Czytelnia OWR i DŻS
Czytelnia FCDCN
Zasady udostępniania


WSTECZ
Druki \ Współczesne (po 1989) \ Zbiór książek FCDCN
1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 z 23


1101.
Zając Stanisław
Ocalić od zapomnienia : pracownicy naukowi oraz absolwenci - wychowankowie Uniwersytetu Jagiellońskiego - oficerowie Wojska Polskiego ofiary zbrodni stalinowskiego NKWD - 1940 r. / Stanisław Zając. – Kraków : Wydawnictwo Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy, 2002. – 256, [2] s. ; 20 cm
Uwagi: ISBN 83-7216-292-1

Czyt. VII-12 Katyń 41 (1413) (FCDCN)
IK_Z_016 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27550 | 106         

1102.
Zaniewski Bogusław
Wspomnienie o Leopoldzie Lisie-Kuli żołnierzu legionowej legendy / Bogusław Zaniewski. – Wrocław : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna "Rubikon", 1992. – 66, [19] il.; 22 cm
Uwagi: ISBN 83-85598-01-4

Czyt. I-4 Biografie 3 (1978/304) (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27919 | 106         

1103.
Zawacka Elżbieta
Czekając na rozkaz : Pogotowie Społeczne Organizacji Przysposobienia Wojskowego Kobiet w przededniu II wojny światowej / Elżbieta Zawacka. – Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL, 1992. – 460, [1] s., il. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 83-228-0171-8

Z 1088 II (1395) (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 29887 | 106         

1104.
Zawacka Elżbieta
Szkice z dziejów Wojskowej Służby Kobiet / Elżbieta Zawacka. – Wyd. 2. – Toruń : Fundacja "Archiwum Pomorskie Armii Krajowej", 2001. – 432, [2] s. ; 24 cm. – (Biblioteka Fundacji "Archiwum Pomorskie AK" w Toruniu ; t. 3)
Uwagi: akc. 1395. - ISBN 83-88693-00-X. - Wyd. 2

Czyt. II-4 APAK 3 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 16607 | 106         

1105.
Zawilski Apoloniusz
Polskie fronty 1918-1945 / Apoloniusz Zawilski. T. 1. – Warszawa : Volumen ; Bellona, 1997. – 640 s. ; 23,5 cm
Uwagi: ISBN 83-86857-23-4

Czyt. VII-2 PSZ 13 (1313) (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27264 | 106         

1106.
Zawilski Apoloniusz
Polskie fronty 1918-1945 / Apoloniusz Zawilski. T. 2. – Warszawa : Volumen ; Bellona, 1997. – 605 s. ; 23,5 cm
Uwagi: ISBN 83-86857-23-4

Czyt. VII-2 PSZ 12 (1313) (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27263 | 106         

1107.
Zawistowski Andrzej
Kombinat : dzieje Zambrowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego- wielkiej inwestycji planu sześcioletniego / Andrzej Zawistowski. – Warszawa, Białystok : IPN, 2009. – 414 s. ; 21 cm. – (Oddział IPN w Białymstoku ; t. 8)
Uwagi: akc. 2032. - ISBN 978-83-7629-080-5

Czyt. II-1 Varia 6 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 26689 | 106         

1108.
Zawiślak Władysław
Wielka próba : wspomnienia więzienne 1946-1949 / Władysław Zawiślak ; wstęp Tomasz Gąsowski ; Wojciech Hausner. – Kraków : Fundacja CDCN, 2001. – 134, [1] s., [8] s. tabl. ; 24 cm. – (Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego ; t. 16)
Uwagi: akc. 1644. - ISBN 83-7188-526-1

Czyt. II-2 BCDCN 16 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 16471 | 106         

1109.
Zawodny Janusz Kazimierz
Powstanie Warszawskie w walce i dyplomacji / Janusz Kazimierz Zawodny. – Warszawa : IPN, 2005 r. – [5], 310, [2] s. ; 21 cm. – (Monografie : Tom 17)
Uwagi: akc. 1658. - ISBN 83-89078-84-8

Czyt. VII-5 Pow. Warsz. 6 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27446 | 106         

1110.
Zawodny Janusz Kazimierz
Uczestnicy i świadkowie Powstania Warszawskiego : wywiady / Janusz Kazimierz Zawodny. – Wyd. 2 przedruk z diapozytywów wyd. 1. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2004. – 428 s. ; 21 cm. – (Relacje i wspomnienia ; t. 6)
Uwagi: akc. 1620. - ISBN 83-89078-55-4 - Wyd. 2 przedr. z diapoz.

Czyt. II-1 Rel. I Wsp. 6 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 16535 | 106         

1111.
Zawołać po imieniu : księga kobiet - więźniów politycznych 1944-1958 / oprac. Barbara Otwińska, Teresa Drzal. T. 1. – Nadarzyn : Wyd. Vipart, 1999 . – 511, [5], s., il : 22 cm
Uwagi: ISBN 83-87124-21-4
 DO GÓRY    ID: 29849 | 106         

1112.
Zawołać po imieniu : księga kobiet - więźniów politycznych / oprac. Barbara Otwinowska, Teresa Drzal. T. 2. – Pruszków : Oficyna Wydawniczo-Reklamowa Vipart, 2003 . – 444, [2] s., fot ; 23 cm
Uwagi: ISBN 83-87124-41-9
 DO GÓRY    ID: 29851 | 106         

1113.
Zazula Jan Michał
Wiersze / Jan Michał Zazula. – Kraków : Magdalena Zazula, 1999. – 62, [1] s. il. ; 20 cm
Uwagi: akc. 740. - ISBN 83-911199-0-4

Czyt. I-5 Ant. 4 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27956 | 106         

1114.
Zbiory Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie / Kol4egium redakcyjne Muzeum WP: Aleksander Czerwiński et al . – Warszawa: Arkady, 1994, 1997. – 96, [2] s., il. ; 29 cm
Uwagi: ISBN 83-213-3978-6

Z 2036 III (1978/311) (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 29939 | 106         

1115.
Zbiór dokumentów ppłk. Edmunda Charaszkiewicza / oprac., wstęp i przypisy Andrzej Grzywacz [et al.]. – Kraków : Fundacja CDCN ; Księgarnia Akademicka, 2000. – 185, [2] s. ; 24 cm. – (Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego ; t. 9)
Uwagi: akc. 1644. - ISBN 83-7188-449-4

Czyt. II-2 BCDCN 9 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 16449 | 106         

1116.
Zblewski Zdzisław
Między wolną Polska a "siedemnastą republiką" : z dziejów oporu społecznego na terenie województwa krakowskiego w latach 1945-1947 / Zdzisław Zblewski. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 1998. – 259, [3] s., il. ; 23,5 cm
Uwagi: ISBN 83-7188-190-8

Czyt. IX-1 Dr. Konsp. 11 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27697 | 106         

1117.
Zbrodnia katyńska po 60 latach : polityka, nauka, moralność / Niezależny Komitet Historyczny Badania Zbrodni Katyńskiej ; Polska Fundacja Katyńska. – Warszawa : PFK, 2000. – 231, [7] s. ; 20,5 cm. – (Zeszyty Katyńskie / pod red. M. Tarczyńskiego)
Uwagi: ISBN 83-905877-6-9. - ISSN 1426-4064

IK_Z_008 (FCDCN)
Czyt. VII-12 Katyń 12 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 26126 | 106         

1118.
Zbrodnia katyńska : między prawdą i kłamstwem / Niezależny Komitet Historyczny Badania Zbrodni Katyńskiej ; Polska Fundacja Katyńska. – Warszawa : PFK, 2008. – 424, [1] s. ; 20,5 cm. – (Zeszyty Katyńskie / pod red. M. Tarczyńskiego)
Uwagi: ISBN 978-83-917780-5-3. - ISSN 1426-4064

IK_Z_009 (FCDCN)
Czyt. VII-12 Katyń 23 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 26127 | 106         

1119.
Zbrodnia katyńska : naród, państwo, rodzina / Niezależny Komitet Historyczny Badania Zbrodni Katyńskiej ; Polska Fundacja Katyńska. – Warszawa : PFK, 2009. – 375 s. ; 20,5 cm. – (Zeszyty Katyńskie / pod red. M. Tarczyńskiego)
Uwagi: ISBN 83-917780-6-1. - ISSN 1426-4064

IK_Z_009 (FCDCN)
Czyt. VII-12 Katyń 24 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 26128 | 106         

1120.
Zbrodnia katyńska : próba bilansu / Niezależny Komitet Historyczny Badania Zbrodni Katyńskiej ; Polska Fundacja Katyńska. – Warszawa: PFK, 2001. – 238, [2] s. ; 20,5 cm. – (Zeszyty Katyńskie / pod red. M. Tarczyńskiego)
Uwagi: ISBN 83-905877-7-7. - ISSN 1426-4064

IK_Z_006 (FCDCN)
Czyt. VII- 12 Katyń 13 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 26118 | 106         

1121.
Zbrodnia katyńska : pytania pozostałe bez odpowiedzi / Niezależny Komitet Historyczny Badania Zbrodni Katyńskiej ; Polska Fundacja Katyńska. – Warszawa : PFK, 2002. – 68, [1] s. ; 20,5 cm. – (Zeszyty Katyńskie / pod red. M. Tarczyńskiego)
Uwagi: ISBN 83-905877-9-3. - ISSN 1426-4064

IK_Z_001 (FCDCN)
Czyt. VII-12 Katyń 15 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 26113 | 106         

1122.
Zbrodnia katyńska : upamiętnienie ofiar i zadośćuczynienie / Niezależny Komitet Historyczny Badania Zbrodni Katyńskiej ; Polska Fundacja Katyńska. – Warszawa : PFK, 1998. – 143, [9] s. ; 20,5 cm. – (Zeszyty Katyńskie / pod red. M. Tarczyńskiego)
Uwagi: ISBN 83-905877-3-4. - ISSN 1426-4064

IK_Z_005 (FCDCN)
Czyt. VII-12 Katyń 9 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 26117 | 106         

1123.
Zbrodnia Katyńska : w kręgu prawdy i kłamstwa / pod red. Sławomira Kalbarczyka. – Warszawa : IPN, 2010. – 250 s., [1] ; 25 cm
Uwagi: akc. 2032. - ISBN 978-83-7629-123-9

Czyt. II-1 Varia 19 (FCDCN)
Czyt. VII-12 Katyń 54 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 26702 | 106         

1124.
Zbrodnie przeszłości : opracowania i materiały prokuratorów IPN / pod red. Przemysława Piątka. – Warszawa : IPN, 2006. – 139 s. ; 29 cm. – (Materiały pomocnicze IPN ; t. 9)
Uwagi: akc. 1773.

Czyt. II-1 Mat. Pom. IPN 9 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 26558 | 106         

1125.
Zdrojewski S. Z. M.
Ocaleni z Katyńskich Grobów / S. Z. M. Zdrojewski. – Peplin ; Łódź ; Warszawa ; Orchard Lake, 2002. – 300 s. ; 21 cm
Uwagi: akc. Blich. - ISBN 83-88935-89-5

Czyt. VII-12 Katyń 61 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27493 | 106         

1126.
Zdzisław Jan Nowak Jeziorański : kurier z Warszawy / wydawnictwo Res Publica i Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK . – Warszawa-Kraków ; wydawnictwo Res Publica i Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK, 1989 . – 543, [1] s. : 21 cm
Uwagi: ISBN 83-7006-1202-8
 DO GÓRY    ID: 29846 | 106         

1127.
Zgórniak Marian
Polska w czasach walk o niepodległość : 1815-1864 / Marian Zgórniak. – Kraków : Oficyna Wydawnicza FOGRA, 2001. – 360 s. ; 24 cm. – (Wielka Historia Polski T. 7)
Uwagi: ISBN 83-85719-58-X

Czyt. I-1 Hist. Pol. 2 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27887 | 106         

1128.
Złakowski Zenon
"Solidarność" olsztyńska w stanie wojennym i w latach następnych (1981-1989) / Zenon Złakowski. – Olsztyn : [Stowarzyszenie "Pro Patria"], 2001. – 429, [2]s. ; 20,5 cm
Uwagi: akc. 1296. - ISBN 83-88348-30-2

Czyt. IX-7 Sol. St. Woj. 2 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27744 | 106         

1129.
Zmierzch dyktatury : Polska lat 1986-1989 w świetle dokumentów ; tom 1 / wybór, wstęp i oprac. Antoni Dudek. – Warszawa : IPN, 2009. – 532 s. ; 21 cm. – (Dokumenty ; t. 34)
Uwagi: akc. 2032. - ISBN 978-83-7629-038-6

Czyt. II-1 Dok. 34 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 26482 | 106         

1130.
Zwycięstwo będzie waszą nagrodą / pod red. Filipa Musiała i Jarosława Szarka. – Kraków : IPN ; Ośrodek Myśli Politycznej, 2010. – 140, [8] s. ; 19,5 cm. – (Z Archiwów Bezpieki - Nieznane Karty PRL ; t. 16)
Uwagi: ISBN 978-83-60125-88-5

Czyt. II-1 Z Arch. Bezp. 16 (2241) (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 28171 | 106         

1131.
"Zwyczajny" resort : studia o aparacie bezpieczeństwa 1944-1956 / pod red. Kazimierza Krajewskiego i Tomasza Łabuszewskiego. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2005. – 600, [1] s., [32] s. tabl. ; 25 cm. – (Monografie ; t. 14)
Uwagi: akc. 1650. - ISBN 83-89078-79-1

Czyt. II-1 Mon. 14 (FCDCN)
Czyt. IX-11 Służby 10 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 16551 | 106         

1132.
Żaczek Tadeusz
Antoni Pajdak (1894-1988) : uczestnik walk o niepodległą Polskę ; od Legionów do Solidarności / Tadeusz Żaczek. – Warszawa : Comandor, 2004. – 266 s. ; 29,5 cm
Uwagi: ISBN 83-88329-83-X

Czyt. VII-14 Albumy 9 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27342 | 106         

1133.
Żaroń Piotr
Ludność Polska w Związku Radzieckim w czasie II wojny światowej / Piotr Żaroń . – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990. – 428, [4] s., [32] s., il. ; 23,5 cm
Uwagi: akc. 1978/320. - ISBN 83-01-09400-1

Czyt. VII-11 Rep. sow. 7 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27489 | 106         

1134.
Żaryn Jan
Kościół w PRL / Jan Żaryn. – Warszawa : IPN, 2004. – 208 s. ; 27 cm. – (Seria 39/89 ; t. 1)
Uwagi: ISBN 83-89078-59-7

Czyt. II-1 Najn. Dz. Pol. 1 (1620) (FCDCN)
Z 2021 III (1620) (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 26567 | 106         

1135.
Żeby Polska była polską : antologia publicystyki konspiracyjnej Podziemia Narodowego 1939-1950 / wstęp wybór i oprac. Marek Jan Chodakiewicz i Wojciech Jerzy Muszyński. – Warszawa : IPN, 2010. – 1079, [1] s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7629-212-0

Czyt. II-1 Varia 42 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 28198 | 106         

1136.
"Żegota" : rada pomocy Żydom 1942-1945 / oprac. Andrzej Krzysztof Kunert. – Warszawa : Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, 2002. – 148 s. ; 24,5 cm
Uwagi: akc. 1783. - ISBN 83-91666-6-0

Czyt. VII-3 PPP 3 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27284 | 106         

1137.
Żołnierskie epitafia 1914-1918, 1918-1921, 1939-1945 / oprac. Andrzej Krzysztof Kunert. – Warszawa : Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa ; Biblioteka "Przeszłości i Pamięci", 1999. – 265 s. ; 22 cm
Uwagi: akc. 1290. - ISBN 83-905590-8-0

Czyt. I-3 Słow. 4 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27878 | 106         

1138.
Żołnierskie pokolenie : w relacjach żołnierzy AK / red. Józef Fiszer et al. – Kraków : Światowy Związek Żołnierzy AK, Primar-B s.c., 1996. – 112, [4] s. ; 20,5 cm
Uwagi: akc. 2088/137. - ISBN 83-901923-6-5

Czyt. VII-4 AK 39 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27333 | 106         

1139.
Żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie : w fotografiach por. Wiesława Szpakowicza / oprac. Anna Marcinkiewicz-Kaczmarczyk. – Warszawa : IPN, 2010. – 271 s., il. ; 30 cm. – (Albumy)
Uwagi: ISBN 978-83-7629-195-6, płytka

Czyt. II-1 Albumy 45 (2241) (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 28205 | 106         

1140.
Żupański Andrzej
Droga do prawdy o wydarzeniach na Wołyniu / Andrzej Żupański. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2005. – 369 s. ; 24 cm
Uwagi: akc. 1762. - ISBN 83-7441-314-X

Czyt. VII-13 Rep. Ukr. 8 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27571 | 106         

1141.
Żurawski Krzysztof
Robotnicy, władza ludowa, czołgi... : wydarzenia grudnia '70 w Szczecinie / Krzysztof Żurawski . – Szczecin : Publisheers, 2007. – 38 s. ; 24 cm. – (Zeszyty Szczecińskie - Zeszyt 17)
Uwagi: akc. 2020. - ISBN 978-83-926653-0-4

Czyt. IX-5 1970 1 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27711 | 106         

1142.
Żurek Jacek
Ruch "księży patriotów" : w województwie katowickim w latach 1949-1956 / Jacek Żurek. – Warszawa, Katowice : IPN, 2009. – 400 s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 978-83-60464-96-0

Czyt. II-1 Varia 4 (FCDCN)
Z 1045 II (2032) (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 26687 | 106         

1143.
Żydzi polscy w służbie Rzeczypospolitej : t. 1 : Żydzi bojownicy o niepodległość Polski / pod red. Andrzeja Krzysztofa Kunerta i Andrzeja Przewoźnika. – Warszawa : Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, 2002. – 476 s. ; 30 cm
Uwagi: ISBN 83-916663-3-6

Czyt. VII-14 Albumy 8 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27341 | 106         

1144.
Żydzi polscy w służbie Rzeczypospolitej : t. 2 : wybór źródeł / red. Andrzej Krzysztof Kunert i Andrzej Przewoźnik. – Warszawa : Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, 2002. – 264 s. ; 30 cm
Uwagi: ISBN 83-916663-4-4

Czyt. VII-14 Albumy 7 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27340 | 106         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
www.sowiniec.com.pl