Czytelnia OWR i DŻS
Czytelnia FCDCN
Zasady udostępniania


WSTECZ
Druki \ Konspiracyjne (1939-1956) \ Ciągłe (1939-1945)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 z 11


251.
Nowa Gospodarka. – 1944, nr 1 - 2 . – [Kraków], XI - XII 1944. – 30 cm
Uwagi: Wyd.: Wydział Planowania Okręgowego Kierownictwa "Roch". - Red. Jerzy Matus. - Mies. - Powiel
[K BJ(Jar), 217 ; Kow., z.5, s. 286 ; JB]

412822 III Rara (OWR)
1944, nr 1(20 XI), 2(20 XII)

412806 III Rara (OWR)
1944, nr 1(20 XI), 2(20 XII)
 DO GÓRY    ID: 11922 | 7         

252.
Nowa Polska : organ Konfederacji Narodu / Wyd.: Konfederacja Narodu . – 1941, nr 3 - 1944, nr 70 . – Warszawa, V 1941 - VI 1944 . – 25 cm ; 18 cm
Uwagi: Współp. red. Tadeusz Gajcy, Wacław Bojarski, Andrzej Trzebiński. - Dod. pt. Fakty na Tle Idei. - Dwutyg. - Druk. - Nr 1 z 23 sierpnia 1943 r. jest innym pismem pt. Nowa Polska Nowa Wieś. Wydawnictwo Konfederacji Narodu ![JB]
[K BJ(Jar), 218 ; JB]

417052 II Rara (OWR)
1941, nr 3(31 V), 7(19 VIII), [nr z]15 IX, 11(15 X)-15(22 XII)
1942, nr 2/18(20 I), 4, 7, 9, 11, 13, 16, 19, 39, 40(23 XII)
1943, nr 1(23 VIII)[to inne pismo!],46(25 I), 46(13 II), 47(10 III)-52, 54-56, 58-64(20 XII)
1944, nr 65(18 I), 68, 70(27 V)

417085 II Rara (OWR)
1942, nr 7/25(20 V), 13, 39(9 XII)
1943, nr 46(13 II)-51(5 V)
 DO GÓRY    ID: 11923 | 7         

253.
Nowa Wieś : nowa wieś. Wydawnictwo Konfederacji Narodu / Wyd.: Konfederacja Narodu. – 1943, nr 1 . – Warszawa, 1943 . – 25 cm
Uwagi: Druk
[K BJ(Jar), 219 ; JB]

417052 II Rara (OWR)
1943, nr 1
 DO GÓRY    ID: 11924 | 7         

254.
Nowe Drogi / Wyd.: Stronnictwo Demokratyczne . – [1941], [nr z] 25 VI - 5: 1944, nr 4/48 . – Warszawa, 1941 - 1944 . – 17,5 cm ; 19 cm ; 22 cm
Uwagi: Kontyn. pisma pt. Myśl Społeczno-Polityczna. - Red. Henryk Lukrec, Antoni Szymanowski, Aleksander Czyżewski, Krystyna Wigura-Kobyłecka. - Dwutyg. - Mies. - Dwutyg. - Druk. - Dodatek do nr 10 z 1942 r. z podt. Demokracja-Federalizm-Sprawiedliwość społeczna. - Dod. do nr 16 z 1942 r. pt. Demokratyzacja kultury
[K BJ(Jar), 220 ; JB]

417096 II Rara (OWR)
[1941], [nr z] 25 VI
3: 1942, nr 8/24(9 VI), 10(31 VII) + dod.z 1 VIII, 11-14/30, 15/30(!), 16/31(5 XII) + dod.
4: 1943, nr 18/33(15 II), 19, 21-23/24, 25, 27-29/44(25 XI)
5: 1944, nr 4/48(25 IV)

417097 II Rara (OWR)
3: 1942, nr 11/27(21 VIII), 14/30(3 XI), 15/30(19 XI)
4: 1943, nr 25/40(20 VIII), 27, 28/43(20 X)
 DO GÓRY    ID: 11925 | 7         

255.
Nowiny Dnia : organ ruchu partyzanckiego Zach[odniego] Obw[odu] Ukrainy . – 3: 1944, nr 9 - 10 . – Lwów, 1944 . – 30 cm ; 18 cm [fotokopia]
Uwagi: Tyg. - Powiel. - Nr 10 fotokopia
[K BJ(Jar), 221 ; JB]

412775 III Rara (OWR)
3: 1944, nr 9(16 III), 10(21 III)[k]
 DO GÓRY    ID: 11926 | 7         

256.
Nowy Dzień : popołudniowe pismo codzienne / Wyd.: Grupa dziennikarzy "Prasa Zjednoczona" ; Związek Wolnej Polski ; Zjednoczenie Demokratyczne . – 2: 1942, nr 427 - 4: 1944, nr 915 . – Warszawa, 1941 - 1944 . – 30 cm ; 34 cm ; 29 cm
Uwagi: Podtyt. od 1944, nr 750. - Od 1944, nr 905 podtyt.: popołudniowe pismo demokratyczne. - Od 1944, nr 915 podtyt.: organ Zjednoczenia Demokratycznego. - Red. Witold Wolff, Grzegorz Załęski, Rafał Praga, Edmund Moszyński, Aneta Rutkowska-Wolffowa. - Dzien. - Od 1944, nr 905 pismo powstańcze. - Od IX 1944 wych. w Warszawa Śródmieście-Północ. - Red. Zygmunt Ziółek, Krystyna Jungowska. - Dzien. - Powiel. - Druk.[nr 915-JB]. - W czasie powstania pismo to zastępowało inne pisma konspiracyjne: Nowe Drogi; Wolna Polska; Jutro; Myśl Robotnicza
[K BJ(Jar), 222 ; JB]

412791 III Rara (OWR)
2: 1942, nr 427, 446, 450, 453
3: 1943, nr 459, 556, 570, 596, 601, 673
4: 1944, nr 907, 908, 909, 911-915

412792 III Rara (OWR)
3: 1943, nr 601(1 VII), 609(12 VII)
4: 1944, nr 914(26 VIII), 915(28 IX)
 DO GÓRY    ID: 11927 | 7         

257.
Nowy Kurier Warszawski : dodatek nadzwyczajny / Wyd.: Armia Krajowa . – [1943] - 6 V 1944 . – Warszawa, 1943 - 1944 . – 54,5 cm
Uwagi: Niereg. - Druk. - Jednorazowe wyd.wzorujące się na okupacyjnym "Nowym Kurierze Warszawskim"
[K BJ(Jar), 223 ; JB]

414408 V Rara (OWR)
[1943, b.nr, b.d.]

414407 V Rara (OWR)
1944, [nr z] 6 V
 DO GÓRY    ID: 11928 | 7         

258.
Nowy Świat : wydawnictwo Stronnictwa Ludowego / Wyd.: Stronnictwo Ludowe ; Red. Jan Dusza . – 1: 1944, nr 1 - 19/1242 . – Warszawa: Śródmieście-Północ, Śródmieście-Południe, 1944 . – 44 cm ; 31,5 cm ; 29,5 cm
Uwagi: Pismo powstańcze. - Dzien. - Druk [do syg. 414173 IV nie dotarłem-JB]
[K BJ(Jar), 224 ; JB]

419622 IV Rara (OWR)
1: 1944, nr 1(23 VIII)-3, 5-10(2 IX)

419623 IV Rara (OWR)
1: 1944, nr 2(24 VIII), 3, 5-10(2 IX)

414173 IV Rara (OWR)
1: 1944, nr 1, 5-8
[4]1: 1944, nr 12/1235-19/1242

412812 III Rara (OWR)
4: 1944, nr 19/1242(30 IX)
 DO GÓRY    ID: 11929 | 7         

259.
Nowy Świat : wydawnistwo Stronnictwa Ludowego / Stronnictwo Ludowe . – 4: 1944, nr 12(1235) - 19(1242). – Warszawa . – 31,5 cm
Uwagi: Dzien. - Druk. - Stronnictwo Ludowe (byłe WRN, potem PSL) członek RJN (Rady Jedności Narodowej)
[JB]

412823 III Rara (OWR)
4: 1944, nr 12/1235(23 IX)-19/1242(30 IX)
 DO GÓRY    ID: 24792 | 7         

260.
Nurt : pismo poświęcone kulturze polskiej / Wyd.: Obóz Polski Walczącej ; Red. Wilam Horzyca . – 1: 1943, nr 1 - 4/5 . – Warszawa, III 1943 - V 1944 . – 26,5 cm
Uwagi: Dwumies. - Druk
[K BJ(Jar), 225 ; JB]

412790 III Rara (OWR)
1: 1943, nr 1(III-IV), 4/5(IX/X)
 DO GÓRY    ID: 11930 | 7         

261.
Nurty Społeczno-Polityczne : omówienie prasy / Wyd.: Stronnictwo Ludowe. – 2: 1943 nr 2 - 3: 1944 nr 4 . – Warszawa, V 1942 - VII 1944 . – 30 cm
Uwagi: Zmiana tytułu: Nurty (Omówienie Prasy). - Od III 1944 bez podtyt. - Red. Jan Dec, Jan Szczawiej. - Mies. - Miesięcznik. - Powiel
[K BJ(Jar), 214 ; JB]

412793 III Rara (OWR)
2: 1943, nr 2(IV), 4, 7(20 IX)
3: 1944, nr 1(10 I), 3(30 III), 4(30 IV)

412794 III Rara (OWR)
3: 1944, nr 1(10 I), 4(30 IV)
 DO GÓRY    ID: 11931 | 7         

262.
O Przyszłość / . – 1943, nr 31 - 1944, [kwartał] III . – [Lwów], III 1943 - VII 1944 . – 21 cm ; 30 cm
Uwagi: Wyd.: Stronnictwo Ludowe. - Red. Stanisław Zdąbłasz, Władysław Ostrowski. - Współp. red. Franciszek Bujak, Stefan Inglot, Marian Jakóbiec, Jan Nowak. - Innego nr z marca 1943 nie ma [K BJ,227 dezinformuje]. - Numeracja chaotyczna[JB]. - Mies./Dwutyg. - Niereg. kwartalnik [sic!]. - Powiel
[K BJ(Jar), 227. - Kow., z.6, s.6 ; JB]

412824 III Rara (OWR)
1943, nr 31(25 III), 12(V), 21(X), 11(XI)
1944, kwartał: I(III), II(V), III(VII)

412902 III Rara (OWR)
1943, nr 12(V)
1944, kwartał: I(III), II(V)
 DO GÓRY    ID: 11932 | 7         

263.
Obozowiec : na szlaku myśli i walki / Wyd.: Stronnictwo Narodowe, Hufce Polskie . – [1943] . – Kraków, [1943] . – 30 cm
Uwagi: Jest tylko egz. z 1943 nie numerowany i bez daty. - Podany przez w K BJ,228 nr 6 z 1944 nie istnieje choć jest adnotacja na obwolucie. - Niereg. - Powiel
[Kow., z.6, s.9 ; K BJ(Jar), 228 ; JB]

412840 III Rara (OWR)
[1943, egz. b.nr i daty]
1944, nr 6 [brak]
 DO GÓRY    ID: 11933 | 7         

264.
Odra-Nisa / . – 1: 1944, nr 1 + dod. . – [Kraków], 1 IX 1944 . – 29,5 cm
Uwagi: Wyd.: Stronnictwo Ludowe. - Stronnictwo Ludowe,(Podokręg Śląski SL w Krakowie). - Kraków 1 IX 1944 - 15 I 1945. - Red. Bogdan Litwiński, Adolf Molak, Rudolf Kaleta, Paweł Krzywoń. - Dod. do nr 1 pt. Likwidacja skutków wojny [JB]. - Adnotacja: wyszło 80 egz. nr 1 [JB]. - Mies. - Powiel
[K BJ(Jar), 230 ; Kow., z.6, s.23 ; JB]

412945 III Rara (OWR)
[1: 1944], nr 1(1 IX?)] + dod.

412946 III Rara (OWR)
[1: 1944, nr 1]
 DO GÓRY    ID: 11935 | 7         

265.
Odwet : biuletyn informacyjny / [B.w.] . – [2]: 1941, nr 47 - 4: 1943, nr 24/174 . – [B.m.], 1940 - 1943 . – 30 cm ; 34 cm
Uwagi: Wyd.: Grupa "Jędrusie". - Potem: Związek Walki Zbrojnej. - Następnie: Armia Krajowa. - Podtyt. od III 1941. - Red. Władysław Jasiński, Stanisław Jasiński, Tadeusz Dąbrowski, Zdzisław de Ville, Karol Wojteczko, Karol Czub. - Miejsce wyd. Tarnobrzeg i in. - Tyg. - Maszyn. -Powiel
[K BJ(Jar), 232 ; Kow., z.6, s.26 ; JB]

412874 III Rara (OWR)
[2]: 1941, nr 47(18-24 XII)
3: 1942, nr 1(1-7 I), 29, 30, 32(7-14 VIII)
4: 1943, nr 24/174(20 VI)
 DO GÓRY    ID: 11937 | 7         

266.
Odwet / Wyd.: Armia Krajowa . – 1: 1944, nr 7 - 63 . – Dąbrowa Tarnowska, 1944 . – 30 cm
Uwagi: Red. Aleksander Modzelewski, Cecylia Heleniak. - Tyg. - Niereg. - Powiel. - Motto: "Jedna armia jeden duch"[JB]
[K BJ(Jar), 231 ; JB]

412771 III Rara (OWR)
1: 1944, nr 7(12 III), 12, 14, 23, 26, 32, 33, 36/37, 38, 40-43, 45, 49, 56-59, 62, 63(22 XII)

412772 III Rara (OWR)
1: 1944, nr 14(30 IV)
 DO GÓRY    ID: 11936 | 7         

267.
Ogniem I Mieczem / Wyd.: Konfederacja Zbrojna ; Armia Krajowa . – 3: 1942, nr 30 . – Słomniki pow. Miechów, 1940 - 1944 . – 31 cm
Uwagi: Red. Stanisław Borzęcki, Roman Jeżewski. - Tyg. - Powiel. - Maszyn
[K BJ(Jar), 233 ; JB]

412804 III Rara (OWR)
2: 1941, nr 23(10 VIII)
3: 1942, nr 30(28 IX)

Mf 1039
3: 1942, nr 30
 DO GÓRY    ID: 11938 | 7         

268.
Ojczyzna : pismo polityczno-informacyjne / Wyd.: Grupa "Ojczyzna" związana ze Stronnictwem Narodowym . – 1944, nr 4 . – Warszawa, 1944 . – 30 cm
Uwagi: Mies. - Powiel
[K BJ(Jar), 234 ; JB]

412738 III Rara (OWR)
1944, nr 4(22 XI)
 DO GÓRY    ID: 11939 | 7         

269.
OP [Obrońcy Polski] / Wyd.: Komenda Obrońców Polski . – [1940], nr 6 - [1941], nr 14(34) . – Kraków, 1939 - 1941 . – 33 cm ; 11 cm [fotokopia]
Uwagi: Tyg.[? JB]. - Maszyn.[? JB]. - Powiel. - Nr 12 z 1940 r.- fotokopia[JB]
[K BJ(Jar), 229 ; JB]

412758 III Rara (OWR)
[1940], nr 11, 12[k], 15[brak], 16(19-24 XI)
[1941], nr 7/27, 8, 11-14/34(7 IV)

412759 III Rara (OWR)
[1941], nr 11/31

Mf 46
[1940], nr 6-16
[1941], nr 2, 7-9, 11-14/34
 DO GÓRY    ID: 11934 | 7         

270.
Orka : prawda zwycięży / Wyd.: Stronnictwo Ludowe, Związek Pracy Ludowej "Orka" . – 2: 1942, nr 1/8 - 4: 1944, nr 6/34 . – Warszawa, IV 1942 - VI 1944 . – 16 cm ; 18,5 cm
Uwagi: Red. Stefan Buczkowski. - Kont. pisma pt. Prawda Zwycięży. - Mies. - Druk. - Nr 2/10 maj 1942 - defekt
[K BJ(Jar), 235 ; JB]

415241 I Rara (OWR)
2: 1942, nr 1/8(IV)), 2, 4-6/7, 8/16(25 XII))
3: 1943, nr 1/17(I)-7/8, 9-11/27(XI)
4: 1944, nr 12/1(I)-4/5, 6/34(VI)

415242 I Rara (OWR)
2: 1942, nr 1/8(IV),5/13(X)
3: 1943, nr 1/17(I), 4, 6, 7/8, 9-11/27(XI)
4: 1944, nr 12/1(I)-4/5, 6/34(VI)
 DO GÓRY    ID: 11940 | 7         

271.
Orlęta : czasopismo młodzieży / Wyd.: Obóz Narodowo-Radykalny "Szaniec". – 1943, nr spec. – Warszawa, 1942 - 1944. – 19 cm
Uwagi: Od VII 1944 podtyt.: pismo młodych. - Niereg. - Druk
[K BJ(Jar), 236 ; JB]

415257 I Rara (OWR)
1943, nr spec.(XII)

415258 I Rara (OWR)
1943, nr spec.(XII)
 DO GÓRY    ID: 11941 | 7         

272.
Orlęta : organ Młodzieży Wielkiej Polski / Wyd.: Grupa "Wielka Polska", odłam Stronnictwa Narodowego . – 1: 1944, nr 1 - 3 . – Lwów, VI - VII 1944 . – 30 cm
Uwagi: Dwutyg. - Powiel
[K BJ(Jar), 237 ; JB]

412773 III Rara (OWR)
1: 1944, nr 2(18 VI), 3(2 VII)

412774 III Rara (OWR)
1: 1944, nr 3
 DO GÓRY    ID: 11942 | 7         

273.
P [Paski] / Wyd.: Inicjatywa Indywidualna ; Delegatura Rządu ; Red. Teofil Syga . – 1942, nr 3/27 . – Warszawa, 1940 - 1944 . – 30 cm
Uwagi: Nasłuchy radiowe identyczne w treści z pismem A[gencja] R[adiowa]. - Dzien[?-JB]. - Powiel
[K BJ(Jar), 241 ; JB]

412795 III Rara (OWR)
1942, nr III/27(27 I)
 DO GÓRY    ID: 11946 | 7         

274.
Państwo Narodowe / Wyd.: Grupa "Wielka Polska", odłam Stronnictwa Narodowego . – 2: 1942, nr 4 - 4: 1944, nr 11 . – Warszawa, 1941 - 1944 . – 18,5 cm ; 20 cm
Uwagi: Red. Karol Stojanowski. - Niereg. - Powiel. - Druk
[K BJ(Jar), 239 ; JB]

415217 I Rara (OWR)
2: 1942, nr 9(30 X)
4: 1944, nr 3/4(17 V)

MF 5621
2: 1942, nr 9
4: 1944, nr 3/4
 DO GÓRY    ID: 11944 | 7         

275.
Państwo Polskie / Wyd.: Obóz Polski Walczącej . – 1: 1942, nr4 - 2: 1943, nr 23 . – Warszawa, X 1942 - VII 1944 . – 18 cm ; 30 cm
Uwagi: Red. Józef Białasiewicz, Klaudiusz Hrabyk (od III 1943). - Dwutyg. - Druk. - Od nr 12 z 23 kwietnia 1943 r. z winietą i skrótem OPW. - Nr 15 i 16 z 1944 r. powiel. w dużym formacie[JB]
[K BJ(Jar), 240 i źle w 239 ; JB]


415218 I Rara (OWR)
1: 1942, nr 4(6 XII)
2: 1943, nr 6(30 I), 8, 12, 16, 19, 20, 23, 24, 25, 26(30 XI)
3: 1944, nr 1/2(15-30 I), 11, 15, 16(22 XII)

415219 I Rara (OWR)
2: 1943, nr 23(15 X)
 DO GÓRY    ID: 11945 | 7         

276.
Patrol : harcerski dodatek do "Młodej Polski" ; organ walki zbrojnej Hufców Polskich / Wyd.: Wyd. "Młodej Polski" ; "Hufce Polskie" związane ze Stronnictwem Narodowym . – 1: 1943, nr 1 - 2: 1944, nr 1 . – Warszawa, 1943 - 1944 . – 21 cm
Uwagi: Pierwszy nr z podtyt.: dodatek do "Młodej Polski". - Organ Młodzieży Narodowej. - Od nr 2 z 1943 r. z podtyt.: organ walki zbrojnej Hufców Polskich. - Mies. - Druk. - Motto: Oto dziś dzień krwi i chwały. - Nr 4 ma już logo. - Zakł. Wyd. "Walki", "Polaka" i "Mł.Polski". - Druk APAKI w Szczecinie
[K BJ(Jar), 242 ; JB]

415260 I Rara (OWR)
1: 1943, nr 1(15 IX), 2, 5(24 XII)
2: 1944, nr 1(2 II)

415261 I Rara (OWR)
1: 1943, nr 1(15 IX), 5(24 XII)
2: 1944, nr 1(2 II)

MF 5672
1: 1943, nr 1,5
2: 1944, nr 1
 DO GÓRY    ID: 11947 | 7         

277.
Pioner : wiadomości polskie / Wyd.: Niezależna grupa wywodząca się ze Związku Strzeleckiego, AK . – 2: 1941, nr 24 - 4: 1943, nr 10(74) . – Warszawa, 1940 - 1943 . – 22 x 25 cm ; 30 cm
Uwagi: Od 1941, nr 32 podtyt.: pismo niezależne. - Red. Roman Goldman, Jan Janiczek. - Tyg. - Niereg. - Druk. - Nr 2/66 z 27 stycznia 1943 r. z podtyt. Pismo niezależne to maszyn. odpis z odpisu i może innego pisma[? JB]
[K BJ(Jar), 243 ; JB]

417056 II Rara (OWR)
2: 1941, nr 24(22 VI), 25, 27, 28, 36-38(4 XI)
3: 1942, nr 1/43(13 I), 7, 8, 10, 12, 13, 16-18, 20-22/64(30 XII)
4: 1943, nr 1/65(13 I), 2/66, 3-6, 8-10/74(27 X)
 DO GÓRY    ID: 11948 | 7         

278.
Pismo Młodych / Wyd.: Szare Szeregi . – 1943, nr 6[1](16 I) - 22/27 . – Warszawa, I 1942 - XII 1943 . – 18 cm
Uwagi: Red. Irena Jurgielewiczowa,Mieczysław Jurgielewicz(grafik),Helena Radlińska. - Dwutyg. - Druk. - Kont. pisma pt. Drogowskaz. - Nast. wychodzi pt. Brzask
[K BJ(Jar), 244 ; JB]

415243 I Rara (OWR)
1943, nr 6[1](16 I), 2/7(1 II)-6/11, 21, 22/27(21 XII)
 DO GÓRY    ID: 11949 | 7         

279.
Placówka : organ wsi polskiej ; [tygodnik dla wsi polskiej] / Wyd.: Obóz Narodowo-Radykalny "Szaniec" . – 2: 1941, nr 15/25 - 5: 1944, nr 1/50. – Warszawa, VII 1940 - I 1944. – 17,5 cm ; 25 cm ; 22,5 cm
Uwagi: Red. Stefan Nowicki. - Od 1940, nr 3 podtyt.: organ wsi polskiej. - Tyg. - Dwutyg. - Druk
[K BJ(Jar), 247 ; JB]

417067 II Rara (OWR)
2: 1941, nr 15/25(13 IX)
3: 1942, nr 2/33(17 I)-3, 6-9, 13-15/46(25 XI)
4: 1943, nr 1/47(1 I), 3/49(6 II)
5: 1944, nr 1/50(1 I)

417068 II Rara (OWR)
3: 1942, nr 3/34(31 I), 6/37, 15/46
5: 1944, nr 1/50
 DO GÓRY    ID: 11974 | 7         

280.
Placówka / Wyd.: Armia Krajowa. – 4: 1943, nr 47 - 5: 1944, nr 13. – Miechów[? JB], 1943 - 1944. – 30 cm
Uwagi: Wyd. Mielec[JB]. - Tyg. - Powiel
[K BJ(Jar), 246 ; JB]

412765 III Rara (OWR)
4: 1943, nr 47(1 XII)-49(15 XII)
5: 1944, nr 9(2 III), 10, 13(23 III)
 DO GÓRY    ID: 11973 | 7         

281.
Placówka / Wyd.: Armia Krajowa i Bataliony Chłopskie. – 1: 1944, nr 8/9. – Miechów, 1944. – 29,5 cm
Uwagi: Pismo 106 dywizji piechoty AK. - Tyg. - Powiel
[K BJ(Jar), 245 ; JB]

412762 III Rara (OWR)
1: 1944, nr 8/9(30 IV)
 DO GÓRY    ID: 11972 | 7         

282.
Płomienie : pismo młodzieży socjalistycznej / Grupa związana z Polskimi Socjalistami ; z PPS WRN . – 1944, nr 6 - 7 . – Warszawa, 1941 - 1944 . – 21 cm
Uwagi: Od IX 1944 podtyt.: zeszyty socjalistyczne. - Red. Karol Lipiński, Tadeusz Sołtan, Krzysztof Dunin-Wąsowicz, Henryk Hiź, Ewa i Jan Pohoscy, Maciej Weber, Tadeusz Wuttke, Andrzej Nowicki. - Niereg. - Co dwa miesiące. - Druk
[K BJ(Jar), 249 ; JB]

417055 II Rara (OWR)
1944, nr 6(IV), 7(VI)

Mf 297
1944, nr 6, 7
 DO GÓRY    ID: 11976 | 7         

283.
Płomień : głos kobiecy / Wyd.: Grupa d. Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet. – 1941, [nr z] V/VI. – Warszawa, IV 1941 - 1942. – 17 cm
Uwagi: Mies. - Druk
[K BJ(Jar), 248 ; JB]

415245 I Rara (OWR)
1941, [nr z] V-VI
 DO GÓRY    ID: 11975 | 7         

284.
Pobudka : biuletyn informacyjny / Wyd.: Armia Krajowa. – 2: 1943, nr 44/62 - 3: 1944, nr 15/85
. – Brzesko, 1942 - 1944. – 30 cm
Uwagi: Red. Zygmunt Tarka, Antoni i Franciszek Traczowie, Stanisław Bernat. - Wych. co 10 dni. - Tyg. - Powiel
[K BJ(Jar), 252 ; JB]

412777 III Rara (OWR)
[2:] 1943, nr 44/62(29 X)
3: 1944, nr 7/9-77/79(25 II), 11/81, 13/83, 15/85(IV)

412789 III Rara (OWR)
3: 1944, nr 15/85

Mf 1047
[2:] 1943, nr 44/62
3: 1944, nr 7/9-77/79, 11/81, 13/83, 15/85
 DO GÓRY    ID: 11979 | 7         

285.
Pobudka : miesięcznik poświęcony myśli politycznej / Wyd.: Grupa "Pobudka" związana z ONR-Falanga . – 2: 1940, nr 1 - 5: 1943, nr 1 . – Warszawa, XI 1939 - V 1944 . – 16 cm ; 18 cm
Uwagi: Red. Witold Rościszewski. - Podtyt.w R.5: 1943, nr 1. - Mies. - Druk. - Nietypowa numeracja 1940 r.
[K BJ(Jar), 251 ; JB]

415304 I Rara (OWR)
2: 1940, nr 1.21/30-wyd.spec.M.P.(VI), 24/33 M.P.(3 VII), 25/34 M.P.(12 VII), 28/37(28 VIII), 29/38(2 X), 32/41(15 XII)
5: 1943, nr 1(I)

415305 I Rara (OWR)
2: 1940, nr 1.21/30 wyd.spec.M.P.(VI)
 DO GÓRY    ID: 11978 | 7         

286.
Pobudka / Wyd.: Armia Krajowa. – 4: 1943, nr 30/IX. – Brzesko, 1943. – 20,5 cm
Uwagi: Powiel
[K BJ(Jar), 250 ; JB]

412788 III Rara (OWR)
4: 1943, nr 30/IX(27 X)

Mf 1048
4: 1943, nr 30/IX
 DO GÓRY    ID: 11977 | 7         

287.
Pocięgiel / Wyd.: Armia Krajowa ; Red. Józef Piotrowicz . – 1944, nr 2 . – Lwów, 1944 . – 29,5 cm
Uwagi: Pismo satyryczne. - Niereg. - Powiel
[K BJ(Jar), 253 ; JB]

412638 III Rara (OWR)
1944, nr 2
 DO GÓRY    ID: 11980 | 7         

288.
Pocięgiel / [B.w.] . – 1: 1944, nr 2 . – [B.m.], 1944 . – 30 cm
Uwagi: Powiel. - Pismo satyryczne. - Wyd. BIP AK Stanisławów. - Właść. miejsce wyd. Lwów. - Red. Józef Piotrowicz, ilustr. "Chmura" [J.Węgierski, Armia Krajowa w okręgach Stanisławów i Tarnopol, Kraków 1996, s.291], Karol Kowalski [Choj.,286]
[JB]

412638 III Rara (OWR)
1: 1944, nr 2(10 XII)
 DO GÓRY    ID: 12344 | 7         

289.
Pogranicze / Wyd.: Armia Krajowa . – 1944, nr 6 . – [B.m.], 1944 . – 30 cm
Uwagi: Powiel
[KBJ(Jar), 254 ; JB]

412636 III Rara (OWR)
1: 1944, nr 6(21 V)
 DO GÓRY    ID: 11981 | 7         

290.
Polak / Wyd.: Stronnictwo Narodowe ; Red. Jerzy Dawidowski. – 4: 1942, nr 5 - 6: 1944, nr 9. – Warszawa, IX 1942 - 1944. – 28,5 cm ; 32 cm ; 30 cm
Uwagi: Tyg.[? JB]. - Dwutyg. - Druk. - Nr 8 z 1943 zdefektowany, brak s.1-2
[K BJ(Jar), 255 ; JB]

412769 III Rara (OWR)
4: 1942, nr 5(12 XI)
5: 1943, nr 8(I)-12, 14, 16-20, 22, 23(16 XII)
6: 1944, nr 1(13 I)-3, 5, 7-9(29 VI)

412770 III Rara (OWR)
5: 1943, nr 16(8 IX), 19, 23(16 XII)
6: 1944, nr 1(13 I)-3, 5, 7(6 IV)

MF 5624
4: 1942, nr 5
5: 1943, nr 8-12, 14, 16-20, 22, 23
6: 1944, nr 1-3, 5, 7-9
 DO GÓRY    ID: 12022 | 7         

291.
Polak / [B.w.]. – 1945, nr 7. – [B.m.]. – 30 cm
Uwagi: Powiel. - Kserokopia ze zbiorów L.Żebrowskiego. - Organ K[omendy] O[kręgu] "Chrobry", NZW Łomża, organ SN/NZW Okręgu Białystok. - Ostatni znany nr 2/5(1 III 1947)
[Żebrowski ; Choj., 290 ; JB]

A 418580 III Rara (OWR) [CDCN]
1945, nr 7(9 V)[k]
 DO GÓRY    ID: 12345 | 7         

292.
Polityka Społeczna / Wyd.: Grupa "Ojczyzna" związana ze Stronnictwem Narodowym . – 1: 1939 [właść. 1943], nr 1. – Poznań [właść. Warszawa], 1939 [właść. 1943] . – 24 cm
Uwagi: Red. Marian Robotnik. - Druk
[K BJ(Jar), 256 ; JB]

417129 II Rara (OWR)
1: 1939 [właść. 1943], nr 1(1 I)
 DO GÓRY    ID: 12023 | 7         

293.
Polka Czynu : organ Związku Kobiet Czynu Ruchu Miecz i Pług / Wyd.: Organizacja Kobiet - Miecz i Pług . – 2: 1943, nr 6 . – Warszawa, 1942 - 1944 . – 18 cm
Uwagi: Mies. - Druk. - Druk. Miecz i Pług
[K BJ(Jar), 257 ; BJ]

415214 I Rara (OWR)
2: 1943, nr 6(12 VI)

415215 I Rara (OWR)
2: 1943, nr 6(12 VI)
 DO GÓRY    ID: 12024 | 7         

294.
Polonia / [B.w.] . – 1: 1945, nr 1 - 10. – W Polsce, 1945 . – 30 cm
Uwagi: Powiel
[Choj., 292 ; Kow., z.6, cz.1, s.201 ; JB]

412637 III Rara (OWR)
1: 1945, nr 1(3 V)-4(20 V), 4(27 V), 8-9(17 VI), 9(24 VI), 10(1 VII)

412990 III Rara (OWR)
1: 1945, nr 1(3 V)-4(20 V), 4(27 V), 7, 9(17 VI)
 DO GÓRY    ID: 12346 | 7         

295.
Polska Gazeta Codzienna : organ Wszechpolskiego Ruchu Niepodległościowego / Wyd.: Stronnictwo Narodowe . – 6: 1944, nr 26 - 33 . – Rej. podwarszawski, [1940] - 1944 . – 30 cm
Uwagi: Dzien. - Powiel. - Motto: Dobro Rzeczypospolitej najwyższym prawem. - Okragła pieczątka: Ze zbiorów Stanisława Błażewskiego Warszawa[JB]
[K BJ(Jar), 259 ; JB]

404429 III Rara (OWR)
6: 1944, nr 26/1804(3 X), 26/1804(4 X), 28/1806(5 X), 30/1808(7 X), 31/1809(8 X), 32/1810(9 X), 33/1811(10 X)
 DO GÓRY    ID: 12026 | 7         

296.
Polska i Świat : biuletyn informacyjny / Wyd.: Stronnictwo Demokratyczne. – 1941, nr 280 - 295. – Kraków, VIII - XII 1941. – 34 cm
Uwagi: W latach 1940, 1942-1945 pt. Dziennik Polski. - Red. Marek Arczyński, Alfred Droździkowski, Edward Marszałek, Adam Bar i in. - Dwa, Trzy x tyg. - Powiel
[K BJ(Jar), 260 ; JB]

412739 III Rara (OWR)
[2:] 1941, nr 280(30 VIII), [nr z]1, 3, 5, 7, 9, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 IX, 1, 2 X, nr 295(24 XI)
 DO GÓRY    ID: 12027 | 7         

297.
Polska Idzie : organ Polskiego Związku Wolności / Wyd.: Polski Związek Wolności . – 1: 1944, nr 3 . – Warszawa, 1944 . – 24 cm
Uwagi: Mies. - Druk
[K BJ(Jar), 261 ; JB]

417022 II Rara (OWR)
1: 1944, nr 3(IV)
 DO GÓRY    ID: 12028 | 7         

298.
Polska Ilustrowana / Wyd.: Armia Krajowa (BIP Komendy Głównej) . – 1944, [nr z] styczeń - nr 3 . – Warszawa, 1944 . – 24 cm ; 48 cm
Uwagi: Od nr 3 pismo powstańcze. - Mies. - Druk. - Dod. ilustrowany do pisma pt. Wiadomości Polskie
[K BJ(Jar), 262 ; JB]

419514 IV Rara (OWR)
1944, [nr z] styczeń, marzec
1944, nr 3

419620 IV Rara (OWR)
1944, [nr z] styczeń
1944, nr 3(23 VIII)
 DO GÓRY    ID: 12029 | 7         

299.
Polska Informacja Antykomunistyczna / Wyd.: Delegatura Rządu. Społeczny Komitet Antykomunistyczny . – 1944, nr 1 - 2 . – Warszawa, I - VII 1944 . – 18 cm
Uwagi: Niereg. - Druk
[K BJ(Jar), 263 ; JB]

415231 I Rara (OWR)
1: 1944, nr 1(I), 2(V), nr 2(VI)

415232 I Rara (OWR)
1944, nr 2(V)
 DO GÓRY    ID: 12030 | 7         

300.
Polska Informacja Prasowa . – 3: 1942, nr 40 - 5: 1944, nr 27 . – [Warszawa], 1942 - VII 1944 . – 30 cm
Uwagi: Wyd.: Tzw. Biuro Polityczne. - Nast. Obóz Narodowo-Radykalny "Szaniec". - Obóz Narodowo-Radykalny-Szaniec (Narodowe Siły Zbrojne). - Warszawa 1940 - VII 1944. - Tyg. - Powiel
[K BJ(Jar), 264 ; Kow., z.6, cz.1, s.219 ; JB]

412920 III Rara (OWR)
3: 1942, nr 40(23 X)[br.s.9-10], 44, 45(27 XI)
4: 1943, nr 1(8 I), [2 z 15 I], 10-12, 28, 30, 31, 34, 35, 40[br.s.25-26], 42, 48, 49(17 XII)
5: 1944, nr 8(24 II), 15, 25-27(6 VII)

412921 III Rara (OWR)
4: 1943, nr 28(23 VII), 31, 34(3 IX)
5: 1944, nr 8(24 II)
 DO GÓRY    ID: 12031 | 7         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
www.sowiniec.com.pl