Czytelnia OWR i DŻS
Czytelnia FCDCN
Zasady udostępniania


WSTECZ
Druki \ Bez cenzury (1976-1989) \ Zwarte
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 z 107


251.
Besançon Alain
Krótki traktat sowietologiczny na użytek władz cywilnych, wojskowych i religijnych / Alain Besancon ; przedm. Raymond Aron ; tł. ''P.P''. – Wyd. 2. – [Kraków] : Krakowskie Towarzystwo Wydawnicze, 1986. – 121, [2] s. ; 15 cm
Uwagi: Zł. 250. - Off. z maszyn.

AR 432 I RARA (1987 D 1646/24) (OWR)
R 5299 I NPS (1991 D 106/87) (OWR)
R 400 I RARA (1987 D 1682/3) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 514 | 23         

252.
Besançon Alain
Krótki traktat sowietologiczny na użytek władz cywilnych, wojskowych i religijnych / Alain Besancon ; tł. ''P'P''. – Kraków : Wydaw. kos, 1980. – 62, [2] s. ; 30 cm
Uwagi: Egz. AR 4014 III z okł. z niezadrukowanego papieru przebitkowego. - Pow. białk.

AR 3961 III RARA (1987 D 1316/29) (OWR)
AR 4014 III RARA (FCDCN, 71 WUSW) (OWR)
514984 III RARA (1981 K 873/11) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 276 | 23         

253.
Besançon Alain
Pomieszanie języków i inne szkice / Alain Besancon ; wybór i przygot. Jan Maria Kłoczowski. – [Kraków] : Wszechnica Społeczno-Polityczna, 1989. – 122 s. ; 20 cm
Uwagi: Przedr. z ''Kultura'' 1983, nr 3, s. 3-12 (przep.). ''Kultura'' 1987, nr 7/8, s. 57-59 (przep.). ''Zeszyty Literackie'' 1983, nr 4-5 (przep.). ''L'Express'', Paryż 1984, 21-27 IX (przep.). - Pagin. z okł. - Zł. 720. - Off. ze skł.

AR 682 I RARA (1989 K 373/18) (OWR)
R 977 I RARA (1989 K 881/21) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 515 | 23         

254.
Besançon Alain
Sołżenicyn i zachód ; Sowiecka teraźniejszość i rosyjska przeszłość / Alain Besancon . – [Warszawa] : Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1981. – 38 s. ; 13 cm
Uwagi: Przedr. z : "Aneks" 1979, nr 22, s. 60-74 (kop.). "Aneks" 1980, nr 23, s. 87-105 (kop.). - 130 poz. wyd. Nowej. - Zł. 20. - Off. z oryg.

AR 253 I RARA (1987 D 1516/62) (OWR)
R 5806 I RARA (FCDCN) (OWR)
810382 I RARA (1981 D 843/83) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 11674 | 23         

255.
Besançon Alain
Sowiecka teraźniejszość i rosyjska przeszłość / Alain Besancon . – [B. m. : b. w., ok. 1981]. – IX s. ; 30 cm
Uwagi: Oryg. : Present sovietique : De livre de poche, 1980. - Pow. białk.

AR 3536 III RARA (FCDCN) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 11672 | 23         

256.
Besançon Alain
Widziane z oddali / Alain Besancon. – [Wrocław] : Agencja Informacyjna "Solidarności Walczącej", [1989]. – 11, [1] s. ; 22 cm
Uwagi: Przedr. z : "Kultura" 1989, nr 3, s. 29-39 (kop.). - Off. z oryg.

AR 3373 II RARA (FCDCN) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 11665 | 23         

257.
Besedovskij Grigorij Zinov'evič
Pamiętniki dyplomaty sowieckiego / G. Z. Biesiedowskij ; przekład aut. Aleksego Leszka Lasińskiego. – [Warszawa? : b. w., ok. 1989]. – 201, XII, [1] s. : err. ; 20 cm
Uwagi: Przedr. z : Katowice : Polski Instytut Wydawniczy, [ok. 1930] (repr. 1:1). - Na okł. : Zdrada Sowietów : pamiętniki dyplomaty sowieckiego. - Zł. 7500. - Off. z oryg.

AR 7011 II RARA (1990 K 38/3) (OWR)
R 7520 II RARA (FCDCN) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 11687 | 23         

258.
Bez nienawiści : almanach literatury czeskiej 1968-1978 / układ i oprac. Andrzej S. Jagodziński ; w przekładach Pawła Heartmana, Andrzeja Jagodzińskiego i Agnieszki Lwowskiej. – Warszawa : Wydaw. Krąg, 1983. – 41 s. ; 20 cm
Uwagi: Na okł. podtyt. : Antologia literatury czeskiej... - Błędna paginacja pierwszych stron. - Nazwa aut. tł. : Godlewski Piotr )pseud. Heartman Paweł), Bratkowski Piotr (pseud. Lwowska Agnieszka). - Zł. 280. - Off. z maszyn.

AR 3038 II RARA (1984 D 1695/11) (OWR)
R 7521 II RARA (FCDCN, 31 WUSW) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 11688 | 23         

259.
Biała księga Kazimierza Świtonia / Komitet Samoobrony Społecznej "KOR". – [Warszawa] : Komitet Samoobrony Społecznej "KOR", [1979]. – 11 s. ; 29 cm
Uwagi: Opis wg okł. - Zł. 30. - Pow. białk.

AR 3622 III RARA (1979 D 723/36a) (OWR)
R 3623 III RARA (1979 D 723/36b) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 11676 | 23         

260.
Biała księga pułkownika Urantówki / red. odp. Zbyszek Bereszyński. – Opole : Nakładem Niezależnego Zrzeszenia Studentów WSI, 1981. – 15 s. ; 21 cm
Uwagi: Pagin. z okł. - Off. z maszyn.

AR 8162 II RARA (FCDCN, 384) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 11677 | 23         

261.
Biała księga : fakty i dokumenty z okresu dwóch wojen światowych / zebrał, częściowo przełożył i w przypisy zaopatrzył Wiktor Sukiennicki. – Kraków : Wydaw. NZS UJ ''Jagiellonia, 1981. – S. [2], 7-174 : il. ; 20 cm
Uwagi: Inne sygn. : 803625 II NPS (1981 K 1369/7). - Przedr. z Biblioteka ''Kultury'' 1964, t. 105 (repr. 1 : 1). - Zł. 200. - off. z oryg.

AR 7528 II RARA (FCDCN,1 SA) (OWR)
R 8229 II RARA (FCDCN) (OWR)
803624 IIRARA (1981 K 1484/5) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 520 | 23         

262.
Białkowski Grzegorz
Klęski wojenne / Antoni Szymanek [pseud.] ; [oprac. graf. J. Pulwa]. – Warszawa : Wydaw. Przedświt ; Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy, 1983. – 16 s. : il. ; 22 cm
Uwagi: Nazwa aut. : Białkowski Grzegorz. - Zł. 40. - Off. z maszyn.

AR 2643 II RARA (1989 D 602/49/26a, 49 WUSW) (OWR)
R 8852 II RARA (1985 D 3/75) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 11689 | 23         

263.
Białołęka '82. – [Warszawa : CDN, ok. 1982]. – Teka [2], 20 k. ; 8 x 11 cm
Uwagi: Teka fot. - Zł. 150 + 100 na NSZZ "Solidarność". - Odb. fot.

FT 11 I a (1983 D 237/44a) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 11690 | 23         

264.
Biblia. Liber Psalmorum
Księga psalmów / tł. z hebr. Czesław Miłosz. – Warszawa : Wydaw. im. Konstytucji 3 Maja, 1981. – 324, [1] s. ; 17 cm
Uwagi: Przedr. z : Paris : Ed. du Dialogue, 1979 (repr. 1:1). - Off. z oryg

AR 5112 I RARA (1991 D 391/61) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 11691 | 23         

265.
Bidziński Henryk
Epidemia w Sopocie / Henryk Bidziński ; posłowie Marek Nowakowski. – Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1988. – 74, [2] s. ; 20 cm
Uwagi: Zł. 450. - Off. z maszyn.

AR 654 I RARA (1989 K 254/51) (OWR)
R 686 I RARA (1989 K 362/5) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 11692 | 23         

266.
Bielecki Czesław, Kelus Jan Krzysztof, Sikorska Urszula
Mały konspirator : poradnik dla dorosłych i młodzieży / [Czesław Bielecki, Jan Krzysztof Kelus, Urszula Sikorska]. – Lublin : IRŚW NSZZ "S", 1983. – 24, [1] s. : rys. ; 22 cm. – (Biblioteka Informatora Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność)
Uwagi: Przedr. z : Warszawa : Wydaw. CDN (przep.). - Opis wg okł. - Nazwa aut. : A. - Zł. 80. - Stdr. z maszyn.

AR 2810 II RARA (FCDCN, 1140) (OWR)
R 1774 II RARA (FCDCN) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 11845 | 23         

267.
Bielecki Czesław, Kelus Jan Krzysztof, Sikorska Urszula
Mały konspirator / [Czesław Bielecki, Jan Krzysztof kelus, Urszula Sikorska]. – [B. m.] : Oficyna Wydawnicza Solidarność, [1984]. – [2], 29 s. ; 15 cm
Uwagi: Przedr. z : Warszawa : Wydaw. CDN, 1983 (przep.). - Bibliogr. s. 29. - Nazwa aut. : A. - Rok wyd. P 1566. - Zł. 60 + 40 na fundusz rozwoju podziemia. - Off. z maszyn.

AR 5481 I RARA (1993 D 1/35) (OWR)
R 5487 I RARA (1991 K 859/2) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 7385 | 23         

268.
Bielecki Czesław, Kelus Jan Krzysztof, Sikorska Urszula
Mały konspirator / [Czesław Bielecki, Jan Krzysztof Kelus, Urszula Sikorska]. – Kraków : Biblioteka Obserwatora Wojennego, 1984 (Druk : Powielarnia Puszcza Niepołomicka). – 27, [1] s. ; 30 cm
Uwagi: Wersja "większa" (zob. też różnice w montażu klisz 4 s. okł.). - Nazwa aut. : A. - Zł. 80. - Off. z maszyn.

AR 3716 III RARA (FCDCN) (OWR)
R 4321 III RARA (FCDCN) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 8188 | 23         

269.
Bielecki Czesław, Kelus Jan Krzysztof, Sikorska Urszula
Mały konspirator / [Czesław Bielecki, Jan Krzysztof kelus, Urszula Sikorska]. – Warszawa : Wydaw. CDN, 1983. – [2], 29 s. ; 15 cm
Uwagi: Okł z szarego papieru (pakowego). - Zawiera bibliografię. - Nazwa aut. : A. - Zł. 100. - Off. z maszyn.

AR 602 I RARA (1987 D 1316/43) (OWR)
R 5486 I RARA (1993 D 1/34) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 11843 | 23         

270.
Bielecki Czesław, Kelus Jan Krzysztof, Sikorska Urszula
Mały konspirator / [Czesław Bielecki, Jan Krzysztof Kelus, Urszula Sikorska]. – Warszawa : Wydaw. CDN, [19]83. – [2], 29 s. ; 15 cm
Uwagi: Okł z białego papieru. - Zawiera bibliografię. - Nazwa aut. : A. - Zł. 100. - Off. z maszyn.

AR 502 I RARA (FCDCN) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 11844 | 23         

271.
Bielecki Czesław, Kelus Jan Krzysztof, Sikorska Urszula
Mały konspirator / [Czesław Bielecki, Jan Krzysztof Kelus, Urszula Sikorska]. – Łódź : Oficyna "Solidarność Walcząca", 1983. – [1], 22, [1] s. ; 22 cm
Uwagi: Przedr. z : Warszawa : Wydaw. CDN, 1983 (przep.). - Nazwa aut. : A. - Zł. [100]. - Stdr. z maszyn.

AR 2900 II RARA (1984 D 630/24b) (OWR)
R 2899 II RARA (1984 D 630/24a) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 11846 | 23         

272.
Bielecki Czesław, Kelus Jan Krzysztof, Sikorska Urszula
Mały konspirator / [Czesław Bielecki, Jan Krzysztof Kelus, Urszula Sikorska]. – Warszawa : Wydaw. MKK [Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna], 1983. – [2], 42 s. ; 21 cm
Uwagi: Nazwa aut. : A. - Zł. 100. - Pow. białk.

AR 1822 II RARA (FCDCN) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 11847 | 23         

273.
BIELECKI Czesław, KELUS Jan Krzysztof, SIKORSKA Urszula
Mały konspirator / [Czesław Bielecki, Jan Krzysztof Kelus, Urszula Sikorska]. – Wrocław : Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej, 1983. – 21 s. ; 21 cm
Uwagi: Przedr. z : warszawa : Wydaw. CDN, 1983 (przep.). - Nazwa aut. : A. - Zł. 80. - Off. z maszyn.

AR 7972 II RARA (FCDCN, 1 WIŚ) (OWR)
R 1745 II RARA (FCDCN, 1212) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 11848 | 23         

274.
BIELECKI Czesław, KELUS Jan Krzysztof, SIKORSKA Urszula
Mały konspirator / [Czesław Bielecki, Jan Krzysztof Kelus, Urszula Sikorska]. – [B. m.] : Awers, [ok. 1983]. – [1], 29 s. ; 21 cm
Uwagi: Opis wg okł. - Nazwa aut. : A. - Zł. 60. - Off. z maszyn.

AR 2811 II RARA (FCDCN, 1140) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 11849 | 23         

275.
BIELECKI Czesław, KELUS Jan Krzysztof, SIKORSKA Urszula
Mały konspirator / [Czesław Bielecki, Jan Krzysztof Kelus, Urszula Sikorska]. – Kraków : Biblioteka Obserwatora Wojennego, 1984 (Druk : Powielarnia Puszcza Niepołomicka . – 27, [1] s. ; 25 cm
Uwagi: Przedr. z : Warszawa : Wydaw. CDN, 1983 (przep.). - Wersja "mniejsza" (zob. też różnice w montażu klisz 4 s. okł.). - Nazwa aut. : A. - Zł. 80. - Off. z maszyn.

AR 4021 III RARA (FCDCN, 1130) (OWR)
R 3586 III RARA (FCDCN) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 11850 | 23         

276.
Bielecki Czesław
21 uwag o dialogu z terrorystą ; Program i organizacja / Maciej Poleski [pseud.]. – Łódź : Oficyna "Solidarność Walcząca", 1983. – 17, [1] s. ; 21 cm
Uwagi: Nazwa aut. : Bielecki Czesław. - Stdr. z maszyn.

AR 7531 II RARA (FCDCN) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 11693 | 23         

277.
Bielecki Czesław
Mały demokrata / Maciej Poleski [pseud.] ; [rys. Andrzej Mleczko]. – Warszawa : Porozumienie Ponad Podziałami, 1990. – 64 s. : rys. ; 17 cm
Uwagi: Nazwa aut. : Bielecki Czesław. - Zł. 2000. - Off. z oryg.

AR 5111 I RARA (1990 K 1031/2) (OWR)
R 5666 I RARA (FCDCN) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 11694 | 23         

278.
Bielecki Czesław
Mały jawniak / Maciej Poleski [pseud.]. – Warszawa : Wydaw. CDN, 1988. – 54, [2] s. ; 21 cm
Uwagi: Przedr. z : Londyn : Puls Publ., 1988 (repr. 1:1). - Nazwa aut. : Bielecki Czesław. - Zł. 450. - Off. z oryg.

AR 7533 II RARA (FCDCN) (OWR)
R 7524 II RARA (FCDCN, 2 BN) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 11678 | 23         

279.
Bielecki Czesław
Mały jawniak / Maciej Poleski [pseud.] . – Warszawa : Niezależna Agencja Wydawnicza "Solidarności Walczącej" NAWA, 1989. – 46, [2] s. ; 21 cm
Uwagi: Nazwa aut. : Bielecki Czesław. - Off. z maszyn.

AR 3302 II RARA (FCDCN) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 11695 | 23         

280.
Bielecki Czesław
Mały jawniak / Maciej Poleski [pseud.] . – Warszawa : V [Victoria?, ok. 1989]. – 46 s. ; 21 cm
Uwagi: Przedr. z : Warszawa : Wydaw. CDN, 1988 (przep.). - Nazwa aut. : Bielecki Czesław. - Zł. 750. - Off. z maszyn.

AR 7532 II RARA (FCDCN, 3 SA) (OWR)
R 7522 II RARA (FCDCN, 3 MAL) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 11696 | 23         

281.
Bielecki Czesław
Pięć spotkań / Maciej Poleski [pseud.]. – Warszawa : [b. w.], 1986. – 15, [1] s. ; 21 cm
Uwagi: Tekst przygot. jako przedmowa do książki A. Michnika : Szanse polskiej demokracji. 0 Nazwa aut. : Bielecki Czesław. - Zł. 50. - Pow. białk.

AR 7536 II RARA (1986 D 6/37) (OWR)
R 7525 II RARA (FCDCN, 2 BN) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 11698 | 23         

282.
Bielecki Czesław
Polska polityka / Maciej Poleski [pseud.]. – [B. m.] : c...N, [1986]. – S. 7-40 ; 14 cm
Uwagi: Przedr. z : "Kultura" 1986, nr 1/2 (kop.). - Nazwa aut. : Bielecki Czesław. - Opis wg okł. - Stdr. z oryg.

AR 5311 I RARA (1992 D 1317/3) (OWR)
R 5310 I RARA (FCDCN, 1 ASP) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 11700 | 23         

283.
Bielecki Czesław
Pomysły polityczne / Maciej Poleski [pseud.]. – Warszawa : Oficyna Copyright, 1984. – 13 s. ; 22 cm
Uwagi: Opis wg okł. - Pagin. z okł. - Nazwa aut. : Bielecki Czesław. - Zł. 50. - Pow. białk.

AR 3067 II RARA (1985 D 45/24) (OWR)
R 2825 II RARA (1985 D 3/60) (OWR)
R 2744 II NPS (1985 D 3/32) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 11701 | 23         

284.
Bielecki Czesław
Pomysły polityczne / Maciej Poleski [pseud.]. – Warszawa : Oficyna Copyright, 1984. – 3-28, [1] s. ; 21 cm
Uwagi: Opis wg okł. - Nazwa aut. : Bielecki Czesław. - Zł. 50. - Pow. białk.

AR 2029 II RARA (1987 D 1682/92) (OWR)
R 7523 II RARA (FCDCN, 1 ASP) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 11702 | 23         

285.
Bielecki Czesław
Pomysły polityczne / Maciej Poleski [pseud.]. – [Wrocław] : Wydawnictwa RKS Dolny Śląsk, 1984. – 9 s. ; 21 cm. – (Studia i Materiały ; z. 2)
Uwagi: Przedr. z : "Krytyka", 1984, nr 17 (przep.). - Opis wg okł. - Nazwa aut. : Bielecki Czesław. - Zł. 25. - Stdr. z maszyn.

AR 7535 II RARA (1985 D 3/61) (OWR)
R 8647 II RARA (FCDCN) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 11704 | 23         

286.
Bielecki Czesław
Program i organizacja / Maciej Poleski [pseud.]. – Warszawa : Oficyna Copyright, 1983. – 11 s. ; 30 cm
Uwagi: Nazwa aut. : Bielecki Czesław. - Zł. 50. - Pow. białk.

AR 3829 III RARA (FCDCN) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 7416 | 23         

287.
Bielecki Czesław
Program i organizacja / Maciej Poleski [pseud.]. – [Warszawa] : Niezależna Oficyna Wydawnicza 1 Bis, [1983]. – 14 s. ; 21 cm
Uwagi: Nazwa aut. : Bielecki Czesław. - Zł. 30. - Stdr. z maszyn.

AR 7537 II RARA (FCDCN, 3 MAL) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 7418 | 23         

288.
Bielecki Czesław
Program i organizacja / Maciej Poleski [pseud.]. – Warszawa : Oficyna Copyright, 1983. – 20 s. ; 21 cm
Uwagi: Opis wg okł. - Nazwa aut. : Bielecki Czesław. - Zł. 40. - Pow. białk.

AR 1974 II RARA (1987 D 1516/99) (OWR)
R 1865 II RARA (1983 D 735/20) (OWR)
R 2001 II NPS (1987 D 1316/47) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 11705 | 23         

289.
Bielecki Czesław
Wolność w obozie / Maciej Poleski [pseud.]. – Warszawa : Wydaw. CDN, 1984. – 77, [2] s. ; 21 cm
Uwagi: Przedr. z : "Kultura" 1979-1983 (przep.). - Nazwa aut. : Bielecki Czesław. - Zł. 190. - Off. z maszyn.

AR 2574 II RARA (1989 D 602/32/72b, 32 WUSW) (OWR)
R 3058 II RARA (1984 D 1830/41) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 11840 | 23         

290.
Bielecki Czesław
Wolność w obozie / Maciej Poleski [pseud.]. – Warszawa : "Wydaw.", 1984. – 71 s. ; 21 cm
Uwagi: Przedr. z : "Kultura" 1979-1983 (przep.). - Nazwa aut. : Boelecki Czesław. - Zł. 170. - Off. z maszyn.

AR 2284 II RARA (1988 D 237/10) (OWR)
R 3030 II RARA (1984 D 1695/16) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 11841 | 23         

291.
Bielecki Czesław
Z więzienia / Maciej Poleski [pseud.]. – Warszawa : Wydaw. CDN, 1986. – 71 s. : rys.. portr. ; 21 cm
Uwagi: Przedr. z : "Zeszyty Historyczne" 1986, nr 76, s. 154-166 (przep.). "Kultura" 1985, nr 12 (przep.). "Kultura" 1986, nr 1/2, s. 7-40 (przep.). ""Tygodnik Mazowsze" 1986, nr 166, (przep.). - Nazwa aut. : Bielecki Czesław. - Zł. 240. - Off. z maszyn.

AR 7538 II RARA (FCDCN, 2 BN) (OWR)
R 7526 II RARA (FCDCN, NZS) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 11842 | 23         

292.
Bienek Horst
Cela / Horst Bienek . – Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza ; Oficyna WE, [1984]. – 66 s. ; 22 cm
Uwagi: Zł. 180. - Off. z maszyn.

AR 2326 II RARA (1988 D 688/30, 2 WUSW) (OWR)
R 2220 II NPS (1987 D 1774/6) (OWR)
R 2327 II RARA (1988 D 283/11) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 675 | 23         

293.
Bieniasz Stanisław
Ostry dyżur : opowiadania / Stanisław Bieniasz . – [Lublin] : Respublica, 1988. – 122, [2] s. ; 21 cm
Uwagi: Przedr. z : Londyn : PFK, 1984 (repr. 1:1). - Zł. 550. - Stdr. z oryg.

AR 2703 II RARA (1989 K 1077/21) (OWR)
R 7528 II RARA (FCDCN, 3 MAS) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 676 | 23         

294.
Bień Adam
Bóg jest wyżej, dom jest dalej / Adam Bień. – Warszawa : Wydaw. Przedświt, 1986. – 200 s. ; 21 cm
Uwagi: Zł. 780. - Off. z maszyn.

AR 7540 II RARA (1987 D 2/26) (OWR)
R 7527 II RARA (FCDCN, 1 ASP) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 9325 | 23         

295.
Bieńkowski Władysław
Polska 1980 czyli rachunek partyjnego sumienia / Władysław Bieńkowski. – Warszawa : Wydaw. im. Konstytucji 3 Maja, [1981]. – 40 s. ; 21 cm
Uwagi: Przedr. z : "Aspekt", 1981, nr 4/5 (repr. 1:1). - Przedr. : "Aspekt" 1981, nr 4/5 (repr.). - Off. z oryg.

AR 7541 II RARA (FCDCN, 3 MAK) (OWR)
R 7529 II RARA (FCDCN, AGH) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 9558 | 23         

296.
Bieńkowski Władysław
Polska 1980 czyli rachunek partyjnego sumienia / Władysław Bieńkowski. – [B. m. : b. w., ok. 1981]. – 40 s. ; 21 cm
Uwagi: Przedr. z : Warszawa : Wydaw. im. Konstytucji 3 Maja, 1981 (repr. 1:1). - Kser. z oryg.

AR 7542 II RARA (FCDCN, 3 MAS) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 9580 | 23         

297.
Bieńkowski Władysław
Polskiego dramatu ciąg dalszy / Władysław Bieńkowski. – [Warszawa] : Niezależna Kooperatywa Wydawnicza Feniks, 1984. – [2], 33 s. ; 21 cm
Uwagi: Zł. 85. - Off. z maszyn.

AR 2596 II RARA (1989 D 602/32/22, 32 WUSW) (OWR)
R 2187 II RARA (1987 D 1846/53) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 1039 | 23         

298.
Bieńkowski Władysław
Polskiego dramatu ciąg dalszy / Władysław Bieńkowski ; [okł. projektował Powój]. – Kraków : Biblioteka Obserwatora Wojennego, 1984 (Druk: ''Powielarnia Puszcza Niepołomicka"). – 30, [1] s. ; 20 cm
Uwagi: Przedr. z : ''Kultura''1984, nr 5, s. 3-42 (przep.). - Zł. 90. - Off. z maszyn.

AR 2061 II RARA (1987 D 1316/120) (OWR)
R 2287 II RARA (1988 D 237/15) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 543 | 23         

299.
Bieńkowski Władysław
Socjalizm po 60 latach / Władysław Bieńkowski . – Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza NOWA, listopad 1977. – [1], 55 k. ; 30 cm
Uwagi: Pow. spiryt.

AR 3538 III RARA (FCDCN, 20) (OWR)
R 4215 III RARA (FCDCN) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 3184 | 23         

300.
Bieńkowski Władysław
Trzy odpowiedzi / Władysław Bieńkowski ; oprac. graf. Gilosz [pseud.]. – Warszawa : Wydaw. Słowo, ok. 1984. – 52 s. : ryc. ; 21 cm
Uwagi: Zł. 120. - Pow. białk.

AR 1522 II RARA (FCDCN) (OWR)
R 8231 II RARA (FCDCN) (OWR)
 DO GÓRY    ID: 3193 | 23         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
www.sowiniec.com.pl