Czytelnia OWR i DŻS
Czytelnia FCDCN
Zasady udostępniania


WSTECZ
Druki \ Bez cenzury (1976-1989) \ Zwarte
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 z 107


51.
Analiza prasy podziemnej w Polsce : pierwszy rok stanu wojennego : 13 XII 1981 - 31 XII 1982. – nr 1-2. - [B.m. : b.w.], 1983. – 2 nr-y (80, [4] ; 81-170, [2] s.) ; 30 cm. – (Kraj ; 1-2)
Uwagi: Zł. 200. - Pow. białk.

AR 4064 III RARA (FCDCN) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 4834 | 23         

52.
Analiza stanu obecnego i perspektyw rozwoju sytuacji politycznej w Polsce / Niezależny Ośrodek Myśli Politycznej "Consilium pro Patria" . – Warszawa : [Wydaw. Społeczne] KOS, 1984. – [3], 6-105, [4] s. ; 21 cm. – (Zeszyty Edukacji Narodowej / ON [Oświata Niezależna]. Polska Lat Osiemdziesiątych)
Uwagi: Opis wg okł. - Zł. 180. - Off. z maszyn.

AR 3039 II RARA (1984 D 1695/15a) (OWR)
R 3040 II RARA (1984 D 1695/15b) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 4835 | 23         

53.
Analizy, prognozy, dokumenty. – [Warszawa] : Społeczeństwo Niezależne, [1983] . – 50, [2] s. ; 30 cm. – (Społeczeństwo Niezależne)
Uwagi: Adres wyd. : BN 46. - Pow. białk.)

AR 3505 III RARA (FCDCN) (OWR)
R 4203 III RARA (FCDCN) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 4837 | 23         

54.
Analizy / Jan Kowalski, Andrzej Malinowski, Witold Brzoza, Stanisław Dobry [pseud.]. – Konwersatorium "Doświadczenie i Przyszłość". - Warszawa : Wydaw. Krąg, 1982. – 126 s. ; 21 cm. – (Almanach Stanu Wojennego ; nr 2)
Uwagi: Zawiera : Pod wojskową dyktaturą / Henryk Szlajfer. Sierpień po grudniu / Jerzy Strzelecki, Tomasz Stankiewicz, Henryk Szlajfer. Polska wobec stanu wojennego / Konwersatorium Doświadczenie i Przyszłość. - Nazwa aut. Strzelecki Jerzy (pseud. Witold Brzoza), Stankiewicz Tomasz (pseud. Dobry Stanisław), Szlajfer Henryk (pseud.Kowalski Jan, Malinowski Andrzej). - Zł. 220. - Off. z maszyn.

AR 7628 II RARA (FCDCN, 3 MAK) (OWR)
R 8205 II RARA (FCDCN) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 4836 | 23         

55.
Anderman Janusz
Brak tchu : opowiadania / Janusz Anderman. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm, 1985. – [2], 58 s. ; 21 cm
Uwagi: Na okł. : 1986. - Zł. 180. - Stdr. z maszyn.

AR 384 I RARA (1987 D 1316/221, 7 WUSW) (OWR)
R 7491 II RARA (1986 D 10/44) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 4838 | 23         

56.
Anderman Janusz
Brak tchu : opowiadania / Janusz Anderman. – [Warszawa : Wydaw. Myśl, 1985]. – 133, [3] s. ; 14 cm. – (Biblioteka Literacka Wydaw. Myśl)
Uwagi: Przedr. z : Londyn : Plus Publ., 1983 (kop.). - Zł. [280]. - Off. z orygn.

AR 1141 I (1985 D 4/42) (OWR)
R 1067 I (1990 D 1336/92) (OWR)
DR 7 I (FCDCN) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 4839 | 23         

57.
Anderman Janusz
Kraj świat / Janusz Anderman. – Warszawa : Wydaw. PoMost, 1988. – [4], 7-107, [1] s. ; 20 cm
Uwagi: Przedr. : Biblioteka "Kultury" 1988, t. 436 (repr. 1:1). - Zł. 600. - Off. z oryg.

AR 2437 II RARA (1989 K 254/54) (OWR)
R 2710 II RARA (1989 K 881/16) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 4841 | 23         

58.
Anders Władysław
Bez ostatniego rozdziału : wspomnienia z lat 1939-1946 / Władysław Anders. – [B.m. : b.w., ok. 1983] . – 99 s. : il. : mapy ; 30 cm
Uwagi: Przedr. z : Londyn : Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, 1973, Wyd. 4 (kop.). - Dr. dwułamowy. - Opis wg. okł. - Rok wyd. : BN 59. - Off. z oryg.

AR 4075 III RARA (FCDCN) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 4842 | 23         

59.
Anders Władysław
Bez ostatniego rozdziału : wspomnienia z lat 1939-1946 / Władysław Anders. – [Warszawa : b.w., 1990] . – XVI, 408 s. : il., mapy, portr. ; 20 cm
Uwagi: Przedr. z : Londyn : Gryf Publ., 1959 (repr.). - Zł. 21000. - Off. z oryg.

AR 1464 I RARA (1990 K 1420/3) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 4861 | 23         

60.
Anders Władysław
Bez ostatniego rozdziału... : (fragmenty) / Władysław Anders ; [wstęp Antoni Lenkiewicz] . – B.m. : b.w., ok. 1988]. – IV, 62 s. ; 20 cm
Uwagi: Opis wg okł. - Rok wyd. : BN 52. - Zł. 400. - Off. z maszyn.

AR 1490 I RARA (1990 K 1685/1) (OWR)
R 8209 II RARA (FCDCN) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 4862 | 23         

61.
Anders Władysław
Bez ostatniego rozdziału : wspomnienia z lat 1939-1946 / Władysław Anders. – Warszawa : Wydaw. Margines, 1984. – 150 s. ; 30 cm
Uwagi: Przedr. z : Londyn, 1950, Wyd. 2 (przep.). - Zł. 420. - Pow. białk.

AR 3503 III RARA (FCDCN) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 4843 | 23         

62.
Anders Władysław
Bez ostatniego rozdziału : wspomnienia z lat 1939-1946 / Władysław Anders. – [B. m.] : Ad Maiorem Dei Gloriam, [1985] . – [2], 85 s. ; 28 cm
Uwagi: Przedr. z : Londyn : Gryf Publ., 1959, Wyd. 3 (kop.). - Dr. dwułamowy. - 6 poz. wyd. - Off. lub ksero z oryg.

AR 3504 III RARA (93 D ASP 1/611) (OWR)
R 3740 III RARA (FCDCN, 1147) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 4844 | 23         

63.
Anders Władysław
Bez ostatniego rozdziału : wspomnienia z lat 1939-1946 / Władysław Anders. – T. 1-2. - Lublin : [b.w.], 1988. – 2 t. ([2], IV, 182 ; [4]. 185-404 s.) ; 21 cm
Uwagi: Przedr. z Londyn : Gryf Publ., 1959 (repr. 1:1). - Zł. 21000. - Off. z oryg.

AR 7495 II RARA (FCDCN, 3 MAL) (OWR)
R 8208 II RARA (FCDCN, 389) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 4845 | 23         

64.
Anders Władysław
Bez ostatniego rozdziału : wspomnienia z lat 1939-1946 / Władysław Anders. – [Bydgoszcz : Wydaw. Nasza Przeszłość, 1989] . – [6], 402 s. ; 21 cm
Uwagi: Przedr. z : Londyn : Gryf Publ., 1959 (repr. 1:1). - Oprawa twarda z okuciami. - Off. z oryg.

AR 3171 II RARA (1989 D 1541/23a) (OWR)
R 3376 II RARA (1989 D 1541 D 1541/23b) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 4860 | 23         

65.
Anderson Richard D.
Wejśc czy nie wejść? / Richard D. Anderson. – [Warszawa] : Słowo, 1983. – 45, [1] s. : mapa, ryc. ; 21 cm
Uwagi: Oryg. : Soviet decision making and Poland, 1982. - Data wyd. wg s. 46. - W cenie 10 zł. na fundusz pomocy uwięzionym i pozbawionym pracy. - Pagin. z okł. - Tyt. od wyd. - Tł. z : ''Problems of Commusism'' 1982, II/IV. - Zł. 80. - Pow. bia łk.

AR 2024 II RARA (1987 D 1682/a, 3 WUSW) (OWR)
R 2025 II RARA (1987 D 1682/5b) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 4863 | 23         

66.
Andronov Iona
Pod maską "Solidarności" / Jona Andronow. – Warszawa : "Bok", 1981. – 6 s. ; 21 cm
Uwagi: Tł. z "Literaturnaja Gazieta" 1981, 16 II (przep.). - Off. z maszyn.

AR 7274 II RARA (1991 D 556/74) (OWR)
R 7492 II RARA (FCDCN, 1 MAL) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 4864 | 23         

67.
Andrzejewski Jerzy
Miazga / Jerzy Andrzejewski. – cz. 1-3. - Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1979 (Druk : Wolna Wałowo-Bębnowa Drukarnia Polowa im. J.P.). – 3 [cz.] (84 ; [2], 87-231 ; [2], 235-348 s.) ; 21 cm. – (Zapis '79 ; nr 1)
Uwagi: Off. z maszyn.

AR 2299 II RARA (1988 D 179/26, 14 WUSW) (OWR)
R 8210 II RARA (FCDCN) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 4865 | 23         

68.
Andrzejewski Mirosław
Zbiorek : [rysunki satyryczne] / Mirosław Andrzejewski. – Siedlce : Wydaw. Metrum, 1986. – 52, [1] s. : rys. ; 15 cm
Uwagi: Zł. 100. - Off. z maszyn. i rys.

AR 161 I RARA (1987 D 1316/200) (OWR)
R 5279 I RARA (1987 D 6/1) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 4866 | 23         

69.
Aneks : kwartalnik polityczny : część druga - wybór z numerów 11/1976-20/1979. – Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza n, [1980]. – 93 s. ; 30 cm
Uwagi: Przedr. z : "Aneks" 1976-1979. - Na okł. : Wybór - część II. - Pow. białk.

AR 3502 III RARA (FCDCN) (OWR)
R 4202 III RARA (93 W 2/260) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 4868 | 23         

70.
Aneks : kwartalnik polityczny : część pierwsza - wybór z numerów 1-10 . – [Warszawa] : Niezależna Oficyna Wydawnicza n, [1981]. – [2], 108 s. ; 30 cm
Uwagi: Przedr. z : "Aneks" 1973-1976, nr 1-10 (przep.). - Znaczne ilości w kolportażu w 1982. - Opis okł. - Na okł. : Wybór - część I. - Pow. białk.

AR 3501 III RARA (93 CD GOR 1/1) (OWR)
R 4201 III RARA (FCDCN) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 4867 | 23         

71.
Anna Maria S.
Najprostsze techniki współczesnej manipulacji... : (na przykładzie środków masowego przekazu PRL} / Anna Maria S. [pseud.] . – Kraków : [Wydaw.] Rota, 1985. – 14 s. ; 20 cm
Uwagi: Przedr. z : ''Kontakt'' 1985, nr 7/8 (przep.). - Opis wg okł. - Pagin. z okł. - Zł. 50. - Pow. białk.

AR 7496 II RARA (1991 D 556/79) (OWR)
R 7493 II RARA (FCDCN, 1 ASP KR) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 269 | 23         

72.
Anonimowa poezja stanu wojennego. – Łódź : Nakł. "Solidarności Walczącej" i "Naszego Głosu", 1982. – 79, [1] s. ; 15 cm
Uwagi: Tyt. okł. : Siekiera, motyka, smok wawelski... : dokumenty. - Dochód przeznaczony na potrzeby NSZZ ''Solidarność''. - Zł. 200. - Off. z maszyn.

AR 5307 I RARA (1993 D 260/32) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 4869 | 23         

73.
Anonimowe utwory stanu wojennego. – Kraków : Wydaw. Polskie, 1983. – 25 s. ; 30 cm
Uwagi: Opis wg okł. - Pagin. z okł. - Pow. spiryt.

AR 3530 III RARA (FCDCN) (OWR)
R 3588 III RARA (FCDCN, 1120) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 273 | 23         

74.
Antologia poezji emigracyjnej. – [cz.] (1). - Warszawa : BIblioteka Literacka i Historyczna, 1981. – 45 s. ; 15 cm
Uwagi: Off. z maszyn.

AR 2 I RARA (FCDCN) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 4870 | 23         

75.
Antologia poezji ulotnej / Redakcja Terytorialno-Zwiazkowego Komitetu Samoobrony Społecznej Solidarność. – Gdańsk : Terytorialno-Związkowy Komitet Samoobrony Społecznej Solidarność. – 13 s. ; 30 cm
Uwagi: Zł. 50. - Pow. białk.

AR 3529 III RARA (FCDCN) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 4871 | 23         

76.
Antologia wierszy wojennych / oprac. : Inga, Jot Em, Spectator ; grafika Be [pseud.]. – Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1982 . – 92 s. : il. 7 k. ; 20 cm
Uwagi: Nazwy aut: Smolska Irena, Markiewicz Jarosław, Wirpsza Aleksander. - Zł. 200. - Stdr. z maszyn.

AR 2494 II RARA (1989 D 602/42/85) (OWR)
R 2569 II RARA (1989 D 602/39/18) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 4872 | 23         

77.
Antysemityzm / Mazowiecki ; Turowicz ; Żychiewicz. – [Warszawa] : Niezależna Oficyna Wydawnicza, [ok. 1979]. . – 40 k. ; 15 cm
Uwagi: Przedr. z : ''Więź'' 1960, nr 5 (kop.). Chrześcijanin w dzisiejszym świecie, Kraków : Wydaw. Znak, 1963 (kop.). Ludzie ziemi nieświętej, Kraków : Wydaw. Znak, 1961 (kop.). - Zawiera : Antysemityzm ludzi łagodnych i dobrych / Tadeusz Mazowiecki, Antysemityzm / Jerzy Turowicz. Czarna śmierć / Tadeusz Żychiewicz. - Wydanie w postaci oprawnej, jednostronnej kserokopii. - Na egz. AR 530 I : napis tyt. większymi literami ; zmieniony znak graficzny wyd. - Kser. z oryg.

AR 5172 I RARA (1991 D 106/44 a, 17 WUSW) (OWR)
AR 530 I RARA (FCDCN) (OWR)
R 5218 I RARA (1991 D 106/44 b) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 4873 | 23         

78.
Apel Praski : Memorandum "Tchnąć prawdziwe życie w porozumienia helsińskie / Ruch "Wolność i Pokój" ; [rys.] W. Sysojew. – [Warszawa : b.w., 1987]. – 27, [1] s. : rys. ; 21 cm
Uwagi: Zawiera: Wyjście z zaścianka / Jacek Czaputowicz. - zł. 70. - Off. z maszyn. i rys.

AR 2540 II RARA (1989 D 602/49/18, 49 WUSW) (OWR)
R 8212 II RARA (FCDCN) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 4874 | 23         

79.
Arabowie i Żydzi / [red. Irena Lasota]. – Warszawa : Wydaw. PoMost, 1990. – [2], 208 s. ; 17 cm
Uwagi: Przedr. z Konfrontacje, New Yorck : IDEE, 1990, [t.] 12 (repr. 1:1). - Zł. 8000. - Off. ze skł.

AR 5012 I RARA (1990 K 1164/3) (OWR)
R 5042 I RARA (1990 D 1456/26) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 4875 | 23         

80.
Archiwum polityczne : Kultura paryska - wybór / Leopold Unger ; Łukasz Jodko [pseud.] ; Adam Kruczek [pseud.]. – Gdańsk : (J), 1984. – 24 S. ; 21 cm
Uwagi: Przedr. z : ''Kultura'' 1983, nr 9 (kop.). - Zawiera : Jałta-Helsinki-Madryt / Leopold Unger. Monument / Jerzy Łojek. w sowieckiej prasie / Michail Jakovlevič Geller. - Nazwy aut. : Łojek Jerzy, Geller Michail Jakovlevič. - Zł. 50. Stdr. z oryg.

AR 7500 II RARA (1990 D 1591/37) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 4876 | 23         

81.
Arendt Hannah, Aron Raymond
Władza rewolucyjna i jej wrogowie : myśl o polityce i rewolucji / Hannah Arendt. Machiavelli i Marks / Raymond Aron. – Wyd. 2. - Warszawa : Wydaw. In Plus, 1987. – 52 s. ; 21 cm. – (Lektury Studenckie / Społeczny Komitet Nauki ; z.2)
Uwagi: Zł. 100. - Off. z maszyn.

AR 7502 II RARA (FCDCN, 3 MAK) (OWR)
R 7498 II RARA (FCDCN, 3 MAK) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 5111 | 23         

82.
Arendt Hannah, Aron Raymond
Władza rewolucyjna i jej wrogowie : Myśl o polityce i rewolucji / Hannah Arendt. Machiavelli i Marks / Hannah Arendt. Machiavelli i Marks / Raymond Aron. – Warszawa : Wydaw. In Plus, 1986. – 58, [1] s. ; 21 cm. – (Lektury Studenckie / Społeczny Komitet Nauki ; z. 2)
Uwagi: Zł. 100. - Off. z maszyn.

AR 7501 II RARA (FCDCN, 2 BN) (OWR)
R 7497 II RARA (FCDCN, 2 BN) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 4946 | 23         

83.
Arendt Hannah
Korzenie totalitaryzmu / Hannah Arendt ; tł. Daniel Grinberg, Mariola Szawiel. – T. 1-2. - Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1989. – 2 t. (XXII, 365 ; 148 s.) ; 21 cm. – (Biblioteka Kwartalnika Politycznego "Krytyka"))
Uwagi: Oryg. : The origins of tptalitarianisim : Harcourt, Brace World, Inc., 1973. - Oprawa twarda. - T. 2: przypisy, bibliografia indeks. - Zł. 8500. - Off. z maszyn.

AR 3185 II RARA (1989 D 1877/1) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 4877 | 23         

84.
Arendt Hannah
Korzenie totalitaryzmu / Hannah Arendt ; tł. Daniel Grinberg, Mariola Szawiel. – T. 1-2. - Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1989. – 2 t.(XXII, 365 ; 148 s.) ; 21 cm. – (Biblioteka Kwartalnika Politycznego "Krytyka")
Uwagi: Oprawa broszurowa. - T. 2: przypisy, bibliografia, indeks. - Zł. 7000. - Off. z maszyn.

R 3390 II RARA (1990 D 395/9) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 4898 | 23         

85.
Arendt Hannah
O myśleniu / Hannah Arendt ; Hanna Buczyńska-Garewicz. – [B.m.] : Wydaw. Europa, 1989. – 135, [3] s. ; 19 cm. – (Biblioteka "Aletheia" ; 5)
Uwagi: Oryg. : The life of the mind. - Zł. 850. - Off. z maszyn.

AR 7097 II RARA (1989 K 1493/5) (OWR)
R 7496 II RARA (1993 K 1129/4) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 4908 | 23         

86.
Arendt Hannah
Propaganda totalitarna / Hannah Arendt ; przeł. Aleksander Rój [pseud.]. – Warszawa : Wydaw. CDN, 1986. – 26, [1] s. ; 20 cm
Uwagi: Oryg. : Le system totalitaire : Ed. du Seuil, 1972. - Nazwa aut. tł. : Rysiewicz Adam. - Zł. 80. - Off. z maszyn.

AR 3271 II RARA (1883 D 1883/4) (OWR)
R 3476 II RARA (1989 D 1883/5) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 4917 | 23         

87.
Arendt Hannah
Tak zwane państwo totalitarne / Hannah Arendt. – [B.m. : b.w., ok. 1981] . – 3-40 s. ; 30 cm
Uwagi: Nadbitka lub fragment: ''Spotkania'' 1983, nr 21/22 (s. 3-40). - Pow. białk.

AR 3528 III RARA (FCDCN) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 4922 | 23         

88.
Arendt Hannah
Źródła totalitaryzmu / Hannah Arendt ; [tł. z ang.]. – Cz. 1 : Antysemityzm - Warszawa : Wydaw. Zbliżenia, 1984. – [2], 180 s. ; 20 cm
Uwagi: Po s. 2 dwie strony nie zadrukowane. - Podtyt. na s. 10. - Zł. 535. - Off. z maszyn.

AR 3121 II RARA (FCDCN) (OWR)
R 3326 II RARA (FCDCN) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 4932 | 23         

89.
Argumenty do dialogu polsko-białoruskiego. – Z. 1. - Warszawa : Wydaw. Przedświt, 1986. – 186, [2] s. ; 20 cm
Uwagi: Zł. 650. - Off. z maszyn.

AR 480 I RARA (1987 D 1818/57, 6 WUSW) (OWR)
R 7499 II RARA (1986 D 6/35) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 5112 | 23         

90.
Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945 / Studium Polski Podziemnej ; [kom. red. : Halina Czarnocka i in.]. T. 1 wrzesień 1939 - czerwiec 1941. – Szczecin : Wydaw. Errata, 1989. – XXVII, [1], 584 s., il., mapy ; 21 cm
Uwagi: Przedr. z : Londyn : Gryf Publ., 1970 (kop.). Zł. [3000]. - Off. z oryg.

AR 7237 II RARA (1990 D 395/10) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 5113 | 23         

91.
Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945 / Studium Polski Podziemnej ; [kom. red. : Halina Czarnocka i in.]. T. 2 : czerwiec 1941 - kwiecień 1943. – Szczecin : Wydaw. Errata, 1989. – XXXV, [1], 553 s. : il. ; 21 cm
Uwagi: Przedr. z : Londyn : Gryf. Publ., 1973 (kop.). - Zł. [24000]. - Off. z oryg.

AR 3032 II RARA (1990 K 38/1) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 5116 | 23         

92.
Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945 / Studium Polski Podziemnej ; [kom. red. : Halina Czarnocka i in.]. T. 3 : kwiecień 1943 - lipiec 1944. – Szczecin : Wydaw. Errata, 1989.. – XXXII, [16], 627 s. : tab. ; 21 cm
Uwagi: Przedr. z : Londyn : Gryf. Publ., 1976 (kop.). Zł. [24000]. - Off. z oryg.

AR 3033 II RARA (1989 K 1866/28) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 5117 | 23         

93.
Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945 / Studium Polski Podziemnej ; [kom. red. : Halina Czarnocka i in.]. T. 4 : lipiec - październik 1944. – Szczecin : Wydaw. Errata, 1989. – XL, 470, [6] s. : mapy ; 21 cm
Uwagi: Przedr. z : Londyn : Gryf Publ., 1977 (kop.). - Zł. [22000]. - Off. z oryg.

AR 3034 II RARA (1989 K 1706/2) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 5118 | 23         

94.
Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945 / Studium Polski Podziemnej ; [kom. red. : Halina Czarnocka i in.]. T. 5 : październik 1944 - lipiec 1945. – Szczecin : Wydaw. Errata, 1989. – XL, [12], 534, [3] s., il. ; 21 cm
Uwagi: Przedr. z : Gryf Publ., 1981 (kop.). - Na k. tyt. 1944-1945. - Zł. [18000]. - Off. z oryg.

AR 3040 II RARA (1989 K 1706/2) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 5119 | 23         

95.
Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945 / Studium Polski Podziemnej ; [przew. kom. red. : Kazimierz Iranek-Osmecki]. T. 6 : uzupełnienia. – Szczecin : [b.w., 1990] . – XXIV, 524 s. : il. ; 21 cm
Uwagi: Przedr. z : Londyn : Gryf Publ., 1989 (kop.). Zł. [45000]. - Off. z oryg.

AR 3043 II RARA (1990 K 794/7) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 5120 | 23         

96.
Aron Raymond, Berlin Isaiash, Arendt Hannah
Trójgłos o wolności / Raymond Aron ; Isaiah Berlin ; Hannah Arendt. – [Warszawa] : Wydaw. CDN ; Wolna Spółka Wydawnicza "Komitywa" Gdzieś w Polsce, 1987. – 107, [1] s. ; 20 cm
Uwagi: Zawiera : Esej o wolnościach / Raymond Aron. Dwie koncepcje wolności / Isaiash Berlin. Co to jest wolność / Hannah Arendt. - Opis wg okł. - Na okł. tytuł czerwonym kolorem na beżowym kartonie wraz z oznaczeniami obydwu wyd. - Zł. 550. - Off. z maszyn.

AR 3105 II RARA (1987 D 10/3) (OWR)
R 3310 II RARA (1987 D 1308/3) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 5121 | 23         

97.
Aron Raymond, Berlin Isaiash, Arendt Hannah
Trzy głosy o wolności / Raymond Aron, Isaiah Berlin, Hannah Arendt. – Warszawa [Wydaw.] CDN ; Wolna Spółka Wydawnicza "Komitywa" Gdześ w Polsce, 1987. – 107, [1] s. ; 20,5cm
Uwagi: Zawiera : Esej o wolności / Raymond Aron. Dwie koncepcje wolności / Isaiah Berlin. Co to jest wolność / Hannah Arendt. - Opis wg okł. - Na okł. Carny nadruk na zielonym kartonie wraz z oznaczeniem wyd. CDN. - Zł. 400. - Off. z maszyn.

AR 7503 II RARA (FCDCN, 3 MAK) (OWR)
R 8213 II RARA (FCDCN) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 5122 | 23         

98.
Aron Raymond, Missika Jean Louis, Wolton Dominique
Widz i uczestnik : [wywiad z R. Aronem] / Raymond Aron ; Jean-Louis Missika ; Dominique Wolton ; z fr. przeł. Adam Zagajewski. – [Kraków] : Oficyna Literacka, 1984 . – s. 203, [5] ; 15 cm
Uwagi: Przedr. z : Londyn : Polonia, 1984 (kop.). - Na okł. karykatura. - Zł. [320]. - Off. z oryg.

AR 1 I (FCDCN) (OWR)
R 5804 I (FCDCN) (OWR)
DR 8 I (FCDCN) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 274 | 23         

99.
Aron Raymond, Missika Jean Louis, Wolton Dominique
Widz i uczestnik : [wywiad z R. Aronem] / Raymond Aron, Jean Louis Missika, Dominique Wolton ; z fr. przeł. Adam Zagajewski . – Warszawa : Wydaw. CDN, 1984. – [3], 6-203, [3] s. ; 20 cm
Uwagi: Przedr. z : Londyn : Polonia, 1981 (repr. 1:1). - Zł. 500. - Off. z oryg.

AR 7075 II RARA (1985 D 4/68) (OWR)
R 7500 II RARA (FCDCN, 1 GRU) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 11494 | 23         

100.
Aron Raymond, Missika Jean Louis, Wolton Dominoque
Widz i uczestnik : [wywiad z R. Aronem] / Raymond Aron; Jean-Louis Missika ; Dominique Wolton ; z fr. przeł. Adam Zagajewski. – Wyd. 2. – [Kraków] : Oficyna Literacka, 1984. – S. 203, [5] ; 15 cm
Uwagi: Inne egz. : R. 871 I RARA (1984 D 590/8a), R 872 I NPS. - Przedr. z : London : Polonia, 1984 (kop.). - Okł. bez rys. - Inform. o drugim wyd. : F 9. - Zł. [400]. - Off. z oryg.

AR 215 I RARA (1987 D 1316/6) (OWR)
R 517 I NPS (1984 D 590/13) (OWR)
R 889 I NPS (FCDCN) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 275 | 23         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
www.sowiniec.com.pl