Czytelnia OWR i DŻS
Czytelnia FCDCN
Zasady udostępniania


WSTECZ
Druki \ Konspiracyjne (1939-1956) \ Ciągłe (1939-1945)
1 ... 5 6 7 8 9 10 11 z 11


401.
Szlakiem Orła Białego / Wyd.: Armia Krajowa . – 1: 1944, [nr z] 16 IV . – [B.m. wyd.], 1944 . – 32 cm
Uwagi: Tyg. - Powiel
[K BJ(Jar), 357 ; JB]

412751 III Rara (OWR)
1944, [nr z] 16 IV
 DO GÓRY    ID: 12177 | 7         

402.
Sztuka I Naród : miesięcznik literacki / Wyd.: Konfederacja Narodu . – [1: 1942, nr 3/4] - 1943/1944, nr 14/15 . – Warszawa, 1942 - 1944 . – 30 cm ; 22 cm ; 21 cm
Uwagi: Podtyt. od XII 1943. - Red. (kolejno): Onufry Bronisław Kopczyński (do I 1943), Wacław Bojarski (do V 1943), Andrzej Trzebiński (do X 1943), Tadeusz Gajcy (do VII 1943). - Mies. - Niereg. - Powiel. - Druk. - Nr 14-15 z 1943/44-ksero. - Nr-y 1, 2, 5 z 1942 r. i nr-y 6, 8, 9-10, 11-12 z 1943 r.-odbitki foto 12x18 cm. - Numeracja roczników ciągła[JB]
[K BJ(Jar), 358 ; JB]

417005 II Rara (OWR)
1: 1942, nr 1, 2, [3/4], 5(XI)
2: 1943, nr 6(II), 7(IV), 8(V), 9/10(VII/VIII), 11/12(IX/X), 13(XI)
1943/44, nr 14/15(XII 43-I 44)
 DO GÓRY    ID: 12178 | 7         

403.
Świat W Ogniu / Wyd.: Bataliony Chłopskie . – 1944, [nr z] 15 II . – Siedlce, I - V 1944 . – 21 cm
Uwagi: Red. Stefan Skoczylas, Marian Tupalski. - Niereg. - Powiel. - Dod do pisma "Idzie Wolność"
[K BJ(Jar), 359 ; JB]

417137 II Rara (OWR)
1944, [nr z] 15 II
 DO GÓRY    ID: 12179 | 7         

404.
Świetlica : miesięcznik przeznaczony dla młodzieży szkolnej i pozaszkolnej. Wydawnictwo Związku Pracy Świetlicowej "Szkoła w Domu" / Wyd.: Delegatura Rządu . – 3: 1939, nr 4 . – Brześć n. Bugiem [Warszawa], 1939 . – 22 cm
Uwagi: Dezinformacja konspiracyjna. - Właść. miejsce wyd.: Warszawa, 1943. - Właść. rok wyd.: 1943, nr 2. - Mies. - Druk
[K BJ(Jar), 360 ; JB]

416394 II Rara (OWR)
3: 1939, nr 4 [1943, nr 2]
 DO GÓRY    ID: 12180 | 7         

405.
Świt / Wyd.: Armia Krajowa . – 5: 1944, nr 10 - 11 . – Czchów pow. Brzesko, 1944 - 15 I 1945 . – 21 cm
Uwagi: Kont. pisma pt. Ku Wolności. - Red. Michał Kotas, Władysław Pawłowski, Jan Nadolnik. - Dwutyg.[JB] - Powiel
[K BJ(Jar), 361 ; JB]

417004 II Rara (OWR)
5: 1944, nr 10/42(6 IV), 11/43(20 IV)

Mf 1027
5: 1944, nr 10/42, 11/43
 DO GÓRY    ID: 12182 | 7         

406.
Świt / Wyd.: Armia Krajowa . – 1943, nr 1 . – Rzeszów, 1943 . – 29,5 cm
Uwagi: Red. Mieczysław Huchla. - Współ. red. Jan i Mieczysław Skotniccy. - Niereg. - Powiel
[K BJ(Jar), 362 ; JB]

412622 III Rara (OWR)
1943, nr 1(5 VI)
 DO GÓRY    ID: 12183 | 7         

407.
Technika w Gospodarce Narodu / Wyd.: Wydział Propagandy Komisji Rządzącej Stronnictwa Narodowego (KRSN) . – 1: 1942, nr 1 - 3: 1944, nr 5 . – Warszawa, XII 1942 - IV 1944 . – 30 cm ; 24,5 cm
Uwagi: Mies. - Niereg. - Druk. - Druk. "Miecz i Pług". - Druk. Narodowe Zakłady Wydawnicze
[K BJ(Jar), 363 ; JB]

412695 III Rara (OWR)
1: 1942, nr 1(6 XII)
2: 1943, nr 2(10 I), 5/6(V/VI)
3: 1944, nr 5(V)

MF 5694
1: 1942, nr 1
 DO GÓRY    ID: 12184 | 7         

408.
Towarzysz Pancerny : dodatek wojskowy do "Walki Ludu" / Wyd.: Związek Syndykalistów Polskich, grupa "Walka Ludu". – 1943, nr 1 - 2. – Warszawa, I - II 1943. – 21 cm
Uwagi: Mies. - Druk
[K BJ(Jar), 365 ; JB]

417006 II Rara (OWR)
1943, nr 1(5 I), 2(1 II)
 DO GÓRY    ID: 12186 | 7         

409.
Towarzysz Pancerny / Wyd.: Armia Krajowa . – 4: 1944, nr 2 - 5 . – Warszawa, 1944 . – 23,5 cm ; 17,5 cm
Uwagi: Red. Janusz Bokszczanin. - Mies. - Druk
[K BJ(Jar), 364 ; JB]

417007 II Rara (OWR)
4: 1944, nr 2(II)-5(V)

417008 II Rara (OWR)
4: 1944, nr 3(III), 4(IV)
 DO GÓRY    ID: 12185 | 7         

410.
Trybuna Chłopska : organ Polskiej Partii Robotniczej / Wyd.: Polska Partia Robotnicza (Komitet Centralny) . – 2: 1943, nr 15 . – Warszawa, I 1942 - 1943 . – 21 cm
Uwagi: Red. Władysław Kowalski, Kazimierz Mijal. - Współ. red. Włodzimierz Dąbrowski, Alfred Fiderkiewicz, Antoni Korzycki. - Mies. - Druk
[K BJ(Jar), 366 ; JB]

417032 II Rara (OWR)
2: 1943, nr 15(22 X)
 DO GÓRY    ID: 12187 | 7         

411.
Trybuna Ludowa : organ Polskiej Partii Robotniczej; organ obwodowy PPR / Wyd.: Polska Partia Robotnicza (Komitet Obwodowy). – 2: 1943, nr 16 . – Kraków, VIII 1942 - IX 1943 . – 30 cm
Uwagi: Red. I (do XI 1942): Mieczysław Lewiński, Ignacy Fik, Andrzej Burda. - Red. II (od XI 1942): Andrzej Burda, Juliusz Topolnicki, Tadeusz Hanuszek. - Dwutyg. - Niereg. - Powiel. - Nast. wychodzi pt. Trybuna Ludu. Organ Polskiej Partii Robotniczej
[K BJ(Jar), 367 ; JB]

412683 III Rara (OWR)
2: 1943, nr 16(5 IV)
 DO GÓRY    ID: 12188 | 7         

412.
Trybuna Ludu : organ Polskiej Partii Robotniczej / Wyd.: Polska Partia Robotnicza (Komitet Obwodowy). – 1943, nr 7 . – Kraków, VII - XII 1943 . – 34,5 cm ; 29,5 cm
Uwagi: Red. Stanisław Ziaja, Emil Dziedzic, Anastazy Kowalczyk. - Dwutyg. - Niereg. - Powiel. - Kont. pisma pt. Trybuna Ludowa
[K BJ(Jar), 368 ; JB]

412630 III Rara (OWR)
1943, nr 7
 DO GÓRY    ID: 12189 | 7         

413.
Trybuna Podkarpacka : organ Naftowego Komitetu Okręgowego / Wyd.: Polska Partia Robotnicza (Komitet Okręgowy) . – 1944, [nr z] styczeń . – Jabłonica, pow. Jasło, I 1944 . – 29,5 cm [fotokopia 24 cm]
Uwagi: Red. Jadwiga Ludwińska. - Niereg. - Maszyn. - W posiadaniu tylko fotokopia[JB]
[K BJ(Jar), 369 ; JB]

420995 II Rara (OWR)
1944, [nr z] styczeń [k]
 DO GÓRY    ID: 12190 | 7         

414.
Trybuna Wolności : organ Polskiej Partii Robotniczej / Wyd.: Polska Partia Robotnicza (Komitet Centralny) . – 2: 1943, nr 30 - 3: 1944, nr 57 . – Warszawa, II 1942 - VII 1944 . – 21 cm
Uwagi: Red. (kolejno) Zygmunt Jarosz, Andrzej Weber, Jerzy Morawski, Bolesław Bierut. - Dwutyg. - Druk (i stare ksero)[JB]
[K BJ(Jar), 370 ; JB]

417046 II Rara (OWR)
2: 1943, nr 30(15 IV), 42(15 X), 45(5 XII)
3: 1944, nr 48(15 I), 54(18 IV), 57(1 VI)

9100 IV Czas
2: 1943, nr 30, 42, 45
3: 1944, nr 48, 54, 57
 DO GÓRY    ID: 12191 | 7         

415.
Tydzień : pismo informacyjne ; pismo informacyjne Konwentu Org. Niepodległościowych / Wyd.: Konwent Organizacji Niepodległościowych . – 1: 1943, nr 1 - 2: 1944, nr 70 . – Warszawa, III 1943 - VII 1944 . – 18 cm
Uwagi: Tyg. - Druk. - Od nr 4 z 1943 r. zmiana podtyt. - Czasem wychodzi co drugi tydzień
[K BJ(Jar), 371 ; JB]

415207 I Rara (OWR)
1: 1943, nr 1(30 III), 3-7, 12-15, 18, 21-34, 36-40(30 XII)
2: 1944, nr 41(5 I), 44, 45, 47, 48, 50-55, 58-60, 64, 65, 69, 70(24 VIII)

415208 I Rara (OWR)
1: 1943, nr 25(17 IX), 27, 34, 36 ,38-40(30 XII)
2: 1944, nr 41(5 I), 44, 55, 58, 69, 70(24 VIII)
 DO GÓRY    ID: 12192 | 7         

416.
Tydzień Walki / Wyd.: Armia Krajowa . – 1942, 3 - 5 . – Lwów, 1942 . – 29,5 cm
Uwagi: Tyg. - Powiel
[K BJ(Jar), 372 ; JB]

412686 III Rara (OWR)
1942, nr 3(6 VIII), 5(3 IX)
 DO GÓRY    ID: 12193 | 7         

417.
Tygodnik Informacyjny / Wyd.: Związek Walki Zbrojnej ; Armia Krajowa. – 2: 1941, nr 10 - 40 . – Warszawa, 1940 - 1042 . – 17,5 cm
Uwagi: Red. Aleksander Bartoszuk, Stanisław Radomski, Alojzy Horak, Tadeusz Wojciechowski. - Tyg. - Druk
[K BJ(Jar), 373 ; JB]

415212 I Rara (OWR)
2: 1941, nr 10(6 III)-13, 18, 27, 40(3 X)
 DO GÓRY    ID: 12194 | 7         

418.
Tygodnik Katolicki / Wyd.: Inicjatywa prywatna . – 1: 1944, nr 2 - 3/4 . – Warszawa, 1944 . – 29,5 cm
Uwagi: [Dwutyg.]. - Druk
[K BJ(Jar), 374 ; JB]

412689 III Rara (OWR)
1: 1944, nr 2(17 IX), 3/4(1 X)
 DO GÓRY    ID: 12195 | 7         

419.
Tygodnik Ludowy / Wyd.: Stronnictwo Ludowe, Bataliony Chłopskie . – 1: 1944, nr 3 - 16. – Zarzycie Wielkie pow. Wadowice II - XI 1944 . – 30 cm
Uwagi: Red. Piotr Garlacz, Alojzy Piekarz, Stefan Szlachta. - tyg. - Powiel. - Motto: W jedności siła
[K BJ(Jar), 375 ; JB]

412687 III Rara (OWR)
1: 1944, nr 3(8 III), 6-12, 15, 16, 18(28 VI)

412688 III Rara (OWR)
1: 1944, nr 7(5 IV)-10, 18(29 VI)
 DO GÓRY    ID: 12196 | 7         

420.
Tygodnik Polski : organ demokratyczny / Wyd.: Stronnictwo Polskiej Demokracji . – 2: 1943, nr 1 - 3: 1944, nr 74. – Kraków, 1942 - 1944 . – 30,5 cm ; 29 cm ; 23 cm ; 21 cm ; 22 cm
Uwagi: Od 1943, nr 33 podtyt.: organ Stronnictwa Polskiej Demokracji. - Tyg. - Dwutyg. - Druk. - Powiel.[od nr 20 z 1943 r.-JB]. - Druk[od nr 49 z 1944 r.]. - Kont. pisma pt. Jutro Polski. - W syg. 412729 III niekom-pletny nr 60 z 1944 r.-kilka stron i ich ksero[JB]. - Nr 62 z 1944 r. z uzup. ksero stron[JB]. - Przy numeracji pomyłki w rocznikowaniu[JB]
[K BJ(Jar), [376 ;JB]

412729 III Rara (OWR)
2: 1943, nr 1/13(27 III)-18/30, 20-23, 27-31, 33-35, 37, 38, 42, 45[44](13 XII), 45(20 XII)
3: 1944, nr 44(3 I)-47, 43[49], 50-59, [60], 61-64, 69, 74(20 XII)

412734 III Rara (OWR)
2: 1943, nr 1/13-18/30, 20-23 ,27-31, 34, 35, 38, 42(6 XII)
3: 1944, nr 44(3 I), 46-47, 43[49!z]12 II, 53, 57, 61-64(18 VII)
 DO GÓRY    ID: 12197 | 7         

421.
Tygodniowy Biuletyn Radiowy / Wyd.: Delegatura Rządu . – 1943, nr 6 - 1944, nr 3 . – Warszawa, I 1943 - VII 1944 . – 30 cm
Uwagi: Red. Stefan Borowski. - Tyg. - Powiel. - Maszyn. - Od nr 40 z 1943 r. sygnowane I.P.[Informator Polityczny?] obok tyt.[JB]
[K BJ(Jar), 377 ; JB]

412684 III Rara (OWR)
1943, nr 5(28 I-3 II)-9, 11, 19-27, 30-34, 37, 40-42, 46-49(12-18 XII)
1944, nr 2(16-22 I)-3(23-29 I)

412685 III Rara (OWR)
1943, nr 9(25 II-3 III), 19, 21, 23, 26, 31(29 VII-4 VIII)
 DO GÓRY    ID: 12198 | 7         

422.
Tygodniowy Przegląd Wydarzeń. – 2: 1943, nr 21 - 28 . – [B.m.], 1941 . – 25 cm
Uwagi: Tyg. - Powiel
[K BJ(Jar), 378 ; JB]

417088 II Rara (OWR)
2: 1943, nr 21/36(10 X)-28/43(8 XII)
 DO GÓRY    ID: 12212 | 7         

423.
W Imię Przyszłości / [B.w.]. – 1944, nr 35(27 X)-45(29 XII) . – [B.m.], 1944 . – 30 cm
Uwagi: Tyg. - Powiel. - Miejsce wyd. Lwów. - Od nr 41(8 XII)tyt.: Świt. - Od nr 45(29 XII) tyt.: Nasze Wieści. - Nr 45 sygn. 412616 III Rara [? JB]
[J BJ(Jar), 379 ; JB]

412677 III Rara (OWR)
1944, nr 35(27 X)-43(22 XII), 45(29 XII)
 DO GÓRY    ID: 12352 | 7         

424.
W marszu i boju / Narodowe Siły Zbrojne Gr[upa] Op[eracyjna] "Zachód" . – [1:] 1944, nr 5 - 3: 1946, nr 1 . – [B.m.w.]. – 29,5 cm ; 31,5 cm
Uwagi: Tyg. - Powiel. - Nr 30 z 22 IX 1945 z podtyt. "Brygada Świętokrzyska. - Od nr 31 z 31 X 1945 podtyt. "Czasopismo Brygady Świętokrzyskiej". - Dar Koła Byłych Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych w USA (Brygada Świętokrzyska)
[JB]


412678 III Rara (OWR)
[1] 1944, nr 5(8 X)
2: 1945, nr 9 (1 I), 13(1 IV), 17, 18, 20-25, 30-32(15 XI)
3: 1946, nr 1(1 I)

MF 5691
2: 1945, nr 9
 DO GÓRY    ID: 24786 | 7         

425.
W Służbie Narodu : organ Służby Cywilnej Narodu / Wyd.: Narodowe Siły Zbrojne . – 1: 1943, nr 1 - 2: 1944, nr 6 . – Radom, 1943 - 1944 . – 30,5 cm
Uwagi: Mies. - Powiel
[K BJ(Jar), 383 ; JB]

412679 III Rara (OWR)
1: 1943, nr 1(XI)
2: 1944, nr 6(VI)

MF 5692
1: 1943, nr 1
2: 1944, nr 6
 DO GÓRY    ID: 12222 | 7         

426.
W Służbie Ojczyzny / [B.w.] . – 1946, nr 28(IX) . – [B.m.] . – 30 cm
Uwagi: Powiel. - Miejsce wyd. Kraków, Pow. "Bratniaka" Szkoły Handlowej
[Choj.396 ; JB]

A 418572 III Rara (OWR) [CDCN]
1946, nr 28(IX) [k]
 DO GÓRY    ID: 12353 | 7         

427.
W Służbie / Wyd.: Zakon Krzyża i Miecza . – 1944, [nr z] 1 I . – Warszawa, 1944 . – 26 cm
Uwagi: Red. Jan Harbich. - Druk W.O.
[K BJ(Jar), 382 ; JB]


417025 II Rara (OWR)
1944, [nr z] 1 I
 DO GÓRY    ID: 12221 | 7         

428.
W Szeregu : komunikaty AK / Wyd.: Armia Krajowa . – 1: 1944, nr 3 - 9 . – Kraków, 1944 . – 29,5 cm
Uwagi: Podtyt. od nr 9. - Tyg. - Niereg. - Powiel
[K BJ(Jar), 384 :JB]

412680 III Rara (OWR)
1: 1944, nr 3(29 XI), 9(31 XII)
 DO GÓRY    ID: 12223 | 7         

429.
W Świetle Dnia / Wyd.: Tajna Organizacja Nauczycielska. – 1934 [właść. 1944] kwiecień - maj/czerwiec . – Warszawa, 1934 [1944] . – 20 cm ; 21 cm
Uwagi: Dezinformacja. - Rok wydania 1944. - Mies. - Druk
[K BJ(Jar), 385 ; JB]

410510 I Rara (OWR)
1934[1944], [nr z] IV - V/VI
 DO GÓRY    ID: 12224 | 7         

430.
W Walce : dziennik Starego Miasta / Wyd.: Armia Krajowa. Batalion im. W. Łukasińskiego . – 1944, nr 37 . – Warszawa, 1944 . – 30 cm
Uwagi: Pismo powstańcze. - Red. Edmund Męclewski. - Dzien. - Druk
[K BJ(Jar), 386 ; JB]

412993 II Rara (OWR)
1944, nr 37(30 VIII)
 DO GÓRY    ID: 12225 | 7         

431.
Walka . – 1: 1942, nr [12] - 14 . – Lwów . – 30 cm
Uwagi: Tyg. - Powiel
[K BJ(Jar), 387 ; JB]

412649 III Rara (OWR)
1: 1942, nr [12 z] 16 XI, 14(30 XI)
 DO GÓRY    ID: 24784 | 7         

432.
Walka I Wolność / Wyd.: Chłopska Organizacja Wolności "Racławice" . – 1940, nr 12 - 5: 1944, nr 86 . – Warszawa, III 1940 - VII 1944 . – 20,5 cm ; 21 cm ; 19 cm ; 16 cm
Uwagi: Dwutyg. - Co trzy tyg. - Druk. - Dod. pt. Głos Kobiet Wiejskich[K BJ,90]
[K BJ(Jar), 390 ; JB]

417012 II Rara (OWR)
1940, nr 12(15 IX), 13, 15, 16(16 XI)
3: 1942, nr 48(19 IV), 56, 58, 61, 63(15 XI)
4: 1943, nr 71(4 IV), 72, 73, 76-82(5 XII)
5: 1944, nr 84(23 I), 85, 86(12III)

417013 II Rara (OWR)
4: 1943, nr 71, 82
 DO GÓRY    ID: 12229 | 7         

433.
Walka Ludu / Wyd.: Polska Organizacja Syndykalistyczna (grupa "Walka Ludu") . – 3: 1942, nr 3 - 5: 1944, nr 21 . – Warszawa, I 1942 - III 1944 . – 17 cm ; 23,5 cm 21,5 cm ; 18 cm
Uwagi: Red. Ostrowski. - Niereg. - Dwu-trzy tyg. - Kont. pisma pt. Droga Wolności. - Nast. wychodzi pt. Syndykalista. - Dod. pt. Towarzysz Pancerny. - Brak w syg. 417027 II podanych w 1943 r. przez K BJ,391 nr-ów: 3,7,9,12,13,16,17,18 i dod.[sic! JB] - jest tylko nr 8 z 1 maja 1943 r.[! JB]
[K BJ(Jar), 391 ; JB]

417026 II Rara (OWR)
3: 1942, nr 3(8 III), 11, 12, 14-19(1 XII)
4: 1943, nr 3(1 II), 7-9, 12, 13, 16-18, 20(7 XII)
5: 1944, nr 21(18 III)

417027 II Rara (OWR)
3: 1942, nr 3, 14-16, 18(15 XI)
4: 1943, nr 3, 7-9, 12, 13, 16-18 + dod.
 DO GÓRY    ID: 12230 | 7         

434.
Walka / Wyd.: Stronnictwo Narodowe. – 1: 1940, nr 21 - 6: 1944, nr 27 . – Warszawa, 1940 - 1945 . – 21 cm ; 32 cm ; 27 cm ; 25 cm ; 29 cm ; 38 cm ; 42 cm
Uwagi: Red. Stanisław Piasecki. - Współpr. red. Ryszard Szczęsny, Wanda Szczęsna-Przygodzka, Wiktor Butler, Andrzej Mikułowski, Jan Bajkowski, Tadeusz Łukasiewicz. - Od 1942 zmiana red.: Tadeusz Łukasiewicz, Edmund Gliński, Maciej Cybulski, Eugeniusz Jeszke, Olgierd Kościa, Wiktor Trościanko (red. nacz.). - Tyg. - Druk. - Od nr 62/1 w 1944 r. pismo powstańcze Wyd. Śródmieścia. - Nr 45 z 25 XI 1943 r. powiel. - Dod. współopr. pt. Żołnierz Wielkiej Polski
[K BJ(Jar), 388 ; JB]

419606 IV Rara (OWR)
1: 1940, nr 21(30 VIII), 25(27 IX), 27(11 X), 28(18 X), 31(8 XI),32(15 XI), 34(29 XI)
2: 1941, nr 32(8 VIII), 39(3 X), 49(10 XII), 50(24 XII)
3/4: 1942, nr 1(7 I)-6(18 II), 8(4 III)-25(8 VII), 28(29 VII), 29(4 VIII), 31(19 VIII), 32(26 VIII), 34(9 IX), 36(23 IX), 40(22 X), 41(3 XI), 44(24 XI)-47(10 XII), 49(25 XII)
5: 1943, nr 50(1 I)-60(20 III), 11(25 III)-15/16(21 IV), 17(5 V)-19(19 V), 21(2 VI)-25(30 VI), 28(28 VII), 29(4 VIII)-45(25 XI), 47(9 XII), 49(23 XII)
6: 1944, nr 1(6 I)-21(8 VI), 23(22 VI)-27(20 VII), 62/1(12 VIII), 64/3-80/19(2 IX)

419608 IV Rara (OWR)
1: 1940, nr 32(15 XI)
3/4: 1942, nr 2(20 I)-4(3 II), 8(4 III), 9(11 III), 11(25 III), 13(14 IV)-21(10 VI), 23(24 VI), 24(1 VII), 28(29 VII), 29(4 VIII), 31(19 VIII), 36(23 IX), 44(24 XI)-46(2 XII), 49(25 XII)
5: 1943, nr 50(1 I), 51(12 I), 53(27 I), 54(3 II), 56(17 II)-58(3 III), 60(20 III), 11(25 III), 13(7 III), 14(14 IV), 15/16(21 IV), 17(5 V)-19(19 V), 21(2 VI)-25(30 VI), 29(4 VIII)-32(25 VIII), 34(8 IX)-43(11 XI), 47(9 XII), 49(23 XII), dod."Serca gorące[na 177 tydzień wojny]
6: 1944, nr 1(6 I)-21(8 VI), 23(22 VI)-27(20 VII), 65/4(16 VIII)-68/7, 70/9-79/18(30 VIII)
 DO GÓRY    ID: 12227 | 7         

435.
Walka : narodowy organ prasowy / [B.w.] . – 9: 1947, nr 2/5 . – [B.m.], 1947 . – 30 cm
Uwagi: Powiel. - Kserokopia ze zbiorów L.Żebrowskiego. - Organ wojskowy K[omendy] O[kręgu] "Chrobry" NZW Białystok
[Choj. 398, SN Białystok (Żebrowski) ; JB]

419606 III Rara (OWR)
9: 1947, nr 2/5(1 III)
 DO GÓRY    ID: 12354 | 7         

436.
Walka / Wyd.: Stronnictwo Narodowe . – 6: 1944, nr 75/81! (2 IX) - 92/108 dn. 1 X 51/125 . – Warszawa, 1944 . – 32 cm ; 42,5 cm ; 37 cm ; 29,5 cm
Uwagi: Red. Jerzy Rubenbauer, Henryk Grabowski, Alina Glińska, Maciej Cybulski, Jan Gołaszewski, Janusz Patalog, Wiktor Trościanko, Jan Cholewiński. - Pismo powstańcze. - Dzien. - Druk. - Nr-y od 85/89 z 18 września do nr 91/107 z 30 września 1944 r. w ostatnich dniach Powstania Warszawskiego pismo połączone z "Warszawskim Głosem Narodowym" o tytule "Walka Warszawski Głos Narodowy z podtyt.: Pisma połączone na okres trudności technicznych"
[K BJ(Jar), 388 ; JB]

419606 IV Rara (OWR)
6: 1944, nr 75/81(2 IX)-83/87(16 IX), 84/88(17 IX) i 37/111 [R.3, W.G.N.]-87/91(20 IX) i 40/114 [R.3, W.G.N.], 82/98(21 IX) i 41/115 [R.3, W.G.N.]-84/100(23 IX) i 43/117 [R.3, W.G.N.], 86/102(25 IX) i 45/119 [R.3, W.G.N.]-92/108(1 X) i 51/125 [R.3, W.G.N.]

419608 IV Rara (OWR)
6: 1944, nr 75/81(2 IX)-77/83(5 IX), 78/82(11 IX), 79/83-81/85, 85/89(18 IX) i 38/112 [R.3, W.G.N.], 90/106(29 IX) i 49/123 [R.3, W.G.N.], 91/107(30 IX) i 50/124 [R.3, W.G.N.]
 DO GÓRY    ID: 12228 | 7         

437.
Walka / [Wyd. Stronnictwo Narodowe]. – 2: 1942, nr 1 - [9]. – [Kraków]. – 30 cm
Uwagi: Tyg. - Powiel
[K BJ(Jar), 387 ; JB inne]

412648 III Rara (OWR)
2: 1942, nr 1(4 I), 3, 4, 8, nr [9] z 20 III

 DO GÓRY    ID: 24783 | 7         

438.
Warszawa Walczy : pismo Wydziału Propagandy Armii Krajowej / Wyd.: Armia Krajowa VI Oddział Sztabu . – 1944, nr 16 - 54 . – Warszawa, 1944 . – 29,5 cm ; 62,5 cm ; 42,5 cm
Uwagi: Pismo powstańcze. - Od nr 16 z 7 sierpnia 1944 podtyt.: Pismo informacyjne Armii Krajowej. - Od nr 40 z 19 sierpnia 1944 podtyt.: Żołnierska gazeta ścienna. - Red. Sławomir Dunin-Borkowski, Halina Auderska. - Dzien. - Trzy x dzienn. - Od 15 VIII dwa wyd. dziennie, oznaczone jako wyd. poranne i wyd. wieczorne. - Powiel. - Druk
[K BJ(Jar), 392 ; JB]

419610 IV Rara (OWR)
1944, nr 16(7 VIII), 22, 23, 34(14.VIII)wyd. wieczorne, 37 wyd. poranne, 38 wyd. poranne, 39-54(2.IX)-wyd. codzienne,

419611 IV Rara (OWR)
1944, nr 37(16.VIII)wyd. poranne
 DO GÓRY    ID: 12231 | 7         

439.
Warszawski Dziennik : tygodnik polityczno-informacyjny / Wyd.: Stronnictwo Narodowe. – 1942, nr 8 - 3: 1944, nr 36. – Warszawa, I 1942 - I 1945. – 30 cm ; 21 cm ; 29 cm ; 35,5 cm ; 43,5 cm
Uwagi: Podtyt. od 1942, nr 26. - Red. Kazimierz Próchnik, Tadeusz Maciński. - Od 1943, nr 10 pt. Warszawski Dziennik Narodowy. - Od 1943, nr 26 pt. Warszawski Głos Narodowy. - Pełny podt.: W okresie konspiracji wychodzi jako dwutygodnik polityczno-informacyjny. - Od nr 25/99 z 23 sierpnia 1944 podt.: Wychodzi w poniedziałki, środy i soboty. - Od nr 31/105 z 11 września 1944 brak podtyt. - W 1944, nr 25 - 36 pismo powstańcze. - Tyg. - Dwutyg. - Powiel. - Druk
[K BJ(Jar), 393 ; JB]

6572 V czas. Rara (OWR)
8: 1942, nr 8(16 IV)

419612 IV Rara (OWR)
2(IX): 1943, nr 33/74(18 XII)
3: 1944, nr 2/76(15 I), 3/77, 7/81, 8/82, 10/84-20/94, 23/97, 25/99-29/103, 31/105 -36/110(16 IX)

419613 IV Rara (OWR)
3: 1944, nr 3/77(29 I), 8/82, 10/84, 11/85, 13(87), 15/89, 18/92, 26/100-27/101(28 VIII)
 DO GÓRY    ID: 12232 | 7         

440.
Warszawski Głos Narodowy : w okresie konspiracji wychodzi jako dwutygodnik polityczno-informacyjny / Stronnictwo Narodowe . – 9; 1943, nr 29 . – Warszawa . – 20,5 cm
Uwagi: Dwutyg. - Druk[JB]. - Kontyn. "Warszawskiego Dziennika Narodowego" od nr 26 z 1943 r.(zob.j.w.)
[K BJ(Jar), 393 ; JB]

417023 II Rara (OWR)
9: 1943, nr 29/70(2 X)

417024 II Rara (OWR)
9: 1943, nr 29/70
 DO GÓRY    ID: 24899 | 7         

441.
Warta / Wyd.: Organizacja Grunwald, Stronnictwo Pracy . – 2: 1941, nr 8 - [nr z] 31 VIII . – Warszawa, 1940 - X 1941 . – 22 cm
Uwagi: Tyg. - Niereg. - Powiel
[K BJ(Jar), 394 ; JB]

4170011 II Rara (OWR)
2: 1941, nr 8(29 III), 10-14, 17, 19, 23(26 VII), [nr z]31 VIII
 DO GÓRY    ID: 12233 | 7         

442.
Watra : pismo młodzieży polskiej / Wyd.: Szare Szeregi, Stronnictwo Polskich Demokratów . – 1: 1943, nr 1 - 2: 1944, nr 12 . – Kraków, VI 1943 - IV 1944 . – 29 cm
Uwagi: Red.: Tadeusz Staich, Eugeniusz Kolanko, Stanisław Szczerba. - Współprac. red. Janusz Benedyktowicz, Adam Kania, Jerzy Szewczyk. - Mies. - Dwutyg. - Powiel. - Od nr 4 (4 IX) 1943 r. dwutygodnik[JB]
[K BJ(Jar), 395 ; JB]

412646 III Rara (OWR)
1: 1943, nr 1(czerwiec)-12(25 XII)
2: 1944, nr 1(13)-10(22), 12(24)

412647 III Rara (OWR)
1: 1943, nr 4(4 IX)-9, 11/12(25 XII)
2: 1944, nr 5(17), 6(18), 8(20), 10(22), 12(24)
Motto: "Powstanę (Zwyciężę) na tej ziemi - Z tej ziemi państwo wskrzeszę"
 DO GÓRY    ID: 12234 | 7         

443.
Werble Wolności / Wyd.: Armia Krajowa . – 1943, nr 2 - 4 . – Warszawa, 1942 - 1944 . – 18 cm
Uwagi: Niereg. - Druk. - Nr 2 sygn. TZWW. - Nr 3 i 4 - wydawnictwo K.O.P.R.
[K BJ(Jar), 396 ; JB]

415286 I Rara (OWR)
1943, nr 2(I), 3(VI)

415287 I Rara (OWR)
1943, nr 3(VI), 4(X)
 DO GÓRY    ID: 12235 | 7         

444.
Wiadomości. – 3: 1942, nr 7/63 - 4[6]: 1945, nr [13]/385 . – [Kraków], II 1942 - I 1945 . – 29 cm ; 30 cm
Uwagi: Wydawnictwo AK. Kraków. - Wyd.: Związek Walki Zbrojnej. - Nast. Armia Krajowa. - Kraków 1940- I 1945. - Red. Stanisław Ziemba, Tadeusz Sroka, Zygmunt Starowicz. - Trzy razy tygodniowo. - Powiel. - Rocznik 1943 posiada winietę [JB]. - od nr 217 rok 1944 rocznikowany jako III[JB]. - Po nr 235 z 1844 r. przy właściwym datowaniu pomyłka w numerowaniu, przeskok o 10 numerów[JB]
[K BJ(Jar), 397 ; Kow., z.8, s.180-181 ; JB]

412932 III Rara (OWR)
3: 1942, nr 7/63(16 II)-9, 18, 19, 21[?], 22, 23(6 V vel 6 VI?), nr (z 13 VI), 25, 29, 30/138(31 VII)
4: 1943, nr 11(6 II), 13, 30, 35, 36, 40, 49, 51, 52, 65, 72, 74, 75, 86, 99, 104, 112-117, 119, 122, 123[?-defekt], 124, 126(?), 127, 131(29 XII)
3[5!]: 1944, nr 141(17 I), 144, 147-151(9 II), 151(11 II)-153, 155, 157, 158, 160, 161, 163, 165, 167-173, 175, 176, 179, 180, 181, 183, 184, 186, 188, 190, [192] (z 3 V), [193](z 5 V), 194-232(z 3 VIII), 232(z 4 VIII), 233-235(z 7 VIII), 246[236](z 8 VIII),247[237], 248[238], 249[239](z 11 VIII), [249](z 12 VIII), 250-254(z 17 VIII), 254[255!](z 18 VIII), 256-[259](z 22 VIII], 260-265, 267-[269](z 1 IX], 270-287(z 19 IX), 287(z 20 IX), 288, 290-301, 303(z 4 X), 303(z 5 X), 304-312, 316, 318, 322(z 6 XI), 323(z 7 X [XI!]), 324(z 8 XI), 325(z 9 X[XI!]), 326(z 10 X[XI!]), 327, 353, 355-361, 363-366, 370(z 29? XII)
4[6!]: 1945, nr 2/374(3 I), 4-12, [13]/358[385!](z 18 I)

412933 III Rara (OWR)
4: 1943, nr 115(19 XI), 122(8 XII)
3[5!]: 1944, nr 217(3 VII), 218, 220, 222-232(3 VIII), 234(6 VIII), 233[!](7 VIII), 246[236](8 VIII), 248[238]-251, 253, [256](19 VIII), 257, 258, 260, 262-265, 268, [269(1 IX)], 270, 273, 274, 276, 278-288, 290, 291, 294, 295, 299, 301, 308-311, 324, 325(9 X[XI!]), 326(10 X[XI!]), 353, 355, 357 -361, 365, 366(21 XII)
4[6!]: 1945, nr [13]/358[385!](18 I)

422982 III Rara (OWR)
4: 1943, nr 127
5: 1944, nr 260
 DO GÓRY    ID: 12236 | 7         

445.
Wiadomości Bieżące / [B.w.] . – 1944, [nr z] 19 X - 1945, [nr z] 15/18 IV. – [B.m.] . – 30 cm
Uwagi: Maszyn. - Kserokopia ze zbiorów A.Zagórskiego. - Wyd. AK-NIE Kańczuga, Rzeszowskie. - Red. Adam Głowacki "Ryś", "Góral". - Numery z 8 II, 13 II, 14 II tyt.: Wiadomości Dnia. - Ostatni znany nr 8 V 1945
[Choj.417 ; JB]

A 418587 III Rara (OWR) [CDCN]
1944, [k nr z] 19 X
1945, [k nr z] 28-31 I, 31 I-2 II, 3-7 II, 8-11 II, 14-17 II, 17-19 II, 19-22 II, 22-24 II, 24-27 II, 1-3 III, 3-6 III, 6-10 III, 10-18 III, 18-24 III, 24 III-1 IV, 1-8 IV, 8-15 IV, 15-18 IV
 DO GÓRY    ID: 12355 | 7         

446.
Wiadomości Codzienne Organizacji Miecz I Pług / Wyd.: Miecz i Pług . – 3: 1943, nr 110 . – Warszawa, III 1941 - VII 1944 . – 24 cm ; 35 cm
Uwagi: Od 1941, nr 137 pt. Wiadomości Codzienne Miecza i Pługa. - Od 1943, nr 30 pt. Wiadomości Codzienne Zjednoczonych Organizacji KOP [Komenda Obrońców Polski], OW [Organizacja Wojskowa], ZPN [Zbrojne Pogotowie Narodu], Miecz i Pług. - Od 1943, nr 210 pt. Wiadomości Codzienne Zjednoczonych Organizacji NKN, Gryf Pomorski, KOP, OW, ZPN, Miecz i Pług. - Od 1943, nr 243 pt. Wiadomości Codzienne Zjednoczonych Organizacji ZON [Związku Odrodzenia Narodowego], NKN, Gryf Pomorski, KOP, OW, ZPN, Miecz i Pług. - Dzienn. - Kilka razy w tyg. - Powiel. - Druk
[K BJ(Jar), 398 ; JB]

419607 IV Rara (OWR)
3: 1943, nr 110(19 V), 111(20 V), 256(4 XII), 265(15 XII)
 DO GÓRY    ID: 12237 | 7         

447.
Wiadomości Informacyjne / [B.w.]. – 1945, nr 23(3 VI) - [nr z] 24 VI. – [B.m.], 1945 . – 30 cm
Uwagi: Tyg. - Maszyn. - Kserokopia ze zbiorów A.Zagórskiego. - Wyd. AK-NIE Kańczuga, Rzeszowskie. - Red. Adam Głowacki "Ryś", "Góral". - Prawd. kont. tyt. Wiadomości Tygodniowe
[Choj. 421 ; JB]

A 418588 III Rara (OWR) [CDCN]
1945, [k] nr 23(3 VI), 24(10 VI), [dod. z]13 VI, 25(17 VI), [nr z]24 VI
 DO GÓRY    ID: 12356 | 7         

448.
Wiadomości Kobiece / Wyd.: Stronnictwo Ludowe. Ludowy Związek Kobiet. . – 1: 1944, nr 2 - 2: 1945, nr 14 . – Kraków, XII 1943 - I 1945 . – 30,5 cm
Uwagi: Red. Katarzyna Balalowa, Barbara Matusowa, Kazimiera Gojochówna. - Mies. - Powiel. - Syg. 412645 III rara nr 13 z 1 XII w 2 egz. (dbl. inny powiel.)
[K BJ(Jar), 399 ; JB]

412644 III Rara (OWR)
1: 1944, nr 2(styczeń), 5-13(1 XII)
2: 1945, nr 14(1 I)

412645 III Rara (OWR)
1: 1944, nr 5(IV), 8-13(1 XII)
 DO GÓRY    ID: 12238 | 7         

449.
Wiadomości Polityczne . – 1942, [nr z] 22 IX . – Lwów, 1942 - 1944 . – 30 cm
Uwagi: Powiel
[K BJ(Jar), 400 ; JB]

412817 III Rara (OWR)
1942, [nr z] 22 IX
 DO GÓRY    ID: 12239 | 7         

450.
Wiadomości Polityczne / Wyd.: PPS-Wolność, Równość, Niepodległość . – 3: 1942, nr 89 - 1943, nr 123 . – Lwów, 1942 - 1944 . – 21 cm ; 30,5 cm ; 29 cm
Uwagi: Dekada. - Dwutyg. - mies. - Powiel. - Nr 120-122 z 1943 r. wydają sie być innym pismem[JB]
[K BJ(Jar), 401 ; JB]

417083 II Rara (OWR)
3: 1942, nr 89(5-15 V)-109(20 XII)
1943, nr 110(1 I), 111, 115, 116(28 II), 116(7 III), 117(17 III), [118](14 IV), 119(30 IV), 120(10 VIII), 121(21 VIII), 122(XI)

412625 III Rara (OWR)
1943, nr 123(XII)

412626 III Rara (OWR)
1943, nr 123(XII)
 DO GÓRY    ID: 12240 | 7         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
www.sowiniec.com.pl