Czytelnia OWR i DŻS
Czytelnia FCDCN
Zasady udostępniania


WSTECZ
Druki \ Konspiracyjne (1939-1956) \ Ciągłe (1939-1945)
1 ... 5 6 7 8 9 10 11 z 11


451.
Wiadomości Polskie . – 1944, nr 76 . – [B. m.], 1944 . – 29,5 cm
Uwagi: Powiel
[JB]

412624 II Rara (OWR)
6: 1944, nr 76(29 XI)
 DO GÓRY    ID: 12243 | 7         

452.
Wiadomości Polskie : czasopismo społeczno-polityczne / Wyd.: Delegatura Rządu . – 1944, nr 13 - 15 . – Tarnów, 1944 - I 1945 . – 29,5 cm
Uwagi: Podtyt. od 16 XII 1944. - Dziennik. - Powiel
[K BJ (Jar), 403 ; JB]

412627 III Rara (OWR)
1944, nr 13, 14, 15(24 VIII)
 DO GÓRY    ID: 12242 | 7         

453.
Wiadomości Polskie : wychodzą 1 i 15 każdego miesiąca / Wyd.: Służba Zwycięstwu Polski ; Związek Walki Zbrojnej ; Armia Krajowa (BIP Komenda Główna) . – 1940, nr 9 - 1944, nr 13(117) . – Warszawa, XII 1939 - VII 1944 . – 34 cm ; 38 cm ; 32 cm ; 23 cm ; 25 cm ; 18 cm
Uwagi: Red. Antoni Wieczorkiewicz, Bolesław Srocki, Witold Giełżyński, Michał Walicki, Tadeusz Manteuffel. - Dwutyg. - Maszyn. - Powiel. - Druk. - Dod. pt. Wojsko Polskie na obczyźnie. - Dod. pt. Polska ilustrowana. - Dod. pt. Żołnierz Polski w kampanii wrześniowej
[K BJ (Jar), 402 ; JB]


412629 III Rara (OWR)
1940, nr 9, 25, 29, 34
1941, nr 36-43, 45-48, 50-51, 53-57
1942, nr 1(58)-4(61), 6(63)-8(65), 12/13(69/70)-23(80) + dod.
1943, nr 1(81)-24(104) + dod. do nr 2
1944, nr 1(105)-13(117)

412756 III Rara (OWR)
1940, nr 9(1 III)
1941, nr 47(3 VIII), 53, 54, 57(18 XII)
1942, nr 1/58(1 I), 8, 12/13, 16-23/80(16 XII) + dod.(I/II)
1943, nr 1/81(13 I)-14/15, 16-24/104(22 XII)
1944, nr 1/105(5 I), 3-6, 8-12/116(23 VI)
 DO GÓRY    ID: 12241 | 7         

454.
Wiadomości Powstańcze / Wyd.: Armia Krajowa, BIP V Rejonu Obwodu V Mokotów . – 1: 1944, nr 15 - 21 . – Warszawa, 1944 . – 30 cm
Uwagi: Pismo powstańcze. - Red. Felicjan Gdyk. - Dzien. - Powiel
[K BJ(Jar), 405 : JB]

412628 III Rara (OWR)
1: 1944, nr 15-17, 21(28 VIII)
 DO GÓRY    ID: 12244 | 7         

455.
Wiadomości Radiowe / Wyd.: Polska Partia Socjalistyczna - Wolność, Równość, Niepodległość. – 1944, nr 27 - 55 . – Warszawa, VIII - IX 1944 . – 32 cm ; 30 cm
Uwagi: Pismo powstańcze. - Wyd. poranne. - Wyd. wieczorne. - Red. Stefan Sendłak, Władysław Jakubowski, Franciszek Fijałkowski. - Dwa x dzien. - Powiel
[K BJ(Jar), 406 ; JB]

412757 III Rara (OWR)
1944 wyd. poranne, nr 27(20 VIII), 55(3 IX)

412991 III Rara (OWR)
1944 wyd. wieczorne, nr 48(30 VIII), 52(1 IX)
 DO GÓRY    ID: 12245 | 7         

456.
Wiadomości Radiowe / [NSZ] . – 1945, nr 60 . – [M.p., NSZ], 1945 . – 29,5 cm
Uwagi: Powiel.
[JB]

412641 III Rara (OWR)
1945, nr 60(2 I)
NSZ
 DO GÓRY    ID: 12357 | 7         

457.
Wiadomości Tygodniowe / [B.w.] . – 1945, [nr z] 18 V . – [B.w.], 1945 . – 30 cm
Uwagi: Maszyn. - Kserokopia ze zbiorów A.Zagórskiego. - Wyd. AK-NIE Kańczuga, Rzeszowskie. - Red. Adam Głowacki "Ryś", "Góral". - Prawd. kont. tyt. Wiadomości Bieżące (por. poz. 446)
[Choj. 434 ; JB]

A 418591 III Rara (OWR) [CDCN]
1945, [nr z] 18 V
 DO GÓRY    ID: 12358 | 7         

458.
Wiadomości z Miasta i Wiadomości Radiowe . – 1944, nr 13 - 123 . – Warszawa, 1944 . – 30 cm ; 31,5 cm ; 34 cm
Uwagi: Pismo powstańcze. - Wyd.: Armia Krajowa VI Oddział Sztabu, Wydział Informacji Placówka "Anna". - Od 1944, nr 84 pt. Biuletyn. Wiadomości z Miasta i Wiadomości Radiowe. - Red. Władysław Bartoszewski. - Dziennik, wychodził raz w południe a raz wieczorem [JB]. - Maszyn. - Powiel.- Od nr 84 z 13 IX 1944 czerwony nadruk (pieczęć?) tytułu "Biuletyn" z logo [JB]
[K BJ(Jar), 407 ; Kow., z.8, s.257 ; JB]

412926 III Rara (OWR)
1944, nr 13(9 VIII), 17, 19, 21, 23, 24, 27, 29[brak s.1], 30, 33, 37, 42, 43, 49, 50, 51, 55-82(12 IX), 83(12 IX)[brak s.1-2], 84-94, 96-109, 111, 112, 114-121, 123(3 X)

412802 III Rara (OWR)
1944, nr 43(23 VIII), 59, 67, 72, 77, 82, 84, 89, 90, 94, 96, 111, 115-118, 120(1 X)
 DO GÓRY    ID: 12246 | 7         

459.
Wielka Polska : dwutygodnik młodzieży / Wyd.: Grupa "Wielka Polska" (Stronnictwo Narodowe) . – 2: 1942, nr 13 - 4: 1944, nr 40 . – Warszawa, 1941 - 1944 . – 18 cm ; 19 cm ; 22 cm ; 26 cm ; 38 cm ; 34 cm
Uwagi: Od 1942 bez podtyt. - Red. Witold Borowski. - Od 1944, nr z dn. 12 VIII pismo powstańcze. - Dwutyg. - Tyg. - Druk
[K BJ(Jar), 408 ; JB]

419602 IV Rara (OWR)
2: 1942, nr 13(11 X)
3: 1943, nr 16(1 IV), 20(18 V), [nr z]19 VI, 27(17 VII), 34(4 VIII), 36(18 IX)
4: 1944, nr 5(27 IV), 6(4 V), 12(14 VI), 13(21 VI), 16(13 VII), [nr z]12 VIII, 20(19 VIII)-25(1 IX), 28(15 IX), 31(21 IX)-38(28 IX), 40(30 IX)

419603 IV Rara (OWR)
2: 1942, nr 13(11 X)
4: 1944, nr 12(14 VI), 13(21 VI), 16(13 VII), 20(19 VIII), 21(22 VIII), 24(30 VIII), 25(1 IX), 31(21 IX), 33(23 IX), 35(25 IX)-38(28 IX)
 DO GÓRY    ID: 12254 | 7         

460.
Wieś i Miasto / Wyd.: PPS-Wolność, Równość, Niepodległość . – 1: 1940, nr 1 - 5: 1944, nr 2/9. – Warszawa, X 1940 - V 1944 . – 16 cm ; 19,5 cm ; 22,5 cm ; 18 cm
Uwagi: Red. Bronisław Wertheim, Włodzimierz Misiewski, Kazimierz Domosławski, Jan Rosner. - Mies. - Niereg. - Druk. - Logo WRN
[K BJ(Jar), 409 ; BJ]

415269 I Rara (OWR)
1: 1940, nr [1](I), [10](X) - [12](XII)
3: 1942, nr 1(I), 6(VIII)-9(XII)
4: 1943, nr 1(III)-7(XI)
5: 1944, nr 2/9(VI)

415270 I Rara (OWR)
3: 1942, nr 8(XI), 9(XII)
4: 1943, nr 1(III)-7(XI)
5: 1944, nr 1/8(II), 2/9(VI)
 DO GÓRY    ID: 12255 | 7         

461.
Wieś Idzie : organ ruchu ludowego / Wyd.: Stronnictwo Ludowe, Bataliony Chłopskie . – 1944, nr 22 - 34 . – [B.m.] . – 32 cm
Uwagi: Wyd.: Stronnictwo Ludowe, Bataliony Chłopskie. - Wyd.: Stronnictwo Ludowe. - Red. Stefan Boligłowa, Józef Zastawny, Jan Kulpa, Bolesław Dejworek, Maria Kolasińska, Alina Gaweł.- Glewiec, pow. Miechów 1944. - Rudno. - Tyg. - 2 x tyg.[JB]. - Powiel
[K BJ(Jar), 410 ; Kow., z.9, s.34 ; JB]

412984 III Rara (OWR)
1944, nr 22(22 X), 23, 24/25, 34(17 XII)

412985 III Rara (OWR)
1944, nr 22, 23, 34
 DO GÓRY    ID: 12256 | 7         

462.
Wieści Ludowe / Wyd.: Stronnictwo Ludowe . – 1940, [nr z] czerwiec . – Kraków, 1940 . – 34 cm
Uwagi: Red. Józef Marcinkowski, Jan Witaszek. - Mies. - Powiel
[K BJ(Jar), 412 ; JB]

412755 III Rara (OWR)
1940, [nr z] czerwiec
 DO GÓRY    ID: 12258 | 7         

463.
Wieści : dodatek dla młodzieży ; o tragedii dzieci polskich ; młodzi o spółdzielczości ; świat młodych / [b.w.]. – [1:]1943, nr z X - 2: 1944, nr 6/10 . – [b.m.w.]. – 29,5 cm ; 32 cm ; 20,5 cm
Uwagi: Mies. - Powiel. - Druk (od nr 7/11 z 1944)[JB]. - Początkowo każdy numer "Wieści" miał inny podtyt. - Od listopada [nr 3] 1943 podtyt. "świat młodych". - Od nr 3/7 z 1944 r. tyt. pisma: Świat Młodych. - Nakład "Wieści"
[JB]

412745 III Rara (OWR)
[1:] 1943, [nr z] IX, X/1, X/2, XI, XII
2: 1944, nr 1/5(I), 3/7-6/10(VI)

412746 III Rara (OWR)
2: 1944, nr 2/7(III), 7/11(VII)
 DO GÓRY    ID: 24791 | 7         

464.
Wieści : tygodnik ludowy / [Stronnictwo Ludowe] . – 4: 1943, nr 7 - 5: 1944, nr 31/32(145) . – [Rzeszowskie], 4: 1943, nr 7 - 5 :1944, nr 31/32 . – 31 cm ; 21 cm
Uwagi: Podtyt. w R.V: 1944, nr 22 i 23. - Wyd.: Stronnictwo Ludowe - Bataliony Chłopskie. - Rzeszowskie (Żołynia 1941, 1943; Julin 1941-1942; Jelna 1942-1943; Gać Przeworska 1943; Chodakówka 1943; Markowa 1944), 1941 - VII 1944. - Red. Jerzy Świrski. - Współpr. red. Bronisław Kątnik, Władysław i Jan Jagusztynowie, Weronika Wilbik-Jagusztynowa, Stanisław Balcer, Władysław Fołta, Paul Wojtyna. - Dekada. - Powiel. - Druk (od nr 22, 1944 r.). - Kont. pisma pt. Podorywka. - Dod. pt. Świat Młodych i Chłopka. - Dod. do nr 34, 1943 r. pt. Wieści: Matce Polce [JB]. - W syg. 412884 III rara R.V:1944 mylna numeracja nr 13-go z 26 marca [JB]. - Numery ilustrowane rycinami [JB]
[K BJ(Jar),411 ; Kow.z.9,s.37 ; JB]

412883 III Rara (OWR)
4: 1943, nr 7(5 III),12,16,17,20 - 26,28-32,34 + dod.,39,40,43(12 XII)
5: 1944, nr 1(2 I)-11,[13]14(26 III),14(2 IV)-21,22-31, 31/32(6 VIII) + dod.inwazyjny z 6 VI

412884 III Rara (OWR)
5: 1944, nr 13(26 III),14,25-28(9 VII)
 DO GÓRY    ID: 12257 | 7         

465.
Wieści / [B.w.] . – 1944, nr 31/32(6 VIII) . – [B.m.], 1944 . – 21 cm
Uwagi: Druk. - Kontynuacja pisma wydawanego pod okupacją niemiecką. - Pismo ruchu ludowego Podokręgu Rzeszowskiego "Roch", Markowa. - Red. Jerzy Świrski, Weronika Wilbik. - Choj. 442. - Z.Sokół, Op. cit., s.124. - Ostatni nr 33(13 VIII 1944)
[K BJ(Jar), 411 ; JB]

412883 III Rara (OWR)
1944, nr 31/32(145)
 DO GÓRY    ID: 12359 | 7         

466.
WIP-ADZ / Wyd.: Konwent Organizacji Niepodległościowych . – 1944, nr 26 - 40 . – Warszawa, 1944 . – 29,5 cm
Uwagi: Dzien. - Powiel. - Nast. wychodzi pt. WIP
[JB]

412614 III Rara (OWR)
1944, nr 26(18 VIII), 27, 29, 30, 32, 35-37, 40(2 IX)

412615 III Rara (OWR)
1944, nr 27, 29, 30, 32, 34, 36, 37, 39, 40
 DO GÓRY    ID: 12217 | 7         

467.
WiP / Wyd.: Konwent Organizacji Niepodległościowych. – 1944, nr 31 - 126. – Warszawa, 1944 . – 29,5 cm
Uwagi: Dzien. - Powiel. - Kont. pisma pt. WIP-ADZ
[JB]

412613 III Rara (OWR)
1944, nr 31(6 IV), 57, 62, 64-67, 103-105, 108-110, 124, 126(28 VII)
 DO GÓRY    ID: 12216 | 7         

468.
Wojenna Katolicka Agencja Prasowa / Wyd.: KAP [Katolicka Agencja Prasowa] . – 1943, nr 1 . – Warszawa, 1943 . – 30 cm
Uwagi: Wyd.: Inicjatywa indywidualna. - Mies[?]. - Powiel
[K BJ(Jar), 413 ; Kow., z.9, s.54 ; JB]

412847 III Rara (OWR)
1943, nr 1(30 IX)

412848 III Rara (OWR)
1943, nr 1(30 IX)
 DO GÓRY    ID: 12259 | 7         

469.
Wojna Cywilna : organ wydziałów społeczno-cywilnych ZOR-PZW / Wyd.: Związek Odbudowy Rzeczypospolitej ; Polski Związek Wolności ; Płomienie . – [1:] 1942, nr 5 - 2: 1943, nr 4 . – Warszawa, V - XII 1942 . – 17 cm ; 19 cm
Uwagi: Od 3 XII 1942 podtyt.: Płomienie. - Nast. pt. Samoobrona. Organ wydziałów społeczno-cywilnych ZOR-PZW i Płomienia. - 1943, nr 3 organ "Racławice" ZOR, PZW. - Mies. - Druk. - Brak nr 1 i 3 z 1943 r w syg. 415223 I Rara[JB]
[K BJ(Jar), 414 ; JB]

415222 I Rara (OWR)
[1:] 1942, nr 5(5 XI)
2: 1943, nr 1(7 I), 2, 3, 4(17 VI)

415223 I Rara (OWR)
[1:] 1942, nr 5(5 XI)

 DO GÓRY    ID: 12260 | 7         

470.
Wojsko I Niepodległość / Wyd.: Polska Organizacja Zbrojna . – 1940, nr 2 - 4: 1943, nr 3/51 . – Warszawa, IV 1940 - III 1943 . – 28 cm ; 21 cm; 25 cm; 16 cm; 17,5 cm
Uwagi: Red. Józef Wardas. - Niereg. - Mies. - Dwutyg. - Druk. - Nast. pt. Walka O Niepodległość
[K BJ(Jar), 415 ; JB]

412612 III Rara (OWR)
1940, nr 2(VIII)
R.2: 1941, nr 6/12
R.3: 1942, nr 11/25, 12/26
R.4: 1943, nr 1/48-3/51
 DO GÓRY    ID: 12261 | 7         

471.
Wojsko Polskie : organ połączonych sił zbrojnych AL, PAL i KB / [Wyd.: Armia Ludowa ; Polska Armia Ludowa ; Korpus Bezpieczeństwa] . – 1: 1944, nr 1 - 8 . – Warszawa, 1944 . – 30 cm
Uwagi: Pismo powstańcze. - Red. Jerzy Morawski, Andrzej Weber, Feliks Baranowski. - "Honor i Ojczyzna" to motto i hasło pisma umieszczone ponad tytułem. - Dzien. - Druk
[K BJ(Jar), 416 ; JB]

412881 III Rara (OWR)
1: 1944, nr 1(23 IX), 2, 4-8(30 IX)

412882 III Rara (OWR)
1: 1944, nr 8(30 IX)
 DO GÓRY    ID: 12262 | 7         

472.
Wola Ludu : organ Stronnictwa Ludowego / Wyd.: Stronnictwo Ludowe, grupa Wola Ludu . – R.2: 1944, nr 1 - 3 . – Warszawa, IV - VII 1944 . – 21 cm
Uwagi: Red. Władysław Kowalski, Antoni Korzycki, Stanisław Kotek-Agroszewski, Bronisław Drzewicki. - Mies. - Druk
[K BJ(Jar), 417 ; JB]

417071 II Rara (OWR)
R.2: 1944, nr 1(IV)- 3(1 VII)
 DO GÓRY    ID: 12263 | 7         

473.
Wolna I Zjednoczona / . – 1940, [nr z] 29 VII - nr 56 . – Kraków, 1940 - 1941 . – 34 cm
Uwagi: Wyd.: Grupa sanacji. - Tyg. - Powiel
[K BJ(Jar), 418 ; Kow., z.9, s.63 ; JB]

412839 III Rara (OWR)
1940, [nr z] 29 VII, nr 42, 43, 49, 50, 56(4 XII)
1941, nr 61(4 I), 62, 63(16 I)
 DO GÓRY    ID: 12264 | 7         

474.
Wolna Polska : organ ZOR / [Wyd.: Związek Odbudowy Rzeczpospolitej] . – 2: 1941, nr 1/8 - 5: 1944, nr 14/116. – Warszawa, III 1940 - VIII 1944 . – 17,5 cm ; 15,5 cm ; 22 cm ; 23,5 cm ; 31,5 cm ; 34,5 cm
Uwagi: Podtyt. od XI 1941. - Od 1943 (nr 3) bez podtyt - inicjały organizacji w jej godle (znaku). - Od nr 14/97 z 1943 bez godła i podtyt. - Od 1944, nr 115 pismo powstańcze. - Red. Przemysław Szczekowski, Z. Izdebski. - Mies. - Dwutyg. - Tyg. - Druk. - Dod. pt. Dwa Lata Wojny
[K BJ(Jar), 419 ; Kow., z.9, s.63-64 ; JB]

412851 III Rara (OWR)
4: 1943, nr 12/95(23 IX)
5: 1944, nr [14]116(30 VIII)

412852 III Rara (OWR)
2: 1941, nr 1/8(I)-4, 7, 10, 16-18, 20, 21, 24-26/33(17 XII) + dod.do nr 17/24(30 IX)
3: 1942, nr 7/42(18 II), 8, 17-20, 22, 30, 35-38, 40, 46/47(81/82)(17 XII)
4: 1943, nr 3/87(4 III), 10/11, 12-14, 18, 19/102(30 XII)
R.5: 1944, nr 1/103(13 I), 2, 5, 9/111, 115, 116(30 VIII)
 DO GÓRY    ID: 12265 | 7         

475.
Wolne Słowo / Związek Obrońców Demokracji i Niepodległości Polski. – 1: 1945, nr 2 . – Łódź, 1945 . – 22 cm
Uwagi: Druk. - Ostatni znany nr 9(31 XII 1945)
[Choj., 451 ; JB]

417139 II Rara (OWR)
1: 1945, nr 2(1 VI)

417140 II Rara (OWR)
1: 1945, nr 2(1 VI)
 DO GÓRY    ID: 12360 | 7         

476.
Wolność I Prawda / [B.w.] . – 1945, nr 2(15 IV)-11(16 VI) . – Kraków, 1945 . – 30 cm
Uwagi: Powiel. - Od nr 7(19 V) Warszawa-Kraków-Katowice-Poznań. - Wyd. WiN. - Ostatni znany nr 15(14 VII)
[Kow., z.9, s.70 ; Choj., 463 ; JB]

412989 III Rara (OWR)
1945, nr 2(15 IV), 3, 7, 9, 11(16 VI)
 DO GÓRY    ID: 12362 | 7         

477.
Wolność Robotnicza / Wyd.: Armia Krajowa (BIP Komenda Główna - Akcja "K") . – 2: 1944, nr 4 - 7 . – Warszawa, 1943 - 1944 . – 17 cm
Uwagi: Red. Józef Sosnowski. - Dwutyg. - Druk
[K BJ(Jar), 423 ; JB]

415268 I Rara (OWR)
2: 1944, nr 6/8(17 IV)-7/9(5 VI)

415281 I Rara (OWR)
2: 1944, nr 4/6(21 II), 6/8-7/9(5 VI)
 DO GÓRY    ID: 12269 | 7         

478.
Wolność Słowa / [B.w.] . – 5: 1945, nr 25 - nr 36 . – [Przemyśl], 1945 . – 30 cm
Uwagi: Powiel. - Wyd. SN Przemyśl. - Red. Zbigniew Zawiła "Żbik", od połowy 1945 r. Tadeusz Miller "Tami". - Nr 36 z 1945 r. ksero[JB]. - Ostatni znany nr 14(13 XII 1946)
[Choj.465 ; ZHiW V,1996,nr 8,s.40 ; JB]

412995 III Rara (OWR)
5: 1945, nr 25, 28(23 IV), 29(29 IV), 31, 36(17 VI)[k]
 DO GÓRY    ID: 12363 | 7         

479.
Wolność : komunikat / Wyd.: SLPP "Wolność" Związek Syndykalistów Polskich. – 1944, nr 91 - 92 . – Lwów, 1944 . – 29,5 cm
Uwagi: Tyg lub Dwutyg. - Powiel. - A może tyt. jest "Komunikat" ?![JB]
[K BJ(Jar), 420 ; JB]

404163 III Rara (OWR)
1944, nr 91(6 VII), 92(13 v 18 VII)

404432 III Rara (OWR)
1944, nr 91
 DO GÓRY    ID: 12266 | 7         

480.
Wolność : komunikat / Wyd.: PPS-Wolność, Równość, Niepodległość . – 1940, nr 75 - 6: 1945, nr 2/444 . – Kraków, II 1940 - I 1945 . – 28,5 cm ; 34 cm ; 29,5 cm ; 21 cm ; 29 cm
Uwagi: Podtyt. od 14 III 1940. - Od VII 1944 Organ Polskiej Partii Socjalistycznej. - Red. Zdzisław Wróbleski, Stanisław i Helena Ulatowscy. - Dwa x tyg. - Powiel. - Druk. - Nr 27/252,29/254,32/256, 33/258,35/260,37/262 i 39/264 z 1943 r.- druk[JB]. - Od nr 43 z 1943 r. miejsce wyd. Kraków[JB]. - Brak nr 22/412 z 1944 r.[JB]. - Motto: Proletariusze wszystkich krajów łączcie się

412740 III Rara (OWR)
1940, nr 75(14 XI)-77(28 XI)
3: 1942, nr 2/154(6 I), 3, 5, 6, 8-12, 25, 31, 33-37, 39, 43-56/226(29 XII)
4: 1943, nr 1/226a(3 I)-18, 20-23, 25-46, 50, 52-54, 56-59, 61/390(24 XII)
5: 1944, nr 1/391(6 I)-23, 25-44, nr spec z 7 XI, 45-51, nr spec.z 23 XII, 52/442(29 XII)
6: 1945, nr 1/443(5 I),2/444(12 I)

412741 III Rara (OWR)
3: 1942, nr 2/154(6 I), 3, 5, 8-12, 25, 33, 35, 36, 43, 45, 47-54/224(21 XII)
4: 1943, nr 2/257(7I), 7-9, 11, 14-18, 20-23, 25, 27-31, 33-40, 43, 45, 50,52, 53, 56/385(19 XI)
5: 1944, nr 2/392(9 I), 3, 7, 11-16, 18, 27-52/442(29 XII) + nr spec.z 23 XII
6: 1945, nr 2/444(12 I)
 DO GÓRY    ID: 12267 | 7         

481.
Wolność : pismo Polskiej Partii Socjalistycznej / Wyd.: PPS-Wolność, Równość, Niepodległość . – 4: 1943, nr 1/22 - 5: 1944, nr 3/28 . – Warszawa, 1940 - 1944 . – 18 cm ; 19 cm
Uwagi: Podtyt. od VII 1944. - Red. Zbigniew Mitzner, Andrzej Fejgin, Wacław Wagner. - Niereg. - Druk
[K BJ(Jar), 422 ; JB]

415228 I Rara (OWR)
4: 1943, nr 1/22(II), 2/23(V), 4/25(X)
5: 1944, nr 1/2(26/27)(I-II), 3/28(V)

415229 I Rara (OWR)
4: 1943, nr 1/22(II)
5: 1944, nr 3/28(V)
 DO GÓRY    ID: 12268 | 7         

482.
Wolność / [B.w.]. – 1945, nr 2(15 X) - 1946, nr 11(15 III) . – [B.m.], 1945 . – 30 cm
Uwagi: Dwutyg. - Powiel. - Wyd. WiN Jelenia Góra. - Red. Władysław Śledziński "Wojtek". - Druk Stanisław Romanowicz "Michał", Magdalena Śledzińska "Henryka", Maria Orzechowska. - Ostatni znany nr 15(15 V 1946)
[Choj., 455 ; JB]

413001 III Rara (OWR)
1945, nr 2(15 X)
1946, nr 8(31 I), 11(15 III)
 DO GÓRY    ID: 12361 | 7         

483.
Wolny Naród / [B.w.] . – 1945, nr 7 - nr 12 . – [B.m.], 1945 . – 30 cm
Uwagi: Tyg. - Dwutyg. - Powiel. - Hasło: Bóg - Honor - Ojczyzna - Praca "M". - Wyd. SN Kraków. - Red. "Stef.". - Ostatni znany nr 13(13 IX 1945)
[Choj., 466 ; JB]

412898 III Rara (OWR)
1945, nr 7(22 VII), nr spec.8(1 VIII)), [9](12 VIII)-12(8 IX)

412899 III Rara (OWR)
1945, nr spec.8(1 VIII)
 DO GÓRY    ID: 12364 | 7         

484.
WRN [Wolność Równość Niepodległość] / Wyd.: PPS - Wolność, Równość, Niepodległość . – [2:] 1940, [nr z] 31 V-6 VI - 6: 1944, nr 11/142 . – Warszawa, XII 1939 - VI 1944 . – 17,5 cm
Uwagi: Red. Zygmunt Zaremba, Stanisław Niemyski. - Tyg. - Druk. - Maszyn. - Od nr 77 z 1941 r. logo. - Dodatek do WRN i Wieś i Miasto (2 egz.), lutego 1944 r. pt. Rosyjskie apetyty na Polskę. - W syg. 415306 I są dwa nr 6/112 z 19 marca 1943 r.[JB]
[K BJ(Jar), 424 ; JB]

415306 I Rara (OWR)
[2:] 1940, [nr z] 31 V-6 VI, 7-15 VIII, 29 VIII-5 IX, 11-19 IX, 20-30 IX, 2-10 X, 11-20 X, 20 X-1 XI, 1-10 XI, 10-20 XI, 21-30 XI
[3:] 1941, [nr z] 1-14 II, 15-28 II, 1-15 III, 8-19 IV, 29 VI-12 VII, nr 77(19 X-1 XI), 80(30 XI-13 XII)
4: 1942, nr 1/82(28 XII 1941-10 I 1942), 10/92, 14/96-17/99, 19/101-24/106(18 XII)
5: 1943, nr 1/107(8 I)-25/131(30 XII)
6: 1944, nr 1/132(14 I) - 11/142(9 VI) + dod.(z II)

415307 I Rara (OWR)
[2:] 1940, [nr z] 31 V-6 VI, 7-15 VIII, 20-30 IX, 2-10 X, 20 X-1 XI, 1-10 XI, 10-20 XI
4: 1942, nr 20/102(26 X), 23, 24/106(18 XII)
5: 1943, nr 1/107(8 I)-23, 25/131(30 XII)
6: 1944, nr 2/133(28 I)-11/142(9 VI)
 DO GÓRY    ID: 12270 | 7         

485.
Wschód : organ służący sprawie polskiej na ziemiach wschodnich / Wyd.: Organizacja Bojowa "Wschód" . – 1: 1942, nr 3 - 3: 1944, nr 5/25 . – Warszawa, X 1942 - 1944 . – 16 cm ; 18 cm
Uwagi: Od VII 1943 podtyt.: organ B.O. "Wschód". - Niereg. - Dwutyg. - Powiel. - Druk. - Nr 4/37 to kserokopia z akc. CDCN 1305.[tu nie ma! JB]
[K BJ(Jar), 425 ; JB]

415272 I Rara (OWR)
R.1: 1942, nr 3(14 XII)
R.2: 1943, nr 2/5(26 III), 3/6(17 IV), 6-8, 10-15, 17/20(20 XII)
R.3: 1944, nr 18/21[1!](3 I), 5/25(18 II)
R.4: 1945, nr 4/37[k][?]

415273 I Rara (OWR)
2: 1943, nr 3/6(17 IV), 7, 17/20(20 XII)
3: 1944, nr 18/21(3 I)
 DO GÓRY    ID: 12271 | 7         

486.
Wszechpolak : narodowe pismo młodzieży / Wyd.: Grupa Młodzieży Akademickiej związana ze Stronnictwiem Narodowym . – 4: 1944, nr 3 - 5 . – Warszawa, 1944 . – 21,5 cm
Uwagi: Red. Tadeusz Łabędzki. - Mies. - Druk Narodowe Zakłady Wydawnicze. - To jest jeden numer[JB]
[K BJ(Jar), 427 ; JB]

417028 II Rara (OWR)
4: 1944, nr 3-5/80-82

417029 II Rara (OWR)
4: 1944, nr 3-5/80-82

Mf 296
4: 1944, nr 3-5/80-82
 DO GÓRY    ID: 12273 | 7         

487.
Wszechpolak : narodowy organ walki / Wyd.: Narodowe Siły Zbrojne . – 3: 1944, nr 1 . – [B.m.], 1944 . – 29,5 cm
Uwagi: Maszyn
[K BJ(Jar), 426 ; JB]

412735 III Rara (OWR)
3: 1944, nr 1(1 I)
 DO GÓRY    ID: 12272 | 7         

488.
Wytrwamy / Wyd.: Grupa związana z Stronnictwem Pracy oraz Związkiem Walki Zbrojnej (Konfederacja Ziem Kresowych) . – 2: 1942, nr 121 - 5: 1945, nr 313 . – Lwów, 1941-1945 . – 29 cm ; 30 cm ; 34 cm ; 35 cm
Uwagi: Red. Władysław i Kazimierz Świrscy, Kazimierz Breczener, Jerzy Norwid-Neugebauer. - Tyg. - Maszyn., powiel
[K BJ(Jar), 428 ; JB]

412743 III Rara (OWR)
2: 1942, nr 132-140, 143-147, 153-162, 164, 166-170
3: 1943, nr 171-189 + dod. nadzw., 190-196, 198, dwa dod. nadzw. do nr 199 z 14 i 18 VII, 201-205, 207-214, 216-217, 219-222
4: 1944, nr 223-225, 227-241, 243-246 + nadzw. wyd. z 7 VI, 247-253/254 + wyd. nadzw. z 3 VIII, 255-276
5: 1945, nr 277-300, 306, 307, 309 (17 VIII)

412742 III Rara (OWR)
2: 1942, nr 121, 124-128, 132-148, 151-155, 156a, 157-164 (15 XI), wyd. nadzw. do nr 164 z 9 XI, 165-170
3: 1943, nr 171-189 + dod., 190-197 z dod., 198, 199 + dod. z 14 VII i dod. z 18 VII, 200-222
4: 1944, nr 223-246 + nadzw. wyd. z 7 VI, 247-253/254 + wyd. nadzw. z 3 VIII, 255-257 + nadzw. wyd. z 24 VIII, 258-276
5: 1945, nr 277-281, 284-290, 292-300, 305, 306, 312, 313 (14 IX)

MF 1488
1945, nr 300, 305, 306, 312, 313
 DO GÓRY    ID: 12274 | 7         

489.
Wzlot : pismo lotnicze / Wyd.: Grupa harcerska "Wzlot" . – 1: 1943, [nr z] V - X . – Warszawa, V 1943 - III 1944 . – 24 cm
Uwagi: Od VII 1943 podtyt.: pismo młodzieży lotniczej. - Red. Maria Kann. - Zeszyt za lipiec, sierpień i wrzesień 1943 r. to jeden numer. - Zeszyt za styczeń, luty i marzec [1944 r.] to też jeden numer. - Mies. - Druk drukarni D. I., drukarni "Wolność" i drukarni W. O.
[K BJ(Jar), 429 ; JB]

417030 II Rara (OWR)
1: 1943, [nr z] V, VII-IX, X
[2: 1944], [nr z] I-III

417031 II Rara (OWR)
1: 1943, [nr z] V, VII-IX
 DO GÓRY    ID: 12275 | 7         

490.
Z Dnia na Dzień : PLAN / Wyd.: Org. "Jerzyki" ; Polska Ludowa Akcja Niepodległościowa. – 2: 1942, nr 79 - 81. – Warszawa, 1941 - 1942. – 29,5 cm
Uwagi: Podtyt. od V 1942. - Red. Krystyna i Andrzej Kobyłeccy, Walentyna Wygonowska, Nina Potomska, Jerzy Downarowicz. - Dzien. - Kilka razy tyg. - Powiel
[K BJ(Jar), 430 ; JB]

404431 III Rara (OWR)
2: 1942, nr 79/369(31 VIII), 81/371(1 IX)
 DO GÓRY    ID: 12276 | 7         

491.
Z Pierwszej Linii Frontu / [B.w.]. – 1944, [nr z] 17 VIII - 28 VIII . – Warszawa [Śródmieście-Północ], 1944 . – 30 cm
Uwagi: Wyd.: Delegatura Rządu (Departament Informacji i Prasy). - Pismo powstańcze. - Red. Stanisław Roskosz. - Niereg. - Dzien. - Powiel
[K BJ(Jar), 431 ; Kow., z.9, s.219 ; JB]

412853 III Rara (OWR)
1944, [nr z] 26[27]VIII

412854 III Rara (OWR)
1944, [nr z] 17, 22, 23, 24, 25, 26, 26[27] i 28 VIII
 DO GÓRY    ID: 12277 | 7         

492.
Za Pługiem : pismo ZPL [Związku Pracy Ludowej] "Orka" w Małopolsce / Wyd.: Związek Pracy Ludowej "Orka" . – 1: 1944, nr [1] - 2: 1945, nr 1/7 . – [Kraków] VIII 1944 - 15 I 1945 . – 30 cm ; 34 cm ; 37,5 cm
Uwagi: Red. Karol Buczek, Jerzy Matus, Tadeusz Miciak. - Sygn. 412821 III, 1944, nr 1 - inne wydanie !![JB]. - Niereg. - Dwutyg. - Powiel. - Maszyn
[K BJ(Jar), 432 ; Kow., z.9, s.226 ; JB]

412819 III Rara (OWR)
1: 1944, nr [1](VIII), 2-5, 7[6](15 XII)
2: 1945, nr 1/7(15 I)

412820 III Rara (OWR)
1: 1944, nr [1](VIII), 2-5, 7[6](15 XII)

412821 III Rara (OWR) [!]
1: 1944, nr 1(VII/VIII)
 DO GÓRY    ID: 12278 | 7         

493.
Za Wolność I Niepodległość / Wyd.: Polska Partia Socjalistyczna i Stronnictwo Ludowe . – [1]: 1943, [nr z] III - 2: 1944, nr 29 . – Lwów, III 1943 - VI 1944 . – 30 cm
Uwagi: Red. Czesław Niezabitowski, Przemysław Ogrodziński. - Współp. red. Jan Nowak, Mieczysław Nowaczek, Marian Jakóbiec. - Tyg. - Powiel. - W syg. 412732 III dod. do 1943 r. pt. Drugi Front
[K BJ(Jar), 433 ; JB]

412733 III Rara (OWR)
[1]: 1943, [nr 4], 5(28 III), 11, 16-19, [nr 20 z]6 VI, 24, 30, 37, 42, 45, 46, (27 XI), 46(4 XII)-49(31 XII)
2: 1944, nr 1(8 I), 6, 8-12, 21, 27(8 VII)

412732 III Rara (OWR)
[1]: 1943, nr 1(14 III), 2, [nr 3 z]III, 4, 5, 6(31 III), 6(4 IV), 7, 9-11, 12/13-19, [nr 20 z]6 VI, 22-24, nr spec.z 7 VII, 25-39, 41, 42, 44-46(27 XI), 46(4 XII), 47-49(31 XII) + dod.
2: 1944, nr 1(8 I)-6, 8-13, 15, 20-29(21 VII)
 DO GÓRY    ID: 12279 | 7         

494.
Zachodnia Straż Rzeczypospolitej / Wyd.: Delegatura Rządu . – 1943, [nr z] VII - 1944, nr 2
. – Warszawa, VII 1943 - II 1944 . – 31 cm ; 36 cm ; 40 cm ; 42 cm
Uwagi: Red. Zbyszek Bednorz. - Mies. - Druk. - Dod. pt. Luźna Kartka. - W syg. 417015 II brak roku 1944[JB]
[K BJ(Jar), 434 ; JB]

417015 II Rara (OWR)
1943, [nr z - VII, IX, X, XI], XII - nr 2
[1944, nr z - XII - nr 2]

417014 II Rara (OWR)
1943, [nr z - I, VII, IX, X, XI], XII - [1] i nr 2
1944, [nr z] I, II
 DO GÓRY    ID: 12280 | 7         

495.
Zadra : pismo satyryczne / Wyd.: Chłopska Organizacja Wolności "Racławice" . – 1: 1941, nr 1. – Warszawa, 1941 . – 27 cm
Uwagi: Red. Tadeusz Wilkanowicz. - Współpr. Halina Brzoskówna. - Niereg. - Druk
[K BJ(Jar), 435 ; JB]

412666 III Rara (OWR)
1: 1941, nr 1(I)
 DO GÓRY    ID: 12281 | 7         

496.
Zagadnienia : organ RPPS w Krakowie / [Wyd.: Robotnicza Partia Polskich Socjalistów]. – 2: 1944, nr 4 - [nr z] VI . – Kraków, 1944 . – 30 cm
Uwagi: Red. Witold Wyspiański. - Mies. - Powiel
[K BJ(Jar), 437 ; Kow., z.9, s.233 ; JB]

412842 III Rara (OWR)
2: 1944, nr 4(II/III), [nr z] VI

412846 III Rara (OWR)
2: 1944, [nr z] VI
 DO GÓRY    ID: 12283 | 7         

497.
Zagadnienia : wydawnictwo Polskich Socjalistów / Wyd.: Polscy Socjaliści. – 1940, nr 1 - 2 . – Warszawa, IX 1940 - VII 1942 . – 30 cm ; 18,5 cm
Uwagi: Podtyt. od IX 1941. - Red. Włodzimierz Kaczanowski, Józef Fell. - Współpr. Adam Próchnik, Stanisław Chudoba, Teofil Wojeński, Wacław Schayer, Zygmunt Szymanowski, Kazimierz Dębicki, Stanisław Rosieński, Leszek Raabe. - Mies. - Niereg. - Powiel
[K BJ(Jar), 436 ; JB]

412620 III Rara (OWR)
1940, nr 1, 2
 DO GÓRY    ID: 12282 | 7         

498.
Załoga / Wyd.: Obóz Narodowo-Radykalny "Szaniec" . – 1: 1942, nr 2 - 2: 1943, nr 15/27 . – Warszawa, II 1942 - 1944 . – 24,5 cm ; 17,5 cm ; 19 cm ; 22,5 cm ; 17 cm
Uwagi: Dwutyg. - Mies. - Druk. - Powiel. - Część numeracji rocznika 1943 jest przestawiona. - W stosunku do K BJ 438 są braki[JB]
[K BJ(Jar), 438 ; JB]

417039 II Rara (OWR)
1: 1942, nr 2(15 III), 7, 11-13(19 XII)
2: 1943, nr 1/14(1 I)-4, 19/7, 20/8, 23/11-15/27, 20/32(17 XII)

417040 II Rara (OWR)
1: 1942, nr 8(8 VI), 11, 12(7 XII)
2: 1943, nr 1/14(1 I), 20/8, 12/24-15/27(3 X)
 DO GÓRY    ID: 12284 | 7         

499.
Zarzewie / [Wyd.: Stronnictwo Ludowe]. – 1: 1944, nr 4 - [nr z] 2 VII . – [Brzana, pow. Gorlice 20 III 1944 - 7 I 1945] . – 34 cm
Uwagi: Nowy Sącz. - Wyd.: Komenda BCH i LSB Obwodu Gorlice. - Nast. Nowy Sącz. - Red. Józef Olszyński, Michał Obrzut, Zbigniew Popowicz, Józef Bieniek. - Dekada. - Tyg.
[K BJ(Jar), 439 ; Kow., z.9, s.259 ; JB]

412843 III Rara (OWR)
1: 1944, nr 4(20 IV), [5](30 IV), 6-8, 10, [11](2 VII)

413000 III Rara (OWR)
1: 1944, nr 10(22 VI)
 DO GÓRY    ID: 12286 | 7         

500.
Zbrojna Rozprawa : pismo informacyjne / Wyd.: Komenda Obrońców Polski . – 1: 1940, nr 1 - 5 . – Kraków, VIII - XI 1940 . – 30 cm
Uwagi: Podtyt. od nr 4. - Dwutyg. - Powiel
[K BJ(Jar), 440 ; JB]

412815 III Rara (OWR)
1: 1940, nr 1(25 VIII)-5(1 XI)

412816 III Rara (OWR)
1: 1940, nr 1-4(10 X)
 DO GÓRY    ID: 12287 | 7         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
www.sowiniec.com.pl