Czytelnia OWR i DŻS
Czytelnia FCDCN
Zasady udostępniania


WSTECZ
Druki \ Współczesne (po 1989) \ Zbiór książek FCDCN
1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 z 23


451.
Księga Katyńska / opiekun nauk. prof. dr hab. Jan Drabina. Cz. 1 : Ostaszków.. – Katowice : Towarzystwo Zachęty Kultury w Katowicach, Muzeum w Gliwicach, Stowarzyszenie "Rodzina Katyńska", 1995. – 65 s. ; 30 cm. – (Centrum Dokumentowania Losów Mieszkańców Górnego Śląska)
Uwagi: ISBN 83-86023-48-1

Czyt. VII-12 Katyń 27 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27530 | 106         

452.
Księga pamięci kadetów II Rzeczypospolitej : Aneks / całość zebrał i oprac. Marian Pawluk. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza RYTM, 2006. – 238 s. ; 24,5 cm
Uwagi: akc. 1860. - ISBN 978-83-7399-212-2

Czyt. I-3 Słow. 14 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27906 | 106         

453.
Księga pamięci kadetów II Rzeczypospolitej / zespół autorski : Jerzy Wodzyński et al. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza RYTM, 2001. – 415, [8] s. ; 24,5
Uwagi: akc. 1978/291. - ISBN 83-88794-50-7

Czyt. I-3 Słow. 13 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27908 | 106         

454.
Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej : żołnierze września A-M / kom. red. Barbara Affek-Bujalska et al. – Pruszków : Oficyna Wydawnicza "Ajaks", 1993. – 496, [3] s. tab. ; 33,5 cm. – (T. 2)
Uwagi: akc. Blich. 1320. - ISBN 83-85521-33-4

Czyt. I-3 Słow. 26 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27936 | 106         

455.
Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej : żołnierze września N-Z / kom. red. Barbara Affek-Bujalska et al. – Pruszków : Oficyna Wydawnicza "Ajaks", 1993. – 384, [1] s., [16] s. il. ; 33,5 cm
Uwagi: akc. Blich. 1320. - ISBN 83-85521-33-4

Czyt. I-3 Słow. 27 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27935 | 106         

456.
Księga sybiraków : tom 1 : zeszyt 2 / oprac. Jerzy Miksiewicz ; opiek. nauk. Jan Drabina . – Katowice : Towarzystwo Zachęty Kultury w Katowicach ; Muzeum w Gliwicach ; Związek Sybiraków. Koło Gliwice, 1995 . – 80, s. 29 cm . – (Publikacja Centrum Dokumentowania Losów Mieszkańców Górnego Śląska i Zagłębia ; 14)
Uwagi: ISBN 83-86023-38-4

Z 2046 III (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 29945 | 106         

457.
Kto był kim w drugim obiegu? : słownik pseudonimów i pisarzy i dziennikarzy 1976-1989 / opracował zespół: Celina Gajowska et al, pod red. Dobrosławy Świerszczyńskiej, przedmowa Friszke Andrzej. – Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN, 1995. – 285, [2] s. ; 20,5 cm
Uwagi: akc. Bibl. Jagiell. 1996 K 171/2a. - ISBN 83-85605-67-3

Czyt. IX-12 Bibl. 15 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27841 | 106         

458.
"Kto w takich czasach żydów przechowuje?..." : Polacy niosący pomoc ludności żydowskiej w okresie okupacji niemieckiej / pod red. Aleksandry Namysło. – Warszawa : IPN, 2009. – 284 s. ; 21 cm. – ("Kto ratuje jedno życie..." ; t. 4)
Uwagi: akc. 2032. - ISBN 978-83-7629-043-0

Czyt. II-1 Kto Rat. 4 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 26549 | 106         

459.
Ku cmentarzom polskim w Katyniu, Miednoje, Charkowie / Niezależny Komitet Historyczny Badania Zbrodni Katyńskiej ; Polska Fundacja Katyńska. – Warszawa : PFK, 1997. – 159, [1] s. ; 20,5 cm. – (Zeszyty Katyńskie / pod red. M. Tarczyńskiego)
Uwagi: ISBN 83-905877-2-6. - ISSN 1426-4064

IK_Z_007 (FCDCN)
Czyt. VII-12 Katyń 8 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 26125 | 106         

460.
Kubica Helena
Zagłada w KL Auschwitz Polaków wysiedlonych z Zamojszczyzny w latach 1942-1943 / Helena Kubica. – Oświęcim : Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2004. – 272 s. ; 23,5 cm
Uwagi: ISBN 83-88526-57-X

Czyt. VII-8 Okup. 6 (1620) (FCDCN)
Z 1040 II (1620) (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27477 | 106         

461.
Kubów Władysław
Polacy i Ukraińcy na Podolu : Tragedia Polaków w Berezowicy Małej koło Zbaraża / Władysław Kubów. – wyd. 3 rozsz. i popr. . – Wrocław : Wydawnictwo NORTOM, 1997. – 165, [23] s. , il. ; 20,5 cm
Uwagi: akc. Blich 1320. - ISBN 83-85829-66-0

Czyt. VII-13 Rep. Ukr. 26 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27628 | 106         

462.
Kubów Władysław
Polacy i Ukraińcy w Berezowicy Małej koło Zbaraża : wspomnienia / Wałdysław Kubów. – Wyd. 2. – Warszawa : [b. w.], 1994. – 120, [16] s., il. ; 20 cm
Uwagi: akc. Blich. 1320

Czyt. VII-13 Rep. Ukr. 27 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27625 | 106         

463.
Kubów Władysław
Terroryzm na Podolu Zachodnim / Władysław Kubów. – Warszawa : Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2008. – 276 s. ; 20 cm
Uwagi: akc. 1975. - ISBN 978-83-60093-54-2

Czyt. VII-13 Rep. Ukr. 25 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27584 | 106         

464.
Kucharski Janusz
Brygada Świętokrzyska Narodowych Sił Zbrojnych / Janusz Kucharski . – Kielce : Agencja "JP" s.c., 2009. – 76, [4] s. ; 20,5 cm
Uwagi: ISBN 978-83-61852-01-8

Czyt. VII-6 Inne Form. 6 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27462 | 106         

465.
Kukla Wiesław
Banknoty opozycji w Polsce : 1982-1988 / Wiesław Kukla. – Poznań : Wydawnictwo Z. Bartkowiak, 1992. – 63, [1] s. ; 20,5 cm
Uwagi: ISBN 83-85215-01-8

Czyt. IX-12 Bibl. 6 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27830 | 106         

466.
Kulińska Lucyna
Działalność terrorystyczna i sabotażowa nacjonalistycznych organizacji ukraińskich w Polsce w latach 1922-1939 / Lucyna Kulińska. – Kraków : Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Księgarnia Akademicka, 2009. – 743, [1] s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7188-147-3

Czyt. VII-13 Rep. Ukr. 2 (FCDCN)
Czyt. II-2 Varia 6 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27579 | 106         

467.
Kulińska Lucyna
Dzieci Kresów / Lucyna Kulińska. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Echo, 2003. – 183, [1] s. ; 20,5 cm
Uwagi: akc. 2120. - ISBN 83-87162-04-3

Czyt. VII-13 Rep. Ukr. 22 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27590 | 106         

468.
Kulińska Lucyna
Dzieci Kresów / Lucyna Kulińska. Cz. 2. – Kraków : Wydawnictwo Jagiellonia SA, 2006. – 304 s. ; 23 cm
Uwagi: akc. 2120. - ISBN 83-85729-54-2

Czyt. VII-13 Rep. Ukr. 23 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27592 | 106         

469.
Kunert Andrzej Krzysztof
Rzeczpospolita Walcząca : Powstanie Warszawskie 1944 kalendarium / Andrzej Krzysztof Kunert. – Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1994 r. – [VII], XIX, 431, [5]s. , [112] s. il. ; 24 cm
Uwagi: akc. 1290. - ISBN 83-7059-101-9

Czyt. VII-5 Pow. Warsz. 1 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27454 | 106         

470.
Kunert Andrzej Krzysztof
Kronika Kampanii Wrześniowej 1939 / Andrzej Krzysztof Kunert ; współpraca Zygmunt Walkowski. – Warszawa : Edipresse, 2005. – 159 s. ; 30,5 cm
Uwagi: akc. 1713. - ISBN 83-60160-99-6

Czyt. VII-14 Albumy 11 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27344 | 106         

471.
Kunert Andrzej Krzysztof
Rzeczpospolita walcząca : styczeń-grudzień 1940. Kalendarium / Andrzej Krzysztof Kunert. – Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1997. – 411, [90] s. ; 24 cm
Uwagi: akc. 1290. - ISBN 83-7059-217-1

Czyt. VII-2 PSZ 5 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27256 | 106         

472.
Kunert Krzysztof Andrzej
Kronika Powstania Warszawskiego / Andrzej Krzysztof Kunert ; współpraca Zygmunt Walkowski. – Warszawa : Edipresse Polska, Zysk i Ska, 2004. – 207 s. ; 30 cm
Uwagi: akc. 1713. - ISBN 83-7298-662-2

Czyt. VII-14 Albumy 4 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27337 | 106         

473.
Kura Antoni
Aparat bezpieczeństwa i wymiar sprawiedliwości wobec kolektywizacji wsi polskiej 1948-1956 / Antoni Kura. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2006. – 308, [2] s. ; 21 cm. – (Monografie ; t. 28)
Uwagi: akc. 1846. - ISBN 83-60464-04-9

Czyt. II-1 Mon. 28 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 16561 | 106         

474.
Kuroń Jacek
Gwiezdny czas : "Wiary i winy" dalszy ciąg / Jacek Kuroń . – Londyn : "Aneks" 1991. – 256 s. ; 19, 5 cm
Uwagi: akc. 1197. - ISBN 0 906601 88 6

Czyt. VIII-2 Aneks (wyd.) 21 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27658 | 106         

475.
Kuroń Jacek
Wiara i Wina : do i od komunizmu / Jacek Kuroń . – wyd. 3, poprawione. – Warszawa : Biblioteka Kwartalnika Krytyka, Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1990. – 371, [1] s. ; 20 cm
Uwagi: ISBN 83-7054-000-7

Czyt. IX-6 KOR 2 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27721 | 106         

476.
Kurski Jarosław
Wódz / Jarosław Kurski. – Warszawa : Wyd. PoMOST, 1991. – 125, [3] s., il. ; 23 cm
Uwagi: ISBN 83-85219-04-8

Z 1093 II (1333/21) (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 29892 | 106         

477.
Kurtyka Janusz, Pawłowicz Jacek
Generał Leopold Okulicki 1898-1946 / Janusz Kurtyka, Jacek Pawłowicz. – Warszawa : IPN, 2010. – 471, s., il. ; 29 cm. – (Albumy)
Uwagi: ISBN 978-83-7629-216-8, płytka

Czyt. II-1 Albumy 44 (2241) (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 28206 | 106         

478.
Kuśmierek Józef
Obecny / Józef Kuśmierek . – Londyn : "Aneks", 1991. – 320, [1] s. ; 19,5 cm
Uwagi: akc. 1197. - ISBN 0 906601 83 5

Czyt. VIII-2 Aneks (wyd.) 23 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27661 | 106         

479.
Kuta Cecylia
"Działacze" i "Pismaki" : aparat bezpieczeństwa wobec organizacji katolików świeckich w Krakowie w latach 1957-1989 / Cecylia Kuta. – Kraków : IPN, 2009. – 480 s. ; 24,5 cm. – (Bezpieka przeciw Małopolanom ; t. 2)
Uwagi: akc. 2074. - ISBN 978-83-929094-4-6

Czyt. II-1 IPN Kr 13 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 26731 | 106         

480.
Kutek Wiesław
Za chleb i wolność... : manifestacje robotnicze w Tarnowie w 1923 i 1981 roku : materiały pomocnicze do nauczania historii najnowszej / Wiesław Kutek ; Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie. – Tarnów : Samorządowe Centrum Edukacji, 2010. – 87, [3] s., il. ; 23 cm. – (Zeszyt Metodyczny Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie ; nr 75)
Uwagi: ISSN 1731-9765

Z 1097 II (2186) (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 29897 | 106         

481.
Kwestia ukraińska i eksterminacja ludności polskiej w Małopolsce Wschodniej w świetle dokumentów Polskiego Państwa Podziemnego 1942-1944 / wstęp i oprac. Lucyna Kulińska i Adam Roliński. – Kraków : Fundacja CDCN, 2004. – XII, 380, [4] s. ; 24 cm. – (Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego ; t. 24. Dokumenty do Dziejów Stosunków Polsko-Ukraińskich 1939-1945 ; t. 2)
Uwagi: akc. 1644. - ISBN 501/24 II

Czyt. II-2 BCDCN 24 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 16485 | 106         

482.
Kwiek Julian
Marzec 1968 : w Krakowie / Julian Kwiek. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2008. – 415 s. ; 23,5 cm
Uwagi: akc. 2008. - ISBN 978-83-7188-082-7

Czyt. IX-4 1968 8 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27726 | 106         

483.
Kwiek Julian
Rok 1956 w Krakowie i w województwie : (Wybrane problemy) / Julian Kwiek. – Kraków : Instytut Nauk Społecznych AGH, 1999. – 163 s. ; 21 cm
Uwagi: ISBN 83-912900-1-8

Czyt. IX-3 1956 3 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27720 | 106         

484.
Laar Mart
The power of freedom : Central and eastern Europe after 1945 / Mart Laar. – Bruksela : Centre of European Studies, 2009. – 272, [2] s., il. tab. ; 25 cm
Uwagi: ISBN 978-9949-18-858-1

Z 1109 II (2067) (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 29910 | 106         

485.
Lalak Zbigniew
Pułk 4. Pancerny "Skorpion" / Zbigniew Lalak. – Warszawa : Pegaz-Bis, 2003. – 128 s. ; 23,5 cm
Uwagi: akc. 1978/115. - ISBN 83-911863-3-4

czyt. VII-2 PSZ 30 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27281 | 106         

486.
Lasota Marek
Donos na Wojtyłę : Karol Wojtyła w teczkach bezpieki / Marek Lasota, współpraca Marek Zając, posłowie Ryszard Terlecki. – Kraków : Wydawnictwo Znak, 2006. – 348, [4] s.; 23 cm
Uwagi: akc. 1862. - ISBN 83-240-0659-1

Czyt. IX-1 Służby 1 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27811 | 106         

487.
Lencznarowicz Jan
Prasa i społeczność polska w Australii 1928-1980 / Jan Lencznarowicz. – Kraków : "Księgarnia Akademicka", 1994. – 248, [3] s., il. ; 24 cm. – (Wydawnictwa "Księgarni Akademickiej" ; nr 19)
Uwagi: ISBN 83-86575-03-4

Z 1069 II (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 29866 | 106         

488.
Lepiej za Polskę dziś umierać : pod red. Filipa Musiała i Jarosława Szarka. – Kraków : IPN ; Ośrodek Myśli Politycznej, 2010. – 185, [8] s. ; 19,5 cm. – (Z Archiwów Bezpieki - Nieznane Karty PRL ; t. 15)
Uwagi: ISBN 978-83-60125-88-5

Czyt. II-1 Z Arch. Bezp. 12 (2241) (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 28169 | 106         

489.
Lesiakowski Krzysztof, Perzyna Paweł, Toborek Tomasz
Jarocin : w obiektywie bezpieki / Krzysztof Lesiakowski, Paweł Perzyna, Tomasz Toborek. – Łódź : IPN, 2004. – 210 s. ; 29 cm
Uwagi: ISBN 83-89078-61-9

Czyt. II-1 Albumy 2 (1620) (FCDCN)
Z 2019 III (1620) (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 26578 | 106         

490.
Leśkiewicz Rafał
Wojskowy sąd rejonowy w Poznaniu (1946-1955) : organizacja, funkcjonowanie, procesy archiwotwórcze / Rafał Leśkiewicz. – Warszawa, Poznań : IPN, 2009. – 364, [12] ; 21 cm. – (Monografie ; t. 58)
Uwagi: akc. 2032. - ISBN 978-83-7629-103-1

Czyt. II-1 Mon. 58 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 26525 | 106         

491.
Lewandowski Mirosław, współpr. Gawlikowski Maciej
Prześladowani, wyszydzani, zapomniani... Niepokonani / Mirosław Lewandowski, Maciej Gawlikowski. – [Kraków] : Dar-Point Leszek Jaranowski, [2009?]. – 259, [5] s. ; 25,5 cm. – (ROPCiO i KPN w Krakowie 1977-1981)
Uwagi: akc. 2032. - ISBN 978-83-927061-1-3

Czyt. IX-8 KPN 11 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27776 | 106         

492.
Lipski Jan Józef
KOR : Komitet Obrony Robotników Komitet Samoobrony Społecznej / Jan Józef Lipski ; wstęp Andrzej Friszke ; oprac. przypisów Grzegorz Waligóra, Jan Tomasz Lipski. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2006. – 645, [1] s., [24] s. tabl. ; 21 cm. – (Relacje i wspomnienia ; t. 10)
Uwagi: akc. 1846. - ISBN 83-60464-11-1 - Przedruk z Wyd. 1 Wydawnictwa Aneks, Londyn 1983

Czyt. II-1 Rel. I Wsp. 10 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 16539 | 106         

493.
Lista katyńska : jeńcy obozów Kozielsk - Ostaszków - Starobielsk zaginieni w Rosji sowieckiej / oprac. Adam Moszyński. – Warszawa : Agencja Omnipress - Spółdzielnia Pracy Dziennikarzy ; Polskie Towarzystwo Historyczne, 1989. – [2], IV, 7-336, [3] s. ; 20 cm
Uwagi: ISBN 83-85028-81-1. - Przedr. : Londyn, Gryf Publ., 1982, wyd. 4
 DO GÓRY    ID: 29810 | 106         

494.
Lista strat działaczy obozu narodowego w latach 1939-1955 : słownik biograficzny. T. 1 / wstęp dr hab. Jan Żaryn ; red. nauk. Wojciech Jerzy Muszyński i Jolanta Mysiakowska-Muszyńska. – Warszawa : IPN, 2010. – 344 s. ; 25 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7629-207-6

Czyt. II-1 Varia 30 (2205) (FCDCN)
Z 1037 II (2205) (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 26410 | 106         

495.
Lista strat osobowych ruchu narodowego 1939-1955 : zeszyt 1 / wstęp: Jan Żaryn ; red. Wojciech Muszyński, Jolanta Mysiakowska. – Warszawa : IPN, 2008. – 96 s. ; 24 cm
Uwagi: akc. 1977. - ISBN 978-83-60464-99-1

Czyt. II-1 Varia 24 (FCDCN)
Czyt. VII-6 Inne Form. 7 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 26707 | 106         

496.
Listy Katyńskiej ciąg dlaszy : straceni na Ukrainie / pod red. Marka Tarczyńskiego. – Warszawa : Niezależny Komitet Historyczny Badania Zbrodni Katyńskiej ; Polska Fundacja Katyńska ; Centralna Biblioteka Wojskowa, 1994. – XV, 114, [1] ; 21 cm. – (Zeszyty Katyńskie nr 4)
Uwagi: akc. Blich. 1320.

Czyt. VII-12 Katyń 4 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27488 | 106         

497.
Losy Polaków na Wchodzie po 17 września 1939 roku : olimpiada tematyczna . – Warszawa : Wydział Nauk Humanistycznych UKSW, 2003. – 43 s. ; 24 cm
 DO GÓRY    ID: 29837 | 106         

498.
Ludzie Solidarności : informator o delegatach na I Krajowy Zjazd NSZZ "Solidarność" - MSW Biuro "C" / do druku przygotował i przedmową opatrzył Mirosław Piotrowski. – Lublin : Klub Inteligencji Katolickiej, 2002. – 464 s. ; 24 cm
Uwagi: akc. 1968. - ISBN 83-907728-4-1

Czyt. I-3 Słow. 30 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27918 | 106         

499.
Lwowskie pod okupacją sowiecką (1939-1941) / wstęp i red. Tomasz Bereza [et al.]. – Rzeszów : Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2006. – 389 s., [16] s. tabl. ; 21 cm. – (Relacje i wspomnienia ; t. 9)
Uwagi: akc. 1773. - ISBN 83-89078-98-8

Czyt. II-1 Rel. I Wsp. 9 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 16537 | 106         

500.
Lytvyn Mykola
The Ukrainian-Polich War : 1918-1919 / Mykola Lytvyn. – Lwów : National Academy of Sciences of Ukraine, 1998. – 469, [17] s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 966-02-0559-7

Czyt. V-1 Pol.-ukr. 8 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27227 | 106         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
www.sowiniec.com.pl