Czytelnia OWR i DŻS
Czytelnia FCDCN
Zasady udostępniania


WSTECZ
Druki \ Bez cenzury (1976-1989) \ Zwarte
1 ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 z 107


5301.
Żychiewicz Tadeusz
Konstantynopol, Moskwa, Unia, Papież / Tadeusz Żychiewicz . – [Gdańsk] : Wydaw. Młoda Polska, [po 1986]. – 26 s. ; 21 cm
Uwagi: Opis wg okł. - Pagin. z okł. - Zł. 20. - Stdr. z oryg.

AR 2113 II RARA (1987 D 1682/12) (OWR)
R 7448 II RARA (1991 D 556/25) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 7569 | 23         

5302.
Życiński Józef
Listy do Nikodema i inne przypowieści / Józef Życiński . – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Constans, 1985. – 62, [1] s. ; 20 cm
Uwagi: Zł. 180. - Off. z maszyn.

AR 2795 II RARA (1986 D 3/44) (OWR)
R 9090 II RARA (1986 D 1/67) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 7570 | 23         

5303.
Życiński Józef
Pisma w kraju UBu / Józef Życiński . – Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1989. – 173, [2] s. ; 20 cm. – (Biblioteka Kwartalnika Politycznego "Krytyka")
Uwagi: Zł. 2900. - Off. ze skł.

AR 7151 II RARA (1989 K 1713/24) (OWR)
R 9089 II RARA (FCDCN) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 7571 | 23         

5304.
Życiński Józef
Zagadnienia relacji między naukami przyrodniczymi a materializmem dialektycznym / Józef Życiński . – [B. m. : b. w., ok. 1980?]. – 26 s. ; 30 cm
Uwagi: Opis wg nagł. - Pow. białk.

AR 4013 III RARA (FCDCN) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 7572 | 23         

5305.
Życiorys ; Relacja z porwania. – [B. m. : b. w., 1984]. – 7, [1] s. ; 21 cm
Uwagi: Przedr. z : "Przegląd Katolicki" 1984, nr 21 (kop.). - Na okł. portret ks. Jerzego Popiełuszki. - Off. z oryg.

AR 8190 II RARA (FCDCN, 384 MAK) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 7573 | 23         

5306.
Życiorys ks. Jerzego Popiełuszko duszpasterza robotników polskich : 14 IX 1947 - 19 X 1984 / [oprac. ks. Grzegorz Kalwarczyk] ; Jerzy Popiełuszko. – [B. m. : b. w., 1984]. – [8] s. ; 21 cm
Uwagi: Zawiera : Życiorys / Grzegorz Kalwarczyk. Wyjątki z homilii ks. Jerzego Popiełuszki na Mszach Świętych za Ojczyznę / Jerzy Popiełuszko. - Opis wg okł. - Poligrafia kościelna. - Off. ze skł.

AR 8189 II RARA (1985 D 6/78) (OWR)
R 8029 II RARA (FCDCN, 384 MAK) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 7574 | 23         

5307.
Życiorys ks. Jerzego Popiełuszko duszpasterza robotników polskich : 14 IX 1947 - 19 X 1984 / [oprac. ks. Grzegorz Kalwarczyk] ; Jerzy Popiełuszko. – [B. m. : b. w., ok. 1984]. – [8] s. ; 21 cm
Uwagi: Opis wg okł. - Pagin. z okł. - Off. z oryg.

AR 1961 II RARA (FCDCN) (OWR)
R 8659 II RARA (FCDCN) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 7575 | 23         

5308.
Żydzi jako polski problem / Jakub Karpiński [i in.]. – [Warszawa] : Wydaw. Prawno-Polityczne, [1986]. – 133, [1] s. ; 14 cm
Uwagi: Przedr. z : "Aneks" 1986, nr 41-42 (kop.). - Zł. 280. - Off. z oryg.

AR 221 I RARA (1987 D 1316/203, 6 WUSW) (OWR)
R 1032 I RARA (1986 D 12/40) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 7576 | 23         

5309.
Żydzi jako polski problem / Jakub Karpiński [i in.]. – [B. m.] : Wolna Spółka Wydawnicza "Komitywa", 1987. – 135 s. ; 14 cm
Uwagi: Przedr. z : "Aneks" 1986, nr 41-42 (kop.). - Jako miejsce wydania : Gdzieś w Polsce. - Zł. 330. - Off. z oryg.

AR 220 I RARA (1987 D 1316/125, 3 WUSW) (OWR)
R 1031 I RARA (1987 D 5/21) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 7577 | 23         

5310.
[Dwadzieścia] 20 lat Teatru Ósmego Dnia : 1964 - 1984. – Poznań : Głosy, 1985. – Teka 23 k. fot., [1] k. (30 cm) złoż. ; 13 x 18 cm
Uwagi: Teka fot. - Opis wg okł. - Zł. 650. - Odb. fot.

FT 106 II a (1986 D 6/38, 2511) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 11031 | 23         

5311.
[Internowani : Białołęka '82]. – [B. m. : b. w., ok. 1982]. – Teka 20 k. fot. ; 14 x 9 cm
Uwagi: Teka fot. - Opis umowny. - Odb. fot.

FT 4 I a (93 UD ASP 2/72) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 10778 | 23         

5312.
[Jedenasty] 11 Listopada 1918 : I. Wkład Chełmszczyzny w dzieło Niepodległości. II. Śpiewniczek pieśni patriotycznej i legionowej / Komisja Zakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" Regionu Chełmskiego. – Chełm : Komitet Organizacyjny Obchodów Święta Niepodległości, 1981. – 8, 5 s. ; 30 cm
Uwagi: Pagin. z okł. - Pow. białk.

AR 3635 III RARA (92 W BMP 1/2) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 10284 | 23         

5313.
[Kolędy wojenne]. – [B. m. : b. w., ok. 1982]. – 8 k. ; 21 cm
Uwagi: Maszyn.

AR 3003 II RARA (FCDCN) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 10031 | 23         

5314.
[Pogrzeb księdza Jerzego Popiełuszki]. – [B. m. : b. w., po 1984]. – 16 k. fot. ; 12 x 18 cm
Uwagi: Fot. przepasane czarną opaską. - Odb. fot.

FT 117 II a (FCDCN) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 7972 | 23         

5315.
[Polska wobec stanu wojennego] : (raport czwarty) / Zespół Redakcyjny Konserwatorium "Doświadczenie i Przyszłość". – [B. m. : b. w.], 1982. – 67 k. ; 30 cm
Uwagi: W sygn. AR również kserokopia (56 s.) innego maszyn. (2). - Kser. z maszyn.

AR 4168 III RARA (FCDCN) (OWR)
R 3847 III RARA (FCDCN) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 8002 | 23         

5316.
[Pomnik poległych stoczniowców]. – [B. m. : b. w., po 1981]. – [14 k. fot.] ; 8 x 11 cm
Uwagi: Teka fot. - Odb. fot.

FT 18 I a (FCDCN) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 8020 | 23         

5317.
[Poradnik drukarza] : [inc. : Przedstawione w niniejszym poradniku techniki druku nie wymagają żadnych maszyn...]. – [Wrocław : b. w., ok. 1984?]. – 12 s. : rys. ; 21 cm
Uwagi: Adres wyd. zob. J. 2789. - Zł. 25. - Off. z maszyn.

AR 8194 II RARA (FCDCN, 1 MAL) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 8069 | 23         

5318.
[Wiersze zakazane] / redakcja. – Bydgoszcz : Wydaw. Niezależne Nowa Sowa, 1983. – [21] k. ; 30 cm
Uwagi: Zł. 130. - Pow. białk.

AR 3964 III RARA (FCDCN) (OWR)
R 4434 III RARA (1989 K 1840/2) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 7129 | 23         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
www.sowiniec.com.pl