Czytelnia OWR i DŻS
Czytelnia FCDCN
Zasady udostępniania


WSTECZ
Druki \ Konspiracyjne (1939-1956) \ Ciągłe (1945-1956)


1.
Biuletyn Informacyjny / [WiN]. – 1947, nr 10 . – [B.m., b.w.], 1947 . – 30 cm
Uwagi: Mies. - Powiel. - Z WUSW Kraków. - Wyd. WiN Kraków
[Choj.26 ; JB]

A 418573 III Rara (OWR)
1947, nr 10(IV)
 DO GÓRY    ID: 12314 | 333         

2.
Biuletyn Wewnętrzny Kresowiaków. – 1: 1945/46, nr 1 - nr 4/5 . – [B. m. : b. w.], 1945 . – 30 cm
Uwagi: Nr 2/3 z XII 1945/I 1946. - Od nr 4/5 (II/III) 1946. - Zmiana. tyt. na: Biuletyn Kresowy. - Mies. - Powiel. - Kow. z.1, s. 305 ; JB

412962 III Rara (OWR)
1: 1945/46, nr 1(XI)-4/5(II/III)
 DO GÓRY    ID: 14562 | 333         

3.
Biuletyn Wewnętrzny Kresowiaków / [Wyd. Komitet Ziem Wschodnich]. – R.1: 1945, nr 1(XI) - R.1[!]: 1946, nr 4/5(II-III) . – [B. m. : b. w.], 1945. – 30 cm
Uwagi: Powiel. - Od nr 4/5: Biuletyn Kresowy. - Wyd. Komitet Ziem Wschodnich, Kraków?, Zabrze? (Choj. 49). - Red. Kazimierz Próchnik (areszt. 22 V 1946, skazany na 10 lat), Zbigniew Nowosad "Pękala", Konrad Sura. - Ostatni nr 6 (IV 1946 - por. "Szaniec Chrobrego" R. 13: 1996, nr 18)

412962 III Rara (OWR)
R.1: 1945, nr 1
R.1[!]: 1946, nr 2/3-4/5
 DO GÓRY    ID: 12315 | 333         

4.
Centralny Biuletyn Wewnętrzny / [Stronnictwo Narodowe] . – 1: 1945, nr 1 - 2: 1946, nr 6/21 . – [B.m. : b.w.], 1945 . – 30 cm
Uwagi: Dwutyg. - Maszyn. - Powiel (nr 6 z 1946). - Wyd. SN, Warszawa. - Dod. do nr 3(18) z 1 II 1946: Historyczna debata. - Dod. do nr 6(21) z 15 III: Przegląd Prasy Zagranicznej C.B.W. - Ostatni znany nr 10(25) z 15 V 1946. - Brak tu nr 7/22 i 8/23 z 1946 r. które są kserokopiami z akc. CDCN 1305. - [Choj. 56 ; Informator..., s. 158 ; JB]

413025 III Rara (OWR)
1: 1945, nr 1(20 V)-15(15 XII)
2: 1946, nr 3/18(1 II) + dod., 4/19(15 II), 6/21(15 III) + dod.
 DO GÓRY    ID: 12316 | 333         

5.
Głos z Podziemia : organ NZW / NZW [Narodowe Zjednoczenie Wojskowe] . – 1: 1947, [nr z:] 21 XII - 2: 1948, [nr z:] 25 IV . – [B. m. : b. w.], 1947
Uwagi: Powiel. - Kserokopia ze zbiorów L. Żebrowskiego. - Białostockie (Żebrowski ; Choj. 123 ; JB)

A 418576 III Rara (OWR)
1: 1947, [nr z] 21 XII
2: 1948, [nr z] 25 IV
 DO GÓRY    ID: 12323 | 333         

6.
Honor i Ojczyzna / [WiN] . – 1: 1946, nr 6 . – Warszawa : [b. w.], 1946 . – 21 cm
Uwagi: Red. Kazimierz Czarnocki "Kazik", Stanisław Sędziak - Druk. - Ostatni znany nr 25[!]z 1 I 1947. - J. Golec rozróżnia dwa pisma o tym tytule. - Motto: Nasz cel: Polska wolna i niezawisła! + znak Polski Walczącej. - Nr 7-8: fotokopia, zob. BJ, Oddz. Rkp., przyb. 109/08. - Choj.127 ; ZH WiN, 1992, nr 2, s. 16 i 1995,nr 6, s. 233 ; Gol. ; JB

415463 II Rara (OWR)
1: 1946, nr 6(VI)-8(VIII)
 DO GÓRY    ID: 12325 | 333         

7.
Ku Wolności / [B.w. ; NZW]. – 1946, nr 11 . – W Polsce, 1946 . – 30 cm
Uwagi: Mies. - Maszyn? - Kserokopia ze zbiorów L.Żebrowskiego. - Pismo Inspektoratu II NZW Okręg Rzeszów, powiat Przeworsk, Łańcut, Nisko (Żebrowski). - Wyd. Okręg Rzeszowski WiN Kraków (Choj. 183). - Red. Tadeusz Pleśniak "Gad", Ludwik Marszałek. - Ostatni znany nr 13/14(I/II 1947)
[Żebrowski ; Choj.183 ; JB]

A 418577 III Rara (OWR)
1946, nr 11(XI)
 DO GÓRY    ID: 12330 | 333         

8.
Niepodległość / [B. m.]. – 1946, [nr z] IV-IX . – [Kraków], 1946 . – 30 cm
Uwagi: Mies. - Powiel. - Z WUSW Kraków. - Miejsce wyd. Kraków. - Choj. 250 ; JB

A 418571 III Rara (OWR)
1946, [nr z] IV, V, VI, VII, VIII, IX
 DO GÓRY    ID: 12341 | 333         

9.
Niepodległość / [B.w.] . – 1946, nr 17 . – [B.m.], 1946 . – 30 cm
Uwagi: Powiel. - Wyd. WiN Warszawa. - Prawdop. miesięcznik. - Ostatni znany nr XII 1946
[Choj., 252 ; Gol., s.84 ; JB]

412996 III Rara (OWR)
1946, nr 17(16 I)
 DO GÓRY    ID: 12340 | 333         

10.
Orzeł Biały / [Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość]. – 1946, nr 1-9. – [B. m. : b.w.], 1946. – 30 cm ; 22 cm
Uwagi: Powiel. - Z WUSW Kraków. - Wyd. WiN. - Pow. "Bratniaka Szkoły Handlowej, Kraków [Choj. 273]. - Red. Ludwik Naleziński "Ryś", "Leszek", Franciszek Błażej, Czesław Naleziński "Arsen", Czesław Pajda "Drukarz" [ZH WiN 1993,nr 3, s. 156]. - Drukowany w Maciejowie koło Gliwic w domu S. Mazura ps. "Kwiatek". - Od nr 2 z IV, 22 cm. - Nr 4/5: VI-VII. - Nr 7: IX-X. - Druk. od nr 2-7, od nr 8 z XI 1946 ponownie 30 cm i powiel. - Nr 9 z grudnia 22 cm i druk. - Wg relacji A. Zagórskiego numery sygnowane kodem są fałszywkami UB. - Jest nr 27 z 1947 [Gol. s.82] lecz prawdopodobnie jest to inne pismo. - Choj. 273 ; ZH WiN 1993, nr 3, s. 156 ; Gol. s.82 ; JB

417146 II Rara (OWR)
1946, nr 1(III)- 4/5, 6-9 (XI)

Akc. 582
1946, nr 2-9
 DO GÓRY    ID: 12342 | 333         

11.
Pobudka : pismo poświęcone młodzieży. – R. 3: 1949, nr 1-5 (I-V). – Wilno (ul. Mickiewicza 18) : Wyd. "Orląt", 1949. – 22 cm
Uwagi: Maszyn. - Kserokopia ze zbiorów S. Mandeckiego. - Właśc. miejsce wyd.: Rudnik n/Sanem, pow. Nisko. - Miesięcznik katolickiej organizacji młodzieżowej "Orlęta" (1947-1949). - Red. Lesław Popowicz "Lis", Stanisław Mandecki "Jarema Wiśniowiecki", "Jeleń", Władysław Konefał, Kazimierz Dechnik, Adam Droździewicz "Jaskółka", "Janosik" (E. Bachta, Prasa konspiracyjna "Orląt", "Weteran" 1994, nr 4, s. 11-12; ZH WiN 1996, nr 8, s. 67). - Choj. 284. - Por. T. Lustig, Przerwany lot "Orląt", Kraków 1995 ; JB

A 418574 III Rara (OWR)
R.3: 1949, nr 1(16) (I), 4-5(20/21) (IV-V)
 DO GÓRY    ID: 12343 | 333         

12.
Świt : pismo poświęcone członkom organizacji Orląt / Wyd. Orląt, Wilno ul. Mickiewicza 18 . – R.I: 1949, nr 2(15 VIII) . – [B.m.], 1949 . – 22 cm ; [ksero 30 cm]
Uwagi: Powiel. - Kserokopia ze zbiorów S. Mandeckiego. - Właśc. miejsce wyd.: Rudnik n/Sanem, pow. Nisko. - Red. Stanisław Mandecki "Jarema Wiśniowiecki", "Jeleń". - Ukazały się jedynie dwa numery (nr 1 z 1 VI 1949). - Choj. 376. - Por. E. Bachta, op. cit., s. 11-12 ; JB

A 418575 III Rara (OWR)
1: 1949, nr 2/II (15 VIII)
 DO GÓRY    ID: 12351 | 333         

13.
Wytrwamy / [B. w.]. – 1944, nr 253/254(3 VIII) - 1945, nr 313(14 IX). – [Lwów], 1944. – 30 cm
Uwagi: Powiel. - Kontynuacja pisma wydawanego pod okupacją sowiecką (od 1939) i niemiecką. - Wyd. Konfederacja Ziemi Czerwieńskiej, Stronnictwo Pracy Lwów. - Red. Jan Świrski "Ryszard", "Romuald" (od III 1940), Bolesław Stachoń "Rudawski" (Choj. 473). - W sygn. 412742 III po nr 272: Na Marginesie Obecnej Polskiej Rzeczywistości (druk ulotny): Lwów : Nakł. wyd. Przyszła Polska, listopad 1944, s.2 ; 30 cm. - Powiel. - Początkowo ukazywał się bez tytułu lub pt. "Biuletyn", od 6 II 1940 jako "Wytrwamy" (tygodnik). - J.Węgierski, Lwów pod okupacją sowiecką..., s.109-110. - Ostatni znany nr 330(8 I 1946)

412742 III Rara (OWR)
1944, nr 253/254-276, wyd. nadzw. do nr 253/254(3 VIII)
1945, nr 277-281, 284-290, 292-300, 305-306, 312-313

412743 III Rara (OWR)
1944, nr 253/254-276, wyd. nadzw. do nr 253/254 (3 VIII)
1945, nr 277-300
 DO GÓRY    ID: 12365 | 333         

WSTECZ


   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
www.sowiniec.com.pl