Czytelnia OWR i DŻS
Czytelnia FCDCN
Zasady udostępniania


WSTECZ
Druki \ Współczesne (po 1989) \ Zbiór książek FCDCN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 z 23


1.
10 Pułk Strzelców Konnych : wspomnienia dedykowane pamięci wszystkich Dziesiątaków / kom. red. Teresa Skinder-Suchcitz et al. – Londyn : Koło 10 Pułku Strzelców Konnych, 1995. – 108 s., il. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 0-9526502-0-7

Z 1099 II (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 29898 | 106         

2.
19 lat Małopolskiej Solidarności : wystawa dokumentalna 25.09.1999 - 09.10.1999 / Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego ; NSZZ Solidarność. Zarząd Regionu Małopolska. – [10] s. ; 21 cm
Uwagi: Katalog wystawy zorganizowanej w Bibliotece Jagiellońskiej po zakończeniu akcji Wiosenne Zbieranie Bibuły ogłoszonej przez Fundację CDCN w kwietniu 1999 r.

Czyt. II-2 Kat. Wyst. 10 (1644) (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27971 | 106         

3.
1989 : koniec Peerelu / oprac. Iwona Kurz. – Warszawa : Ośrodek Karta, 2009. – 63, [4] s. ; 20 cm. – (Pamiętanie Peerelu ; t. 1)
Uwagi: ISBN 978-83-61283-27-0

Czyt. II-3 Varia 1 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 26771 | 106         

4.
25 lat dębickiej "Solidarności" : Solidarność 1980-2005 / [Waldemar Cieśla, Katarzyna Kruk]. – Straszęcin : Region, 2005. – 144 s., il. ; 23 cm
Uwagi: ISBN 83-914803-5-6

Czyt. IX-7 Sol. Reg. 6 (1822) (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27760 | 106         

5.
25. rocznica śmierci Stanisława Pyjasa i 25-lecie powstania Studenckiego Komitetu Solidarności. – Kraków : Stowarzyszenie Maj '77, 2002. – 53, [2] s. ; 20,5 cm

Czyt. IX-6 SKS 2 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27725 | 106         

6.
9 Pułk Strzelców Konnych im. gen. Kazimierza Pułaskiego w kampanii wrześniowej 1939 roku : wspomnienia i relacje / oprac. i wstęp Piotr Mikietyński. – Kraków : Fundacja CDCN ; Księgarnia Akademicka, 2001. – 129, [2] s., [1] k. tabl. złoż., [12] s. tabl. ; 24 cm. – (Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego ; t. 11)
Uwagi: ISBN 83-7188-476-1

Czyt. II-2 BCDCN 11 (1644) (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 16451 | 106         

7.
A gdy na wojenkę szli ojczyźnie służyć : pieśni i piosenki żołnierskie z lat 1914-1918 : antologia / oprac. Adam Roliński. – wyd. 2. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 1996. – 525, [16] s. il. ; 23 cm
Uwagi: ISBN 83-86-575-71-9, ISSN 1230-6789

Czyt. I-5 Ant. 1 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27962 | 106         

8.
A handbook of the communist security apparatus in East Central Europe 1944-1989 / red. Krzysztof Persak i Łukasz Kamiński. – Warszawa : IPN, 2005. – 352, [8] s. ; 25 cm
Uwagi: ISBN 83-89078-82-1

Czyt. II-1 Varia 25 (1650) (FCDCN)
Z 1044 II (1650) (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 26708 | 106         

9.
A kto chce być sługą... / pod red. Filipa Musiała i Jarosława Szarka. – Kraków : IPN ; Ośrodek Myśli Politycznej, 2009. – 182, [10] s. ; 19,5 cm. – (Z Archiwów Bezpieki - Nieznane Karty PRL ; t. 12)
Uwagi: ISBN 978-83-60125-71-7

Czyt. II-1 Z Arch. Bezp. 12 (2074) (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 26725 | 106         

10.
"A więc wojna..." : ludność cywilna we wrześniu 1939 r. / oprac. Paweł Rokicki et al. – Warszawa ; Lublin : IPN, 2009. – 239 s. ; 30 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7629-069-0

Czyt. II-1 Albumy 11 (2032) (FCDCN)
Z 2015 III (2032) (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 26594 | 106         

11.
Abstracts of presentations : International Conference the Communist Security Apparatus in East Central Europe, 1944-1945 to 1989 / red. Łukasz Kamiński, Krzysztof Persak i Anna Piekarska. – Warszawa : IPN, 2005. – 84 s. ; 28 cm

Czyt. II-1 Albumy 4 (1650) (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 26582 | 106         

12.
Adamczyk Marta
Aria dla żołnierza / Marta Adamczyk. – Kraków : [Wojewódzki Ośrodek Kultury], 1998. – 83 s., il. ; 21 cm
Uwagi: ISBN 83-902334-6-0

Z 1118 II (1978/4) (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 29919 | 106         

13.
Adamczyk Mieczysław, Dzieniakowska Jolanta
Prasa Kielecczyzny w latach 1811-1989 / Mieczysław Adamczyk, Jolanta Dzieniakowska. T. 2 : 1945-1989. – Kielce : Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego w Warszawie, 1996. – 167 s. ; 21 cm
Uwagi: ISSN 1234-7604, ISBN 83-906092-1-5

Czyt. IX-12 Bibl. 2 (1999 K 169/16) (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27835 | 106         

14.
Adamczyk Mieczysław, Gmitruk Janusz
Polska prasa niezależna (1976-1990) : bibliografia : katalog / Mieczysław Adamczyk, Janusz Gmitriuk. – Kielce : Wszechnica Świętokrzyska ; Warszawa : Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2008. – 185, [7] s. ; 21 cm. – (Prace Wszechnicy Świętokrzyskiej ; nr 115)
Uwagi: ISBN 987-83-88274-73-2, ISSN 1234-7604

Czyt. IX-12 Bibl. 3 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27834 | 106         

15.
Agentura w akcji / pod red. Filipa Musiała i Jarosława Szarka. – Kraków : IPN, Ośrodek Myśli Politycznej, 2007. – 213, [12] s. ; 19,5 cm. – (Z Archiwów Bezpieki - Nieznane Karty PRL ; t. 4)
Uwagi: ISBN 978-83-60125-5

Czyt. II-1 Z Arch. Bezp. 4 (1924) (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 26712 | 106         

16.
"Akcja czynna" Polskiego Państwa Podziemnego / pod red. Waldemara Grabowskiego. – Warszawa : IPN, 2007. – 123 s. ; 24 cm. – (Konferencje IPN ; t. 33)
Uwagi: ISBN 978-83-60464-42-7

Czyt. II-1 Konf. IPN 33 (1916) (FCDCN)
Czyt. VII-3 PPP 2 (1916) (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 26442 | 106         

17.
Akcja niepodległościowa na terenie międzynarodowym 1945-1990 : praca zbiorowa / red. Tomasz Piesakowski. – Londyn : Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie, 1997. – XVI, 791 s., [16] s. tabl. : fot. ; 22 cm. – (Materiały do Dziejów Polskiego Uchodźstwa Niepodległościowego ; t. 4)
Uwagi: ISBN 0-85065-274-X

Czyt. VIII-2 Pr. Kongr. 2 (2043) (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27925 | 106         

18.
Akcja Reinhardt : zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie / pod red. Dariusza Libionki. – Warszawa : IPN, 2004. – 376, [2] s. ; 24 cm. – (Konferencje IPN ; t. 17)
Uwagi: ISBN 83-89078-68-6

Czyt. II-1 Konf. IPN 17 (1773) (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 26428 | 106         

19.
Anczarski Józef
Kronikarskie zapisy z lat cierpień i grozy w Małopolsce Wschodniej : 1939-1946 / ks. Józef Anczarski ; oprac. Kazimierz Załuski. – Kraków : Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, 1996. – 566 s. ; 21 cm
Uwagi: ISBN 83-906044-0-X, ISSN 1426-5354

Czyt. VII-13 Rep. Ukr. 34 (1320) (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27618 | 106         

20.
Andrew Christopher M.
Archiwum Mitrochina : KGB w Europie i na Zachodzie / Christopher M. Andrew ; przekł. Magdalena Maria Brzeska i Rafał Brzeski.. – Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, 2001. – 1038 s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 83-7200-651-2

Czyt. I-6 Sow. 7 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27965 | 106         

21.
Andrzejewski Marek
Marzec 1968 w Trójmieście / Marek Andrzejewski. – Warszawa ; Gdańsk : Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2008. – 399, [1] s. ; 21 cm. – (Monografie ; t. 39)
Uwagi: ISBN 978-83-60464-73-1

Czyt. II-1 Mon. 39 (1916) (FCDCN)
Czyt. IX-4 1968 7 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 16568 | 106         

22.
"Antologia poezji zapomnianej 1981-1989" : w świetle podziemnych publikacji i prasy polityczno-związkowej, ukazującej się w kraju / wybrał Zdzisław Sumara. – Tarnów : [Ośrodek Dokumentacji Czynu Niepodległościowego 1979-1989 r. "Tarnina"], 2000. – 76 s. ; 20,5 cm
Uwagi: ISBN 83-86744-47-2

Czyt. I-5 Ant. 6 (1047) (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27953 | 106         

23.
Antoni Chruściel "Monter"
Powstanie Warszawskie / Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa "Nila". – b.m. : Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa "Nila", 2004. – 16, s. ; 30 cm

Z 2091 III (1654) (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 29961 | 106         

24.
Antypolska akcja nacjonalistów ukraińskich w Małopolsce Wschodniej w świetle dokumentów Rady Głównej Opiekuńczej 1943-1944 / wstęp i oprac. Lucyna Kulińska i Adam Roliński. – Kraków : Fundacja CDCN, 2003. – XVI, 526, [2] s. ; 24 cm. – (Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego ; t. 21. Dokumenty do dziejów stosunków polsko-ukraińskich 1939-1945 ; t. 1)
Uwagi: ISBN 83-7188-620-9

Czyt. II-2 BCDCN 21 (1644) (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 16484 | 106         

25.
Anusz Andrzej, Perzyna Łukasz
Konfederacja : rzecz o KPN / Andrzej Anusz, Łukasz Perzyna. – Warszawa : "Akces", 2009. – 232, [1] s. ; 20,5 cm
Uwagi: ISBN 978-83-87520-29-8

Czyt. IX-8 KPN 1 (2209) (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27762 | 106         

26.
Anusz Andrzej
NZS 1980-2000 : Niezależne Zrzeszenie Studentów, czyli nie ma sukcesu bez NZS-u / Andrzej Anusz. – Warszawa : "Akces", 2000. – 56, [38] s. il. ; 14,5 cm
Uwagi: ISBN 83-87520-41-1

Czyt. IX-8 NZS 2 (1448) (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27756 | 106         

27.
Anusz Andrzej
Przytulisko : Kościół Katolicki wobec opozycji politycznej w Polsce w latach 1976-1980 / Andrzej Anusz . – Warszawa : "Akces", 2001. – 156, s. ; 20,5 cm
Uwagi: ISBN 83-87520-86-1

Czyt. IX-6 1976-1980 2 (1448) (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27729 | 106         

28.
Aparat bezpieczeństwa Polski Ludowej wobec mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców : studia / pod red. Jarosława Syrnyka. – Warszawa : IPN, 2009. – 340, [3] s. ; 21 cm. – (Monografie ; t. 52)
Uwagi: akc. 2032. - ISBN 978-83-7629-052-2

Czyt. II-1 Mon. 52 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 26506 | 106         

29.
Aparat bezpieczeństwa w Polsce w latach 1950-1952 : taktyka, strategia, metody / wstęp Andrzej Paczkowski, wybór i oprac. Antoni Dudek, Andrzej Paczkowski. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu ; Dom Wydawniczy Bellona, 2000. – 260, [1] s. ; 21. – (Dokumenty ; t. 2)
Uwagi: akc. 1331. - ISBN 83-11-09266-4

Czyt. II-1 Dok. 2 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 16503 | 106         

30.
Aparat bezpieczeństwa w Polsce w latach 1953-54 : taktyka, strategia, metody / wstęp Andrzej Paczkowski ; wybór i oprac. Grzegorz Majchrzak, Andrzej Paczkowski. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2004. – 458, [2] s. ; 21 cm. – (Dokumenty ; t. 10)
Uwagi: akc. 1620. - ISBN 83-89078-46-5

Czyt. II-1 Dok. 10 (FCDCN)
Czyt. IX-11 Służby 12 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 16514 | 106         

31.
Aparat bezpieczeństwa w Polsce : kadra kierownicza. T. 1 : 1944-1956 / red. nauk. Krzysztof Szwagrzyk. – Warszawa : IPN, 2005. – 604 s. ; 25 cm
Uwagi: akc. 1773. - ISBN 83-89078-94-5

Czyt. II-1 Varia 10 (FCDCN)
Czyt. IX-11 Służby 3 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 26693 | 106         

32.
Aparat bezpieczeństwa w Polsce : kadra kierownicza. T. 2 : 1956-1975 / red. nauk. Paweł Piotrowski. – Warszawa : IPN, 2006. – 208 s. ; 25 cm
Uwagi: akc. 1846. - ISBN 83-60464-24-3

Czyt. II-1 Varia 11 (FCDCN)
Czyt. IX-11 Służby 4 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 26694 | 106         

33.
Aparat bezpieczeństwa w Polsce : kadra kierownicza. T. 3 : 1975-1990 / red. nauk. Paweł Piotrowski. – Warszawa : IPN, 2008. – 392 s. ; 25 cm
Uwagi: akc. 1969. - ISBN 978-83-60464-80-9

Czyt. II-1 Varia 12 (FCDCN)
Czyt. IX-11 Służby 5 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 26695 | 106         

34.
Aparat bezpieczeństwa wobec emigracji politycznej i Polonii / pod red. Ryszarda Terleckiego. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2005. – 369, [2] s. ; 21 cm. – (Monografie ; t. 19)
Uwagi: akc. 1773. - ISBN 83-89078-85-6

Czyt. II-1 Mon. 19 (FCDCN)
Czyt. IX-11 Służby 11 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 16553 | 106         

35.
Aparat bezpieczeństwa wobec kurii biskupich w Polsce / pod red. Adama Dziuroka. – Warszawa : IPN, 2009. – 476, [3] s. ; 25 cm. – (Monografie ; t. 57)
Uwagi: akc. 2032. - ISBN 978-83-7629-099-7

Czyt. II-1 Mon. 57 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 26523 | 106         

36.
Aparat represji a opór społeczny wobec systemu komunistycznego w Polsce i na Litwie w latach 1944-1956 / pod red. Piotra Niwińskiego. – Warszawa : IPN, 2005. – 121, [2] s. ; 24 cm. – (Konferencje IPN ; t. 24)
Uwagi: akc. 1773. - ISBN 83-89078-90-2

Czyt. II-1 Konf. IPN 24 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 26434 | 106         

37.
Aparat represji wobec księdza Jerzego Popiełuszki 1982-1984 / wstęp: Jan Żaryn ; red. naukowa: Jolanta Mysiakowska ; wybór i oprac. Jakub Gołębiewski et al. T. 1. – Warszawa : IPN, 2009. – 404 s. ; 25 cm. – (Dokumenty ; t. 33)
Uwagi: ISBN 978-83-7629-30-0

Czyt. II-1 Dok. 33 (2032) (FCDCN)
Czyt. IX-11 Służby 15 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 26481 | 106         

38.
Archiwum Adama Bienia : akta narodowościowe (1942-1944) / oprac. Jan Brzeski, Adam Roliński. – Kraków : Biblioteka Jagiellońska ; Księgarnia Akademicka, 2001. – 606 s. ; 24 cm. – (Bibliotheca Jagellonica. Fontes et Studia ; t. 10)
Uwagi: akc. 2005. - ISBN 83-7188-185-1

Czyt. VII-3 PPP 1 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27282 | 106         

39.
Archiwum opozycji : katalog zbiorów (do 19990 roku) / oprac. Agnieszka Iwaszkiewicz. – Warszawa : Ośrodek Karta, 2001. – 358 s. ; 20 cm
Uwagi: akc. 1294. - ISBN 83-88288-06-7

Czyt. II-3 Varia 6 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 26776 | 106         

40.
Aresztowane powstanie / wstęp Bernadetta Gronek ; wybór i red. nauk. Jacek Zygmunt Sawicki. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2004. – 218, [1] s. ; 25 cm. – (Relacje i Wspomnienia ; t. 7)
Uwagi: akc. 1620. - ISBN 83-89078-57-0

Czyt. II-1 Rel. i Wsp. 7 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 16538 | 106         

41.
Aresztowani na "Zachodniej Białorusi" : alfabetyczny wykaz 4669 Polaków i obywateli polskich innych narodowości aresztowanych na "Zachodniej Białorusi" w latach 1939-1941 / red. Eliza Dzwonkiewicz. – Warszawa : Ośrodek Karta, 2003. – 380 s. ; 20 cm. – (Indeks represjonowanych ; t. 15)
Uwagi: IK 3. - ISBN 83-88288-81-4

Czyt. II-3 IR 15 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 26766 | 106         

42.
Aresztowani w rejonie Lwowa i Drohobycza : alfabetyczny wykaz 5822 obywateli polskich aresztowanych przez NKWD w rejonie Lwowa i Drohobycza w latach 1939-1941 / red. Agnieszka Knyt. – Warszawa : Ośrodek Karta, 1998. – 368 s. ; 20 cm. – (Indeks represjonowanych ; t. 6)
Uwagi: IK 3. - ISBN 83-910771-3-6

Czyt. II-3 IR 6 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 26751 | 106         

43.
Armia Krajowa na Pomorzu : materiały sesji naukowej w Toruniu w dniach 14-15 listopada 1992 r. / pod red. Elżbiety Zawackiej i Mieczysława Wojciechowskiego. – Toruń : Fundacja "Archiwum Pomorskie Armii Krajowej", 1993. – 348, [2] s. ; 24 cm. – (Biblioteka Fundacji "Archiwum Pomorskie AK" w Toruniu ; t. 4)
Uwagi: akc. 1395. - ISBN 83-901006-1-4

Czyt. II-4 APAK 4 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 16608 | 106         

44.
Armia Krajowa na środkowej i południowej Lubelszczyźnie i Podlasiu : materiały sesji naukowej KUL, 24-25 IX 1985 r. / pod red. Tomasza Strzembosza ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Nauk Humanistycznych. – Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL, 1993. – 518, [1] s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 83-228-0323-0. - Tyt. grzbietowy: AK na Lubelszczyźnie i Podlasiu

Czyt. VII-4 AK 40 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27420 | 106         

45.
Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945 / red. Halina Czarnocka et al. T. 1: wrzesień 1939 - czerwiec 1941. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990. – 584 s. ; 21,5 cm. – (Studium Polski Podziemnej)
Uwagi: akc. 2078/4. - ISBN 83-04-03629-0

Czyt. VII-4 AK 1 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27293 | 106         

46.
Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945 / red. Halina Czarnocka et al. T. 2: czerwiec 1941 - kwiecień 1943. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990. – 554 s. ; 21,5 cm. – (Studium Polski Podziemnej)
Uwagi: akc. 2078/4. - ISBN 83-04-03630-4

Czyt. VII-4 AK 2 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27294 | 106         

47.
Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945 / red. Halina Czarnocka et al. T. 3: kwiecień 1943 - lipiec 1944. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990. – 627 s. ; 21,5 cm. – (Studium Polski Podziemnej)
Uwagi: akc. 2078/4. - ISBN 83-04-03631-2

Czyt. VII-3 AK 3 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27295 | 106         

48.
Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945 / red. Halina Czarnocka et al. T. 4: lipiec-październik 1944. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991. – 470 s. ; 21,5 cm. – (Studium Polski Podziemnej)
Uwagi: akc. 2078/4. - ISBN 83-04-03636-3

Czyt. VII-4 AK 4 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27297 | 106         

49.
Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945 / red. Halina Czarnocka et al. T. 5: październik 1944 - lipiec 1945. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991. – 534, [3] s. ; 21,5 cm. – (Studium Polski Podziemnej)
Uwagi: akc. 2078/4. - ISBN 83-04-03657-6

Czyt. VII-4 AK 5 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27298 | 106         

50.
Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945 / red. Kazimierz Iranek-Osmecki et al. T. 6: uzupełnienia. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991. – 524 s. ; 21,5 cm. – (Studium Polski Podziemnej)
Uwagi: akc. 2078/4. - ISBN 83-04-03667-3

Czyt. VII-4 AK 6 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27299 | 106         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
www.sowiniec.com.pl