Czytelnia OWR i DŻS
Czytelnia FCDCN
Zasady udostępniania


WSTECZ
Druki \ Bez cenzury (1976-1989) \ Ciągłe - Artykuły
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 z 135


251.
Anna Walentynowicz znów stanie przed sądem. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 78 (16 II). – s. 2. – (Ich władza boi się najbardziej)
Uwagi: inf.: informacja o aresztowaniu Anny Walentynowicz

A 418339 III RARA (FCDCN)
U 442896 III RARA (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 21535 | 148         

252.
Annie Bojarskiej. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 275 (14 XII). – s. 4
Uwagi: inf.: o przyznaniu w 1988 Nagrody imienia Andrzeja Kijowskiego Annie Bojarskiej

A 418339 III RARA (FCDCN)
U 442896 III RARA (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 24567 | 148         

253.
Anto Maria et al.
Apel 77 / Maria Anto et al.. – Praworządność (Warszawa) 1986, nr 12/13 (I/II). – s. 25-27
Uwagi: dok.: apel intelektualistów polskich w sprawie uwolnienia więźniów politycznych. - W art. zniekształcone zostały dane Alojzego Leszka Gzelli, któremu błędnie przypisano jako pierwsze imię, Aleksander.

A 417896 III RARA (FCDCN)
U 442529 III RARA (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 26186 | 148         

254.
Anto Maria et al.
Do opinii publicznej / Maria Anto et al. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 145 (7 XI). – s. 1-2
Uwagi: dok.: apel 77 intelektualistów o wprowadzenie statusu więźnia politycznego. - W art. zniekształcone zostały dane Alojzego Leszka Gzelli, któremu błędnie przypisano jako pierwsze imię, Aleksander.

A 418339 III RARA (FCDCN)
U 442896 III RARA (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 22509 | 148         

255.
Antoni Pajdak. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 244 (23 III). – s. 3
Uwagi: inf.: nekrolog zmarłego w dniu 20 III 1988 r. Antoniego Pajdaka

A 418339 III RARA (FCDCN)
U 442896 III RARA (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 23443 | 148         

256.
Antoniewski W.
Do Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie / W. Antoniewski. – Praworządność (Warszawa) 1986, nr 15 (XII). – s.5-6. – (Bez Komentarza)
Uwagi: dok.: list dot. oskarżenia Wiesława Johanna przez Rzecznika Dyscypliny Okręgowej Rady Adwokackiej

A 417896 III RARA (FCDCN)
U 442529 III RARA (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 26199 | 148         

257.
Antoniewski W.
Do Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej / W. Antoniewski. – Praworządność (Warszawa) 1985, nr 6/7 (II). – s. 111-112. – (Bez Komentarza)
Uwagi: [dok.: list Rzecznika Dyscypliny Okręgowej Rady Adwokackiej w sprawie zarzutów na adwokata Wiesława Johana]

A 417896 III RARA (FCDCN)
U 442529 III RARA (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 26175 | 148         

258.
antybohater
Nawet gdy nie jestem materiałem na bohatera... / antybohater [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 89 (24 V). – s. 4
Uwagi: art: apel o bojkot wyborów

A 418339 III RARA (FCDCN)
U 442896 III RARA (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 21826 | 148         

259.
Antyfaszyzm zakazany. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 8/10 (VII/IX). – s. 46-47. – (WiP)
Uwagi: inf.: na temat antywojennej demonstracja we Wrocławiu dnia 1 IX 1987 r. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Sławomira Dutkiewicza, którego nazwisko zmieniono na błędne: Dudkiewicz.

A 415498 II RARA (FCDCN)
U 440261 II RARA (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 25728 | 148         

260.
Antygospodarka. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 74 (12 I). – s. 3
Uwagi: art.: o sytuacji gospodarczej w kraju

A 418339 III RARA (FCDCN)
U 442896 III RARA (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 21548 | 148         

261.
Antygospodarka. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 75/76 (2 II). – s. 5-6
Uwagi: inf.: serwis informacyjny o sytuacji gospodarczej w kraju

A 418339 III RARA (FCDCN)
U 442896 III RARA (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 21603 | 148         

262.
Antyrobotnicza ofensywa. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 161 (6 III). – s. 1
Uwagi: art.: nt. nowych antyrobotniczych przepisów w Kodeksie Pracy

A 418339 III RARA (FCDCN)
U 442896 III RARA (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 24231 | 148         

263.
Aparat ma o co walczyć – Polska nadal jest folwarkiem. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 43 (20 XI). – s. 6-7
Uwagi: inf.: o nadużyciach nomenklatury

A 417837 III RARA (FCDCN)
U 442494 III RARA (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 28670 | 148         

264.
Apel. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 185 (22 X). – s. 1
Uwagi: dok.: apel wzywający do uczczenia 30 rocznicy Rewolucji Węgierskiej

A 418339 III RARA (FCDCN)
U 442896 III RARA (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 22755 | 148         

265.
Apel. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 258 (20 VII). – s. 3
Uwagi: inf.: o apelu wybitnych przedstawicieli kultury, księży i działaczy politycznych, zamieszczonym na łamach "Tygodnika Powszechnego" w sprawie zbiórki pieniędzy na budowę w Białym Borze internatu dla młodzieży ukraińskiej

A 418339 III RARA (FCDCN)
U 442896 III RARA (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 23742 | 148         

266.
Apel. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 17 (16 I). – s. 2
Uwagi: inf.: apel o pomoc w spłaceniu kar grzywny, osobom skazanym za udział w demonstracji z okazji Święta Niepodległości oraz za składanie kwiatów pod Kopalnią "Wujek"

A 417837 III RARA (FCDCN)
U 442494 III RARA (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 28429 | 148         

267.
Apel Biblioteki Narodowej. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 69 (24 XI). – s. 4
Uwagi: inf.: o zbieraniu przez TK "S" Biblioteki Narodowej wydawnictw niezależnych

A 418339 III RARA (FCDCN)
U 442896 III RARA (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 21349 | 148         

268.
Apel do młodzieży. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 96(246) (4-7 X). – s. 2
Uwagi: dok.: odezwa do młodzieży o odnalezienie mądrej i skutecznej formy walki o "duszę narodu"

A 418074 III RARA (FCDCN)
U 442882 III RARA (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 29143 | 148         

269.
Apel do nauczycieli i wychowawców. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 96(246) (4-7 X). – s. 1-2
Uwagi: dok.: odezwa do nauczycieli o wychowanie młodego pokolenia w szacunku dla człowieka i prawdy

A 418074 III RARA (FCDCN)
U 442882 III RARA (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 29142 | 148         

270.
Apel do zakładowych ogniw "S". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 9(311) (4-10 III). – s. 1
Uwagi: inf.: propozycja stworzenia konkurencyjnej względem „wronich” związków zawodowych kasy zapomogowo-pożyczkowej oraz zapewnienia pracownikom wczasów wypoczynkowych w ramach możliwości struktur podziemnych.

A 418074 III RARA (FCDCN)
U 442882 III RARA (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 29765 | 148         

271.
Apel na 13 sierpnia 1981 / Władysław Frasyniuk, Piotr Bednarz, Józef Pinior. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 80(228) (6-8 VIII). – s. 2
Uwagi: inf.: o postępowaniu dnia 13 sierpnia

A 418074 III RARA (FCDCN)
U 442882 III RARA (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 28994 | 148         

272.
Apel o społeczną rewizję procesu w sprawie śmierci Grzegorza Przemyka. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 96 (9 VIII). – s. 3
Uwagi: art.: apel o społeczną rewizję procesu w sprawie śmierci Grzegorza Przemyka

A 418339 III RARA (FCDCN)
U 442896 III RARA (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 21501 | 148         

273.
Apel o uwolnienie słoweńskich dziennikarzy. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 255 (15 VI). – s. 4
Uwagi: art.: o apelu o uwolnienie słoweńskich dziennikarzy

A 418339 III RARA (FCDCN)
U 442896 III RARA (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 23631 | 148         

274.
Apel Oficyny Fonograficznej CDN. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 115 (31 I). – s. 4
Uwagi: inf.: prośba o pomoc w rozpowszechnianiu homili ks. Jerzego Popiełuszki

A 418339 III RARA (FCDCN)
U 442896 III RARA (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 24653 | 148         

275.
Apel Poległych : lista ofiar Czerwca 1956 r. w Poznaniu. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr spec. (28 VI). – s. 1
Uwagi: inf.: lista ofiar

A 418339 III RARA (FCDCN)
U 442896 III RARA (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 24452 | 148         

276.
Apel Zbigniewa Bujaka do zachodnich związkowców. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 193 (7 I). – s. 1
Uwagi: inf.: w sprawie zorganizowania zbiórki pieniężnej

A 418339 III RARA (FCDCN)
U 442896 III RARA (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 23070 | 148         

277.
Apelujemy. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 4 (25 II). – s. 1
Uwagi: dok.: odezwa redakcji w sprawie kontynuowania protestów przeciw stanowi wojennemu

A 418339 III Rara (FCDCN)
442896 III Rara (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 24571 | 148         

278.
Apelujemy do wszystkich. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 175 (2 VII). – s. 1
Uwagi: inf.: apel uczestników spotkania ws. więźniów sumienia w kościele na Żytniej w Warszawie

A 418339 III RARA (FCDCN)
U 442896 III RARA (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 24462 | 148         

279.
Apel : [Wrocław, kwiecień 1982] / Pracownicy ZZSD [Zakładów Zmechanizowanego Sprzętu Domowego] Predom-Polar. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 50(198) (26-28 IV). – s. 2
Uwagi: dok. o wadliwości sprzętu produkowanego w ZZSD "Predom-Polar"

A 418074 III RARA (FCDCN)
U 442882 III RARA (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 28815 | 148         

280.
Apostol Gheorge et all
List sześciu : skierowany w marcu 1989 roku do Prezydenta Rumunii Nicolae Ceausescu / George Apostol . – Praworządność (Warszawa) 1989, nr 21(2). – s. 35-38. – (Za granicą)
Uwagi: dok.: list sześciu rumuńskich polityków do Nicolae Ceausescu

A 417896 III RARA (FCDCN)
U 442529 III RARA (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 26270 | 148         

281.
Archipelag Gułag. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 112 (10 I). – s. 4
Uwagi: inf: wydarzenia w ZSRR

A 418339 III RARA (FCDCN)
U 442896 III RARA (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 24652 | 148         

282.
Archiwum RKS NSZZ Solidarność. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 91(239) (13-17 IX). – s. 2
Uwagi: inf.: o powstaniu archiwum RKS

A 418074 III RARA (FCDCN)
U 442882 III RARA (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 29056 | 148         

283.
Archiwum Solidarności : rozmowa z przedstawicielem NOWej. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 115 (31 I). – s. 4
Uwagi: wywiad: z przedstawicielem NOWej

A 418339 III RARA (FCDCN)
U 442896 III RARA (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 22056 | 148         

284.
Aresztowani we Wrocławiu. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1981, nr [79(151)], wyd. strajk. 3 (16-17 XII). – s. 1
Uwagi: inf.: o aresztowaniach we Wrocławiu w pierwszych dniach stanu wojennego

A 418074 III RARA (FCDCN)
U 442882 III RARA (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 29485 | 148         

285.
Aresztowani we Wrocławiu : (lista niepełna). – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1981, nr [78(150)], wyd. strajk. 2 (15-16 XII). – s. 1
Uwagi: inf.: lista osób zatrzymanych we Wrocławiu. - W art. zniekształcone zostały dane Aleksandra Labudy, którego nazwisko błędnie podano, jako Dabudze, zniekształcone zostały także dane Edwarda Majko, którego inicjał imienia błędnie podano, jako M., zniekształcono dane Bogusława Girina, którego nazwisko podano błędnie, jako Giryń.

A 418074 III RARA (FCDCN)
U 442882 III RARA (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 29479 | 148         

286.
Aresztowani z Pruszkowa. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 138 (22 VIII). – s. 2, 4
Uwagi: inf.: serwis informacji z kraju, w tym o aresztowaniach pracowników pruszkowskiej Fabryki Obrabiarek

A 418339 III RARA (FCDCN)
U 442896 III RARA (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 22287 | 148         

287.
Aresztowania. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 146 (14 XI). – s. 2-3. – (Aresztowania)
Uwagi: inf.: aresztowani we Wrocławiu, Gdańsku, Łodzi, Warszawie, Gdyni i Sopocie

A 418339 III RARA (FCDCN)
U 442896 III RARA (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 22322 | 148         

288.
Aresztowania. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 147 (22 XI). – s. 3-4
Uwagi: inf.: nt. aresztowań w całym kraju. - W art. zniekształcone zostały dane Zygmunta Golińskiego, któremu błędnie przypisano imię Jacek.

A 418339 III RARA (FCDCN)
U 442896 III RARA (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 22355 | 148         

289.
Aresztowania. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 154 (16 I). – s. 2-3
Uwagi: inf.: bieżące aresztowania na terenie kraju

A 418339 III RARA (FCDCN)
U 442896 III RARA (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 22470 | 148         

290.
Aresztowania. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 155 (23 I). – s. 2
Uwagi: inf.: nt. ostatnich aresztowaniań

A 418339 III RARA (FCDCN)
U 442896 III RARA (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 22489 | 148         

291.
Aresztowania. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 176 (16 VII). – s. 2, 4
Uwagi: inf.: nt. nowych aresztowań opozycjonistów

A 418339 III RARA (FCDCN)
U 442896 III RARA (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 22491 | 148         

292.
Aresztowania. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 179 (27 VIII). – s. 2. – (Aresztowania)
Uwagi: inf. nt. nowych aresztowań

A 418339 III RARA (FCDCN)
U 442896 III RARA (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 22585 | 148         

293.
Aresztowania. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 156 (30 I). – s. 2. – (Aresztowania)
Uwagi: inf.: informacje z Kętrzyna

A 418339 III RARA (FCDCN)
U 442896 III RARA (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 24153 | 148         

294.
Aresztowania. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 159 (20 II). – s. 2. – (Aresztowania)
Uwagi: inf.: o bieżących aresztowaniach

A 418339 III RARA (FCDCN)
U 442896 III RARA (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 24202 | 148         

295.
Aresztowania. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 160 (27 II). – s. 3. – (Aresztowania)
Uwagi: inf.: nt. ostatnich aresztowania na terenie kraju

A 418339 III RARA (FCDCN)
U 442896 III RARA (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 24223 | 148         

296.
Aresztowania. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 3(162), wyd. strajk. 14 (8-9 I). – s. 2
Uwagi: inf.: o aresztowanych

A 418074 III RARA (FCDCN)
U 442882 III RARA (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 29586 | 148         

297.
Aresztowania. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 7(166), wyd. strajk. 18 (15-16 I). – s. 2
Uwagi: inf.: o aresztowaniach działaczy opozycji politycznej

A 418074 III RARA (FCDCN)
U 442882 III RARA (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 29652 | 148         

298.
Aresztowania i rewizje na wsi. – Praworządność (Warszawa) 1984, nr 3 (VIII). – s. 2-3. – (Wbrew Prawu)
Uwagi: inf.:o aresztowaniach i rewizjach na wsi w 1984r.

A 417896 III RARA (FCDCN)
U 442529 III RARA (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 26063 | 148         

299.
Aresztowania pracowników wyższych uczelni we Wrocławiu. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr [4(163)], wyd. strajk. 15 (10-11 I). – s. 1
Uwagi: inf.: o akcji aresztowań pracowników wyższych uczelni we Wrocławiu

A 418074 III RARA (FCDCN)
U 442882 III RARA (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 29597 | 148         

300.
Aresztowania we Wrocławiu. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1981, nr 80(152), wyd. strajk. 4 (17-18 XII). – s. 1
Uwagi: inf.: o osobach aresztowanych we Wrocławiu w pierwszych dniach stanu wojennego

A 418074 III RARA (FCDCN)
U 442882 III RARA (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 29494 | 148         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
www.sowiniec.com.pl