDCN)
1981, [b. nr]: II, III, IV, V

 DO GÓRY    ID: 9280 | 24         

172.
Biuletyn Informacyjny NSZZ "Solidarność" Pracowników Służby Zdrowia Regionu Małopolska : wydanie specjalne / Kronika Małopolska / NSZZ "Solidarność" Pracowników Służby Zdrowia - Region Małopolska. – 1988, nr [1] (XI) - 1989, nr [3] (II). – Kraków : NSZZ "S", 1981. – 21 cm

A 415804 II Rara (FCDCN)
1988, [b. nr] XI, XII
1989, [b. nr] II

U 440427 II Rara (FCDCN)
1988, [b. nr] XI, XII
1989, [b. nr] II
 DO GÓRY    ID: 794 | 24         

173.
Biuletyn Informacyjny NSZZ "Solidarność" przy Politechnice Gdańskiej. – 1980, nr 1 - 1981, nr 9 . – Gdańsk : NSZZ "S" PGd., 1980. – 21 cm
Uwagi: Red.: J. Dajnowski, S. Kowalski, M. Moszyński

A 415080 II Rara (FCDCN)
1980, nr 1, 3
1981, nr 6-9

U 440034 II Rara (FCDCN)
1980, nr 1
1981, nr 7

 DO GÓRY    ID: 9281 | 24         

174.
Biuletyn Informacyjny NSZZ "Solidarność" Regionu Gdańskiego II. – 1982, [b. nr] . – Gdańsk : [b. w.], 1982
Uwagi: Maszynopis

A 417135 III Rara (FCDCN)
1982, [b. nr] 6 III
 DO GÓRY    ID: 9282 | 24         

175.
Biuletyn Informacyjny NSZZ "Solidarność" Regionu Mazowsze / NSZZ "Solidarność" Region Mazowsze. – - 1981, [b. nr] - 1982, [b. nr]. – Warszawa : NSZZ "S" Region Mazowsze, 1981. – 30 cm

A 417136 III Rara (FCDCN)
1981, [b. nr]
1982, nr 11 (16 I), [b. nr]

 DO GÓRY    ID: 9283 | 24         

176.
Biuletyn Informacyjny NSZZ "Solidarność" ZE ELWRO Zakład Elektroniki im. Kazimierza Michalczyka / NSZZ "Solidarność" ZE ELWRO Zakład Elektroniki. – 1987, [b. nr]. – Wrocław : NSZZ "S" ZE ELWRO, 1987. – 30 cm

A 417137 III Rara (FCDCN)
1987, [b. nr] XI
 DO GÓRY    ID: 9284 | 24         

177.
Biuletyn Informacyjny NSZZ "Solidarność" / Terenowa Komisja Koordynacyjna w Ostrowcu Św. Region Świętokrzyski . – 1981, [b. nr]. – Ostrowiec Świętokrzyski : TKK NSZZ "S", 1981. – 21 cm
Uwagi: Red.: Anna Kolatorowicz, Szymon Koniewicz, Edward Kulig, Adam Mitura, W. Marek Osmala

A 415083 II Rara (FCDCN)
1981, [b. nr]

 DO GÓRY    ID: 9277 | 24         

178.
Biuletyn Informacyjny NSZZ Solidarność Akademii Rolniczej w Lublinie. – 1981, nr 2 - 1981, nr 15. – Lublin : NSZZ "S" AR, 1981. – 21 cm
Uwagi: Red.: Krzysztof Grudzień, Andrzej Pleszczyński, Barbara Woytowicz

A 415082 II Rara (FCDCN)
1981, nr 2, 4-5, 7-15

U 440037 II Rara (FCDCN)
1981, nr 5, 13-15

 DO GÓRY    ID: 9285 | 24         

179.
Biuletyn Informacyjny NSZZ Solidarność Politechniki Wrocławskiej / NSZZ "Solidarność" Politechniki Wrocławskiej. – 1985, nr 44 - 1990, nr 125 . – Wrocław : NSZZ "S" PWr., 1985. – 30 cm

A 417138 III Rara (FCDCN)
1985, nr 43-49 + nr spec.: 2 VI, 2 XII
1986, nr 53-54, 56-64 + dod. do nr 63, nr spec.: I
1987, nr 65-69, 72/73-75 + nr spec.: 4 IV
1988, nr 79-88 + nr spec.: III, [b. nr] 5 V, 9 V, 23 V, 4 X, [b. nr] XI
1989, nr 90, 99-100
1990, nr 101-119, 121-125

U 442075 III Rara (FCDCN)
1984, nr 38/39
1985, nr 44, 47 + nr spec.: 2 VI, 2 XII
1986, nr 53, 63 + dod. do nr 63, nr spec. I
1987, nr 66, 68-69, 74-75
1988, nr 82/83 + nr spec. III, nr spec. 9 V
1989, nr 90, 99-100
1990, nr 101-119, 121-125
 DO GÓRY    ID: 9286 | 24         

180.
Biuletyn Informacyjny NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Bytomskiej. – 1980, nr 5 - 1981, nr 6(14). – Bytom : NSZZ "S" Pracowników Oświaty i Wychowania, 1980. – 30 cm
Uwagi: Red.: T. Chlebik, B. Duch, B. Hołda, M. Kowal, K. Kowalik, Z. Pigoń, C. Raczyński, E. Solak. - od nru 1(9) : 1981 pt.: Dążenia

A 417132 III Rara (FCDCN)
1980, nr 5
1981, nr 7-8, 1(9)-3(11), 6(14)

U 442146 III Rara (FCDCN)
1981, nr 1(9)-3(11), 6(14)
 DO GÓRY    ID: 9287 | 24         

181.
Biuletyn Informacyjny NSZZ Solidarność w NZPS "Podhale" / NSZZ "Solidarność" w NZPS "Podhale". – 1990, nr 14 (X). – Nowy Targ : NSZZ "S" w PZPS "Podhale", 1990. – 30 cm

A 417134 III Rara (FCDCN)
1990, nr 14 (X)

 DO GÓRY    ID: 795 | 24         

182.
Biuletyn Informacyjny NZS WSI Opole. – 1981, nr 2 . – Opole : NZS WSI, 1981. – 21 cm
Uwagi: Red.: Zbigniew Bereszyński, Wiesław Ukleja

A 415075 II Rara (FCDCN)
1981, nr 2

 DO GÓRY    ID: 9292 | 24         

183.
Biuletyn Informacyjny NZS WSP Opole / NZS WSP Grupa Informacji i Propagandy. – 1981, nr 3. – Opole : NZS WSP, 1981. – 30 cm

A 417129 III Rara (FCDCN)
1981, nr 3

 DO GÓRY    ID: 9293 | 24         

184.
Biuletyn Informacyjny NZS. – 1982, nr 3 - 1982, nr 7 . – Lublin : NZS, 1982. – 30 cm

A 417127 III Rara (FCDCN)
1982, nr 3, 7

U 442082 III Rara (FCDCN)
1982, nr 3

 DO GÓRY    ID: 9288 | 24         

185.
Biuletyn Informacyjny NZS / J. Szczepański, A. Lignarski. – 1981, nr nr spec. (11 XI). – Rzeszów : NZS AR, 1981. – 30 cm
Uwagi: Red.: A. Lignarski, J. Szczepański

A 417130 III Rara (FCDCN)
1981, [b. nr]
 DO GÓRY    ID: 797 | 24         

186.
Biuletyn Informacyjny NZS / Niezależne Zrzeszenie Studentów Politechniki Łódzkiej. – 1987, nr 16 . – Łódź : NZS PŁ, 1987. – 30 cm

A 417128 III Rara (FCDCN)
1987, nr 16

 DO GÓRY    ID: 9289 | 24         

187.
Biuletyn Informacyjny NZS / NZS UW. – 1981, nr I/II - 1981, nr 4 . – Warszawa : NZS UW, 1981. – 30 cm
Uwagi: Red.: Elżbieta Bednarska, H. Głowacki, J. Jackowski, T. Lis, A. Ostaszewska

A 417131 III Rara (FCDCN)
1981, nr 1/2, [3], 4
 DO GÓRY    ID: 9291 | 24         

188.
Biuletyn Informacyjny NZS / NZS Akademia Medyczna im. M. Kopernika w Krakowie. – 1980, nr 1 - [1980, nr 2] . – Kraków : NZS AM, 1980. – 21 cm

A 415074 II Rara (FCDCN)
1980, nr 1-[2]

 DO GÓRY    ID: 796 | 24         

189.
Biuletyn Informacyjny Obwodowego Komitetu Obywatelskiego Solidarność dla dzielnic Raków, Bleszno, Ostatni Grosz. – 1990, nr 2 - 1990, nr 6. – Częstochowa : Zarząd KO
Uwagi: Red.: Krzysztof Chada, Krzysztof Kucharski, Krzysztof Piechocki

A 415085 II Rara (FCDCN)
1990, nr 2-6

 DO GÓRY    ID: 9295 | 24         

190.
Biuletyn Informacyjny OKZ NSZZ RI "Solidarność" / OKZ NSZZ RI "Solidarność". – 1981, nr 2 - 1981, nr 13/14. – Warszawa : OKZ NSZZ RI "S", 1981. – 30 cm

A 417140 III Rara (FCDCN)
1981, nr 2, 5-6, 13/14

U 442069 III Rara (FCDCN)
1981, nr 5

 DO GÓRY    ID: 9296 | 24         

191.
Biuletyn Informacyjny Polskiej Partii Socjalistycznej. – 1988, nr 6 . – [B. m.] : PPS, 1988. – 21 cm
Uwagi: Zawiera oświadczenie podpisany przez J. J. Lipskiego, W. Kunickiego-Goldfingera, A. Malanowskiego i M. Nowickiego w sprawie wystąpienia z władz PPS w związku z konfliktem w Radzie Naczelnej PPS a także oświadczenie J. Piniora w w/w sprawie. - Winietka dawnego PPS (dwie ręce trzymające młot)

A 415086 II Rara (FCDCN)
1988, nr 6

 DO GÓRY    ID: 9297 | 24         

192.
Biuletyn Informacyjny Polskiej Partii Socjalistycznej / 1988, nr 6. – [B. m.] : PPS, 1988. – 30 cm
Uwagi: Do ustalenia czy uzup. do sygn. A 417141 III

A 417142 III Rara (FCDCN)
1988, nr 6

U 442079 III Rara (FCDCN)
1988, nr 6

 DO GÓRY    ID: 9298 | 24         

193.
Biuletyn Informacyjny Polskiej Partii Socjalistycznej / Centralny Wydział Informacji PPS; red. Jerzy Kolarzowski. – 1988, nr 7 - 1988, nr 19. – Warszawa : PPS, 1988 (druk Wydawnictwo im. Olofa Palme). – 30 cm

A 417141 III Rara (FCDCN)
1988, nr 7-11, 13-16, 18-19

U 442078 III Rara (FCDCN)
1988, nr 7-8, 13, 15

 DO GÓRY    ID: 9300 | 24         

194.
Biuletyn Informacyjny Polskiej Partii Socjalistycznej / Polska Partia Socjalistyczna. – 1989, nr 2 - 1989, nr 9. – Warszawa : PPS, 1989. – 30 cm
Uwagi: Do użytku wewnętrznego. - Nakład 100 egz. numerowanych rozprowadzanych wg rozdzielnika. - Nr 2: egz. nr 19. - Nr 9: Biuletyn Informacycjny. - Ksero z maszyn.

A 417143 III Rara (FCDCN)
1989, nr 2, 9

U 442063 III Rara (FCDCN)
1989, nr 2
 DO GÓRY    ID: 9299 | 24         

195.
Biuletyn Informacyjny PPS. – 1990, nr 1 - 1990, nr 6. – Warszawa : CKW PPS, 1990. – 30 cm
Uwagi: Red.: Joachim Biernacki, Iwona Różewicz

A 417144 III Rara (FCDCN)
1990, nr 1-6

U 442068 III Rara (FCDCN)
1990, nr 1-6
 DO GÓRY    ID: 9301 | 24         

196.
Biuletyn Informacyjny Regionalnego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania / Regionalny Komitet Obrony Więzionych za Przekonania. – 1981, nr 4 . – Wrocław : Reg.KOWzP, 1981. – 21 cm

A 415087 II Rara (FCDCN)
1981, nr 4

 DO GÓRY    ID: 9302 | 24         

197.
Biuletyn Informacyjny Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" / Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność". – 1990, nr 1 . – Bielsko-Biała : NSZZ "S" RS Oświaty i Wychowania , 1990. – 30 cm

A 417146 III Rara (FCDCN)
1990, nr 1

U 442080 III Rara (FCDCN)
1990, nr 1

 DO GÓRY    ID: 9303 | 24         

198.
Biuletyn Informacyjny Samorządu. – 1988, nr 1/1 - 1990, nr 9/10 (65/6) . – Lublin : Uczelniany Samorząd Studentów KUL, 1988. – 21 cm

A 417148 III Rara (FCDCN)
1: 1988, nr 1(1)-17(17), 19(19), 23/24(23/24)-35/36(35/36)
2: 1989, nr 1/2(38/39)-19(56)+ dodat. do nr 14(51)
3: 1990, nr 1(57)-6/7(62/63), 9/10(65/66)

U 442081 III Rara (FCDCN)
1: 1988, nr 2(2)-17(17), 23/24(23/24)-35/36(35/36)
2: 1989, nr 1/2(38/39)-3/4(40/41), 6(43)-10/11(47/48), 13(50)-19(56)+ dodat. do nr 14(51)
3: 1990, nr 1(57)-6/7(62/63), 9/10(65/66)
 DO GÓRY    ID: 9304 | 24         

199.
Biuletyn Informacyjny Sekcji Informacji KZ NSZZ "Solidarność" AGH / KZ NSZZ "Solidarność" AGH. – 1989, nr 2/3 (19 VI) - 1990, nr 5 (2 I). – Kraków : KZ NSZZ "S" AGH, 1989. – 30 cm

A 417149 III Rara (FCDCN)
1989, nr 2/3 (19 VI)
1990, nr 5 (2 I)

 DO GÓRY    ID: 798 | 24         

200.
Biuletyn Informacyjny Solidarności Polsko-Czechosłowackiej. – 1987, nr 1 - 1990, nr 16 . – Wrocław : Wydaje Ruch Społeczny Solidarność, 1987. – 21 cm
Uwagi: Red.: Jarosław Broda, Mirosław Jasiński, Paweł Kocięba, Anna Sabatova

A 415092 II Rara (FCDCN)
1987, nr 1 (XII)
1988, nr 2-8/9
+ nr spec.: IV
1989, nr 15 (X)
1990, nr 16 (I)

U 440041 II Rara (FCDCN)
1987, nr 1 (XII)
1988, nr 2, 7-8/9
+ nr spec.: IV
1989, nr 15 (X)

 DO GÓRY    ID: 9305 | 24         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
www.sowiniec.com.pl