Czytelnia OWR i DŻS
Czytelnia FCDCN
Zasady udostępniania


WSTECZ
Druki \ Bez cenzury (1976-1989) \ Ciągłe
1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 z 49


351.
Blaszanka : NSZZ Solidarność - Polmetal / Zakładowa Komisja Organizacyjna NSZZ "Solidarność" RFWM Polmetal Radom. – 1989, nr 1 (I). – Radom : ZKO NSZZ "S" RFWM Polmetal, 1989. – 21 cm

A 415125 II Rara (FCDCN)
1989, nr 1 (I)
 DO GÓRY    ID: 14643 | 24         

352.
BMW Biuletyn Międzywydawniczy : biuletyn międzywydawniczy / NSZZ "Solidarność". – 1985, dod. nr 1. – Warszawa : [b. w.], 1985. – 30 cm


A 417208 III Rara (FCDCN)
1985, dod. nr 1

U 442115 III Rara (FCDCN)
1985, dod. nr 1
 DO GÓRY    ID: 11162 | 24         

353.
BMW Biuletyn Międzywydawniczy : biuletyn międzywydawniczy / redagują członkowie NSZZ "Solidarność". – 1983, nr 3 - 1984, nr 7/8. – Warszawa : NSZZ "S", 1983. – 21 cm

A 415126 II Rara (FCDCN)
1983, nr 3
1984, nr 4-7/8

U 440084 II Rara (FCDCN)
1983, nr 3
1984, nr 4, 7/8
 DO GÓRY    ID: 14571 | 24         

354.
BMW : Biuletyn Młodzieży Walczącej / Federacja Młodzieży Walczącej. – 1988, nr 2 (2 I) - 1990, nr 35 (12 I). – Kraków : FMW, 1980. – 30 cm

A 417209 III Rara (FCDCN)
1988, nr 2, 4-8, 11, 15, 17-21, 23 + nr spec. 1-2
1989, nr 24, 28/29, 34 + [b. nr] (22 II)
1990, nr 35

U 442114 III Rara (FCDCN)
1988, nr 4, 8, 11, 15, 18-19/20 + nr spec. 1
1990, nr 35
 DO GÓRY    ID: 1119 | 24         

355.
Bojkot : Klub Konserwatywnych Liberałów Liberalno Demokratycznej Partii "Niepodległość". – 1989, nr 1 (3 V) - 1989, nr 3 (26 V). – Kraków : KKL LDP "N", 1989. – 21 cm
Uwagi: Red.: Kuba Wiślicki . - nr 1 i 3 (z 26.05.1989) Wydawnictwo Niepodległość; nr 2 i 3 (z 31.05.1989) wydanie wspólne: LDP"N", Rada Naczelna Klubów Służby Niepodległości, Okręg Krakowski Polskiej Partii Niepodległościowej

A 415127 II Rara (FCDCN)
1989, nr 1-3 (+ inne wyd. nr 3 z 31 V)

U 440065 II Rara (FCDCN)
1989, nr 1-3 (+ inne wyd. nr 3 z 31 V)

 DO GÓRY    ID: 1120 | 24         

356.
Bomba : Pismo Federacji Młodzieży Walczącej. – 1989, nr 1 (1 VI) - 1989, nr 2 (16 VI). – Warszawa : FMW, 1989. – 21 cm


A 415128 II Rara (FCDCN)
1989, nr 1-2

U 440066 II Rara (FCDCN)
1989, nr 1
 DO GÓRY    ID: 14557 | 24         

357.
BOSS : biuletyn oleśnickich sympatyków "Solidarności" / Zbigniew Oleśnicki, P. Drożyna. – 1989, nr 6 (III) - 1989, nr 11 (XI). – Oleśnica : Kursy TKS, 1989. – 21 cm
Uwagi: Red.: P. Drożyna, Zbigniew Oleśnicki

A 415129 II Rara (FCDCN)
1989, nr 6, 11
 DO GÓRY    ID: 14644 | 24         

358.
Bóg i Ojczyzna : z życia Parafii Św. Stanisława Kostki w Warszawie. – 1985, nr marzec - 1989, nr listopad. – Warszawa : Parafia Św. St. Kostki, 1986. – 30 cm


A 417210 III Rara (FCDCN)
1985, [b. nr] III
1986, [b. nr] VI
1987, [b. nr] XII
1988, [b. nr ] I, VIII, X
1989, [b. nr] XI
 DO GÓRY    ID: 11163 | 24         

359.
Brać Uczniowska / pismo redagują uczniowie szkół średnich. – 1981, nr 3 (1 IX). – Katowice : Niezależne Wydawnictwo Szkolne NWS, 1981. – 21 cm

A 415130 II Rara (FCDCN)
1981, nr 3 (1 IX)

U 440067 II Rara (FCDCN)
1981, nr 3 (1 IX)
 DO GÓRY    ID: 14629 | 24         

360.
Brat : Pismo Parafii Błogosławionego Brata Alberta w Krakowie, Nowej Hucie. – 1989, nr 2(11) (II). – Kraków : Parafia Błogosławionego Brata Alberta w Krakowie, 1989. – 21 cm
Uwagi: Red.: Jacek K. Kabziński, Adam Olszewski

A 415131 II Rara (FCDCN)
1989, nr 2(11) (II)
 DO GÓRY    ID: 1121 | 24         

361.
Bratnia Pomoc : pismo NZS PW / NSZ PW. – 1988, nr 3 - [1989], nr 7. – Warszawa : NZS PW, 1988. – 21 cm
Uwagi: Wydanie specjalne pt. "Bibuła Jednodniowa NZS PW : nieznany marzec'68" przygotowane przez redakcję NZS PW "Bratnia Pomoc"

A 415132 II Rara (FCDCN)
1988, nr 1-4, wyd. spec. III
1989, nr 7

U 440068 II Rara (FCDCN)
1988, nr 3-4
 DO GÓRY    ID: 9127 | 24         

362.
Bratniak : pismo młodych / Aleksander Hall, Jacek Bartyzel. – 1977, nr 1 (1 X) - 1981, nr 29 (6 IX). – [Gdańsk : Wydawnictwo Polskie], 1978 . – 30 cm
Uwagi: Red.: Jacek Bartyzel, Aleksander Hall, Tomasz Mroz, Wiesław Parchimowicz, Marian Piłka

A 417211 III Rara (FCDCN)
1977, nr 1-3
1978, nr 4/5-14
1979, nr 1(15)-6(20)
1980, nr 21-26
1981, nr 27-29

U 421950 II Rara (FCDCN)
1977, nr 2
1978, nr 4/5-6/7, 10/11-14
1979, nr 1(15)-6(20)
1980, nr 21-22, 24-26
1981, nr 27-29
 DO GÓRY    ID: 11164 | 24         

363.
Bratniak : pismo Ruchu Młodej Polski / Jacek Bartyzel i in. – 1981, nr 27. – [Łódź] Wydawnictwo Młoda Polska. Oddział w Łodzi. – 21 cm

A 415806 II Rara (FCDCN)
5: 1981, nr 27

U 440429 II Rara (FCDCN)
5: 1981, nr 27
 DO GÓRY    ID: 14628 | 24         

364.
Bratnie Słowo : pismo Kręgu Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego / Stanisław Czopowicz i in.. – 1980, nr 1 (21 XI) - 1985, nr 11 (V). – Warszawa : KIHAM, 1980. – 30 cm
Uwagi: Red.: Karol Brzoza, Marek Butkiewicz, Stanisław Czopowicz, Andrzej Gorczycki, Jerzy Kledzik, Konrzd Korski, Andrzej Krochmal, Piotr Michnikowski, Grzegorz Nowik, Zenek Nowiński, Anna Prokopowicz, Leszek Truchlewski, Tadeusz Wachnik

A 417212 III Rara (FCDCN)
1980, nr 1-2
1981, nr 3-6/7
1985, nr 10-11

U 442116 III Rara (FCDCN)
1981, nr 5
 DO GÓRY    ID: 11165 | 24         

365.
Browar / red. Marek Jankowski ; Centralna Wytwórnia Brukowców. – 1990, [b. nr]. – Zielona Góra : Marek Jankowski, 1990. – 21 cm
Uwagi: Red.: Marek Jankowski. - zin

A 415133 II Rara (FCDCN)
1990, [b. nr]. - wakacje
 DO GÓRY    ID: 6749 | 24         

366.
Brulion : niezależny kwartalnik literacki / Oficyna Literacka. – 1987, nr 1 - 1990, nr 14/15. – Kraków : [Oficyna Literacka], 1987. – 15 cm
Uwagi: Sygn. 440064 II: nr 7/8 brak s. 57-58, 155; nr 11/12 brak s. 22-23

A 415035 II Rara (FCDCN)
1987, nr 1-4
1988, nr 5/6-7/8
1989, nr 9-11/12
1990, nr 13-14/15

U 440063 II Rara (FCDCN)
1987, nr 1-4
1988, nr 5/6-7/8
1989, nr 9-11/12
1990, nr 13-14/15

440064 II Rara (FCDCN)
1987, nr 1-4
1988, nr 5/6-7/8
1989, nr 9-11/12
1990, nr 13-14/15
 DO GÓRY    ID: 1122 | 24         

367.
Brygada : pismo Zespołu Szkół Budowlanych / Federacja Młodzieży Walczącej. – 1990, nr 2 (28 II). – Kraków-Nowa Huta : FMW, 1990. – 15 cm

A 415134 II Rara (FCDCN)
1990, nr 2 (28 II)

U 440069 II Rara (FCDCN)
1990, nr 2 (28 II)

 DO GÓRY    ID: 1123 | 24         

368.
Budostalowiec : pismo Tajnych Komisji Zakładowych NSZZ "S" P-tw "Budostal" / TKZ NSZZ "Solidarność" Przedsiębiorstw "Budostal". – 1985, nr 1 (V) - 1989, nr 26/1 (III). – Kraków : TKZ NSZZ "S" Budostal, 1985. – 30 cm
Uwagi: od nr 2/10 luty 1986 do nr 8/16listopad 1986 w podtyt "Aperiodyk " ; w nr 3 w podtyt. tylko"Pismo ulotne" i odtąd miejscewyd. Kraków - Nowa Huta ; od nr2/10 luty 1986: Pismo TajnychKomisji Zakładowych NSZZ "S" P-TwBudostal

A 417213 III Rara (FCDCN)
1: 1985, nr 1-3, 5-8
2: 1986, nr 1(9)-8(16)
3: 1987, nr 1(17)-4(20)
4: 1988, nr 1(21)-5(25)
[5:] 1989, nr 1(26)

U 442117 III Rara (FCDCN)
1: 1985, nr 1-2, 5-8
2: 1986, nr 1(9)-8(16)
3: 1987, nr 1(17)-2(18)
4: 1988, nr 1(21)
[5:] 1989, nr 1(26)
 DO GÓRY    ID: 1124 | 24         

369.
Budzik : pismo FMW uczniów III LO w Krakowie / Federacja Młodzieży Walczącej. – 1989, nr 1 (VI). – Kraków : FMW, 1989. – 15 cm
Uwagi: Red.: Wojciech Polaczek

A 415135 II Rara (FCDCN)
1989, nr 1 (VI)

 DO GÓRY    ID: 1125 | 24         

370.
Budzik : pismo młodzieży gliwickiej. – 1984, nr 1 - 1985, nr 13 (VI). – Gliwice : [b. w.], 1984. – 30 cm
Uwagi: pismo korzysta ze wsparcia Gliwickiej Delegatury RKW NSZZ "S"

A 417215 III Rara (FCDCN)
1984, nr 1-2, 4
1984/85, nr 5/6
1985, nr [7](I), 10, 13

U 442118 III Rara (FCDCN)
1985, nr 13
 DO GÓRY    ID: 11167 | 24         

371.
Bulletin of Labour Protection : Bureau of Labour Protection NSZZ "Solidarnośc" Region Mazowsze / Bartłomiej Piotrowski. – 1990, nr 5 special (VIII). – Warszawa : NSZZ "S" Region Mazowsze, 1990. – 21 cm
Uwagi: Red.: Bartłomiej Piotrowski

A 415136 II Rara (FCDCN)
1990, nr 5 special
 DO GÓRY    ID: 6759 | 24         

372.
Bulletin : English Edition / Katyn-Institute in Poland / Instytut Katyński w Polsce. – 1980, nr 16 (VI). – Warszawa : Instytut Katyński, 1980. – 21 cm
Uwagi: Właśc.: Kraków

A 415802 II Rara (FCDCN)
1980, nr 16 (VI)

 DO GÓRY    ID: 1126 | 24         

373.
Być Sobą : pismo TKZ NSZZ "S" / Solidarność Zwycięży ; Famor ; Eltra ; Spomasz ; Zachem ; FOD. – 1986, nr 25 (25 IX) - 1989, nr 51 (II). – Bydgoszcz : SW, 1986. – 21 cm

A 415137 II Rara (FCDCN)
1986, nr 25-28
1987, nr 29-32, 34-35, 37-38
1988, nr 41, 43
1989, nr 51
 DO GÓRY    ID: 7052 | 24         

374.
Bydgoski Podziemny Serwis Informacyjny "Solidarność" / NSZZ "Solidarność". – 1983, nr 7 - 1986, nr 151. – Bydgoszcz : NSZZ "S", 1983. - 30 cm. – 30 cm


A 417214 III Rara (FCDCN)
1983, nr 7, [b. nr III]
1984, nr 14, 26
1985, nr 21
1986, nr 150-151
 DO GÓRY    ID: 11166 | 24         

375.
Byliśmy Jesteśmy Będziemy / Międzyzwiązkowa Komisja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność", NSZZ RI "S" oraz NZS Ucz. Łódz.. – 1982, nr 13. – Łódź : MKK NSZZ "S" ; NSZZ RI "S" oraz NZS Ucz., 1982. – 30 cm


A 417216 III Rara (FCDCN)
1982, nr 13

U 442119 III Rara (FCDCN)
1982, nr 13
 DO GÓRY    ID: 11168 | 24         

376.
Całym Zdaniem : pismo studentów AR / Henryk Stańczak [i in.]. – 1981, nr 3/3 (III). – Lublin : NZS AR, 1981. – 21 cm
Uwagi: Red.: Wojciech Guz, Anna Hulewicz, Wojciech John, Henryk Stańczak

A 415138 II Rara (FCDCN)
1981, nr 3/3 (III)

U 440070 II Rara (FCDCN)
1981, nr 3/3 (III)
 DO GÓRY    ID: 14558 | 24         

377.
CD / Solidarność Małopolska KOS Małych Zakładów Pracy. – 1982, nr 1 (20 XII) - 1984, nr V [15] (14 IV). – Kraków : NSZZ "S" Małopolska ; KOS, 1983. – 30 cm

A 417217 III Rara (FCDCN)
1982, nr 1 (20 XII)
1983, nr 1(2), 4(5), 6(7)-9(10), 11(12)-12(13)
1984, nr 1(14), 3(16)-4(17), 4(17) [właśc.: 5(18)], V(14 IV)

U 442121 III Rara (FCDCN)
1982, nr 1 (20 XII)
1983, nr 1(2), 4(5), 6(7), 8(9), 12(13)
1984, nr 1(14), 4(17), V(14 IV)
 DO GÓRY    ID: 1127 | 24         

378.
CDN Solidarności : biuletyn Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" KWK "Szczygłowice / TKZ "NSZZ "Solidarność" KWK "Szczygłowice". – [1982], b. nr . – Szczygłowice : TKZ NSZZ "S" KWK "Szczygłowice", 1982. – 30 cm


A 417226 III Rara (FCDCN)
[1982], [b. nr], [b. nr]

U 442130 III Rara (FCDCN)
[1982], [b. nr]
 DO GÓRY    ID: 11228 | 24         

379.
CDN [A] : głos wolnego robotnika / Międzyzakładowy Robotniczy Komitet "Solidarności" w Warszawie. – 1982, nr 1/5/17 (24 V) - 1984, nr 79 (10 VII). – Warszawa : MRK "S", 1982. – 30 cm

Uwagi: Wyd. A

A 417222 III Rara (FCDCN)
1982, nr 1/5/17, 3-5, 15/16
1984, nr 58-61, 64, 66-75, 77-79
 DO GÓRY    ID: 11355 | 24         

380.
CDN [Koliber] : miesięcznik wrocławski / wydaje: CDN Koliber. – 1985, nr luty (II) - 1985, nr marzec (III). – Wrocław : CDN-Koliber, 1985. – 21 cm

A 415139 II Rara (FCDCN)
1985, II-III

U 440071 II Rara (FCDCN)
1985, II
 DO GÓRY    ID: 14559 | 24         

381.
CDN : dwutygodnik studencki / Akademicki Ruch Oporu ; J. Kroński i in.. – 1982, nr 1 (21 VI) - 1984, nr XI. – Wrocław : ARO, 1982 - (Drukarnia im. Jana Palacha). – 30 cm
Uwagi: Red.: J. Kroński, Joachim Skalski, [pseud.] Wasyl

A 417225 III Rara (FCDCN)
1982, nr 1, 2P, 2
1983, nr 10, 17-1(19), 4/5(22/23)-6/7(24/25)
1984, nr 8/9(26/27)-11(29), [b. nr] XI

U 442124 III Rara (FCDCN)
1982, nr 2
1983, nr 6/7(24/25), 17-18, 10(28)-11(29)
 DO GÓRY    ID: 11229 | 24         

382.
CDN : gazeta wolnych ludzi / Adam Marzec i in.. – 1983, nr 9 (18 III) - 1990, nr 96 (17 XII). – Kielce : Komitet Oporu Społecznego w Kielcach przy współpracy RKW, 1982 - (druk: Kieleckie Zespoły Drukarskie VEGA). – 30 cm
Uwagi: Red.: Bartek Dąb, Victoria Felix, Jerzy Głębocki, Irena Karyś, Andrzej Karyś, Włodzimierz Kozioł, Adam Marzec, Tomasz Natkaniec
Od nr 50: Biuletyn Solidarność Świętokrzyska (T)

A 417185 III Rara (FCDCN)
1983, nr 9-12
1984, nr 16-17, 20-25
1985, nr 27
1986, nr 32
1989, nr 39-41
1990, nr 50-53, 65-67, 71-78, 80, 82-94, 96

U 442126 III Rara (FCDCN)
1983, nr 9-12
1984, nr 21, 24-25
1990, nr 53, 71-77, 96
 DO GÓRY    ID: 11116 | 24         

383.
CDN / Komitet Oporu NSZZ "Solidarność". – 1982, nr 2 - 1988, nr 58 (VII). – Częstochowa : Komitet Oporu NSZZ "S", 1982. – 30 cm


A 417218 III Rara (FCDCN)
1982, nr 2-4, 6-9, 11-12, 14-15, 17-19
1983, nr 20-27, 31, 34
1984, nr 44
1985, nr 48-49
1988, nr 57-58

U 442122 III Rara (FCDCN)
1982, nr 2, 7-8, 17, 19
1983, nr 20-22, 24-26
1985, nr 49
 DO GÓRY    ID: 11169 | 24         

384.
CDN : niezależne pismo Wybrzeża. – 1982, nr 3 (29 VIII) - 1982, nr 8 (12 XII). – Gdańsk : [b. w.], 1982 - (druk SKS NZS "Trójmiasto"). – 30 cm


A 417219 III Rara (FCDCN)
1982, nr 3, 5/6-8

U 442123 III Rara (FCDCN)
1982, nr 7
 DO GÓRY    ID: 11170 | 24         

385.
CDN : pismo członków i sympatyków NZS / Niezależne Zrzeszenie Studentów. – 1986, nr 1 - 1986, nr 2. – Wrocław : NZS, 1986. – 21 cm

A 415140 II Rara (FCDCN)
1986, nr 1-2
 DO GÓRY    ID: 7097 | 24         

386.
CDN : pismo NSZZ "Solidarność" organ siatki 40 warszawskich zakładów pracy / NSZZ "Solidarność". – 1982, nr 1 (31 III) - 1990, nr 295 (3 X). – Warszawa : MRK "S", 1982. – 30 cm
Uwagi: Zob.także : CDN wyd. A, B, C, D i E

A 417221 III Rara (FCDCN)
1982, nr 1-2, 4
1983, nr 40
1984, nr 81-87, 89-96
1985, nr 97-105
1985, nr 107-120, 124-129, 131-132, 134-137
1986, nr 138-159, 163-164, 166-179
1987, nr 180-190, 192, 195-197, 200-207, 209-218/219
1988, nr 220/221, 224-245, 247-250
1989, nr 254-259, 261-262, 264-270, 272-274, 276, 279
1990, nr 283-284, 287-288, 290, 292-293, 295

U 442125 III Rara (FCDCN)
1982, nr 3-4
1984, nr 15/16, 58-59, 68, 71-72, 74-75, 82-86, 91, 93-94, 96
1985, nr 98-99, 101-105, 107, 110-114, 116-117, 119, 129, 135-137
1986, nr 138, 140-149, 154, 157, 164, 170-179
1987, nr 181-189, 196-197, 199, 203-206, 209-214/215
1988, nr 220/221, 224-241/242, 244-245, 247, 249
1989, nr 254-256, 258, 261, 265-268
1990, nr 284, 288, 290, 292-293, 295
 DO GÓRY    ID: 11172 | 24         

387.
CDN : pismo społeczno-informacyjne NSZZ "Solidarność" Region Pomorza Zachodniego / NZSS "Solidarność" Region Pomorza Zachodniego. – 1983, nr 2/14 (14 VI) - 1987, nr 54 (28 I). – Szczecin : NSZZ "S" Region Pom. Zach., 1982. – 30 cm


A 417220 III Rara (FCDCN)
1983, nr 2/14 (14 VI)
1983, nr 5/17 (1 VIII)
1985, nr 31 (31 VIII)
1987, nr 54 (28 I)
 DO GÓRY    ID: 11171 | 24         

388.
CDN : głos wolnego robotnika / Międzyzakładowy Robotniczy Komitet "Solidarności". – Warszawa : [b.w.], 1982-. – 30 cm
Uwagi: Kontynuacja pism: CDN : pismo NSZZ "Solidarność" - organ siatki 40 warszawskich zakładów pracy (1982, nr 1-4 - zob. A 417222) i Głos Wolnego Robotnika (1982, nr 1-16 - zob. Pismo powstało z połączenia Zawiera mutacje A-E oraz inne wersje drukarskie

A 417221 III
R. 1: 1982, nr 1(5/17)-5, 10-11, 13, 15/16, 18-20
R. 2: 1983, nr 25, 30-31/32, 34, 38, 40-41
R. 3: 1984, nr 57, 59, 61, 64, 69, 72-74, 77-78, 80, 83-84, 87-90, 92, 94
R. 4: 1985, nr 99-105, 109-114, 117-122, 124-137
R. 5: 1986, nr 138-161, 163-179
R. 6: 1987, nr 180-218/219 + [dod] CDN - ale jaki?
R. 7: 1988, nr 220/221-252
R. 8: 1989, nr 254-259, 261-280 + Wyd. spec. X [Gołdap]
R. 9: 1990, nr 281-295
 DO GÓRY    ID: 24790 | 24         

389.
CDN : jednodniówka osiedlowego Klubu Działań Niekonwencjonalnych "Solidarność" / Klub Działań Niekonwencjonalnych ; red. Urszula Studnicka, Andrzej Babraj, Henryk Sikora. – 1989, nr 4 - 1990, nr 7. – Kraków-Rżąka : KDN, 1989. – 21 cm

A 415184 II Rara (FCDCN)
1989, nr 4
1990, nr 6-7
 DO GÓRY    ID: 32543 | 24         

390.
Ceglorz : pismo niezależne / Koło Oporu Społecznego "Cegielski". – 1984, nr 4 (24 VI) - 1985, nr 12. – Poznań : PP "Solidarność Zwycięży", 1984 -(Drukarnia im. Anny Strzałkowskiej - Matki Romka). – 30 cm


A 417227 III Rara (FCDCN)
1984, nr 4
1985, nr 12

U 442129 III Rara (FCDCN)
1985, nr 12
 DO GÓRY    ID: 11176 | 24         

391.
Chcemy Być Wolni : Regionalny Komitet Obrony Więzionych za Przekonania "Solidarność" / Halina Lewandowska [i in.]. – 1981, nr 4 (28 VII). – Bydgoszcz : RKOWzP "S", 1981. – 21 cm
Uwagi: Red.: Halina Lewandowska, Irena Maciejewska, Antoni Pieczulski, Andrzej Piotrowicz, Wojciech Reich, Sławomir Wittkowicz

A 415141 II Rara (FCDCN)
1981, nr 4
 DO GÓRY    ID: 7141 | 24         

392.
Chleba i Wolności : pismo robotników członków NSZZ "Solidarność" / NSZZ "Solidarność". – 1984, [b. nr] (7 I). – [B. m. : B. w.], 1984 - (Drukarnia im. Romka Strzałkowskiego). – 30 cm


A 417228 III Rara (FCDCN)
1984, [b. nr] (7 I), nr 9 (1 II)
 DO GÓRY    ID: 11177 | 24         

393.
Chrystus Naszym Życiem : katolickie pismo międzyparafialne / ks. Czesław Sadłowski. – 1981, [nr 1]. – Zbrosz Duża : [b. w.], 1981. – 30 cm
Uwagi: Red.: Czesław Sadłowski

A 417229 III Rara (FCDCN)
1981, [nr 1]

U 442120 III Rara (FCDCN)
1981, [nr 1]
 DO GÓRY    ID: 11178 | 24         

394.
Chrześcijański Ruch Społeczny. – 1987, nr 2/87 - 1988, nr 1(3). – [B. m.] : Wydawnictwo Przedmurze, 1987. – 21 cm
Uwagi: Bydgoszcz?


A 415142 II Rara (FCDCN)
1987, nr 2
1988, nr 1(3)
 DO GÓRY    ID: 5632 | 24         

395.
CIA Biuletyn Strajkowy : serwis informacyjny.. – 1989, nr [b.nr 1] (27 V) - 1989, nr [b.nr 3] (30 V). – Warszawa : NZS UW, 1989. – 21 cm

A 415145 II Rara (FCDCN)
1989, nr [b.nr ] 27 V, 29 V, 30 V

U 440073
1989, [b. nr] 30 V
 DO GÓRY    ID: 14561 | 24         

396.
CIA Centre of Academic Information of Independent Students' Association : foreign bulletin / Robert Pastryk. – 1989, nr 1 (I). – Warszawa : NZS UW, 1989. – 21 cm
Uwagi: Red.: Robert Pastryk

A 415143 II Rara (FCDCN)
1989, nr 1(I)

U 440072 II Rara (FCDCN)
1989, nr 1 (I)
 DO GÓRY    ID: 14560 | 24         

397.
CIA Centrum Informacji Akademickiej Niezależnego Zrzeszenia Studentów : serwis informacyjny / Robert Pastryk. – 1987, nr 1 (8 XII) - 1989, nr spec. (25 V). – Warszawa : CIA NZS, 1987. – 21 cm
Uwagi: Red.: Robert Pastryk

A 415144 II Rara (FCDCN)
1987, nr 1 (8 XII)
1988, nr 3-8, 15-16, 20, 22/23, 25-26, 28-30, 37, 39-41
1989, nr 42, 45/46-47, 50-54, nr spec 17 IV, 56, nr spec. 25 V

U 440074 II Rara (FCDCN)
1988, nr 3, 5, 16, 22/23, 26, 37, 41
1989, nr 42, 52, 54, nr spec. 17 IV, 56
 DO GÓRY    ID: 14563 | 24         

398.
CIA : Centrum Informacji Akademickiej przy Niezależnym Zrzeszeniu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego / Paweł Bujalski i in.. – 1981, nr 1 (11 III) - 1981, nr 36 [15] (27 XI). – Warszawa : NZS UW, 1981. – 30 cm
Uwagi: Od nr 24 [1]: Gazeta Strajkowa (T). Od nr 27 [4]: Gazeta Strajkowa Warszawskich Uczelni (T). - Red.: Paweł Bujalski, Mariola Chlebicz, Magdalena Helia, Andrzej Horubała, Krzysztof Juszczak, Dorota Maj, Asia Maniak, Jolanta Szwajkowska, Monika Węg

A 417230 III Rara (FCDCN)
1981, nr 1-11, 13-16, 24-28, 31, 35 [dwa nr: 25 i 26 XI], 36, , nr spec. 30 III, IV

U 442127 III Rara (FCDCN)
1981, nr 1, 7, 15, 24-28, nr spec. 30 III
 DO GÓRY    ID: 11179 | 24         

399.
Ciach : independent fanzine. – 1988, nr 1 - 1994, nr 12 (III). – [B. m. : b. w.], 1988. – 21 cm

A 415146 II Rara (FCDCN)
1988, nr 1. - wyd. II popr
 DO GÓRY    ID: 6118 | 24         

400.
Ciernie : pismo MKZ NSZZ "Solidarność" w Tychach / Adam Michelis i in.. – Tychy : MKZ NSZZ "S", 1981. – 1981, nr 1 (3 IV) - 1981, nr 24 (11 XI). – 30 cm
Uwagi: Red.: Krzysztof Czudej, Antoni Górka, Adam Michelis, Andrzej Służalec, Janusz Tuszyński, Marek Wach, Leszek Waliszewski

A 417231 III Rara (FCDCN)
1981, nr 1-14, 17-24, wyd. spec. 27 VII

U 442131 III Rara (FCDCN)
1981, nr 1-10, 17-24
 DO GÓRY    ID: 11180 | 24         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
www.sowiniec.com.pl