Czytelnia OWR i DŻS
Czytelnia FCDCN
Zasady udostępniania


WSTECZ
Druki \ Bez cenzury (1976-1989) \ Ciągłe - Artykuły
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 z 135


301.
Aresztowanie Andrzeja Kołodzieja. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 236 (27 I). – s. 1
Uwagi: art.: o aresztowaniu A. Kołodzieja, jednego z przywódców "Solidarności Walczącej"

A 418339 III RARA (FCDCN)
U 442896 III RARA (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 23200 | 148         

302.
Aresztowanie Bogdana Borusewicza. – Paragraf (Kraków) 1986, nr 2 (30 I). – s. 2-3
Uwagi: inf.: o aresztowaniu czołowego działacza NSZZ "Solidarność"

A 417837 III RARA (FCDCN)
U 442494 III RARA (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 28257 | 148         

303.
Aresztowanie kolejnych członków władz "Solidarności". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 53 (26 V). – s. 1
Uwagi: inf.: o aresztowaniach członków "S" w IV i V 83 r.

A 418339 III RARA (FCDCN)
U 442896 III RARA (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 20860 | 148         

304.
AR
Jan Rokita contra SB / AR [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 8/10 (VII/IX). – s. 23-26
Uwagi: art.: sprawa Jana Rokity przed Sądem Wojewódzkim w Krakowie, następnie przed Sądem Najwyższym

A 415498 II RARA (FCDCN)
U 440261 II RARA (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 25711 | 148         

305.
Arkuszewski Wojciech
"Odnowiona" ordynacja / Tadeusz Taski [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 233 (6 I). – s. 1, 3
Uwagi: art.: o projekcie zmian w ordynacjach wyborczych do rad narodowych. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 620.

A 418339 III RARA (FCDCN)
U 442896 III RARA (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 23074 | 148         

306.
Art. 166 & 1. – Praworządność (Warszawa) 1984, nr 2 (VII). – s. 4
Uwagi: inf.: dotycząca stosowania art. 166 par. 1 KPK

A 417896 III RARA (FCDCN)
U 442529 III RARA (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 26074 | 148         

307.
Art. 282a : tryb przyspieszony. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 148 (28 XI). – s. 4
Uwagi: inf.: nt. aresztowań za kolportaż

A 418339 III RARA (FCDCN)
U 442896 III RARA (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 22389 | 148         

308.
Artykuł 52a - praktyka. – Praworządność (Warszawa) 1987, nr 16 (I). – s. 14-22
Uwagi: art.: na temat wybranych wyroków kolegiów d/s wykroczeń. - W art. zniekształcone zostały dane Włodzimierza Filipka, któremu przypisano błędnie imię Władysław oraz Alicji Gutkowskiej, której nazwisko podano błednie jako Gutkowaska.

A 417896 III RARA (FCDCN)
U 442529 III RARA (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 26226 | 148         

309.
Asnyk Adam
"Miejmy nadzieję" / Adam Asnyk. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 58(206) (24-26 V). – s. 2
Uwagi: lit.

A 418074 III RARA (FCDCN)
U 442882 III RARA (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 28863 | 148         

310.
Atomy okiełznane. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1986, nr 2. – s. 1-4
Uwagi: art.: ustawa o prawie atomowym z 10 IV 1986 r.

A 415498 II RARA (FCDCN)
U 440261 II RARA (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 25409 | 148         

311.
Audycja pierwszomajowa Radia Solidarność Wrocław. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 15(274) (14-21 IV). – s. 2
Uwagi: inf.: o terminie nadawania audycji Radia "S" we Wrocławiu.

A 418074 III RARA (FCDCN)
U 442882 III RARA (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 29170 | 148         

312.
Audycja Radia "Solidarność". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 108(257) (25 XI - 9 XII). – s. 2
Uwagi: inf.: zapowiedź kolejnej audycji Radia "Solidarność"

A 418074 III RARA (FCDCN)
U 442882 III RARA (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 29277 | 148         

313.
Audycja Wigilijna Radia "Solidarność". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 110(259) (16-23 XII). – s. 4
Uwagi: inf.: o godzinie nadania audycji Radia "Solidarność"

A 418074 III RARA (FCDCN)
U 442882 III RARA (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 31828 | 148         

314.
Autentyczne. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 7(166), wyd. strajk. 18 (15-16 I). – s. 1
Uwagi: sat.: anegdota o alkoholizmie wojskowych

A 418074 III RARA (FCDCN)
U 442882 III RARA (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 29640 | 148         

315.
Autentyczne. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 22(181) wyd. strajk. 33 (22-23 II). – s. 2
Uwagi: sat.: anegdota dotycząca cenzurowania korespondencji

A 418074 III RARA (FCDCN)
U 442882 III RARA (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 29668 | 148         

316.
A
Z kim ta wojna? / A [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1981, nr 85(157), wyd. strajk. 9 [właśc. 86(158), wyd. strajk. 10?] (28-29 XII). – s. 2
Uwagi: art.: o analogiach sytuacji w okresie stanu wojennego z realiami okupacji hitlerowskiej

A 418074 III RARA (FCDCN)
U 442882 III RARA (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 29543 | 148         

317.
az
Który wariant / az [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 68 (17 XI). – s. 1
Uwagi: art.: analiza sytuacji w kraju po ogłoszeniu przez rząd zbliżających się podwyżek cen

A 418339 III RARA (FCDCN)
U 442896 III RARA (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 21269 | 148         

318.
B-a
List do Redakcji / B-a [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 77 (9 II). – s. 4
Uwagi: inf.: sugestia o konieczności uregulowania i kontroli pojawiających się w drugim obiegu okolicznościowych wydawnictw o niejasnym pochodzeniu i przeznaczeniu zysku z ich sprzedaży.

A 418339 III RARA (FCDCN)
U 442896 III RARA (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 25324 | 148         

319.
B. D.
Przed konferencją partyjną w ZSRR – kto kogo? / B. D. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 256 (22 VI). – s. 1–2
Uwagi: art.: o 19 wszechzwiązkowej konferencji partyjnej w ZSRR, VI 1988; w art. przekształcono nazwisko Witalija Korotycza, błędnie podając Witalij Koroticz

A 418339 III RARA (FCDCN)
U 442896 III RARA (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 23634 | 148         

320.
B. Geremek wyrzucony z PAN-u. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 127 (2 V). – s. 1
Uwagi: inf.: o wyrzuceniu B. Geremka z PAN-u

A 418339 III RARA (FCDCN)
U 442896 III RARA (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 22414 | 148         

321.
B.C.
Bankructwa nie będzie / B.C. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 87 (10 V). – s. 2
Uwagi: art: sytuacja ekonomiczna PRL

A 418339 III RARA (FCDCN)
U 442896 III RARA (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 21718 | 148         

322.
B.C.
Międzynarodowy Fundusz Walutowy, a reforma gospodarcza / B.C. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 99 (20 IX). – s. 2
Uwagi: art.: dotyczący szans wejścia Polski do MFW, w kontekście planów reformy gospodarczej

A 418339 III RARA (FCDCN)
U 442896 III RARA (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 21609 | 148         

323.
B.C.
Warianty dla wariatów / B.C. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 133 (13 VI). – s. 3
Uwagi: art.: na temat wariantów koncepcji Narodowego Planu Społeczno – Gospodarczego

A 418339 III RARA (FCDCN)
U 442896 III RARA (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 22196 | 148         

324.
B.D., Szczęsna Joanna
W imieniu więźniów Gułagu / B.D. [pseud.], Jan Klincz [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 160 (27 II). – s. 1-2. – (Na XXVII Zjazd KPZR)
Uwagi: art.: nt. represji w ZSRR. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 336.

A 418339 III RARA (FCDCN)
U 442896 III RARA (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 24220 | 148         

325.
B.D., Szczęsna Joanna
Władysław Frasyniuk : więzień polityczny nr 1 / B.D. [pseud.], Jan Klincz [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 162 (13 III). – s. 1, 3
Uwagi: art.: nt. Władysława Frasyniuka. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 336.

A 418339 III RARA (FCDCN)
U 442896 III RARA (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 24245 | 148         

326.
B.D., Wujec Ludwika
Podwyżki cen – podwyżki płac / B.D. [pseud.], M.K. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 238 (10 II). – s. 1, 3
Uwagi: art.: o strajkach zakładowych przeciwko obniżkom płac. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 444.

A 418339 III RARA (FCDCN)
U 442896 III RARA (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 23286 | 148         

327.
B.D.
O co chodzi z tym NZS-em? / B.D. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 265 (28 IX). – s. 4
Uwagi: art.: o kwestiach związanych z rejestracją NZS

A 418339 III RARA (FCDCN)
U 442896 III RARA (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 23777 | 148         

328.
B.
Ile się potrąca za strajki / B. [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1989, nr 2(23/24) (II/III). – s. 44. – (Co nowego za granicą: Francja)
Uwagi: inf.: o zasadach na jakich działały związki zawodowe we Francji

A 415498 II RARA (FCDCN)
U 440261 II RARA (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 25894 | 148         

329.
B.
Pora decydować / B. [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 71(219) (6-8 VII). – s. 3
Uwagi: dok.: przedruk z numeru 17 "Karty"

A 418074 III RARA (FCDCN)
U 442882 III RARA (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 31717 | 148         

330.
Babci na pohybel. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 4(17). – s. 58 . – (Kolegia)
Uwagi: inf.: obwinieni przed Kolegium ds. Wykroczeń w Płocku

A 415498 II RARA (FCDCN)
U 440261 II RARA (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 25679 | 148         

331.
Bafalukosz Andrzej et al
Oświadczenie więźniów politycznych z ZK Strzelin o zakończeniu głodówki / Andrzej Bafalukosz et al. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 8(310) (26 II-3 III). – s. 1
Uwagi: dok.: dot. decyzji o zakończeniu głodówki w dniu 27 I 1984 r. trwającej od 5 XII 1983 r.

A 418074 III RARA (FCDCN)
U 442882 III RARA (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 29748 | 148         

332.
Ballada chłopca który wyrósł z butów. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 23 (1 VIII). – s. 4
Uwagi: lit.: wiersz

A 418339 III RARA (FCDCN)
U 442896 III RARA (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 20936 | 148         

333.
Balon
Guma do żucia / Balon [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 149 (5 XII). – s. 3
Uwagi: art.: nt. procesu członków „WiP”

A 418339 III RARA (FCDCN)
U 442896 III RARA (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 22429 | 148         

334.
Balon
Każdy orze jak może / Balon [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 156 (30 I). – s. 4
Uwagi: art.: komentarz do najnowszej deklaracji PRON

A 418339 III RARA (FCDCN)
U 442896 III RARA (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 24158 | 148         

335.
Bałwan. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 13(172), wyd. strajk. 24 (29-30 I). – s. 2
Uwagi: art.: o sytuacji więźniów politycznych przetrzymywanych w ZK w Białołęce

A 418074 III RARA (FCDCN)
U 442882 III RARA (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 29715 | 148         

336.
Bandytyzm!. – Paragraf (Kraków) 1989, nr 47/48 (22 II). – s. 1-2
Uwagi: art.: dotyczący bezprawia w PRL, zamachów na księży katolickich i osoby związane z opozycją.

A 417837 III RARA (FCDCN)
U 442494 III RARA (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 28672 | 148         

337.
Banicja dla Kornela Morawieckiego. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 249 (4 V). – s. 2
Uwagi: art.: o deportowaniu za granicę przywódcy "Solidarności Walczącej" K. Morawieckiego

A 418339 III RARA (FCDCN)
U 442896 III RARA (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 23577 | 148         

338.
Bańbura Józef
Doniesienie karne / Józef Bańbura. – Praworządność (Warszawa) 1988, nr 18. – s. 26-27
Uwagi: dok.: doniesienie karne Józefa Bańbury

A 417896 III RARA (FCDCN)
U 442529 III RARA (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 26246 | 148         

339.
Barańczak Stanisław, Kołakowski Leszek, Miłosz Czesław
Apel / Stanisław Barańczak, Leszek Kołakowski, Czesław Miłosz. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1981, nr 85(157), wyd. strajk. 9 [właśc. 86(158), wyd. strajk. 10?] (28-29 XII). – s. 3
Uwagi: dok.: apel do społeczności międzynarodowej o wstawienie się za aresztowanymi Jackiem Kuroniem i Adamem Michnikiem

A 418074 III RARA (FCDCN)
U 442882 III RARA (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 29548 | 148         

340.
Barbarzyństwo. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 4 (II). – s. 29
Uwagi: inf.: moralne i fizyczne znęcanie się nad działaczami Solidarności w komendach MO

A 415498 II RARA (FCDCN)
U 440261 II RARA (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 25524 | 148         

341.
Barbórka 1988. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 274 (7 XII). – s. 1
Uwagi: inf.: o obchodach święta górniczego, 4 XII 1988

A 418339 III RARA (FCDCN)
U 442896 III RARA (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 24535 | 148         

342.
Barczewo. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 63 (6 X). – s. 3. – (Ich władza boi się najbardziej)
Uwagi: art.: o sytuacji więzionych w Barczewie przywódców "S"

A 418339 III RARA (FCDCN)
U 442896 III RARA (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 21369 | 148         

343.
Bartoszcze Michał
List otwarty Michała Bartoszcze do Wojciecha Jaruzelskiego / Michał Bartoszcze. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 89 (24 V). – s. 2
Uwagi: dok.: list Michała Bartoszcze do Wojciecha Jaruzelskiego

A 418339 III RARA (FCDCN)
U 442896 III RARA (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 21809 | 148         

344.
BAT
Dziesięciu małych Indian : /13 czerwca we Wrocławiu c.d./ / BAT [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 68(216) (26-28 VI). – s. 2
Uwagi: inf.: o działaniach władz wobec szkolnictwa

A 418074 III RARA (FCDCN)
U 442882 III RARA (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 28918 | 148         

345.
BD, Szczęsna Joanna
Decyduje prokurator : z rozmowy z prawnikiem / BD, JK [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 177 (30 VII). – s. 1, 4
Uwagi: wywiad: o ustawie amnestyjnej. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 247.

A 418339 III RARA (FCDCN)
U 442896 III RARA (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 22521 | 148         

346.
be-ka
O fundacji rolnej czyli rząd zawsze się wyżywi / be-ka [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 66 (3 XI). – s. 3
Uwagi: art.: analiza kryzysu polskiego rolnictwa i przedstawienie projektu na wyjście z niego

A 418339 III RARA (FCDCN)
U 442896 III RARA (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 21193 | 148         

347.
be-ka
Przed wielką podwyżką / be-ka [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 67 (10 XI). – s. 2
Uwagi: art.: analiza sytuacji ekonomicznej PRL; prognozy na przyszłość

A 418339 III RARA (FCDCN)
U 442896 III RARA (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 21237 | 148         

348.
Bednarz Piotr
Apel do członków związku i ludzi dobrej woli / Piotr Bednarz. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 99(249) (11-14 X). – s. 1
Uwagi: inf. na temat dalszej działalności RKS Dolny Śląsk

A 418074 III RARA (FCDCN)
U 442882 III RARA (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 29183 | 148         

349.
Bednarz Piotr et al
List otwarty więźniów z Barczewa do generała Jaruzelskiego / Piotr Bednarz et al. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 85 (26 IV). – s. 1
Uwagi: dok.: list więźniów z Barczewa do Jaruzelskiego

A 418339 III RARA (FCDCN)
U 442896 III RARA (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 21695 | 148         

350.
Bednarz Piotr
List z więzienia Piotra Bednarza : do wszystkich członków "S" / Piotr Bednarz. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 11(270) (17-24 III). – s. 2
Uwagi: dok.: korespondencja P. Bednarza z więzienia w Łęczycy z apelem o poparcie dla "Solidarności"

A 418074 III RARA (FCDCN)
U 442882 III RARA (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 29138 | 148         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
www.sowiniec.com.pl