Czytelnia OWR i DŻS
Czytelnia FCDCN
Zasady udostępniania


WSTECZ
Druki \ Konspiracyjne (1939-1956) \ Ciągłe (1939-1945)
1 ... 5 6 7 8 9 10 11 z 11


501.
Ziemia Mówi : pismo wiejskie : organ Konfederacji Narodu / Wyd.: Konfederacja Narodu . – 1940, nr 3 . – Warszawa, XI 1940 - 1941 . – 16 cm
Uwagi: Mies. - Druk
[K BJ(Jar), 442 ; JB]

415239 I Rara (OWR)
1940, nr 3(17 XII)
 DO GÓRY    ID: 12289 | 7         

502.
Ziemia Poleska / Wyd.: Delegatura Rządu . – 1: 1943, nr 1 . – Warszawa, IX 1943 . – 18 cm
Uwagi: Mies. - Druk
[K BJ(Jar), 443 ; JB]

415311 I Rara (OWR)
1: 1943, nr 1(IV)
 DO GÓRY    ID: 12290 | 7         

503.
Ziemia : tygodnik ludowy / Wyd.: Stronnictwo Ludowe (Kraków powiat) . – 1944, nr 1 - 37 . – Kraków-Mogiła, 1 IV 1944 - XII 1944 . – 29,5 cm
Uwagi: Red. Władysław Sterba, Władysław Wyroba, Antoni Baranik, Walenty Adamczyk, Tadeusz Chybała, Jan Gajoch, Jan Kotys, Stanisław Mars. - Tyg. - Powiel
[K BJ(Jar), 441 ; JB]

412642 III Rara (OWR)
1944, nr 1(1 IV)-3, 25 IV [4], 8(24 V), 8(26 V), 9-10, 19, 26, 27, 31, 37(23 XII)

412643 III Rara (OWR)
1944, nr 1, 25 IV[4], 8(24 V), 8(26 V), 9(3 VI)
 DO GÓRY    ID: 12288 | 7         

504.
Ziemie Wschodnie Rzeczypospolitej : za naszą wolność i waszą / Wyd.: Org."Polska Walczy"(grupa "Olgierda") . – 1942, nr 1 - 1944, nr 17 . – Warszawa, IV 1942 - 1944 . – 16 cm ; 20 cm
Uwagi: Mies. - Druk. - Motto: Za naszą wolność i waszą. - Nr 10 mulnie podany jako z 1942 r., jest ze stycznia 1943 r.[JB]
[K BJ(Jar), 444 ; JB]

415267 I Rara (OWR)
1942, nr 1(IV)-4, 7-9(XII)
1943, nr 10(I)-15(VI)
1944, nr 17(27 III)

415282 I Rara (OWR)
1942, nr 1(IV), 7(X)
 DO GÓRY    ID: 12291 | 7         

505.
Ziemie Zachodnie Rzeczypospolitej : dodatek miesięczny Rzeczypospolitej Polskiej / Wyd.: Delegatura Rządu . – 1: 1942, nr 1 - 3: 1944, nr 5/13 . – Warszawa, IX 1942 - VII 1944 . – 24 cm ; 22 cm
Uwagi: Red. Aleksander Rogalski, Edmund Męclewski, Kazimierz Sosnowski. - Mies. - Niereg. - Druk. - Nr 2/4 z maj-czerwiec1943 r. w obu sygnatu- rach jest podwójny[JB], a w syg. 417010 II w jednym z tych nr-ów jest ulotka?, dod.? R.III. 12/63 Rzeczpospolita Polska z 8 lipca 1943 r. pt. Żałoba Narodowa[JB]. - W obu sygn. brak nr-u 3/5[! JB]. - Osobny nr 2/10 z lutego 1944 r. w syg. 417009 II z nadrukiem "Skonfiskowano"[! JB]
[K BJ(Jar), 445 ; JB]

417009 II Rara (OWR)
1: 1942, nr 1(XI), 2(XII)
2: 1943, nr 1/3(I-II), 2/4(V-VI), 4/6(VII-VIII-IX), 5/7(X), 6/8(XI-XII)
3: 1944, nr 1/9(I), 2/10(II), 2/10(II-III), 3/11(IV-V), 4/12(VI), 5/13 (VII)

417010 II Rara (OWR)
1: 1942, nr 1, 2
2: 1943, nr 1/3, 2/4, 4/6, 5/7, 6/8
3: 1944, nr 1/9, 2/10, 3/11, 4/12
 DO GÓRY    ID: 12292 | 7         

506.
Ziemie Zachodnie w Prasie Niemieckiej / Wyd.: Delegatura Rządu . – 3: 1943, nr 1/8 . – [B.m.], 1943 . – 31 cm
Uwagi: Warszawa, 1943-1944. - [Wyd.:] DR [Delegatura Rządu] Warszawa. - Dod. do pisma BE-ZET. - Niereg. - Powiel
[K BJ(Jar), 446 ; Kow., z.9, s.349 ; JB]

412986 III Rara (OWR)
3: 1943, nr 1/8(XII)

404162 III Rara (OWR)
3: 1943, nr 1/8(XII)
 DO GÓRY    ID: 12293 | 7         

507.
Znak : organ Konfederacji Narodu / Wyd.: Grupa Znak ; Konfederacja Narodu . – 1: 1940, nr 21 - 4: 1943, nr 55/56 . – Warszawa, 1 III 1940 - 1943 . – 30 cm ; 17,5 cm ; 15 cm
Uwagi: Podtyt. od XII 1940. - Od 1941 bez podtyt. - Red. Lucjan Rościszewski, Stanisław Roman Dangel, Jan Włodarkiewicz, Kazimierz Kumaniecki, Zygmunt Ważyński. - Tyg. - Mies. - Niereg. - Druk. - Logo: Orzeł w koronie. - Motto: Bóg, Ojczyzna, Honor
[K BJ(Jar), 447 ; JB]

412813 III Rara (OWR)
1: 1940, nr 21/22(8 X), 23, 27(8 XII)
2: 1941, nr 37(30 IX), 38(31 X)
3: 1942, nr 44/45(8 III), 49(8 VI)
4: 1943, nr 55/56(5 IV)

412814 III Rara (OWR)
1: 1940, nr 21/22(8 X)
 DO GÓRY    ID: 12294 | 7         

508.
Znak / Wyd.: Armia Krajowa - Bataliony Chłopskie . – 2: 1944, nr 40 . – Morawiany, pow. Pińczów, 1944 . – 30 cm
Uwagi: Red. Klemens Cabaj. - Tyg. - Powiel
[K BJ(Jar), 448 ; JB]

412621 III Rara (OWR)
2: 1944, nr 40(19 VI)
 DO GÓRY    ID: 12295 | 7         

509.
Znicz Narodowy : tygodnik (dwutygodnik) rodziców i młodzieży. Pismo poświęcone samouctwu i wychowaniu (młodzieży) / Wyd.: Stronnictwo Narodowe . – 1: 1940, nr 2 - 3 . – Kraków, IX 1940 . – 29,5 cm ; 33 cm
Uwagi: Tyg. - Dwutyg. - Powiel. - Brak dodatków do nr 2 i nr 3 z 1940 r.[JB] - Dod. pt. Ku Nowej Polsce. - Od nr 3 samodzielne pismo
[K BJ(Jar), 450 ; JB]

412664 III Rara (OWR)
1: 1940, nr 2(15 IX), 3(1 X)

412665 III Rara (OWR)
1940, nr 2, 3
 DO GÓRY    ID: 12297 | 7         

510.
Znicz : biuletyn informacyjny . – 1941, nr 31. – [Kraków], 1941 . – 33 cm
Uwagi: Wyd.: Stronnictwo Narodowe. - Niereg. - Maszyn.
[K BJ(Jar), 449 ; Kow., z.9, s.357 ; JB]

412845 III Rara (OWR)
1941, nr 31(9 VIII)
 DO GÓRY    ID: 12296 | 7         

511.
Zryw / Wyd.: Stronnictwo Zrywu Narodowego, odłam Stronnictwa Pracy. – 1: 1942, nr 8 - 3: 1944, nr 38. – Warszawa, IV 1942 - IX 1944 . – 23,5 cm ; 24,5 cm ; 21 cm ; 22 cm ; 30 cm
Uwagi: Red. Zygmunt Felczak, Stefan Brzeziński, Henryk Trzebiński. - 1944, nr 38 i 39 pismo powstańcze. - Numeracja ciągła. - Dwutyg. - Mies. - Dwutyg. - Niereg. - Druk. - Duży format od nr 37
[K BJ(Jar), 451 ; JB]

412691 III Rara (OWR)
1: 1942, nr 8(2 IX)-12(8 XII)
2: 1943, nr 13(1 I), 15-21, 23-28(20 XII)
3: 1944, nr 29(31 I), 30/31, 32, 37, 38(22 IX)

412692 III Rara (OWR)
1: 1942, nr 9, 11, 12
2: 1943, nr 16, 18-20, 26, 28
3: 1944, nr 38
 DO GÓRY    ID: 12298 | 7         

512.
Zwrotnica : pismo pracowników kolejowych / Wyd.: Obóz Polski Walczącej . – 1: 1943, nr 1 - 2: 1944, nr 7 . – Warszawa, IX 1943 - V 1944 . – 18 cm
Uwagi: Mies. - Druk
[K BJ(Jar), 453 ; JB]

415209 I Rara (OWR)
1: 1943, nr 1(IX), 3, 4(XII)
2: 1944, nr 7(III)

415210 I Rara (OWR)
1: 1943, nr 4(XII)
 DO GÓRY    ID: 12300 | 7         

513.
Zwycięstwo / [B.w.]. – 1941, nr 9 - 11 . – [Warszawa], 1941 . – 25 cm
Uwagi: Wyd.: Stronnictwo Narodowe. - Tyg. - Druk
[K BJ(Jar), 454 ; Kow., z.9, s.377 ; JB]

412855 III Rara (OWR)
2: 1941, nr 9(28 II)-11(14 III)
 DO GÓRY    ID: 12301 | 7         

514.
Źródło / Wyd.: Szare Szeregi . – 2: 1941, nr 1 - 3: 1942, nr 19 . – Warszawa, 1940 - 1942 . – 18 cm
Uwagi: Red. Gustaw Niemiec. - Współp. red. Antoni Bereśkiewicz. - Nast. red. Tadeusz Kwiatkowski. - Współp. red. Konrad Zembrzuski, Jerzy Ossowski, Halina Gryglaszewska, Stanisław Berezowski, J. Falkowska. - Dwutyg. - Druk. - Dod. z 10 II i 25 II 1941 r.,do nr 3-4 pt. "Polska" i pt. "Wrogowie i Sprzymierzeńcy"
[K BJ(Jar), 455 ; JB]

415211 I Rara (OWR)
2: 1941, nr [1](8 I), 3-6, 8, 9, 11, 12, 15, 17, 18(29 XI) + dod.
3: 1942, nr 19(24 I), 1(8 II), 5(12 IV)

415319 I Rara (OWR)
2: 1941, nr 4(25 II), 18(29 XI)
 DO GÓRY    ID: 12302 | 7         

515.
Żagiel : czasopismo dla młodzieży . – 1939, nr 1 . – Poznań, 1939 [właść. Warszawa, 1943] . – 26 cm
Uwagi: Miejsce wyd.: Poznań, Warszawa, Kraków, Łódź, Lwów, Wilno, Lublin, Częstochowa, Tarnopol, Gdańsk, Wrocław [z org. JB]. - Właść. wyd.: Warszawa, 1943. - Red.: Lech Wielkopolski i Janina Teresa[JB]. - Druk
[K BJ(Jar), 456 ; JB]

412803 III Rara (OWR)
1: 1939 [właść. 1943], nr 1(15 II)
 DO GÓRY    ID: 12303 | 7         

516.
Żołnierz Kresowy / Wyd.: Armia Krajowa . – 1: 1943, nr 1 - 2: 1944, nr 8 . – Lwów, 1943 - 1944 . – 16,5 cm
Uwagi: Mies. - Druk. - Nr-y sygn. TLDW i DTW Lwów. - Logo. - Motto: Bóg, honor i ojczyzna
[K BJ(Jar), 457 ; JB]

415299 I Rara (OWR)
1: 1943, nr 1(XII)
2: 1944, nr 2(I), 4, 6-8(15 VII)

415300 I Rara (OWR)
1: 1943, nr 1(XII)
2: 1944, nr 2(I), 4, 7(VI)

MF 1030
1: 1943, nr 1
2: 1944, nr 2, 4, 6-8
 DO GÓRY    ID: 12304 | 7         

517.
Żołnierz Lubelszczyzny : organ Sztabu Obwodowego. OBW. II / Wyd.: Sztab Obwodu II Armii Ludowej . – 1: 1944, nr 3 - 5 . – Trzydnik Mały, pow. Kraśnik, 1944 . – 29,5 cm
Uwagi: Od VII 1944 podtyt.: organ Sztabu Obwodowego Nr II Armii Ludowej. - Red. Szymon Krakowski, Aleksander Szymański, Edward Szymański, Wacława Marek. - Dwutyg. - Powiel
[K BJ(Jar), 458 ; JB]

412663 III Rara (OWR)
1: 1944, nr 3(30 IV), 5(28 V)
 DO GÓRY    ID: 12305 | 7         

518.
Żołnierz Obywatel / [B.w.] . – 1944, [nr z] 8 X . – [B.m.], 1944. – 30 cm
Uwagi: Powiel. - Kserokopia ze zbiorów A.Zagórskiego. - Wyd. Inspektorat AK Przemyśl, Handzlówka pod Łańcutem. - Red. Włodzimierz Syczyło "Szkwał", "Ptyś", Lech Dzierżanowski "Leszcz". - Ostatni znany nr 12 XI 1944
[Choj., 503 ; JB]

A 418585 III Rara (OWR) [CDCN]
1944, [nr z ] 8 X[k]
 DO GÓRY    ID: 12366 | 7         

519.
Żołnierz Polski W Kampanii Wrześniowej : dodatek do Wiadomości Polskich / Wyd.: Związek Walki Zbrojnej ; Armia Krajowa . – 1941, nr 21 - 1944, nr 53 . – Warszawa, VI 1940 - VI 1944 . – 20,5 cm ; 16,5 cm ; 18 cm
Uwagi: Red. Stanisław Płoski, Alojzy Horak. - Niereg. - Mies. - Druk. - Od nr 32 z 1941 r. dod. do czas. pt. Żołnierz Polski. - Od nr 32 z 1941 r. wychodzi pt. Żołnierz Polski w Drugiej Wojnie Światowej. - W syg. 417051 II Rara dod. brak[JB]
[K BJ(Jar), 460 ; JB]

417051 II Rara (OWR)
[2:] 1941, nr 21(15 III), 22, 25, 26, 28, 29, 31, 33(XII)
[3:] 1942, nr 34(I)-41(XII)
[4:] 1943, nr 42(I)-46, 48, 50-52(XI)
[5:] 1944, nr 53(III)

415259 I Rara (OWR)
[3:] 1942, nr 34(I), 36({III)
[4:] 1943, nr 43(II), 45, 47, 48+zał., 49-52(XI)
[5:] 1944, nr 53(III)
 DO GÓRY    ID: 12307 | 7         

520.
Żołnierz Polski / Wyd.: Polska Organizacja Zbrojna ; Armia Krajowa . – [1:] 1941, nr [12] - [4:] 1944, nr 5/40 . – Warszawa, II 1941 - XII 1944 . – 17 cm ; 18 cm
Uwagi: Red. Wacław Piotr Janaszek. - Od XI 1941 red. Mieczysław Biernacki. - Dwutyg. - Mies. - Dod. pt. Żołnierz Polski w Kampanii Wrześniowej. - Od końca 1942 r. nr-y na ostatniej stronie sygnowane TZWW
[K BJ(Jar), 459 ; JB]

415203 II Rara (OWR)
[1:] 1941, nr [12]XI, 13(XII)
[2:] 1942, nr 1/14(I)-5/18, 7/20-9/22(XI)
[3:] 1943, nr 2/25(II), 4/27-12/35(XII)
[4:] 1944, nr 1/36(I)-5/40(V)

415204 II Rara (OWR)
[1:] 1941, nr 13(XII)
[2:] 1942, nr 2/15(II), 8/21, 9/22(XI)
[3:] 1943, nr 4/27(IV), 7/30-12/35(XII)
[4:] 1944, nr 1/36(I)-5/40(V)
 DO GÓRY    ID: 12306 | 7         

521.
Żołnierz Wielkiej Polski : dodatek do numeru... "Walki" / Stronnictwo Narodowe. – 1943, [b. nr] - 1944, do nr 28(27 VII). – Warszawa. – 20 cm ; 21 cm
Uwagi: Pismo wychodzące od końca listopada 1943 r. jest osobnym dodatkiem do konspiracyjnego czasopisma "Walka" wydawanego przez Stronnictwo Narodowe. - Posiada takie same sygnatury jak "Walka". - W syg. 419608 IV dod. do nr 7 jest w dwuch egzemplarzach[JB]

419606 IV Rara (OWR)
[1943, do nr 1(XI)]
1944, do nr [1], 2-10, 13, 14, 17-21, 23(22 VI), 24(29 VI), 25(6 VII), 27(20 VII), 28(27 VII)

419608 IV Rara (OWR)
[1943, do nr [1(XI), [2(XII)]
1944, do nr 3-10, 13, 14, 20, 21, 23(22 VI), 24(29 VI), 25(6 VII), 27(20 VII)
 DO GÓRY    ID: 28222 | 7         

522.
Życie Polityczne Kraju : przegląd prasy polskiej za okres... / [Wyd.:] D.I. [Departament Informacji] . – 1942, [nr z] 15-31 XII - 1943, [nr z] 1 XI-1 XII . – [B.m.], 1942-1943 . – 30 cm
Uwagi: Wyd.: Delegatura Rządu. Departament Informacji. - Warszawa 1941-1944. - Red. Zbigniew Kunicki. - Dwutyg. - Powiel. - Dod. do czas. Dokumenty Chwili
[K BJ(Jar), 461 ; Kow., z.9, s.422 ; JB]

412631 III Rara (OWR)
1942 [nr z] 15-31 XII
1943, [nr z] 15-28 II, 15-30 IV, 1-15 V, 1-15 VI, nr 16/17(1 XI-1 XII)

412892 III Rara (OWR)
1943, [nr z] 15-30 IV
 DO GÓRY    ID: 12308 | 7         

523.
Żywia : pismo kobiet. – 1942, [nr 7] VII - 1944, nr 22 . – [Warszawa], VII 1942 - XII 1944 . – 16 cm ; 17,5 cm ; 30 cm
Uwagi: Wyd.: Stronnictwo Ludowe, Ludowy Związek Kobiet. - Red. Weronika Tropaczyńska-Ogarkowa, Hanna Chorążyna, Maria Szczawińska, Maria Malawska, Władysława Hoszowska. - Warszawa VII 1942-I 1945. - Od nr 14 z listopada 1943 r. winieta z mottem "Twierdzą nam będzie każdy próg tak nam dopomóż Bóg" [JB]. - Mies. - Druk. - Powiel(od nr 22 z 1944 r.). - Dod. "Biedronka". Wiadomości do opowiadania naszym dzieciom (też podtyt.: Opowiada naszym dzieciom), w nr 1, 10, 11, 14 z 1943 r. oraz w nr 15 i 16 z 1944 r.[JB]
[K BJ(Jar), 462 ; Kow., z.9, s.446 ; JB]

412911 III Rara (OWR)
1942, [nr 7] VII, [nr 8] VIII, [nr 9-10] IX-X, [nr 11] XI
1943, [nr 1] I, 10-12, 14(XI)
1944, nr 15(I)-19/20, 22(XII)

412912 III Rara (OWR)
1942, [nr 9/10] IX-X
1943, nr 14(XI)
1944, nr 15(I), 16(II), 18(IV), 19/20(V-VI), 22(XII)
 DO GÓRY    ID: 12309 | 7         

524.
Żywią i Bronią : pismo BCH i LSB / Wyd.: Stronnictwo Ludowe (Komenda Główna BCh) . – 1942, [nr] A - 1944, nr 29 . – Warszawa, III 1942 - IX 1944 . – 16 cm ; 17,5 cm ; 30 cm
Uwagi: Podtyt. od IV 1944. - Red. Jan Dec. - Od nr 12 z 1944 pismo powstańcze. - Red. Kazimierz Banach. - Współp. Stanisław Koter, Tadeusz Ilczuk, Henryk Dzendzla, Józef Niećko. - Mies. - Druk. - Rocznikowanie błędne od 1944 r. - Nr 29 z 12 X 1944 r. pow. o dużym formacie z podtyt.: organ Batalionów Chłopskich. Wydawnictwo Stronnictwa Ludowego
[K BJ(Jar), 463 ; JB]

415302 I Rara (OWR)
3: 1942, [nr] A(III), B, C, 13, 14(X)
4: 1943, nr 17(I-II)
3:[?] 1944, nr 1/18(15 IV)-3/20(15 VI), 29(12 X)

415303 I Rara (OWR)
1943, nr 17(I-II)
1944, nr 1/18-3/20
 DO GÓRY    ID: 12310 | 7         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
www.sowiniec.com.pl