Czytelnia OWR i DŻS
Czytelnia FCDCN
Zasady udostępniania


WSTECZ
Druki \ Konspiracyjne (1939-1956) \ Ciągłe (1939-1945)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 z 11


201.
Lwowski Kurjer / [B.w.] . – 2: 1944, nr 82 . – [Lwów], 1943 . – 30 cm
Uwagi: Powiel. - Kontynuacja pisma ukazującego się pod okupacją niemiecką. - Wyd. SD Lwów. - Wyd. Kierownictwo Walki Podziemnej
[K BJ(Jar), 180 ; Choj., 189 ; ZHWiN II, 1993, nr 4, s. 15]

412913 III Rara (OWR)
2: 1944, nr 82
 DO GÓRY    ID: 12332 | 7         

202.
Małopolska Agencja Prasowa / [Wyd.: AK]. – 1: 1943, nr 2 - 3: 1945, nr 50 . – [Kraków], III 1943 - I 1945 . – 30 cm
Uwagi: Do nr 2(4 IV)1943 pod tytułem: Agencja Prasowa Śląska, Zagłębia i Krakowa ; i podtyt.: Biuletyn tygodniowy. - Od nr 3(10 IV)1943 r. pod tytułem: Małopolska Agencja Prasowa. - Od nr 6 z 30 IV 1943 r. nadruk "logo" i tytułu. - Wyd. Armia Krajowa. - Red. Stanisław Ziemba, Bolesław Surówka, Tadeusz Sroka. - Red. przy współudziale konspiracyjnej komórki Zrzeszenia Dziennikarzy Ziem Zachodnich. - Tyg. - Dekada. - Niereg. - Maszyn. - Powiel
[K BJ(Jar), 4 ; Kow., z.1, s.13 i z.5, s.57 ; JB]

412906 III Rara (OWR)
1: 1943, nr 2(4 IV), 3-8, 10-14, 16-21, 22/23, 24-32, dod.z 3 VII, z 10 VII i do nr 21(1 VIII), 34, 35, 38, 40, 50(29 XII)
2: 1944, nr 1(5 I)-5/43, 6-16(26 IV), 16(4 V), 17, 19-28, 30-38,[39], 40-43, 45, 46, 48(19 XII)
3: 1945, nr 50(10 I)

412908 III Rara (OWR)
1: 1943, nr 3(10 IV), 7, 11, 16, 17[brak s.1], 31(14 X)
2: 1944, nr 1(5 I)-4, 5/43, 7, 9, 16, 17, 20, 22, 24, 25-28, 32-37,[39], 41, 42, 45, 48(19 XII)

MF 47
1: 1943
2: 1944
3: 1945
 DO GÓRY    ID: 12524 | 7         

203.
MAR [Małopolska Agencja Radiowa] / Wyd.: Delegatura Rządu . – 1943, nr 1 - 2. – Kraków, od VII 1943. – 30 cm
Uwagi: Dziennik. - Maszyn. - Tą samą syg. 413021 III ma także KAR ! [JB]
[K BJ(Jar), 181 i 137 ; JB]

413021 III Rara (OWR)
1943, nr 1(14 VII), 2(15 VII)

413022 III Rara (OWR)
1943, nr 1, 2
 DO GÓRY    ID: 11886 | 7         

204.
Materiały I Dokumenty Ruchu Mas Pracujących Polski / Wyd.: Polska Partia Socjalistyczna. Wolność-Równość-Niepodległość . – 1943, z. 1 - 3. – Warszawa, IV 1943 - 1944. – 30,5 cm
Uwagi: Mies. - Powiel
[K BJ(Jar), 182 ; JB]

412780 III Rara (OWR)
1943, z. 1(IV), 3(VII)

412781 III Rara (OWR)
1943, z. 1
 DO GÓRY    ID: 11887 | 7         

205.
Miecz i Pług : czasopismo organizacji walczącej o nową lepszą Polskę ; tygodnik ruchu / Wyd.: Miecz i Pług . – 4: 1942, nr 12 - 4: 1943, nr 39 . – Warszawa, 1939 - 1944 . – 16 cm ; 25 cm
Uwagi: Od 1941, nr 17 bez podtytułu. - Od 1943, nr 29 podtyt.: tygodnik ruchu. - Tyg. - Druk
[K BJ(Jar), 193 ; JB]

417069 II Rara (OWR)
4: 1942, nr 12(3 V), 14, 17(14 VI)
4: 1943, nr 25(22 VI), 28, 30, 35-37, 39(15 XII)

417072 II Rara (OWR)
4: 1943, nr 36
 DO GÓRY    ID: 11888 | 7         

206.
Miesięcznik Literacki / [B.m.]. – 1942, [nr z] listopad - 1943, [nr z] czerwiec. – [Kraków] XI 1942 - VI 1943. – 30 cm
Uwagi: Wyd.: Grupa literatów krakowskich[Unia ?JB]. - Kraków. - Re. T. Kwiatkowski i in. - Mies. - Powiel. - Syg. 413005 III nr z: luty-marzec, kwiecień i czerwiec, dar prof. Pigonia[JB]. - Brak paginacji[JB]
[K BJ(Jar), 184 ; Kow., z.5, s.112 ; JB]

412880 III Rara (OWR)
1942, [nr z] XI, XII
1943, [nr z] I, II/III, IV, V, VI

413005 III Rara (OWR)
1943, [nr z] II/III, IV, V, VI
 DO GÓRY    ID: 11889 | 7         

207.
Młoda Demokracja : organ Ruchu Młodej Demokracji / Wyd.: Stronnictwo Polskiej Demokracji . – 1: 1943, nr 1 - 2: 1944, nr 9. – Warszawa, XI 1943 - VII 1944. – 21 cm
Uwagi: Podtyt. od nr 4 z 1944 r. - Mies. - Niereg. - Druk. - W syg. 417074 II brak rocznika 1943, a w r. 1944 jest tylko nr 9 z 23 czerwca [JB].
[K BJ(Jar), 185 ; JB]

417073 II Rara (OWR)
1: 1943, nr 1(20 XI), 2(20 XII)
2: 1944, nr 5(20 II), 6(23 V), 9(23 VI)

417074 II Rara (OWR)
[1: 1943, nr 1, 2]
2: 1944, nr [5, 6,] 9(23 VI)
 DO GÓRY    ID: 11890 | 7         

208.
Młoda Myśl : pismo młodych Polskiego Ruchu Zjednoczenia Słowian / Wyd.: Polski Ruch Zjednoczenia Słowian. – 1942, nr 1. – Warszawa, XII 1942. – 25 cm
Uwagi: Druk
[K BJ(Jar), 186 ; JB]

417075 I Rara (OWR)
1942, nr 1(10 XII)

Mf 276
1942, nr 1
 DO GÓRY    ID: 11891 | 7         

209.
Młoda Polska : organ młodych / Wyd.: Stronnictwo Narodowe, Zarząd Stołeczny . – 2: 1943, nr 5/19 - 3: 1944, nr 10/46 . – Warszawa, III 1942 - VII 1944 . – 30,5 cm ; 20,5 cm
Uwagi: Red. Janusz Gorczykowski, Olgierd Kościa. - Współp. red. m. in. Andrzej Sikorski, Lech Ossowski, Jerzy Dawidowski, Zdzisław Chrzanowski. - Pocz. jako dod. do pisma "Warszawski Dziennik Narodowy. - Dod. pt. Patrol[brak]. - Dwutyg. - Mies. - Druk
[K BJ(Jar), 187 ; JB]

417109 II Rara (OWR)
2: 1943, nr 5/19(20 III), 7, [nr z]19 VI, 12-19, 22/36(15 XII) + dod.
3: 1944, nr 1/37(6 I)-10/46(15 VII)

417111 II Rara (OWR)
2: 1943, nr 13/27(4 VIII), 15-19, 22/36(15 XII)
3: 1944, nr 1/37-10/46

Mf 279
2: 1943, nr 13/27, 15-19/33
3: 1944, nr 1/37-10/46
 DO GÓRY    ID: 11892 | 7         

210.
Młody Nurt : czasopismo ideowe. Organ ruchu Miecz i Pług / Wyd.: Grupa Młody Nurt w ramach org. Miecz i Pług . – 3: 1943, nr 11 . – Warszawa, 1941 - 1944 . – 24 cm
Uwagi: Red. Jerzy Płażewski. - Dod. pt. Kronika Młodego Nurtu. - Niereg. - Druk
[K BJ(Jar), 188 ; JB]


417070 II Rara (OWR)
3: 1943, nr 11(15 XI)

Mf 298
3: 1943, nr 11
 DO GÓRY    ID: 11893 | 7         

211.
Młodzież Rzeczypospolitej : pismo porozumienia organizacji młodzieży / Wyd.: Porozumienie Polskich Organizacji Młodzieżowych . – 1944, nr 1 . – Warszawa, III 1944 . – 17,5 cm
Uwagi: Pismo dotyczy SN, NLOW, NSZ, KN, FOP, UNIA. - Red.Mieczysław Kurzyna (?). - Mies. - Druk
[K BJ(Jar), 190 ; JB]

415274 I Rara (OWR)
1944, nr 1(III)

Mf 282
1944, nr 1
 DO GÓRY    ID: 11895 | 7         

212.
Młodzież Socjalistyczna / Wyd.: PPS-Wolność-Równość-Niepodległość. – 1944, nr 1 - 4 . – Warszawa, I - V 1944 . – 17 cm ; 18 cm ; 18,5 cm
Uwagi: Red. Jan Strzelecki. - Mies. - Druk. - Pismo posiada logo
[K BJ(Jar), 191 ; JB]

415248 I Rara (OWR)
1944, nr 1(I)-4(IV-V)

415249 I Rara (OWR)
1944, nr 2(II)

Mf 290
1944, nr 2
 DO GÓRY    ID: 11896 | 7         

213.
Młodzież / Wyd.: Związek Pracy Ludowej "Orka" i Armia Krajowa . – 4: 1943, nr 3 - 7 . – Warszawa, 1940 - 1943 . – 18 cm
Uwagi: Niereg. - Dwutyg. - Druk
[K BJ(Jar), 189 ; JB]

415312 I Rara (OWR)
4: 1943, nr 3(1 IV)-5, 7(20 VI)

415321 I Rara (OWR)
4: 1943, nr 7(20 VI)

Mf 288
1943, nr 3-6
 DO GÓRY    ID: 11894 | 7         

214.
Moskit : tygodnik satyryczny / Wydawnictwo Spółdzielni "Prasa" . – 1943, nr 1(4 IX) . – Warszawa, 1943 . – 29,5 cm
Uwagi: Spółdzielnia "Prasa" (kryptonim grupy dziennikarzy, socjalistów, ludowców oraz bezpartyjnych). - Red. Grzegorz Załęski. - Współp. red. Andrzej Will, Stanisław Kowalczyk, Stanisław Ryszard Dobrowolski, Tadeusz Hollender, Tadeusz Zeleney, Jerzy Wyszomirski, Henryk Chmielewski, Stanisław Tomaszewski, M. Kałużny, Jerzy Kajetański. - Tyg. - Powiel. - Pocz. jako dod. do pisma "Demokrata"
[K BJ(Jar), 192 ; Kow., z.5, s.157 ; BJ]

412981 III Rara (OWR)
1943, nr 1(4 IX)
 DO GÓRY    ID: 11897 | 7         

215.
Mt "Meldunek Tygodniowy". – 1944, nr 22(30 VI) - 25(21 VII). – Lwów 1944 . – 30 cm
Uwagi: Numery złożone z trzech części posiadające także załączniki: część I-II przeważnie razem to rejon Lwowa z powiatami: Żółkiew, Rawa Ruska, Lubaczów, Jaworów, Mościska, Gródek Jagielloński, Rudki, Sambor, Turka, a część III paginowana osobno dotyczy powiatów: Kamionka Strumiłowa, Sokal, Radziechów, Złoczów, Zborów, Brody, Przemyślany, Brzeżany, Podhajce, Buczacz, Bóbrka. - Prawdop. wyd. przez DR. - Tyg. - Maszyn. - Cyfrowe podpisy kończące numery pisma: 871, 872 lub 873
[JB]

413023 III Rara (OWR)
1944 nr 22-K II(30 VI) I-II + załączniki, [III]30.06., 23-K II(7 VII) I-II, III, 24-K II(14 VII)[I], II, III, 25-K II(21 VII)I-II, [III}

 DO GÓRY    ID: 24897 | 7         

216.
Mt [Meldunek Tygodniowy]. – Kraków 1944 . – 30 cm
Uwagi: Tygodnik. - Maszynopis. - Każdy numer oznaczony SII. - Nmer 42 w nagłówku sygnowany: C.I.N. a pozostałe liczbą 6005. - Na końcu większość numerów podpisana: XXX-22
[JB]

413024 III Rara (OWR)
1944, nr 42(6 V), 44(20 V), 45(27 V), 46(4 VI), 47(11 VI), 48(18 VI), 49(24 VI), 50(2 VII), 51(8 VII), 52(15 VII), 53(22 VII)
 DO GÓRY    ID: 24898 | 7         

217.
Myśl Chłopska / Wyd.: Stronnictwo Ludowe. – 1: 1943, nr 2 - 4. – Kraków, V 1943. – 17 cm ; 24 cm
Uwagi: Red. Tadeusz Miciak, Barbara Matus. - Kont. pisma pt. Polski Ludowej. - Mies. - Druk
[K BJ(Jar), 265 ; JB]

417117 II Rara (OWR)
1: 1943, nr 2(1 VI)-4(1 VIII) + dod.

417118 II Rara (OWR)
1: 1943, nr 2, 4 + dod.
 DO GÓRY    ID: 12032 | 7         

218.
Myśl i Czyn : ludowe pismo społeczno-polityczne / Wyd.: Stronnictwo Ludowe . – 1: 1944, nr 1 - 2: 1945, nr 1(8). – Kraków, VIII 1944 - I 1945 . – 30 cm
Uwagi: Red. Karol Buczek, Józef Marcinkowski, Jan Smoleń, Jerzy Matus. - Niereg. - Dwutyg. - Wych. co 10 dni. - Powiel. - Podtyt. od nr 2 roku 1944[JB]
[K BJ(Jar), 194 ; JB]

411736 III Rara (OWR)
1: 1944, nr 1(1 VIII) - 7(21 XII)
2: 1945, nr 1/8(1-11 I)

412737 III Rara (OWR)
1: 1944, nr 1(1 VIII) - 7(21 XII)
 DO GÓRY    ID: 11899 | 7         

219.
Myśl Młodych : tygodnik młodzieży polskiej / [B.w.] . – 2: 1945, nr 6 . – Przemyśl, 1944 - 1945 . – 30 cm
Uwagi: Powiel.
[Choj., 201 ; JB]

412994 III Rara (OWR)
2: 1945, nr 6(18 III)

MF 284
2: 1945, nr 6
 DO GÓRY    ID: 12333 | 7         

220.
Myśl Narodowa / [B.w.] . – 2: 1945, nr 2 . – [B.m.], 1945 . – 30 cm
Uwagi: Powiel. - Kserokopia ze zbiorów L.Żebrowskiego. - Prawd. tygodnik SN. - [K BJ(Jar) i Choj. nie notują ; JB]

A 418582 III Rara (OWR) [CDCN]
2: 1945, nr 2(14 I)[k]
 DO GÓRY    ID: 12334 | 7         

221.
Myśl Niezależna / [Wyd. WiN] . – 1: 1945, nr 1 . – Warszawa, 1945 . – 22 cm
Uwagi: Druk. - Wyd. WiN. - Tłoczono w Podziemnych Zakładach Graficznych "Kotwica" od 24 III do 1 VIII. - Ostatni znany nr 13 (1945)
[Choj., 202 ; Gol., s.86 ; JB]

417142 II Rara (OWR)
1: 1945, nr 1(24 III)
 DO GÓRY    ID: 12335 | 7         

222.
Myśl Państwowa / Wyd.: Konwent Organizacji Niepodległościowych . – 2: 1942, nr 10 - 3: 1943, nr 57. – Warszawa, IX 1941 - 1944 . – 19 cm ; 18 cm
Uwagi: Red. Henryk Dunin-Borkowski, Kazimierz Wagner, Zygmunt Hempel. - Niereg. - Dwutyg. - Druk
[K BJ(Jar), 195 : JB]

415237 I Rara (OWR)
2: 1942, nr 10(13 I), 17, 19, 22, 23, 27, 28/29, 31(27 XI)
3: 1943, nr 34(31 I)-39, 41, 42, 44-48, 51, 52(13 XII)
3[4]: 1944, nr 54(20 I)-57(2 V)

415240 I Rara (OWR)
3: 1943, nr 34(22 III), 46, 48, 51, 52(13 XII)
 DO GÓRY    ID: 11900 | 7         

223.
Myśl Polska / Wyd.: Konfederacja Zbrojna ; Armia Krajowa . – 2: 1942, nr 3 . – Siedlce, 1941 - 1942. – 29 cm
Uwagi: Niereg[?-JB]. - Maszyn.
[K BJ(Jar), 196 ; JB]

412807 III Rara (OWR)
2: [1942], nr 3
 DO GÓRY    ID: 11901 | 7         

224.
Myśl Społeczno-Polityczna / Wyd.: Stronnictwo Demokratyczne . – 1940, nr 1 . – Warszawa, 1940 - 1941 . – 30 cm
Uwagi: Od nr 3 (XI 1940) pt. Myśl i Życie Społeczno-Polityczne[?]. - Od I 1941 do V 1941 pt. Myśl Społeczna i Polityczna. - Nast. pt. Nowe Drogi. - Red. Halina Nieniewska, Irena Konarska, Antoni Wieczorkiewicz. - Mies. - Powiel.
[K BJ(Jar), 197 ; JB]

412805 III Rara (OWR)
1940, nr 1(IX)
 DO GÓRY    ID: 11902 | 7         

225.
Myśl Wyzwolona : organ Polskiego Ruchu Zjednoczenia Słowian / Wyd.: Polski Ruch Zjednoczenia Słowian . – 1: 1942, nr 11 - 2: 1943, nr 1/14 . – Warszawa, III 1942 - II 1943 . – 23 cm ; 25 cm
Uwagi: Podtyt. od 1942, nr 6. - Dwutyg. - Mies. - Druk
[K BJ(Jar), 198 ; JB]

417091 II Rara (OWR)
1: 1942, nr 1(1 III), 2, 10-13(12 XII)
2: 1943, nr 1/14(1 II)
 DO GÓRY    ID: 11903 | 7         

226.
Myśl : pismo młodych / Związek Syndykalistów Polskich . – 3: 1943, nr 1/19 . – Warszawa, 10 IV 1941 - VII 1944 . – 24 cm
Uwagi: Nast. pismo pt. Myśl Polska. - Od 1943, nr 2 podtyt: pismo syndykalistyczne. - Red. Juliusz Garztecki, Hanna Olechnowicz, Zdzisław Pokora, Danuta Lis-Błońska. - Mies. - Powiel. - Druk
[K BJ(Jar), 193 ; JB]

417136 II Rara (OWR)
3: 1943, nr 1/19(I)

Mf 280
3: 1943, 1/19
 DO GÓRY    ID: 11898 | 7         

227.
Na Posterunku / Wyd.: Związek Walki Zbrojnej, Armia Krajowa . – 2: 1942, nr 41 - 4: 1944, nr 119 . – Rzeszów, 15 I 1941 - XI 1944 . – 30 cm ; 21 cm
Uwagi: Red. Jan Rabczak, Jan Bałda, Gabriel Brzęk, Mieczysław Huchla, Ludwik Naleziński. - Dwutyg. - Tyg. - Powiel. - Numery 108,116,117,119 - kserokopie
[K BJ(Jar), 199 ; JB]

412778 III Rara (OWR)
[2:] 1942, nr 41(XI/1), 42(XI/2)
[3:] 1943, nr 45(I), 46, 57(1 VI)
4: 1944, nr 84(28 II), 90, 93, 104, 108, 116, 117, 119(18 XI)
 DO GÓRY    ID: 11904 | 7         

228.
Na Posterunku / [Armia Krajowa] . – 4: 1944, nr 115 - 119 . – [B.m.], 1944 . – 30 cm ; 21 cm
Uwagi: Dwutyg. - Tyg. - Druk. - Numeracja ciągła[JB]. - Kontynuacja pisma ukazującego się pod okupacją niemiecką. - Kserokopia ze zbiorów A.Zagórskiego. - Pismo Inspektoratu Rzeszowskiego AK. - Nr 108(5 VIII 1944) podtyt.: biuletyn informacyjny AK. - Miejsce wyd. Chmielnik pod Rzeszowem. - Red. Ludwik Naleziński "Ryś", "Leszek", Jan Bałda "Piotr", Czesław Naleziński "Arsen". - Współpr. Ludwik Bałda, Zdzisław i Zbigniew Krygowscy, bracia Pajdowie. - Por. Z.Sokół, Op cit., s. 227-228. - Choj. 205. - Por. L.Naleziński, Op. cit., s. 63. - Czy napewno te numery to II konspiracja
[JB]

412778 III Rara (OWR)

4: 1944, nr 115(21 X), 116(1 XI)[k], 117(4 XI)[k]-119(18 XI)
 DO GÓRY    ID: 12336 | 7         

229.
Na Straży / Wyd.: Związek Walki Zbrojnej - Armia Krajowa . – 3: 1942, nr 26/76 . – Siedlce, 1941 - 1942 . – 30 cm
Uwagi: Tyg. - Powiel
[K BJ(Jar), 200 ; JB]

412619 III Rara (OWR)
3: 1942, nr 26/76
 DO GÓRY    ID: 11905 | 7         

230.
Na Ucho : tygodnik satyryczno-humorystyczny / Wyd.: Szare Szeregi i Armia Krajowa. – 1: 1943, nr 1 - 2: 1944, nr 14/20. – Kraków, XI 1943 - IV 1944 . – 30 cm
Uwagi: Red. Jerzy Szewczyk, Jerzy Wirth, Eugeniusz Kolanko. - Współp. red. Janusz Benedyktowicz, Adam Kania, Lucjan Krywak i in. - Tyg. - Powiel
[nr 4/10 z 1944 r. w 2 egz.]
[K BJ(Jar), 201 ; JB]

412617 III Rara (OWR)
1: 1943, nr 1(7 XI)-6(25 XII)
2: 1944, nr 1/7-6/12, 8/14-12/18, 14/20

412618 III Rara (OWR)
1: 1943, nr 4-5
2: 1944, nr 3/9-4/10, 10/16-11/17
 DO GÓRY    ID: 11906 | 7         

231.
Nadzwyczajny Dodatek Afrykański / Wyd.: Armia Krajowa . – 1942, [nr z] 11 XI. – Warszawa, 11 XI 1942 . – 17,5 cm
Uwagi: Jednodniówka. - Druk
[K BJ(Jar), 202 ; JB]

415283 I Rara (OWR)
1942, [nr z] 11 XI
 DO GÓRY    ID: 11907 | 7         

232.
Najnowsze Wiadomości / [B.w.] . – 1945, [nr z] 1 IV . – [B.m.], 1945
Uwagi: Powiel. - Kserokopia ze zbiorów A.Zagórskiego. - Rzeszowskie. - Prawd. kont. tyt. Wiadomości Bieżące
[Choj., 215 ; JB]

A 418589 III Rara (OWR) [CDCN]
1945, [nr z] 1 IV[k]
 DO GÓRY    ID: 12337 | 7         

233.
Nakazy Chwili / Wyd.: Delegatura Rządu . – 2: 1944, nr 20 . – Warszawa, 1944 . – 30 cm
Uwagi: Wyd.: Delegatura Rządu. - Kraków[?],1943-1944. - Warszawa, 1944[JB!]. - Niereg. - Powiel. - Jest tylko nr 20 z 28 IX 1944 r.[JB]. - Brak nr 39 z 1943 r. i nr 10 z 1944 r.[JB]
[K BJ(Jar), 204 ; Kow., z.5, s.203 ; JB]

412968 III Rara (OWR)
[2:] 1944, nr 20(28 IX)
 DO GÓRY    ID: 11909 | 7         

234.
Nakazy Dnia : wydawn[ictwo] Okręgu Krak[owsko] śląsk[iego] Z.O.B. / Wyd.: Organizacja Orła Białego ; Związek Walki Zbrojnej . – 1940, nr 2/14 - 1941, nr 40/50 . – Kraków, 1939 - 1941 . – 34 cm ; 30 cm
Uwagi: Podtyt. też: wydawnictwo Krakowsko-śląsk. Okr. Z[wiązku] O[rła] B[iałego]. - Podtyt. tylko w nr od 2 - 6 z 1940 r.[JB]. - Wyd.: Organizacja Orła Białego. - Nast. wyd.: Związek Walki Zbrojnej. - Red. Ludwik Muzyczka, Władysław Kabaciński, Janina Oszast, Irena Augustyniak. - Od nr 26/36 z 1940 r. tyt. specjalnie wyeksponowany dużymi literami [JB]. - Tyg. - Powiel. - Maszyn
[K BJ(Jar), 205 ; Kow., z.5, s.203 mylnie pod syg. 412989 III Res ; JB]

412929 III Rara (OWR)
1940, nr 2/14, 5-10, 12-15, 17, 18, 20-21, 22/23, 24-31/41(27 XII)
1941, nr 32/42(9 I), 35, 38, 40/50(17 IV)

412930 III Rara (OWR)
1940, nr 7/18, 8, 10, 13-15, 17, 18, 24, 26-28, 30, 31/41(10 XI)
 DO GÓRY    ID: 11910 | 7         

235.
Nakazy / Wyd.: Stronnictwo Pracy . – [1:] 1943, nr 20 - 2: 1944, nr [nr z ] 15 V . – Warszawa, 1942 - 1944 . – 30 cm
Uwagi: Red. Bolesław Wasylewski, Kazimierz Filemonowicz. - Tyg. - Powiel. - Druk [nr 42 i następne-JB]
[K BJ(Jar), 203 ; JB]

412786 III Rara (OWR)
[1:] 1943, nr 20(8 VII)-22, 24, 36, 38, 39, 42(19 XII)
2: 1944, nr 11/55(24 IV), [nr z]15 V

412787 III Rara (OWR)
[1:] 1943, nr 21(26 VII), 22, 36, 39
 DO GÓRY    ID: 11908 | 7         

236.
Naprzód : WRN (Wolność Równość Niepodległość) ; organ Polskiej Partii Socjalistycznej / . – [5:] 1944, nr 15 - [6:] 1945, nr 17/217. – Kraków, 1944-1945. – 29,5 cm ; 30 cm
Uwagi: Od nr 55 z 28 VII 1944 r. podt.: Organ Polskiej Partii Socjalisty-cznej. - Pismo polityczno-informacyjne. - Wyd. Polska Partia Socjalistyczna- Wolność-Równość-Niepodległość. - Kraków, XII 1939 - 1945. - Miejsce wyd.Kraków pojawia się od nr 72 z 13 VIII 1944 r. [JB]. - Red. Józef Cyrankiewicz, Adam Rysiewicz, Stanisław Ulatowski. - Kilka x tyg. - Dziennik [JB]. - Powiel. - W syg. 412964 III nr 2? z lutego 1944 zniszczony. - W syg. 412934 III rara w 1944 r. brak nr 15 [! JB]. - Od nr 72 z 13 VIII 1944 r. jest podany Rok LII a od nr 73 z 14 VIII, Rok LIII [JB]. - A 1945 r. jest to Rok LIV [JB]. - Od nr 85 z 26 VIII 1944 r. jest nadruk (symbol) z literami WRN [JB]
[K BJ(Jar), 206 ; Kow., z.5, s.204-205 ; JB]

412964 III Rara (OWR)
LIII[5:] 1944, nr [2? z 10? lutego], nr 15(14 III), 19, 25, 27, 48-62, 64, 65, 67, 68(9 VIII), 68(10 VIII), 69[70?](11 VIII), 71(12 VIII)-105, 107-123(5 X), 123(6 X), 125-174, 176[175!](26 XI), 176(27 XI)-200(30 XII)
LIV[6:] 1945, nr 1/201(1 I)-3/203, 5/205-17/217(17 I)

412934 III Rara (OWR)
LIII[5:] 1944, nr 19(23 III), 48-56, 58-62, 64, 65, 67, 68(9 VIII), 68(10 VIII), 69(11 VIII), 71-101, 103-105, 107-123, 125-139, 141-164, 166-173, 176-196, 198-200(30 XII)
LIV[6:] 1945, nr 1/201(1 I)-3, 5-16/216(16 I)

MF 5
1944
1945
 DO GÓRY    ID: 11911 | 7         

237.
Narodowa Agencja Prasowa / Wyd.: Wielka Polska (część SN). – 2: 1944, nr 5 . – Warszawa, 1943 - VII 1944 . – 30 cm
Uwagi: Dwutyg. - Powiel
[K BJ(Jar), 207 ; JB]

412779 III Rara (OWR)
2: 1944, nr 5(13 VI)
 DO GÓRY    ID: 11912 | 7         

238.
Narodowe Siły Zbrojne : organ Komendy Głównej NSZ / Wyd.: Narodowe Siły Zbrojne (Komenda Główna) . – 1: 1943, nr 1 - 2: 1944, nr 8 . – Warszawa, XII 1943 - VII 1944 . – 22 cm ; 24 cm
Uwagi: Co dwa, trzy tyg. - Druk
[K BJ(Jar), 208 ; JB]

417090 II Rara (OWR)
1: 1943, nr 1(15 XII)
2: 1944, nr 2(23 II), 4-8(30 VI)

417092 II Rara (OWR)
2: 1944, nr 2, 7(13 VI)
 DO GÓRY    ID: 11913 | 7         

239.
Naród i Kultura : miesięcznik kulturalny Polski Podziemnej . – 1: 1941, z. 1 . – Kraków, XI 1941 . – 17,5 cm
Uwagi: Mies. - Powiel. - Fotokopia
[JB]

415323 I Rara (OWR)
1: 1941, z. 1(XI)[k]
 DO GÓRY    ID: 25180 | 7         

240.
Naród I Wojsko / Wyd.: Obóz Narodowo-Radykalny "Szaniec". – 2: 1942, nr 3/5 - 3: 1943, nr 10/20. – Warszawa, XI 1941 - 1943. – 25 cm ; 19 cm ; 20 cm ; 21,5 cm
Uwagi: Mies. - Druk
[K BJ(Jar), 210 ; JB]

417034 II Rara (OWR)
2: 1942, nr 3/5(III), 5(V), 7(X)-9/11(XII)
3: 1943, nr 2/13(II), 6-10/20(20 XII)

417035 II Rara (OWR)
2: 1942, nr 5/7, 7/9, 9/11
3: 1943, nr 2/13, 6-10/20

Mf 5662
2: 1942, nr 5, 7, 9
3: 1943, nr 2, 6 - 10
 DO GÓRY    ID: 11915 | 7         

241.
Naród w Walce / Wyd.: Polski Obóz Narodowy. – 3: 1942, nr 77 - 81. – Sandomierz, X 1940 - XII 1942. – 29,5 cm
Uwagi: Red. Wincenty Sobolewski. - Współp. red. Jan Sobolewski, Kazimierz Sobolewski. - Tyg. - Maszyn. - Powiel
[K BJ(Jar), 211 ; JB]

413004 III Rara (OWR)
3: 1942, nr 77-81
 DO GÓRY    ID: 11916 | 7         

242.
Naród w Walce / [B.w.] . – VIII: 1947, nr 3 . – [B.m.]. – 30 cm
Uwagi: Powiel. - Kontynuacja pisma ukazującego się pod okupacją niemiecką. - Kserokopia ze zbiorów L. Żebrowskiego. - pismo Komendy Powiatowej Grajewo, Okręg Białystok NZW, Poznań. - Być może tożsame z pismem Okręgu NZW Olsztyn
[Żebrowski ; Choj., 224 ; JB)

A 418583 III Rara (OWR) [CDCN]
8: 1947, nr 3(1 IV)[k]
 DO GÓRY    ID: 12339 | 7         

243.
Naród w Walce / [Polski Obóz Narodowy : NZW] . – 3: 1946, nr 77-81. – [Przemyśl ; Sandomierz], 1946 . – 30 cm
Uwagi: Wyd. Polski Obóz Narodowy. - Sandomierz X 1940 - XII 1942. - Red. Wincenty Sobolewski. - Współ. red. Jan Sobolewski, Kazimierz Sobolewski. - Tyg. - Powiel. - Wyd. NZW Przemyśl [Choj.226]. - Ostatni znany nr 84(21 IV 1946). - Kat. BJ(Jar) podaje jako R. 3, 1942 z tą samą numeracją co rok 1946[JB]
[K BJ(Jar), 211 ; Choj., 226 ; JB]

413004 III Rara (OWR)
3: 1946, nr 77(24 II)-81(24 III)

MF 5696
3: 1946, nr 77-81

MF 1488(c)
3: 1946
 DO GÓRY    ID: 12338 | 7         

244.
Naród Walczy : wydanie wieczorne / Wyd.: Armia Krajowa, Narodowe Siły Zbrojne . – 1944, [nr z] 15 VIII, 19 VIII . – Warszawa, 1944 . – 30 cm
Uwagi: Pismo powstańcze. - Powiel.
[K BJ(Jar), 212 ; Kow., z.5, s.212 ; JB]

412826 III Rara (OWR)
1944, [nr z] 15 VIII, 19 VIII
 DO GÓRY    ID: 11917 | 7         

245.
Naród : organ "Unii" / Wyd.: Org. "Unia" ; Stronnictwo Pracy. – 2: 1941, nr 5 - 4: 1943, nr 11. – Warszawa, XI 1940 - 1944. – 22 cm ; 23 cm ; 17 cm ; 25 cm ; 26 cm
Uwagi: Podtyt. tylko w nr 1 - styczeń 1943. - Nast. pt. Kurier Stołeczny. - Red. Konrad Sienkiewicz, Kazimierz Studentowicz. - Tyg. - Mies. - Powiel. - Druk[od 1942 r.]
[K BJ(Jar), 209 ; JB]

412727 III Rara (OWR)
2: 1941, nr 5(23 III), 7, 9, 11, 12, 15, 19(4 X)+ [ksero do nr 19]
3: 1942, nr 5(2 III), 7-10, 13-15(XII)
4: 1943, nr 1(I)-4, 6/7-8/9, 11(XI)

412728 III Rara (OWR)
3: 1942, nr 9(18 VI)
4: 1943, nr 4, 6/7-11
 DO GÓRY    ID: 11914 | 7         

246.
Nasze Wieści. – 30 cm
Uwagi: powiel.
[JB]

412616 III Rara (OWR)
1944, nr 45(29 XII)
Incipit: Sprawy polskie
 DO GÓRY    ID: 24781 | 7         

247.
Nasze Ziemie Wschodnie : dodatek miesięczny Rzeczypospolitej Polskiej / Wyd.: Delegatura Rządu . – 1: 1943, nr 1 - 2: 1944, nr 9 . – Warszawa, II 1943 - VII 1944 . – 23,5 cm
Uwagi: Red. Marian Grzegorczyk. - Mies. - Dwumies. - Niereg. - Druk. - Numeracja ciagła
[K BJ(Jar), 213 ; JB]

417076 II Rara (OWR)
1: 1943, nr 1(II)-6(XI-XII)
2: 1944, nr 7(I-III)-9(VII)

417077 II Rara (OWR)
1: 1943, nr 1-6
2: 1944, nr 7-8
 DO GÓRY    ID: 11918 | 7         

248.
Nationalkomitee Freies Deutschland : Bund Deutscher Offiziere / Wyd.: Armia Krajowa, BIP Komenda Główna - Podwydział "N" . – 1944, nr 72 - 98 . – Warszawa, 1944 . – 19,5 cm ; 18 cm ; 22 cm ; 13 cm
Uwagi: Pismo dywersyjne wydawane w języku niemieckim w ramach akcji "N". - Mies. - Niereg. - Druk
[K BJ(Jar), 214 ; BJ]

415230 I Rara (OWR)
1944, nr 72(VI), 73(VII), 74, 94, 98(?)
 DO GÓRY    ID: 11919 | 7         

249.
Niepodległość. AN / Wyd.: Armia Krajowa powiązana z Narodową Organizacją Wojskową . – 1941, [nr z] tydzień 15 - 1942, [nr z] tydzień 21 . – Pow. wieluński, 1941 - 1942 . – 29,5 cm
Uwagi: Tyg. - Powiel. - Możliwe że A.N. to podtytuł[JB]
[K BJ(Jar), 215 ; JB]

422983 III Rara (OWR)
1941, [nr z] 15 tydzień
1942, [nr z] tydzień 21(I)
 DO GÓRY    ID: 11920 | 7         

250.
Niepodległość : organ Ziemi Wileńskiej / Wyd.: Armia Krajowa . – [1:] 1942, nr 1 - 2: 1943, nr 19/29. – Wilno, 15 VII 1942 - 1944 . – 30 cm ; 23 cm
Uwagi: Podtyt. od nr 10/20 z 1 VI 1943[JB]. - Red. Jerzy Dobrzański, Eugeniusz Gulczyński, Jerzy Wroński, Zofia Dunin-Borkowska. - Współp. red. Ludwik Chmaj, Marian Morelowski i in. - Dwutyg. - Druk. - W nr 19 brak s. 7 i 8. - R. 1943, nr 7/8 zawieraja motto: Hitler - Stalin to równi zbrodniarze, zniszczenie i nędzę niosą Polsce w darze, nr 9 i 10 motto: Hitleryzm i bolszewizm jednaką niosą nam zagładę a nr 11 i 12 motto: Hitler i Stalin - to dwa oblicza jednego zła[JB]. - Logo, orzeł polski obok i miecz pod tytułem zastąpiła od nr 10/20 1943 r. otwarte pismo z szblą[JB]
[K BJ(Jar), 216 ; JB]

417080 II Rara (OWR)
2: 1943, nr 12/22(1 VII), 19/29(1 X)

418427 III Rara (OWR)
[1:] 1942, nr 1(15-31 VII) - 10(1-15 XII)
2: 1943, nr 11(1-15 I) - 13(1-15 II), nr 4/14(15 II-1 III), 5/6(15/16), 7/8(17/18), 9/19 - 17/27, 19/29(1 X)
 DO GÓRY    ID: 11921 | 7         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
www.sowiniec.com.pl