Czytelnia OWR i DŻS
Czytelnia FCDCN
Zasady udostępniania


WSTECZ
Druki \ Bez cenzury (1976-1989) \ Ciągłe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 z 49


201.
Biuletyn Informacyjny Solidarność Chłopska. – 1981, nr 1 - 1981, nr 3. – Bydgoszcz : [b. w.], 1981. – 30 cm

A 417152 III Rara (FCDCN)
1981, nr 1-3
 DO GÓRY    ID: 9310 | 24         

202.
Biuletyn Informacyjny Solidarność Wiejska Pomorze Zachodnie : Pismo NSZZ Rolników Indywidualnych . – 1981, nr 1 - 1981, nr 4 . – Szczecin : NSZZ RI Solidarność Wiejska", 1981. – 21 cm
Uwagi: Red.: Waldemar Jadłowski

A 415091 II Rara (FCDCN)
1981, nr 1, 4

U 440042 II Rara (FCDCN)
1981, nr 1

 DO GÓRY    ID: 9311 | 24         

203.
Biuletyn Informacyjny Solidarność. – 1981, nr 11 . – Stalowa Wola : MKZ NSZZ "S", 1981. – 21 cm
Uwagi: Red.: Anna Garbaczowa, Michał Rudziński, Wacław Szczoczarz

A 415055 II Rara (FCDCN)
1981, nr 11

 DO GÓRY    ID: 9309 | 24         

204.
Biuletyn Informacyjny Solidarność : dla PRBPW i BSiPPW "Progor". – 1981, nr [b. nr] - 1981, nr 6 . – Katowice : NSZZ "S" PRBPW i BSiPPW, 1981. – 21 cm
Uwagi: Red.: Sławomir Brodziński, Agnieszka Burzyńska, Józef Jakubowski, Jadwiga Litwin, Marian Nowak, Weronika Szarowska. - Biuro Studiów i Projektów Przemysłu Węglowego

A 415090 II Rara (FCDCN)
1981, [b. nr], 6

 DO GÓRY    ID: 9307 | 24         

205.
Biuletyn Informacyjny Solidarność / Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" Predom-Prebot. – 1981, nr 1. – Radom : KZ NSZZ "S" Predom-Prebot, 1981. – 30 cm
Uwagi: Przedruk wkładki do "Tygodnika Solidarność": pt. Kierunki działania związku ...

A 417150 III Rara (FCDCN)
1981, nr 1

 DO GÓRY    ID: 9308 | 24         

206.
Biuletyn Informacyjny Solidarność / Komitet Założycielski NSZZ "Solidarność" Zamech.. – 1980, nr 1. – Elbląg : ZKZ NSZZ "S" Zamech, 1980. – 21 cm

A 415088 II Rara (FCDCN)
1980, nr 1

 DO GÓRY    ID: 9306 | 24         

207.
Biuletyn Informacyjny Społecznego Funduszu Pomocy Pracowniczej / Społeczny Fundusz Pomocy Pracowniczej. – 1983, nr 1 (III) - 1983, nr 3 (X). – Kraków-Nowa Huta : SFPP, 1983. – 30 cm

A 417147 III Rara (FCDCN)
1983, nr 1-3

U 442085 III Rara (FCDCN)
1983, nr 1-3
 DO GÓRY    ID: 799 | 24         

208.
Biuletyn Informacyjny Stanu Wojny / NSZZ "Solidarność". – 1982, nr 4 - 1982, nr 5 . – Polkowice : NSZZ "S", 1982. – 21 cm

A 415093 II Rara (FCDCN)
1982, nr 4-5

 DO GÓRY    ID: 9312 | 24         

209.
Biuletyn Informacyjny Studenckiego Komitetu Solidarności w Krakowie / Studencki Komitet Strajkowy. – 1977, nr 1 (15 I). – [Kraków] : SKS, 1977
Uwagi: Makieta (nie drukowane).

A 418546 III Rara (FCDCN)
1977, nr 1 (15 I)

 DO GÓRY    ID: 800 | 24         

210.
Biuletyn Informacyjny Studenckiego Komitetu Solidarności w Warszawie. – 1977, nr 1 (12 XI) - 1978, nr 2 (8 III). – [Kraków] : SKS, 1977. – 30 cm

A 418547 III Rara (FCDCN)
1977, nr 1 (12 XI)
1978, nr 2 (8 III)
 DO GÓRY    ID: 15044 | 24         

211.
Biuletyn Informacyjny Studenckiego Komitetu Solidarności / Studencki Komitet Solidarności we Wrocławiu. – 1979, supl. nr 4. – Wrocław : SKS, 1979. – 30 cm

A 417153 III Rara (FCDCN)
1979, supl. nr 4

 DO GÓRY    ID: 9313 | 24         

212.
Biuletyn Informacyjny Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" / Tymczasowa Komisja Koordynacyjna. – 1982, [b. nr]. – Katowice : NSZZ "S" TKK Region Śląsko-Dąbrowski, 1982

A 417154 III Rara (FCDCN)
1982, [b. nr], 4a

U 442011 III Rara (FCDCN)
1982, nr 4a
 DO GÓRY    ID: 9314 | 24         

213.
Biuletyn Informacyjny Tymczasowej Krajowej Komisji Koordynacyjnej Emerytów i Rencistów NSZZ "Solidarność" przy MKZ Małopolska w Krakowie / Tymczasowa Krajowa Komisja Koordynacyjna Emerytów i Rencistów NSZZ "Solidarnośc" przy MKZ Małopolska. – 1980?, [b. nr]

A 417156 III Rara (FCDCN)
1980?, [b. nr]

 DO GÓRY    ID: 801 | 24         

214.
Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Warszawskiego / NSZZ "Solidarność" Uniwersytetu Warszawskiego. – 1984, [b. nr] - 1987, nr 31. – Warszawa : NSZZ "S" UW, 1984. – 21 cm

A 415094 II Rara (FCDCN)
1984, [b. nr] (I), 4-6
1985, nr 12-14, 17-[18]
1986, nr 19-24, 26
1987, nr 29-31

U 440043 II Rara (FCDCN)
1984, nr 4-5
1985, nr 13
1986, nr 20

 DO GÓRY    ID: 9315 | 24         

215.
Biuletyn Informacyjny w Instytucie Badań Jądrowych NSZZ "Solidarność". – 1980, nr 2 - 1990, nr 7(32) . – Świerk : NSZZ "S" IBJ, 1980. – 30 cm
Uwagi: Red.: J. Batko, Szymon Brandt, L. Chełmicki, L. Dobrzyński, Ewa Droste, Andrzej Dyżewski, J. Dzieciaszek, Andrzej Horodeński, Elżbieta Jaworska, Krystyna Józefowicz, A. Łopuszyńska, Z. Łuczyński, Cezary Pochrybniak, Piotr Strzałkowski, M. Szczeko

A 417157 III Rara (FCDCN)
1980, nr 2-5
1981, nr 6-25
+ nr spec.: 25 V, 3 IX, 2 X
1990, nr 1(26)-7(32)

U 442087 III Rara (FCDCN)
1980, nr 2
1981, nr 8-9, 11, 14, 17-21
1990, nr 1(26)-7(32)
 DO GÓRY    ID: 9316 | 24         

216.
Biuletyn Informacyjny Wewnątrzzwiązkowy / MKZ NSZZ "Solidarność" Region Elbląg. – 1981, nr 1 - 1981, nr 13 . – Elbląg : MKZ NSZZ "S", 1981. – 30 cm
Uwagi: Red.: Leszek Koszytkowski, Andrzej Pawełczak, Henryk Szkop

A 417158 III Rara (FCDCN)
1981, nr 1-7, 9-10, 12-13

U 442053 III Rara (FCDCN)
1981, nr 7, 9-12

 DO GÓRY    ID: 9317 | 24         

217.
Biuletyn Informacyjny Zakładowej Komisji Wykonawczej NSZZ "Solidarność" MPK Kraków / Zakładowa Komisja Wykonawcza NSZZ "Solidarność" MPK Kraków. – 1982, nr 1 (15 VIII) - 1989, nr 1 (3 IV). – Kraków : ZKW NSZZ "S" MPK, 1982. – 30 cm

A 417159 III Rara (FCDCN)
1982, nr 1, wyd. spec. (30 VIII), 3
1983, [b. nr] (XI), (XII)
1984, [b. nr] (I), (III)-(XII)
1985, [b. nr] (I)-(VI)
1989, nr 1 (3 IV)

U 442088 III Rara (FCDCN)
1982, wyd. spec. (30 VIII), nr 3
1983, [b. nr] (XI)
1984, [b. nr] (I), (III)-(XII)
1985, [b. nr] (I)-(VI)
1989, nr 1 (3 IV)
 DO GÓRY    ID: 802 | 24         

218.
Biuletyn Informacyjny Zarządu "Solidarności" Regionu Pomorza Zachodniego. – 1981, nr 35 - 1981, nr 45. – Szczecin : ZR NSZZ "S" Pomorze Zachodnie, 1981. – 30 cm
Uwagi: Red.: Przemysław Fenrych, Marek Kopyla, Wlodzimierz Nowakowski

A 417161 III Rara (FCDCN)
1981, nr 35-37, 40-41, 43, 45

U 442057 III Rara (FCDCN)
1981, nr 36, 41, 45
 DO GÓRY    ID: 9318 | 24         

219.
Biuletyn Informacyjny Zarządu Fabrycznego NSZZ "Solidarność" w Zakładach Mechanicznych "URSUS". – 1981, nr 18/19 - 1981, nr 22. – Warszawa : ZF NSZZ "S" ZM "URSUS", 1981. – 21 cm
Uwagi: Red.: J. Bielec, W. Bocheński, DALCZ, B. Jagodziński, E. Korzeb, M. Kowalewski, J. Liczkowski, P. Murza-Mucha, B. Nowakowski, M. Piwowarczyk, R. Postek. - Gaz.Polska nr 9(137) z 29 II 1996 s.6 wym.jako założyc. i red.Andrzeja Krzepkowskiego

A 415095 II Rara (FCDCN)
1981, nr 18/19-20, 22

 DO GÓRY    ID: 9319 | 24         

220.
Biuletyn Informacyjny Zarządu Regionalnego NSZZ "Solidarność" Regionu Płockiego / NSZZ "Solidarność" Zarząd Regionalny w Płocku. – 1981, nr 15 . – Płock : ZR NSZZ "S", 1981. – 30 cm

A 417162 III Rara (FCDCN)
1981, nr 15

 DO GÓRY    ID: 9320 | 24         

221.
Biuletyn Informacyjny Zarządu Regionalnego NSZZ Solidarność / Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" Zielona Góra. – 1990, nr 11/12(37-38) - 1990, nr 15(41). – Zielona Góra : ZR NSZZ "S", 1990. – 30 cm

A 417160 III Rara (FCDCN)
1990, nr 11/12(37-38)-15(41)

U 442089 III Rara (FCDCN)
1990, nr 11/12(37-38)-13/14(39/40)
 DO GÓRY    ID: 9321 | 24         

222.
Biuletyn Informacyjny Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność" / Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych "Solidarność" : Region Środkowo-Wschodni. – 1981, [b. nr] . – Lublin : ZZ RI "S", 1981. – 21 cm
Uwagi: Protokół porozumienia

A 415112 II Rara (FCDCN)
1981, [b. nr]

U 440055 II Rara (FCDCN)
1981, [b. nr]

 DO GÓRY    ID: 9322 | 24         

223.
Biuletyn Informacyjny. – 1980, nr 1 - 1981, nr 3/4(16/7) . – Katowice : Zarząd NZS Śl. AM, 1980. – 30 cm
Uwagi: Od nr 2: Prosto z Mostu (T). - Red.: Krzysztof Gołba, Tomasz Irzyniec, Piotr Janas, Jerzy Mirosław Jawirski, Zbigniew Kalita, Daniel Kutkowski, Jerzy Marek, Ewa Pikuła, Wojciech Pluskiewicz
Nr 4(7) - numer strajkowy.


A 417905 III Rara (FCDCN)
1980, nr 1-3
1981, nr 1(4)-8/9(11/12), 1(14)-3/4(16/17)
+ nr spec. pt. Studenci '81

U 442887 III Rara (FCDCN)
1980, nr 1-3
1981, nr 1(4)-8/9(11/12), 2(15)-3/4(16/17)
+ nr spec. pt. Studenci '81
 DO GÓRY    ID: 9162 | 24         

224.
Biuletyn Informacyjny / Polska Liga Praw Człowieka : Ruch Społeczny Nierządowy z siedzibą w Szczecinie . – 1988, nr 2/3 - 1988, nr 1 . – Szczecin : Polska Liga Praw Człowieka, 1988. – 30 cm
Uwagi: Red.: Jan Kostecki

A 417106 III Rara (FCDCN)
1987, nr 1
1988, nr 2/3-4/5

U 442058 III Rara (FCDCN)
1987, nr 1
1988, nr 2/3-4/5
 DO GÓRY    ID: 9175 | 24         

225.
Biuletyn Informacyjny : przegląd prasy zagranicznej. – 1977, nr 1 - 1981, nr 30 . – Warszawa : [b. w.], 1977. – 30 cm

A 417951 III Rara (FCDCN)
1977, nr 1-3, 5/6
1978, nr 7, 9/10-15
1979, nr 16-18, 22
1980, nr 23-28 + nr spec.: VII (S. Kopacsi, Węgry 1956), XI (A. Sołżenicyn, Łbem o mur)
1981, nr 29-30

U 442547 III Rara (FCDCN)
1977, nr 3, 5/6
1978, nr 7, 12/13-14
1979, nr 16-18, 22
1980, nr 27-28 (VII) + nr spec.: VII (S. Kopacsi, Węgry 1956)
1981, nr 29-30
 DO GÓRY    ID: 9188 | 24         

226.
Biuletyn Informacyjny / "ZAB". – 1982, b. nr. – Gdańsk : "ZAB", 1982. – 30 cm

A 417088 III Rara (FCDCN)
1982, [b. nr] 29 III, 30 III
 DO GÓRY    ID: 9154 | 24         

227.
Biuletyn Informacyjny : aktualności życia publicznego - wydanie łódzkie / Komitet Redakcyjny. – 1977, nr 1 (k) (IV). – Łódź : [b. w.], 1977. – 30 cm
Uwagi: Kopia kserogr.

A 418562 III Rara (FCDCN)
1977, nr 1 (k) (IV)

 DO GÓRY    ID: 9164 | 24         

228.
Biuletyn Informacyjny : biuletyn informacyjny Polskiej Socjalistycznej Partii Pracy / Polska Socjalistyczna Partia Pracy. – 1983, nr 10 - 1984, nr 18 . – Szczecin : PSPP, 1983. – 30 cm

A 417107 III Rara (FCDCN)
1983, nr 10, 13
1984, nr 18

 DO GÓRY    ID: 9184 | 24         

229.
Biuletyn Informacyjny / KK NSZZ "Solidarność". – 1983, nr 1 . – Zgorzelec : KK NSZZ "S", 1983. – 30 cm

A 417114 III Rara (FCDCN)
1983, nr 1

 DO GÓRY    ID: 9192 | 24         

230.
Biuletyn Informacyjny / Komisja Robotnicza Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" przy Polskiej Żegludze Morskiej . – 1980, nr 3 - 1981, nr 14 . – Szczecin : KR NSZZ "S" przy PŻM, 1980. – 21 cm
Uwagi: Red.: Ireneusz Chmara

A 415065 II Rara (FCDCN)
1980, nr 3
1981, nr 14

 DO GÓRY    ID: 9174 | 24         

231.
Biuletyn Informacyjny / Komitet Obywatelski Ziemi Radomskiej. – 1989, nr 1 - 1990, nr 7 . – Radom : KO Ziemi Radomskiej, 1989. – 30 cm

A 417103 III Rara (FCDCN)
1989, nr 1-2, 4
1990, nr 7

 DO GÓRY    ID: 9170 | 24         

232.
Biuletyn Informacyjny / Komitet Strajkowy Pracowników Kultury Solidarnościowego Strajku Okupacyjnego. – 1980, [b. nr] . – Gdańsk : [b. w.], 1980. – 21 cm

A 415057 II Rara (FCDCN)
1980, [b. nr]

U 440030 II Rara (FCDCN)
1980, [b. nr]

 DO GÓRY    ID: 9155 | 24         

233.
Biuletyn Informacyjny / Komitet Założycielski Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych przy Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni. – 1980, nr - 1981, nr 56. – Gdynia : KZ NSZZ przy Stoczni im. Komuny Paryskiej, 1980. – 30 cm
Uwagi: Red.: Zbigniew Adamski, W. Białoskórski, Tadeusz Dziekan, Andrzej Kozicki, Józef Krasnodębski, Andrzej Nadworny, Piotr Onuszko, Tadeusz Pławiński, Czesław Richert, Mariusz Rożański, Mariusz Różański, Edward Szmit, Mieczysław Welke, Krzysztof Zapa

A 417089 III Rara (FCDCN)
1980, nr 2-7, 9-18, 21
1981, nr 22, 29-30, 32-34, 39-43, 46-56
+ wyd. spec.: 5 IX

U 442052 III Rara (FCDCN)
1980, nr 4-5, 9, 11-14, 17
1981, nr 39, 43, 46-56
+ wyd. spec.: 5 IX
 DO GÓRY    ID: 9159 | 24         

234.
Biuletyn Informacyjny / Komitet Założycielski Niezależnych Związków Zawodowych Zarządu Portu Gdynia. – 1980, nr 12 - 1981, nr 229. – Gdynia : KZ NSZZ Zarządu Portu Gdynia, 1980. – 21 cm

A 415060 II Rara (FCDCN)
1980, nr 12, 16, 26, 30-32, 53-55, 63-65, 68-71, 73-75, 79, 81-82
+ dod. nadzw.: 1 X
1981, nr 83-108, 110-115, 136, 138-145, 149, 153, 156, 158-199, 202-205, 210-211, 214, 221-229
+ dod.: 9 I, 20 I , serwis 20 III, 24 III, 26 III, 27 III, 30 III
wyd. spec.: 20 VI, dod.: 8 VII, 29 VII, 4 VIII, 5 VIII, 7 VIII

U 440031 II Rara (FCDCN)
1980, nr 12, 68-70, 74
1981, nr 95, 99, 102, 106, 110, 112, 141-143, 158-160, 168, 170, 173-174, 177, 179, 180-190, 192-194, 196-199, 202-205, 211, 221, 223-229
+ dod.: 20 I, serwis: 26 III, dod.: 29 VII, 5 VIII, 7 VIII
 DO GÓRY    ID: 9158 | 24         

235.
Biuletyn Informacyjny / Komitety Obywatelskie "Solidarność" województw: chełmskiego, lubelskiego i zamojskiego. – 1989, nr 1 . – Lublin : Biuro Prasowe KO "S" Województwa Lubelskiego, 1989. – 21 cm
Uwagi: Red.: Bogusława Kaczyńska

A 415062 II Rara (FCDCN)
1989, nr 1

 DO GÓRY    ID: 9163 | 24         

236.
Biuletyn Informacyjny / Krajowa Sekcja Służby Geologicznej NSZZ "Solidarność". – 1981, nr 1 (VIII). – Kraków : SI Służby Geologicznej NSZZ "S", 1981. – 30 cm
Uwagi: Red.: Bigdan Kisielewski


A 417098 III Rara (FCDCN)
1981, nr 1 (VIII)
 DO GÓRY    ID: 706 | 24         

237.
Biuletyn Informacyjny / MKZ NSZZ "Solidarność" woj. wałbrzyskiego. – 1980, nr 6/8 - 1981, nr 10/2. – Wałbrzych : MKZ NSZZ "S", 1980. – 30 cm

A 417109 III Rara (FCDCN)
1980, nr 6/8
1981, nr 10/2

 DO GÓRY    ID: 9185 | 24         

238.
Biuletyn Informacyjny / NSZZ "Solidarność" AM i PSK w Krakowie. – 1980, nr 2 (15 XII) - 1981, nr 3 (5 I). – Kraków : NSZZ "S" AM i PSK, 1980. – 30 cm
Uwagi: Do użytku wewnętrznego . - nr 3 [na karcie tyt.] Biuletyn Informacyjny nr 3 NSZZ"Solidarność" AM w Krakowie

A 417970 III Rara (FCDCN)
1980, nr 2 (15 XII)
1981, nr 3 (5 I)
 DO GÓRY    ID: 705 | 24         

239.
Biuletyn Informacyjny / NSZZ "Solidarność" Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej. – 1981, nr 10 . – Włocławek : ZR NSZZ "Solidarność" Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, 1981. – 30 cm

A 417111 III Rara (FCDCN)
1981, nr 10

 DO GÓRY    ID: 9189 | 24         

240.
Biuletyn Informacyjny / NSZZ "Solidarność" KZ Woj. Szpitala Zespolonego w Radomiu. – 1981, [b. nr] VIII. – Radom : NSZZ "S" KZ Woj. Szptala Zespolonego, 1981. – 21 cm

A 415064 II Rara (FCDCN)
1981, [b. nr] VIII

 DO GÓRY    ID: 9172 | 24         

241.
Biuletyn Informacyjny / NSZZ "Solidarność" Reg. Małopolska Podhale. – 1982, nr 5 (III). – Nowy Sącz] : NSZZ "S" Małopolska Podhale, 1982. – 30 cm

A 417099 III Rara (FCDCN)
1982, nr 5 (III)
 DO GÓRY    ID: 709 | 24         

242.
Biuletyn Informacyjny / NSZZ "Solidarność" Region Mazowsze Biuro Prasowo-Informacyjne. – 1990, nr 60 - 1990, nr 69 . – Warszawa : NSZZ "Solidarność" Region Mazowsze, 1990
Uwagi: Red.: Beata Ciepłowska-Kowalczyk, Małgorzata Kinebok, Magdalena Winiarczyk

A 415066 II Rara (FCDCN)
1990, nr 60, 64, 69

 DO GÓRY    ID: 9186 | 24         

243.
Biuletyn Informacyjny / NSZZ "Solidarność" Regionu Pomorza Zachodniego. – 1982, nr 12 - 1983, nr 35. – Szczecin : ZR NSZZ "S", 1982. – 30 cm

A 417108 III Rara (FCDCN)
1982, nr 12-13, 16, 22
1983, nr 28-30, 33-35

U 442077 III Rara (FCDCN)
1982, nr 22
1983, nr 29, 30, 33

 DO GÓRY    ID: 9183 | 24         

244.
Biuletyn Informacyjny / NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska. – 1980, nr 1 - 1989, nr 2/78 . – Radom : MKZ NSZZ "S" Ziemia Radomska, 1980. – 30 cm

A 417104 III Rara (FCDCN)
1980, nr 1-5
1989, nr 2/78

 DO GÓRY    ID: 9171 | 24         

245.
Biuletyn Informacyjny / NZS WSI Radom . – 1981, nr 1 . – Radom : NZS WSI, 1981. – 30 cm
Uwagi: Red.: Włodzimierz Dobrowolski, Robert Łoboda, Robert Rzepka

A 417102 III Rara (FCDCN)
1981, nr 1

 DO GÓRY    ID: 9173 | 24         

246.
Biuletyn Informacyjny / Organizacja "Solidarność Walcząca" Oddział Kraków. – 1989, nr 1 (27 IX). – Agencja Informacyjna SW, 1989. – 21 cm

A 415061 II Rara (FCDCN)
1989, nr 1 (27 IX)
 DO GÓRY    ID: 701 | 24         

247.
Biuletyn Informacyjny : pismo Organizacji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Politechniki Wrocławskiej. – 1982, nr 10 - 1984, nr 42. – Wrocław : NSZZ "S" PWr, 1982. – 30 cm

A 417113 III Rara (FCDCN)
1982, nr 10 (XI)
1983, nr 20/21, 24/25
1984, nr 31/32, 36/37-42

 DO GÓRY    ID: 9190 | 24         

248.
Biuletyn Informacyjny : problemy - refleksje - propozycje / Leszek Nogieć, Urszuka Wilk ; Komisja Zakładowa Zespół Postępu Związkowego i Pedagogicznego. – 1981, nr 10 (X). – Kraków : Leszek Nogieć, 1981. – 30 cm
Uwagi: Red.: Leszek Nogieć, Urszula Wilk

A 417095 III Rara (FCDCN)
1981, nr 10 (X)
 DO GÓRY    ID: 703 | 24         

249.
Biuletyn Informacyjny / Redakcje pism "Sumienie" i "Liczą się Czyny". . – 1988, nr 1 . – Wrocław : "Sumienie" ; "Liczą się Czyny", 1988. – 30 cm

A 417112 III Rara (FCDCN)
1988, nr 1

 DO GÓRY    ID: 9191 | 24         

250.
Biuletyn Informacyjny : Region Śląsk Opolski Solidarność / Zespół TZR NSZZ "Solidarność" Śląska Opolskiego. – 1989, nr 2 . – Opole : ZR NSZZ "S", 1989 - (druk: Wyd. ON...).. – 30 cm

A 417101 III Rara (FCDCN)
1989, nr 2
 DO GÓRY    ID: 9166 | 24         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
www.sowiniec.com.pl