Czytelnia OWR i DŻS
Czytelnia FCDCN
Zasady udostępniania


WSTECZ
Druki \ Konspiracyjne (1939-1956) \ Ciągłe (1939-1945)
1 ... 5 6 7 8 9 10 11 z 11


351.
Reduta : ostatnie wiadomości / Wyd.: Związek Walki Zbrojnej, Armia Krajowa. – 2: 1942, nr 30 - 5[4]: 1944, nr 12. – Legionowo, IX 1941 - VII 1944. – 29,5 cm ; 35 cm
Uwagi: Podtyt. j.w. od 1941, nr 10. - Od 1941, nr 12 podtyt.: tygodnik. - Red. Mieczysław Smerek. - Tyg. - Powiel. - W 1943 dod. pt. Dodatek Literacki Reduty. - W 1944 dod. pt. Dodatek wyszkoleniowy [JB]
[K BJ(Jar), 311 ; BJ]

412670 III Rara (OWR)
2: 1942, nr 30(18 IV), 37, 38, 45(5 IX)
[3]: 1943, dod. lit. do nr 28/93(z 10 IV), [drugi] dod. lit. do nr 100(z 5 V), [trzeci] dod. lit. do nr 63/128 (z 1 IX)
5[4]: 1944, nr 3(16 I), 9, 10, 12(19 III) + dod. wyszkol. [do nr 9 i do nr 12]

Mf 1035
2: 1942, nr 30, 37-38, 45
[3]1943, dod. do nr 28, 100, 128
 DO GÓRY    ID: 12088 | 7         

352.
Reflektor : przegląd prasy podziemnej / Wyd.: Wydawnictwo Robotniczej Partii Polskich Socjalistów . – 1943, nr 2(1 VI-15 VIII). – [B.m.] . – 29,5 cm
Uwagi: Red. Teofil Głowacki, Stanisław Chudoba, Jan Mulak. - Warszawa, VI-XI 1943. - Mies. - Powiel
[K BJ(Jar), 312 ; Kow., z.7, s.22 ; JB]

412983 III Rara (OWR)
1943, nr 2(1 VI-15 VIII)
 DO GÓRY    ID: 12089 | 7         

353.
Reforma i Naród / Wyd.: Stronnictwo Pracy . – 1943, [nr z] 15 VII . – Warszawa 1943 . – 24 cm
Uwagi: Wyd. nadzwyczajne pisma pt. Reforma. - Jednodniówka. - Druk. - Drukarnia "Wolność"
[K BJ(Jar), 314 ; JB]

417041 II Rara (OWR)
1943, [nr z] 15 VII

417042 II Rara (OWR)
1943, [nr z] 15 VII
 DO GÓRY    ID: 12091 | 7         

354.
Reforma : miesięcznik ideowo-polityczny ; dwutygodnik ideowo-polityczny / Wyd.: Stronnictwo Pracy . – 1: 1942, nr 1 - 3: 1944, nr 4(15 V) . – Warszawa, X 1942 - V 1944 . – 24 cm ; 21,5 cm ; 18 cm ; 20,5 cm
Uwagi: Podtyt. od XI 1943. - Red. Stefan Kaczorowski, Jan Hoppe. - Mies. - Dwutyg. - Druk. - Roczniki 1942 i 1943 numeracja ciągła
[K BJ(Jar), 313 ; JB]

417043 II Rara (OWR)
1: 1942, nr 1(15 X)-3(24 XII)
2: 1943, nr 4(7 II)-13(20 XI)
3: 1944, nr 16(20 I), 17(28 II), 3(10 IV), 4(15 V)

417044 II Rara (OWR)
2: 1943, nr 4(7 II), 5, 6, 8, 9, 11, 13(20 XI)
3: 1944, nr 3(10 IV)
 DO GÓRY    ID: 12090 | 7         

355.
Robotnik Polski / Wyd.: Obóz Polski Walczącej
. – 1: 1944, nr 4 . – Warszawa, II - VI 1944 . – 19 cm
Uwagi: Mies. - Druk
[K BJ(Jar), 318 ; JB]

415322 I Rara (OWR)
1: 1944, nr 4(V-VI)
 DO GÓRY    ID: 12095 | 7         

356.
Robotnik W Walce. – 1943, nr 1 - 1944, nr 10/18 . – [Warszawa], IX 1943 - VI 1944 . – 22,5 cm ; 28,5 cm ; 25 cm
Uwagi: Wyd.: Wolność, Równość, Niepodległość. - Pismo informacyjne. Wyd.: PPS. - Warszawa IX 1943-VI 1944. - Red. Franciszek Białas, Władysław Wilczyński, Kazimierz Pużak. - Dwutyg. - Druk
[K BJ(Jar), 319 ; Kow., z.7, s.48 ; JB]

412958 III Rara (OWR)
1943, nr 1(5 IX), 2-wyd. nadzw.(11 IX), 3(17 IX)-8(19 XII)
1944, nr 1/9(9 I), 3/11-10/18(4 VI)

412959 III Rara (OWR)
1943, nr 3(17 IX), 8(19 XII)
1944, nr 10/2(23 I)-6/14, 10/18(4 VI)
 DO GÓRY    ID: 12096 | 7         

357.
Robotnik : centralny organ PPS - Wolność, Równość, Niepodległość / [Polska Partia Socjalistyczna - Wolność, Równość, Niepodległość]. – 51: 1944, nr 1/8060 - 65/8034 . – [B.m. : PPS WRN], 1944. – 22 cm ; 47 cm ; 37 cm
Uwagi: Tyg. - Od sierpnia 1944 r. dziennik. - Druk. - Kont.przedwojennego pisma i ciągłość roczników[JB]
[K BJ(Jar), 317 ; JB]

414403 V Rara (OWR)
51: 1944, nr 1/8060(18 VI)-3, 5, nr jubil.(lipiec), 15(8 VIII), dod.nadzw z 10 VIII, 18, 20-30(23 VIII), dod.spec.z 24 VIII, 32- 42, 44, 47, 49, 52-56, 58-60, 64, 65/8034(28 IX)
 DO GÓRY    ID: 12094 | 7         

358.
Robotnik : dwutygodnik polityczny - Polskich Socjalistów / Wyd.: Robotnicza Partia Polskich Socjalistów (CKL) . – 1942, nr 88 - 1944, nr 167 . – [B.m.] . – 22 cm ; 36 cm ; 30 cm
Uwagi: Od. nr 105 z 1 marca 1943 podt.: Tygodnik polityczny - Polskich Socjalistów. - Od nr 113 z 1 maja 1943 podt.: Tygodnik polityczny - Robotniczej Partii Polskich Socjalistów. - Od nr 8039/141 z 6 lipca 1944 podt.: Centralny organ Polskiej Partii Socjalistycznej (Lewicy). - Red. Teofil Głowacki. - Tyg. - Druk. - Możliwe że sygn. 417145 II to inne pismo[JB]
[K BJ(Jar), 316 ; JB]

419619 IV Rara (OWR)
1942, nr 88(12 V)-90, 94, 95, 98(15 XI)
1943, nr 105(1 III), 109, 112, 113, [nr z] 20 VI, 121(2 VIII)
1944, nr 134(25 II), 137(1 V),
R.LI: 1944, nr 8039/141(6 VII),
R.V: 1944, nr 163(14 IX), 164(21 IX), 165(24 IX), 167(1 X)

417145 II Rara (OWR)
1944, nr 137(21 IV)
 DO GÓRY    ID: 12093 | 7         

359.
Robotnik : dwutygodnik polityczny Polskich Socjalistów / Wyd.: Polscy Socjaliści, Robotnicza Partia Polskich Socjalistów . – 1942, nr 88 - 1943, nr 121 . – Warszawa, V 1942 - IX 1943 . – 23 cm ; 21 cm
Uwagi: Od II 1943 podtyt.: tygodnik polityczny Polskich Socjalistów. - Od V 1943 podtyt.: tygodnik polityczny Robotniczej Partii Polskich Socjalistów. - Red. Stanisław Chudoba, Adam Próchnik, Edward Osóbka, Stanisław Płoski, Jan Mulak, Leszek Raabe, Halina Krahelska. - Dwutyg. - Tyg. - Druk. - Kont. pisma pt. Barykada Wolności
[K BJ(Jar), 315 : JB]

419619 IV Rara (OWR)
1942, nr 88-90, 94-95, 98
1943, nr 105, 109, 112-113, 115, 121
 DO GÓRY    ID: 12092 | 7         

360.
Rosja a Europa : agencja informacyjna / Wyd.: Delegatura Rządu . – 1944, nr 1 - 3 . – Warszawa : [DR], 1944 . – 30,5 cm

Uwagi: Niereg. - Powiel
[K BJ(Jar), 320 ; JB]

412633 III Rara (OWR)
1944, nr 1(15 I), 3(VI)

412634 III Rara (OWR)
1944, nr 1(15 I)
 DO GÓRY    ID: 12097 | 7         

361.
Rozkaz ... / Wyd.: Komenda Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej . – 1944, nr 21 - 33 . – [Warszawa], 1944 . – 21 cm ; 30 cm ; 31 cm
Uwagi: Wyd.: Armia Krajowa (Komenda Okręgu Warszawskiego). - Pismo powstańcze. - Niereg. - Druk
[K BJ(Jar), 321 ; Kow., z.7, s.189 ; JB]

412966 III Rara (OWR)
1944, nr 21(28 VIII), 26-31, 33(23 IX)

412967 III Rara (OWR)
1944, nr 26(7 IX), 27(12 IX), 30(18 IX)
 DO GÓRY    ID: 12098 | 7         

362.
Ruch Młodych : organ Ch[łopskich] O[ddziałów] W[ojskowych] "Racławice" - woj[ewództwa] kieleckiego / Wyd.: Chłopska Organizacja Wojskowa "Racławice" . – 4: 1944, nr 10 . – Kielce, Radom, 1941 - 1944 . – 18,4 cm
Uwagi: Druk
[K BJ(Jar), 322 ; JB]

415313 I Rara (OWR)
4: 1944, nr 10(23 VII)
 DO GÓRY    ID: 12099 | 7         

363.
Rzeczpospolita Polska A Europa Środkowa / Wyd.: Delegatura Rządu . – 1944, nr 1 . – Warszawa, V - VII 1944 . – 20 cm
Uwagi: Druk. - W nr 1 z 1944 r. na 24 strony stwierdzono brak stron 9 do 16[JB]
[K BJ(Jar), 327 ; JB]

417048 II Rara (OWR)
1944, nr 1(V)
 DO GÓRY    ID: 12104 | 7         

364.
Rzeczpospolita Polska : dodatek ilustrowany / Wyd.: Delegatura Rządu. – 1944, nr 1. – Warszawa, VI 1944. – 24 cm
Uwagi: Dod. do "Rzeczpospolitej Polskiej". - Druk. - Zawiera il. fotografieczne
[K BJ(Jar), 328 ; JB]

417134 II Rara (OWR)
1944, nr 1(VI)

417135 II Rara (OWR)
1944, nr 1
 DO GÓRY    ID: 12115 | 7         

365.
Rzeczpospolita Polska / Wyd.: Delegatura Rządu. – 1: 1941, nr 3 - 5: 1945, nr 6/159. – Warszawa, Kraków, III 1941 - I 1945. – 20,5 cm ; 23 cm ; 25 cm ; 22 cm ; 30 cm ; 31 cm ; 37 cm ; 46 cm 42 cm
Uwagi: W 1944 od nr 16 do nr 78 pismo powstańcze. - Po powstaniu wyd. w Krakowie. - Red. Stanisław Kauzik a nast. Franciszek Głowiński. - Zespół red. Zbigniew Kunicki, Tadeusz Kolski, Stefan Krzywoszewski, Leon Brzeski, Maria Grzegorczyk, Jan Moszyński, Witold Żarski. - Tyg. - +/-Dwutyg. - Trzytyg. - Druk. - Dod. pt. Nasze Ziemie Wschodnie. - Dod.: Rzeczpospolita Polska. Dodatek ilustrowany. - Dod.: Ziemie Zachodnie Rzeczypospolitej. - Dod.: Pamięci gen Wł. Sikorskie-go[lipiec 1943]. - Dod. Żałoba narodowa, do nr 12 z 1943 r. - Nr spec. z 1943 r. poświęcony rządowi, armii i emigracji. - Nr spec z marca 1944 r. dot.m.in.premiera Stanisława Mikołajczyka. - Nr spec. z marca 1944 r. z "Deklaracją Rady Jedności Narodowej". - Nr 6, 9 i nr 10 z 1944 r. jako nr-y spec. - Dod.do nr 79 to "Odezwa pełnomocnika na kraj..." z 18 X 1944 r. - Od nr 24 do nr 46 z 1944 r. b. duży format
[K BJ(Jar), 325 ; JB]

414405 V Rara (OWR)
1: 1941, nr 3(25 IV), 5-12, 15-18(28 XI)
2: 1942, nr 2/22(22 I)-4, 6-10, 14/15-22/52(17 XII)
3: 1943, nr 1/53(12 I)-21/72(22 XII) + dod.do nr 8, 11 + dod.b.nr + nr spec.
4: 1944, nr 1/73(15 I)-11, 15, 16, 19-44(nr spec.), 45, 46, 50, 53-65, 68-74, 75/147, 79-81/153 + nr spec.z marca i maja + dod.nadzw. nr 21/93(10 VIII)

414406 V Rara (OWR)
2: 1942, nr 9/29(23 V), 10, 14/15-17, 19-22/52(17 XII)
3: 1943, nr 1/53(12 I)-21/72(22 XII) + dod.do nr 8[2x], 11 i 12 + dod.pipc.+ nr spec.
4: 1944, nr 1/73(15 I)-5, 7-11 + dwa nr spec. z marca, dod.nadz. nr 21/93(10 VIII), 24-30, 32-42, 44(wyd.spec)-46, 53, 56, 59, 70, 71, 73, 79 + dod., 81/153(25 XII)

405688 I Rara (OWR)
3: 1943, nr 7/58(15 IV), 11/62, 15/66-17, 19/70-21/72(22 XII) + dod.[lipiec]
4: 1944, nr 2/74(7 II)-4/76, 10/82, 75/147, 80/152, 81/153(25 XII)
 DO GÓRY    ID: 12102 | 7         

366.
Rzeczpospolita Polska / Wyd.: Rada Narodowa Polski, Obóz Narodowo-Radykalny. – 1944, nr 1 . – Częstochowa, VIII - IX 1944 . – 21 cm
Uwagi: Druk. - Numer zdekompletowany, tylko s.1-2
[K BJ(Jar), 326 ; JB]

417033 II Rara (OWR)
1: 1944, nr 1(VIII)
 DO GÓRY    ID: 12103 | 7         

367.
Rzeczpospolita Polska / [B.w.]. – 5: 1945, nr 3 - 6 . – Kraków, 1941 - 1945 . – 21 cm
Uwagi: Druk. - Kontynuacja pisma wydawanego w czasie okupacji. - Wyd. Departament Informacji Delegatury Rządu RP na Kraj. - Red. Stanisław Kanzik, Zbigniew Kunicki, Teofil Syga, K.Koźniewski. - Dwutygodnik
[Choj., 337 ; JB]

414405 V Rara (OWR)
5: 1945, nr 3/156(16 V)wyd.nadzw.-6/159(6 VII)

414406 V Rara (OWR)
5: 1945, nr 3/156(16 V)wyd.nadzw.

405688 I Rara (OWR)
5: 1945, nr 6/159(6 VII)
 DO GÓRY    ID: 12349 | 7         

368.
Rzeczpospolita : organ Ludowej Akcji Niepodległościowej / Wyd.: Polska Ludowa Akcja Niepodległościowa . – 2: 1942, nr 1/10 - 4: 1944, nr 1/29 . – Warszawa, I 1941 - VII 1943 . – 18 cm ; 15 cm ; 21 cm
Uwagi: Red. Mieczysław Krzepkowski. - Od 1944, nr 1 zm. tyt.: Rzeczpospolita Ludowa PLAN. Organ Polskiej Ludowej Akcji Niepodległościowej. - Dwutyg. - Druk
[K BJ(Jar), 324 ; JB]

415235 I Rara (OWR)
2: 1942, nr 1/10(30 I), 4/13(3 V)
3: 1943, nr 1/20(I), 2/21(III)
4: 1944, nr 1/29(VI)

415236 I Rara (OWR)
3: 1943, nr 2/21(III)

Mf 289
2: 1942, nr 1/10, 4/13
3: 1943, nr 1/20, 2/21
4: 1944, nr 1/29
 DO GÓRY    ID: 12101 | 7         

369.
Rzeczpospolita / Wyd.: Komenda Obrońców Polski . – 1941, nr 124 - 127 . – Kraków, 1941 . – 34 cm ; 29,5 cm
Uwagi: Dzien. - Powiel
[K BJ(Jar), 323 ; JB]

412635 III Rara (OWR)
1941, nr 124-127
 DO GÓRY    ID: 12100 | 7         

370.
S [Strzelec] / Wyd.: Obóz Polski Walczącej, Związek Strzelecki. – 3: 1942, nr 66 - 5: 1944, nr 9 . – Warszawa, 1941 - 1944 . – 18,5 cm
Uwagi: Red. Kazimierz Pollack. - Tyg. - Powiel. - Druk. - Dod. do 1943, nr 37 -dodatek dla kolejarzy "Zwrotnica". - Dod. do 1943, nr 42 "Sprawy kolonialne"
[K BJ(Jar), 329 ; JB]

415226 I Rara (OWR)
3: 1942, nr 60(22 VIII), 66, 67, 72(16 XI)
4: 1943, nr 1(1 I), 16-18, 20, 23-29, 31-37 + dod.do nr 37, 38-42 + dod.do nr 42, 43-47(29 XI)
5: 1944, nr 6(15 IV), 8, 9(21 V)

415227 I Rara (OWR)
4: 1943, nr 28(11 VII), 37+ dod, 38, 39, 42+ dod, 46(20 XI)
 DO GÓRY    ID: 12116 | 7         

371.
Samoobrona Chłopska : komunikat prasowy Głównej Chłostry / . – [Warszawa], 1944 . – 29,5 cm
Uwagi: Wyd.: Bataliony Chłopskie. - Warszawa, 1943 - 1944. - Red. Jan Dec. - Niereg. - Powiel
[K BJ(Jar), 330 ; Kow., z.7, s.231 ; JB]

412941 III Rara (OWR)
1944, nr 3(15 I)
 DO GÓRY    ID: 12117 | 7         

372.
Samoobrona Społeczna / Wyd.: Społeczna Organizacja Samopomocy . – 2: 1943, nr 21/8 - 22/9 . – Warszawa, 1942 - 1943 . – 23,5 cm
Uwagi: Niereg. - Co drugi miesiąc[JB]. - Druk
[K BJ(Jar), 331 ; JB]

417049 II Rara (OWR)
2: 1943, nr 21/8(1 IX)-22/9(1 XII)
 DO GÓRY    ID: 12118 | 7         

373.
Serwis Dla Prowadzących Akcję "Sześć" / Wyd.: Armia Krajowa (BIP Okręgu) . – 1944, nr 17-18, 20 . – Warszawa, VII 1943 - VII 1944 . – 21 cm
Uwagi: Dwutyg. - Druk
[K BJ(Jar), 333 ; JB]

417016 II Rara (OWR)
1944, nr 17(29.IV), 18, 20(15.VI)
 DO GÓRY    ID: 12121 | 7         

374.
Serwis : Agencja Prasowo-Informacyjna A.P.I.S. / D.I.[Departament Informacji Delegatury Rządu] . – 2: 1943, nr 166 - 3: 1944, dod. do nr 177/178. – [Warszawa], II 1942 - VI 1944. – 30 cm
Uwagi: Red. Stefan Borowski. - Dzien. - Powiel
[K BJ(Jar), 332 ; Kow., z.7, s.251 ; JB]

412900 III Rara (OWR)
2: 1943, nr 166-167/471(24-25 VI)
3: 1944, nr 53/714(22 II)-57, 59, 60, dod.nadzw.z 8 III, 79-80, 82, 88[brak s.3-4], 95, 104, 126, 132, 134, 135/136(796/797)(15.V) + zał. nr 19 do nr 177/178(838/839) z 26 VI
 DO GÓRY    ID: 12119 | 7         

375.
Siewba : miesięcznik Służby Społecznej Wsi / Wyd.: Chłopska Organizacja Wolność "Racławice" . – 2: 1943, nr 4 - 3: 1944, nr 11 . – Warszawa, 1943 - 1944 . – 21 cm ; 17,5 cm ; 16 cm
Uwagi: Mies. - Druk. - Powiel
[K BJ(Jar), 334 ; JB]

417103 II Rara (OWR)
2: 1943, nr 4, 8-10
3: 1944, nr 11
 DO GÓRY    ID: 12123 | 7         

376.
Siła / Wyd.: Wolność, Równość, Niepodległość . – 2: 1943, nr 12 - 19 . – Zagłębie Dąbrowski, 1942 - 1944 . – 30 cm
Uwagi: Tyg. - Maszyn.
[K BJ(Jar), 335 ; JB]

412701 III Rara (OWR)
2: 1943, nr 12/21, 18/26, 19/27

MF 1044
1943, nr 12, 18, 19
 DO GÓRY    ID: 12124 | 7         

377.
Skrzydła : pismo młodzieży / [B.w.] . – 1: 1942, nr 1 - 3: 1944, nr 6/19 . – Lwów, I 1942 - VI 1944 . – 17 cm ; 18 cm ; 30 cm
Uwagi: Wyd. Rada Okręgowa Konwentu Organizacji Niepodległościowych. - Konwent Organizacji Niepodległościowych. - Od R.2: 1943 podtyt.: pismo młodzieży. - Mylna numeracja w "nr 5" z 25 IV 1943. - Od XII 1942 do III 1943 pismo ukazywało się pt. Czyn. Pismo młodzieży. - Mies. - Dekada. - Niereg. - Druk. - Powiel
[K BJ(Jar), 336 ; Kow., z.7, s.268 ; JB]

412870 III Rara (OWR)
1: 1942, nr 1(I-II)-7(20 VI)
2: 1943, nr 5(25 IV), 5/13(15 IX)
3: 1944, nr 1/14(31 I)-6/19(22 VI)

412871 III Rara (OWR)
1: 1942, nr 4(10 V), 5, 7(20 VI)
2: 1943, nr 5(25 IV), 5/13(15 IX)
3: 1944, nr 5/18(25 V)
 DO GÓRY    ID: 12135 | 7         

378.
Słowa Prawdy : dwutygodnik Komitetu Prac Społeczno-Politycznych "Pobudka" / Wyd.: Organizacja "Pobudka" . – 1: 1943, nr 1 - 2: 1944, nr 7 . – Warszawa, X 1943 - VII 1944 . – 20,5 cm ; 17,5 cm
Uwagi: Niereg. - Druk
[K BJ(Jar), 337 JB]

415255 I Rara (OWR)
1: 1943, nr 1(1 X), 3, 4(27 XI)
2: 1944, nr 7(30 V)

415256 I Rara (OWR)
2: 1944, nr 7(30 V)
 DO GÓRY    ID: 12139 | 7         

379.
Słowo Polskie / LWN [Lwowskie Wydawnictwo Narodowe]. – 3: 1944, nr 38(27 VII) - 5: 1946, nr 54(5 I). – Lwów, 1944 - 1946. – 30 cm
Uwagi: Powiel. - Kont. pisma wydaw. pod okupacją niemiecką. - Nr 40, 52, 54, 56, 62, 64, 66, 68 wydanie B. - W nr 67(5 XI) 1944 (412731 III Rara) druk ulotny: Cześć Pamięci Bohaterów Warszawy. - Wyd. Wydział Prop. Komendy Okręgu Lwowskiego NOW. - Red. Stanisław Buryło "Prostar", "Kruk", Kazimierz Dunajewski "Sulima", Jerzy Paszyński "Jastrzębiec", Konrad Sura "Jasiński" (przedostatni red. do końca 1945), Zofia Migdalska "Szczur". - Wydawane "co najmniej do maja 1946". - Por. "Szaniec Chrobrego" XIII, 1996, nr 18, s. 15. - Ostatni znany nr 11 V 1946
[Choj, 348 ; J.Węgierski, Aresztowania członków organizacji "NIE" w Małopolsce Wschodniej w: ZHWiN III, 1994(?) nr 5, s.19 ; L.Żebrowski podaje, że tytuł ukazywał się do jesieni 1946 ; JB]

412730 III Rara (OWR)
3: 1944, nr 38-49, 51-69, 71-77
4: 1945, nr 1-24, 25[s.1-2], 26-27, 31-44, 49-53
5: 1946, nr 54

412731 III Rara (OWR)
3: 1944, nr 38-39, 41, 43, 47, 49, 51, 52, 54, 58, 60, 61, 64, 65, 67-69, 72-77
4: 1945, nr 1-7, 9-15, 17, 33-34, 36, 42, 43-44
 DO GÓRY    ID: 12350 | 7         

380.
Słowo Polskie / Wyd.: Stronnictwo Demokratyczne. – 2: 1941, nr 253(21 VII) - 26 VIII. – Kraków, 1941. – 33,5 cm ; 29,5 cm
Uwagi: W latach 1940, 1942-1945 pt. Dziennik Polski. - Trzy razy tyg. - Powiel
[K BJ(Jar), 339 ; JB]

412605 III Rara (OWR)
2: 1941, nr 253 z 21 VII, [nr z] 23, 25, 27, 29, 31 VII, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 VIII

412696 III Rara (OWR)
2: 1941, [nr z] 2, 4, 26 VIII
 DO GÓRY    ID: 12149 | 7         

381.
Słowo Polskie / Wyd.: Wydział Propagandy Zarządu Okręgowego Stronnictwa Narodowego . – 2: 1943, nr 3 - 5: 1946, nr 54 . – Lwów, 1942 - VII 1944 . – 31 cm
Uwagi: Tyg. - Niereg. - Dwutyg. - Powiel. - Dod. do nr 48 z 1943 r. pt. Jubileusz krwi i chwały. - W syg. 412730 III na końcu rocznika 3: 1944 jest egz. bez nr-u i luźne trzy kartki z innych nr-ów[JB]. - W syg. 412731 III przy nr 67 z 1944 r. ulotka pt. "Cześć Pamięci" a nr 45 z 1945 brak
[K BJ(Jar), 340 ; JB]

412730 III Rara (OWR)
2: 1943, nr 3(18 I), 4, 7, 8(22 II), 8(1 III), 10(8 III), 10(15 III), 12-15, 16/17-22, 24-26, 28-44, 46, 47, 48, 50, 52(21 XII) + dod.
3: 1944, nr 53[1](3 I), 2, 4, 8-15, 17-21, 23-25, 27-33, 34(13 VII), 34(16 VII), 36-49, 51-69, 71-77(30 XII)
4: 1945, nr 1(6 I)-27, 31-44, 49-53(29 XII)
5: 1946, nr 54(5 I)

412731 III Rara (OWR)
2: 1943, nr 8(1 III), 10, 12, 13, 18-21, 31, 32, 34, 36, 44-46, 48, 50(5 XII)
3:1944, nr2(9 I)-4, 8-11, 13, 17, 18, 20, 47, 49, 51, 52(wyd.b), 54(wyd.b),59, 60(wyd.b)-61, 64(wyd.b), 65, 66(wyd.b), 67, 68(wyd.b)-69, 72-77(30 XII)
4: 1945, nr 1(6 I)-7, 9-15, 17, 32-34, 36, 42-44(27 X), nr 45-brak

MF 5677
4: 1945, nr 1-27, 31-44, 49-53
5: 1946, nr 54
 DO GÓRY    ID: 12153 | 7         

382.
Słowo : organ ruchu unionistycznego / Wyd.: Organizacja "Unia". – 1944, nr 2. – Warszawa, V - VII 1944. – 18 cm
Uwagi: Mies. - Druk
[K BJ(Jar), 338 ; JB]

415252 I Rara (OWR)
1944, nr 2(VI)
 DO GÓRY    ID: 12145 | 7         

383.
Służba Informacyjna / Wyd.: Armia Krajowa . – 1944, nr 2 - 25 . – Kraków, 1944 . – 21 cm
Uwagi: Wych. 2-3 x tyg. - Powiel
[K BJ(Jar), 341 ; BJ]

412606 III Rara (OWR)
R.I: 1944, nr 25(27 X)

Mf 1043
1944, nr 2, 14-15, 17-19, 21-25 + dod. do nr 15
 DO GÓRY    ID: 12154 | 7         

384.
Służba Kobiet / Wyd.: Armia Krajowa . – 1: 1943, nr 1 - 2: 1944, nr 11 . – Kraków, VI 1943 - VI 1944 . – 15 cm ; 21,5 cm
Uwagi: Red. Irena Augustyniak, Maria Traczewska, Janina Bieniarz, Krystyna Pieradzka. - Mies. - Druk. - Sygn. KWZW
[K BJ(Jar), 342 ; JB]

415253 I Rara (OWR)
1: 1943, nr 1(1 VI)-3/4, 6(XI)
2: 1944, nr 7/8(I), 9, 11(VI)

415254 I Rara (OWR)
1: 1943, nr 1(1 VI), 2, 6(XI)
2: 1944, nr 7/8(I), 9(III)
 DO GÓRY    ID: 12155 | 7         

385.
Służba Państwu : przegląd tygodniowy / Wyd.: Konwent Organizacji Niepodległościowej . – 1: 1941, nr 3/4 - 3: 1943, nr 17/33 . – Lwów, 1941 - 1943 . – 19 cm
Uwagi: Podtyt. dopiero od III 1943. - Od VIII 1943 podtyt.: przegląd tygodniowy. Organ Rady Okręgowej Konwentu Organizacji Niepodl[egłościowych]. - Red. Jan Sokołowski, Stefania Skwarczyńska, Jadwiga Tokarzewska. - Niereg. - Dwutyg. - Druk
[K BJ(Jar), 342 ; JB]

415224 I Rara (OWR)
1: 1941, nr 3/4(15 XII)
2: 1942, nr 3/4(II)-8, 10(20 VI)
3: 1943, nr 7/24(19 III)-12, 15-17/33(26 IX)

415225 I Rara (OWR)
1: 1941, nr 3/4(15 XII)
2: 1942, nr 7(10 V)
3: 1943, nr 10/26(20 IV)-12, 15/31(29 VIII)
 DO GÓRY    ID: 12156 | 7         

386.
Sprawa Chłopska : pismo syndykalistyczne / Wyd.: Związek Syndykalistów Polskich . – 2: 1943, nr 1 - 3: 1944, nr 2 . – Warszawa, VII 1942 - VI 1944 . – 24 cm ; 21 cm
Uwagi: Red. Zbigniew Kempka(?). - Niereg. - Mies. - Druk
[K BJ(Jar), 345 ; JB]

417002 II Rara (OWR)
2: 1943, nr 7(I), 3/9(VII)-6/7(12/13)(X-XI)
3: 1944, nr 1/14(18 I), 2/15(6 III)
 DO GÓRY    ID: 12158 | 7         

387.
Sprawa : tygodnik. Pismo syndykalistyczne / Wyd.: Związek Syndykalistów Polskich . – 1: 1941, nr 6 - 4: 1944, nr 107(26 IX). – Warszawa, 10 IV 1941 - VI 1944 . – 17,5 cm ; 23 cm ; 30 cm
Uwagi: Podtyt. od VIII 1943. - Red. Jerzy Piotrowski, Jerzy Lawęcki, Jerzy Gosiewski, Stefan Kapuściński, Jerzy Złotowski. - Tyg. - Mies. - Druk. - Kont. pisma "Akcja". - Rocznik 1 i 2 obejmuje rok 1941 a numeracja jest niespójna [JB]
[K BJ(Jar), 344 ; JB]

412706 III Rara (OWR)
1/2: 1941, nr 6(24 V), 9, 11, 24/51, 18/56, 22/60, 25/63, 26/64, 32/70
3: 1942, nr 36/74, 38/39, 41, 43, 46/47, 52/53, 55, 57/95
4: 1943, nr 98/99(28 VIII)
4[5]: 1944, nr 3(VI), 106(12 IX), 106(18 IX), 107(25 IX), 107(26 IX)
 DO GÓRY    ID: 12157 | 7         

388.
Sprawozdanie Iskry. – 1943 XI . – [B.m. wyd.] . – 30 cm
Uwagi: Mies. - Maszyn.
[JB]

413008 III Rara (OWR)
1943, za listopad
 DO GÓRY    ID: 24889 | 7         

389.
Sprawozdanie : za okres ; tygodniowe ; z wydarzeń / D.I.[Departament Informacji Delegatury Rządu] . – 1 VIII 1942 - 5 I 1943 . – 30 cm
Uwagi: "Sprawozdanie" za okres od 1 VIII do 15 X 1942 r. jest maszyn. i jakby innym wyd.[JB]. - Pozostałe "Sprawozdania": "Tygodniowe" i "z Wydarzeń" sygnowane przez D.I. są tygodniowe i powiel.[JB]
[JB !]

412889 III Rara (OWR)
1942, 1 VIII-15 X, 26 XI-2 XII, 17-24 XII,
24 XII 1942-5 I 1943
 DO GÓRY    ID: 24793 | 7         

390.
Sprawy Łużyckie : organ Serbo-Łużyckiego Komitetu Narodowego w Polsce / Wyd.: Łużycki Komitet Narodowy w Polsce . – 1: 1942, nr 1 - 2: 1943, nr 4 . – Warszawa, XI 1942 - 1944 . – 15,5 cm ; 12 cm
Uwagi: Red. Bohdan Gębarski, Stanisław Szwedowski. - Niereg. - Druk
[K BJ(Jar), 347 ; JB]

415279 I Rara (OWR)
1: 1942, nr 1(1 XI)
2: 1943, nr 4(15 VII)
 DO GÓRY    ID: 12160 | 7         

391.
Sprawy Narodu / Wyd.: Stronnictwo Narodowe . – 1: 1943, nr 1 - 2: 1944, nr 10/11 . – Warszawa, VII 1943 - VII 1944 . – 30 cm ; 28 cm ; 31 cm
Uwagi: Red. Wiktor Trościanko. - W nr 7 z 1944 r. podtyt.: numer specjalny poświęcony ruchowi narodowemu na emigracji . - Mies. - Druk
[K BJ(Jar), 348 ; JB]

412744 III Rara (OWR)
1: 1943, nr 1(VII)-5/6(XI/XII)
2: 1944, nr 7(I), 8/9, 10/11(VI/VII)

412747 III Rara (OWR)
1: 1943, nr 2(VIII)-5/6
2: 1944, nr 7-10/11
 DO GÓRY    ID: 12161 | 7         

392.
Straż : Ojczyzna / Wyd.: Inicjatywa indywidualna . – 1940, nr 4 - 5 . – Kraków, 1940 . – 21 cm
Uwagi: Niereg. - Powiel. - Prawdop. tyt.: Straż. Ojczyzna[JB]. - Brak nr 4[JB]
[K BJ(Jar), 349 ; JB]

412694 III Rara (OWR)
1940, nr 4[brak], 5(III)
 DO GÓRY    ID: 12162 | 7         

393.
Strażnica / Wyd.: Narodowe Siły Zbrojne . – 1: 1944, nr 2 - 5 . – Warszawa, 1944 . – 23 cm
Uwagi: Mies. - Druk
[K BJ(Jar), 350 ; JB]

417003 II Rara (OWR)
1: 1944, nr 2(III), 5(VI)

MF 5623
1: 1944, nr 2, 5
 DO GÓRY    ID: 12163 | 7         

394.
SUP [Sprawy Ukraińsko-Polskie] : wydawnictwo Rady Okręgowej Konwentu Organizacji Niepodległościowych / Wyd.: Rady Okręgowej Konwentu Organizacji Niepodległościowych we Lwowie . – 1943, nr 4 - 1944, nr 6 . – Lwów, 1943 - 1944 . – 30 cm
Uwagi: Red. Stefania Skwarczyńska. - Dwutyg. - Mies. - Maszyn. - Powiel. - W syg. 412690 III brak nr 4 z 1943. - W nr 4 i 5 z 1943 podt.: Przegląd prasy ukraińskiej. - Od nr 14 z 1943 pełny tyt.: Sprawy Ukraińsko-Polskie
[K BJ(Jar), 346 ; JB]

412690 III Rara (OWR)
1943, nr 4, 5(30 IV), 6, 14/15, 17(30 XI)
2: 1944, nr 1/19(11 I), 6/24(30 VI)

412698 III Rara (OWR)
1943, nr 4(20 IV)-6(10 V)
 DO GÓRY    ID: 12159 | 7         

395.
Surma / Wyd.: Stronnictwo Narodowe . – 1940, [nr z] 10-15 V - 13 X . – Kraków, 1940 . – 34 cm ; 30 cm
Uwagi: Red. Stanisław Trojanowski. - Dod. do nr [po 10-15 V]: O właściwy kierunek polskiej prasy tajnej [czy to dod.?, art. jest w ramach numeru-JB]. - Wszystkie daty są przypuszczalne, naniesione ołówkiem, z wyjątkiem nr-u z 13 X 1940 r.[JB]. - Tyg. - Powiel
[K BJ(Jar), 351 ; JB]

412752 III Rara (OWR)
1940, [nr z] 10-15 V + dod., 15-25 V, 25 V, 21 VI, 28 VI, 18 VII, 31 VIII i z] 13 X 1940 r.
 DO GÓRY    ID: 12164 | 7         

396.
Sygnał : organ PPS w Tarnowie / Wyd.: PPS-Wolność, Równość, Niepodległość (Komitet Obwodu). – 1944, nr 9. – Tarnów, 1944 - 1945. – 34 cm
Uwagi: Red. (kolejno): Piotr Wilkoń, Julian Sumara, Danuta Czech. - Tyg. - Powiel
[K BJ(Jar), 353 ; JB]

412693 III Rara (OWR)
1944, nr 9(19 XI)
 DO GÓRY    ID: 12166 | 7         

397.
Sygnał / Wyd.: Armia Krajowa . – 1: 1944, nr 8 - 43 . – Bochnia, 1944 - I 1945 . – 29,5 cm
Uwagi: Od 1944 r., nr 27 tyt. Sygnał Podziemny. - Tyg. - Powiel
[K BJ(Jar), 352 ; JB]

412748 III Rara (OWR)
1: 1944, nr 8(4 III)

Mf 1038
1: 1944, nr 8

412623 III Rara (OWR)
1: 1944, nr 42

Mf 1031
1: 1944, nr 42-43
 DO GÓRY    ID: 12165 | 7         

398.
Syndykalista : "Czyn" kontynuacja wydawnictw konspiracyjnych "Walka Ludu" ; Syndykalistyczne Porozumienie Powstańcze / Wyd.: Syndykalistyczne Porozumienie Powstańcze. – 1944, nr 1 - 18. – Warszawa-Śródmieście, 1944. – 35 cm ; 30 cm ; 29,5 cm
Uwagi: Podtyt. od 1944, nr 2. - Pismo powstańcze. - Dzien. - Druk/Powiel. - Maszyn. - Nr. 1 z 1944 podtyt.: "Czyn" kontynuacja wydawnictw konspiracyjnych "Walka Ludu". - Od nr 4 z 1944 podt.: Syndykalistyczne Porozumienie Powstańcze
[K BJ(Jar), 354 ; JB]

412749 III Rara (OWR)
1: 1944, nr 1(29 VIII), 4-18(30 IX)

412750 III Rara (OWR)
1944, nr 1, 4, 5, 8, 11(19 IX)
 DO GÓRY    ID: 12167 | 7         

399.
Szaniec Kresowy / Wyd.: Obóz Narodowo-Radykalny "Szaniec" . – 1943, nr 1 - 3 . – Lwów, III 1943 . – 29,5 cm
Uwagi: Tyg. - Powiel
[K BJ(Jar), 356 ; JB]

412681 III Rara (OWR)
1943, nr 1(12 III)-3(28 III)

412682 III Rara (OWR)
1943, nr 1, 2
 DO GÓRY    ID: 12176 | 7         

400.
Szaniec : tygodnik poświęcony sprawom Polski w niewoli / Wyd.: Obóz Narodowo-Radykalny "Szaniec". – 2: 1940, nr 17 - 7: 1945, nr 1/161. – Warszawa, XII 1939 - I 1945. – 20,5 cm ; 18 cm ; 25 cm ; 34 cm ; 35 cm ; 31,5 cm
Uwagi: Od 1941, nr 8 podtyt.: dwutygodnik poświęcony sprawom Polski w niewoli. - Od 1944, nr 12 pismo powstańcze. - Red. Mieczysław Harusewicz. - Tyg. - Dwutyg. - Druk.[tylko-JB] - W syg. 412753 III nr 3/109 i nr 54/160 z 1944 - ksero[JB]. - W syg. 412754 III nr 3/109 i 8/114 z 1944 r. oraz nr 1/161 z 1945 r. - ksero[JB]. - Od nr 13/119 z 1944 r. do nr 50/156 pismo wychodziło jako dziennik [JB]
[K BJ(Jar), 355 ; JB]

412753 III Rara (OWR)
2: 1940, nr 17(23 IV) ,23, 31/32, 34, 44, 47, 49(20 XII)
3: 1941, nr 4/53(5 II)-25/74(25 XII)
4: 1942, nr 2/76(17 I)-5, 7, [8-11, 13-14 - brak], 16/91(10 XII)
5: 1943, nr 1/92(1 I)-15/106(4 XII)
6: 1944, nr 1/107(3 III), 2, 3, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 16-31, 33-35, 37-43, 45-50, 52, 54/160(25 XII)
7: 1945, nr 1/161(1 I)

MF 5675
R.2: 1940 - R.7: 1945 [j.w.]

412754 III Rara (OWR)
2: 1940, nr 31/32(15 VIII), 44(14 XI)
3: 1941, nr 10/59(1-15 IV), 17, 24/73(16-30 XI)
4: 1942, nr 2/76[s.3-4]-4, 6, 7, 10, 14, 16/91(10 XII)
5: 1943, nr 1/92(1 I)-3, 5, 7, 10-15/106(4 XII)
6: 1944, nr 3/109(15 IV), 5, 8, 16-31, 34-36, 41, 43, 45, 47-49, 52/158(1-15 XI)
7: 1945, nr 1/161(1 I)

Mf 45
2: 1940, nr 17, 23, 31/32, 34, 44, 47, 49
3: 1941, nr 4/53-25/74
4: 1942, nr 2/76-5, 7-11, 13, 14, 16/91
5: 1943, nr 1/92-15/106
6: 1944, nr 1/107, 2, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 16-31, 33-35, 37-43, 45-50, 52/158
7: 1945, nr 1/161
 DO GÓRY    ID: 12175 | 7         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
www.sowiniec.com.pl