Czytelnia OWR i DŻS
Czytelnia FCDCN
Zasady udostępniania


WSTECZ
Druki \ Współczesne (po 1989) \ Zbiór książek FCDCN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 z 23


101.
Bruski Jan Jacek
Petlurowcy : Centrum Państwowe Ukraińskiej Republiki Ludowej na wychodźstwie (1919-1924) / Jan Jacek Bruski. – Kraków : Wydawnictwo Arcana, 2000. – 600, s., [12] s. tabl. ; 21 cm. – (Arcana Historii)
Uwagi: ISBN 83-86225-03-3

CDCN 9/1 I (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 16574 | 106         

102.
Brzoza Czesław et al.
Solidarność Małopolska w podziemiu : Solidarność Regionu Małopolska w latach 1981-1989 / Czesław Brzoza et al. – Kraków : Universitas, 1991. – 304 s. ; 20,5 cm
Uwagi: ISBN 83-7052-022-7

Czyt. IX-12 Bibl. 18 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27846 | 106         

103.
Brzoza Czesław
Polska w czasach niepodległości i drugiej wojny światowej : 1918-1945 / Czesław Brzoza. – Kraków : Oficyna Wydawnicza Fogra, 2001. – 423 s. ; 24 cm. – (Wielka Historia Polski ; t. 9)
Uwagi: ISBN 83-85719-61-X

Czyt. I-1 Hist. Pol. 4 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27882 | 106         

104.
Brzozowska Helena
Nasza dziwna grupa ZWZ-AK / Helena Brzozowska . – Kraków : Wyd. WAM, 1993. – 288, [29] s., il. tab. ; 23 cm
Uwagi: ISBN 83-85304-70-3

Z 1076 II (2028) (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 29876 | 106         

105.
Bukovskij Vladimir Konstantinovič
I powraca wiatr... / Władimir Bukowski. – Warszawa : Res Publica, 1990. – 316 s. ; 21 cm
Uwagi: akc. Blich. 1320. - ISBN 83-7046-088-7

Czyt. I-6 Sow. 12 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27955 | 106         

106.
Bukovskij Vladimir Konstantinovič
Moskiewski proces : dysydent w archiwach Kremla / Władimir Bukowski ; tłum. z ang. Jolanta Darczewska et al. – Warszawa : "Volumen",1998. – 740, [4] ; 24 cm. – (Polieja)
Uwagi: ISBN 83-7227-190-9

Czyt. I-6 Sow. 5 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27951 | 106         

107.
Bukovskij Vladimir Konstantinovič
Moskiewski proces : dysydent w archiwach Kremla / Władymir Bukowski ; tłum. z ang. Jolanta Darczewska et al. – Warszawa : "Volumen",1998. – 744, [1] s. ; 23,5 cm. – (Historia Najnowsza)
Uwagi: akc. Blich 1320. - ISBN 83-86857-96-X

Czyt. I-6 Sow. 4 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27952 | 106         

108.
Buszko Józef
Od niewoli do niepodległości : 1864-1918 / Józef Buszko. – Kraków : Oficyna Wydawnicza Fogra, 2001. – 399 s. ; 24 cm. – (Wielka Historia Polski ; t. 8)
Uwagi: ISBN 83-85719-50-4

Czyt. I-1 Hist. Pol. 3 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27883 | 106         

109.
Bydgoszcz : 3-4 września 1939 : studia i dokumenty / red. nauk. Tomasz Chinciński, Paweł Machcewicz. – Warszawa : IPN, 2008. – 885, [19] s. : 2 mapy ; 25 cm. – (Monografie ; t. 45)
Uwagi: ISBN 978-83-60464-76-2

Czyt. II-1 Mon. 45 (1977) (FCDCN)
Z 1024 II (1999) (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 26499 | 106         

110.
Byliśmy studentami w latach 70. ubiegłego wieku / oprac. Paweł Miakota i Monika Stachura. – Warszawa : Ośrodek Karta, 2008. – 66, [2] s. ; 20 cm. – (Pamiętanie Peerelu ; t. 4)
Uwagi: ISBN 978-61283-02-7

Czyt. II-3 Varia 4 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 26774 | 106         

111.
Caloro Antonio
Gli "Alessanesi" di Anders : un liceo-ginnasio Polacco in Alessano 1945-46 / Antonio Caloro. – LABOGRAF Tricasse,1995. – 139, [5] s., il. ; 24 cm

Z 1126 II (1978/24) (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 29933 | 106         

112.
Celt Marek
Biali kurierzy / Marek Celt. – Warszawa : Karta, 1992. – 364 s. ; 20 cm
Uwagi: akc. 1320.

Czyt. II-3 Varia 11 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 26781 | 106         

113.
Cenckiewicz Sławomir, Gontarczyk Piotr
SB a Lech Wałęsa : przyczynek do biografii / Sławomir Cenckiewicz, Piotr Gontarczyk. – Gdańsk ; Warszawa ; Kraków : Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2008. – 750, [1] s. ; 24,5 cm. – (Monografie ; t. 40)
Uwagi: akc. 1969 (2 egz.). - ISBN 978-83-60464-74-8

Czyt. II-1 Mon. 40 (FCDCN)
Czyt. IX-11 Służby 2 (FCDCN)
Z 2001 II (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 16569 | 106         

114.
Cenckiewicz Sławomir
Sprawa Lecha Wałęsy / Sławomir Cenckiewicz . – Poznań : Wydawnictwo Zysk i S-ka, 2008. – 379, [1] s. ; 20,5 cm
Uwagi: akc. 1320/43. - ISBN 978-83-7506-242-7

Czyt. IX-7 Sol. Og. 6 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27973 | 106         

115.
Chleba i wolności! : niezłomny Kraków w czasach PRL-u : materiały z konferencji / [red. Adam Gliksman] ; Rada Miasta Krakowa i in. – Kraków : Gliksman Quality Systems, 2006. – 31 s., il. ; 23 cm
Uwagi: ISBN 83-919655-3-8. - Niniejsza publikacja zawiera referaty oraz wystąpienia z konferencji poświęconej wystawie "Chleba i Wolności! Niezłomny Kraków w czasach PRL-u" zorganizowanej w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa w dniu 21 VI 2006

Z 1057 II (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 29857 | 106         

116.
Chodakiewicz Marek Jan
Po zagładzie : stosunki polsko-żydowskie 1944-1947 / Marek Jan Chodakiewicz ; przekł. Anna Madej. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2008. – 251, [1] s. ; 21 cm. – (Monografie ; t. 38)
Uwagi: akc. 1901. - ISBN 978-83-60464-64-9

Czyt. II-1 Mon. 38 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 16567 | 106         

117.
Chojnacki Paweł
Ur.'68 : notatki z ulic Krakowa 1988-1989 / Paweł Chojnacki. – [Warszawa] ; IPN, 2010. – 271, [1] s. il. ; 27 cm. – (Albumy)
Uwagi: ISBN 978-83-7629-202-1

Czyt. II-1 Albumy 48 (2241) (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 28202 | 106         

118.
Chojnacki Wojciech, Jastrzębski Marek
Bibliografia publikacji podziemnych w Polsce / Wojciech Chojnacki, Jastrzębski Marek. T. 2 : 1 I 1986 - 31 XII 1987. – Warszawa : Ed. Spotkania Sp. z o.o., [1993]. – 327, [1] s. ; 22 cm
Uwagi: ISBN 83-85195-24-6

Czyt. IX-12 Bibl. 7 (FCDCN)
K 5 III (1822) (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27828 | 106         

119.
Choma-Jusińska Małgorzata
Środowiska opozycyjne na Lubelszczyźnie 1975-1980 / Małgorzata Choma-Jusińska. – Warszawa, Lublin : IPN, 2009. – 439, [17] s. ; 21 cm. – (Monografie ; t. 51)
Uwagi: akc. 2032. - ISBN 978-83-7629-051-5

Czyt. II-1 Mon. 51 (FCDCN)
Czyt. IX-6 1976-1980 7 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 26505 | 106         

120.
Chorązki Marcin
Ziemianie wobec wojny : Postawy właścicieli ziemskich województwa krakowskiego w latach 1939-1945 / Marcin Chorązki. – Kraków : IPN, 2010. – 330, [XVI] il., s. ; 25 cm
Uwagi: ISBN 978-83-6099-112-1

Czyt. II-1 IPN Kr 29 (2241) (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 28164 | 106         

121.
Chrobaczyński Jacek
Ostatni z szesnastu : Biografia polityczna Adama Bienia (1899-1998) / Jacek Chrobaczyński. – Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 2000. – 357, [1] s. ; 21,5 cm
Uwagi: ISBN 83-88072-09-9

Czyt. I-4 Biografie 8 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27934 | 106         

122.
Chrzanowski Bogdan, Gąsiorowski Andrzej
Wydział Marynarki Wojennej "Alfa" Komendy Głównej Armii Krajowej / Bogdan Chrzanowski, Andrzej Gasiorowski. – Toruń : Fundacja "Archiwum Pomorskie Armii Krajowej", 2001. – 360, [2] s. ; 24 cm. – (Biblioteka Fundacji "Archiwum Pomorskie AK" w Toruniu ; t. 34)
Uwagi: akc. 1395. - ISBN 83-88693-15-8

Czyt. II-4 APAK 34 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 16731 | 106         

123.
Chrzanowski Bogdan
Miecz i Pług : (zjednoczone organizacje Ruchu "Miecz i Pług") na Pomorzu w latach okupacji niemieckiej 1939-1945 / Bogdan Chrzanowski. – Toruń : Fundacja "Archiwum Pomorskie Armii Krajowej", 1997. – 286, [1] s. ; 23 cm. – (Biblioteka Fundacji "Archiwum Pomorskie AK" w Toruniu ; t. 17)
Uwagi: akc. 1395. - ISBN 83-905659-4-3

Czyt. II-4 APAK 17 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 16732 | 106         

124.
Chrzanowski Bogdan
Związek Jaszczurczy i Narodowe Siły Zbrojne na Pomorzu 1939-1947 : nieznane karty pomorskiej konspiracji / Bogdan Chrzanowski. – Toruń : Fundacja "Archiwum Pomorskie Armii Krajowej", 1997. – 261, [2] s., [21] s. tabl. ; 24 cm. – (Biblioteka Fundacji "Archiwum Pomorskie AK" w Toruniu ; t. 13)
Uwagi: akc. 1395. - ISBN 83-9056599-0-0

Czyt. II-4 APAK 13 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 16626 | 106         

125.
Chwalba Andrzej
Czasy "Solidarności" : francuscy związkowcy i NSZZ "Solidarność" 1980-1990 / Andrzej Chwalba. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 1997. – 267, [3] s. ; 20 cm. – (Wydawnictwa "Księgarni Akademickiej" ; nr 40)
Uwagi: ISBN 83-86575-47-6, ISSN 1230-6789

Czyt. IX-7 Sol. St. Woj. 11 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27765 | 106         

126.
Chwalba Andrzej
Historia Polski 1795-1918 / Andrzej Chwalba . – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2001. – 671, [1] s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 83-08-03053-X

Czyt. I-1 Hist. Pol. 6 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27891 | 106         

127.
Cichecki Bogdan
Z Kalisza do Krakowa : wspomnienia lat 1939-1945 / Bogdan Cichecki. – Warszawa : IPN, 2009. – 70, [2] s. ; 23 cm
Uwagi: akc. 2032. - ISBN 978-83-7629-086-7

Czyt. II-1 Varia 26 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 26709 | 106         

128.
Cichoracki Piotr
Droga ku anatemie : Wacław Kostek Biernacki (1884-1957) / Piotr Cichoracki. – Warszawa : IPN, 2009. – 495, [9] s. ; 25 cm. – (Monografie ; t. 56)
Uwagi: akc. 2032. - ISBN 978-83-7629-093-5

Czyt. II-1 Mon. 56 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 26520 | 106         

129.
Cichoracki Piotr
Legenda i polityka : kształtowanie się wizerunku marszałka Józefa Piłsudskiego w świadomości zbiorowej społeczeństwa polskiego w latach 1918-1939 / Piotr Cichoracki. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2005. – 411 s. ; 24 cm
Uwagi: akc. 2005. - ISBN 83-7188-738-8

Czyt. VI-1 JP 15 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27213 | 106         

130.
Ciesielski Jerzy et al.
Charków : Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego / Jerzy Ciesielski et al.. – Warszawa : Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, 2003. – LXXVII [3], 652 s. ; 30 cm
Uwagi: akc. 1483. - ISBN 83-916663-5-2

Czyt. VII-12 Katyń 32 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27510 | 106         

131.
Ciesielski Stanisław
Gułag : radzieckie obozy koncentracyjne 1918-1953 / Stanisław Ciesielski . – Warszawa : IPN, 2010. – 571, [5] s. ; 21 cm. – (Monografie, t. 69)
Uwagi: 978-83-7629-203-8

Czyt. II-1 Mon. 69 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 28209 | 106         

132.
Cimochowicz Kazimierz
Był taki czas 1943-1946 : wspomnienia o ludziach i wydarzeniach / Kazimierz Cimochowicz. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe DWN, 2005. – 207, [1] s., il. ; 22 cm
Uwagi: ISBN 83-87623-84-9

Z 1092 II (1794) (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 29890 | 106         

133.
Ciołek Erazm
"Solidarność" : sierpień 1980 - sierpień 1989 / Erazm Ciołek. – Warszawa : IPN, 2010. – 311 s. ; 22 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7629-155-0

Czyt. II-1 Albumy 33 (2205) (FCDCN)
Z 2032 III (2205) (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 26401 | 106         

134.
Cisek Janusz, Stepan Kamil
Lista strat Legionów Polskich : 1914-1918 / Janusz Cisek, Kamil Stepan. – Kraków : Księgarnia Akademicka ; Fundacja CDCN, 2006. – 263, [1] s. ; 24,5 cm. – (Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego ; t. 28)
Uwagi: ISBN 83-7188-900-3

Czyt. II-2 BCDCN 28 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 16495 | 106         

135.
Cisek Janusz, Stepan Kamil
Lista strat Legionów Polskich : 1914-1918 / Janusz Cisek, Kamil Stepan. – Kraków : Księgarnia Akademicka ; Fundacja CDCN, 2006. – 263, [1] s. ; 24,5 cm. – (Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego ; t. 28)
Uwagi: ISBN 83-7188-900-3

Czyt. IV-1 LP 7 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27176 | 106         

136.
Cisek Janusz
Józef Piłsudski w Krakowie / Janusz Cisek. – Kraków : Filmoteka Narodowa ; Fundacja CDCN, 2003. – 249, [3], pł. cd ; 24 cm. – (Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego ; t. 19)
Uwagi: akc. 1644. - ISBN 83-7188-623-3

Czyt. II-2 BCDCN 19 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 16482 | 106         

137.
Cisek Janusz
Oskar Halecki : historyk - szermierz wolności / Janusz Cisek. – Warszawa : IPN, 2009. – 308, [3] s. ; 21 cm
Uwagi: akc. 2032. - ISBN 978-83-7629-081-2

Czyt. II-1 Varia 7 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 26690 | 106         

138.
Courtois Stéphane et al
Czarna księga komunizmu : zbrodnie, terror, prześladowania / Stéphane Courtois et al ; wstęp do pol. wyd. Krystyna Kersten ; przeł. Krzysztof Wakar et al. – Warszawa : Prószyński i S-ka, 1999. – 744 s. ; 24,5 cm
Uwagi: akc. 1320. - ISBN 83-7180-326-5

Czyt. I-6 Sow. 6 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27966 | 106         

139.
Csete Örs
1956 Budapeszt : Węgrzy i Polacy - twarze i losy / Örs Csete. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm, 2000. – 240, [10] s., il. ; 30 cm
Uwagi: ISBN 83-87893-87-0

Z 2079 III (1597) (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 29963 | 106         

140.
Cygan Wiktor, Tarczyński Jan, Wysocki Wiesław
Prezydent Ryszard Kaczorowski Honorowy Obywatel Ziem i Miast Rzeczypospolitej / Wiktor Cygan. Jan tarczyński, Wiesław Wysocki . – Mińsk Mazowiecki-Warszawa-Kraków : Muzeum Ziemi Mińskiej ; Muzeum niepodległości w warszawie ; Zespół Szkół Społecznych, 2011. – [2], 443, [3] s., 29 cm
Uwagi: ISBN 978-83-929740-2-4

Z 2067 III (2238) (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 29973 | 106         

141.
Czachowska Jadwiga, Dorosz Beata
Literatura i krytyka poza cenzurą 1977-1989 : bibliografia druków zwartych / Jadwiga Czachowska, Beata Dorosz. – Wrocław : wydawnictwo "Wiedza o Kulturze", 1991. – 117 s. ; 23,5 cm
Uwagi: akc. 1338. - ISBN 83-7044-040-1

Czyt. IX-12 Bibl. 5 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27831 | 106         

142.
Czapliński Ruta
Z archiwum pamięci... : 3653 więzienne dni / Czapliński Ruta red. Szwagrzyk Krzysztof Żygadły Jacek . – Wrocław ; Instytut Pamięci Narodowej Komisja ścigania zbrodni przeciwko narodowi polskiemu, 2003. – 417, [33] s., il : 21 cm . – (seria "Relacje i wspomnienia" t. 4 )
Uwagi: ISBN 83-98078-33-3
 DO GÓRY    ID: 29834 | 106         

143.
Czapski Józef
Na nieludzkiej ziemi / Józef Czapski . – Warszawa : Czytelnik, 1990. – 431, [5] s. ; 20,5 cm
Uwagi: akc. 2033/4. - ISBN 83-07-02092-1

Czyt. VII-11 Rep. sow. 8 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27487 | 106         

144.
Czas przełomu Solidarność 1980-1981 / pod red. Wojciecha Polaka et al. – Gdańsk : Europejskie Centrum Solidarności, 2010. – 1024, [6] s. ; 24 cm
Uwagi: akc. 2197. - ISBN 978-83-930472-8-4

Czyt. IX-7 Sol. Og. 5 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27976 | 106         

145.
Czasy Kościuszki i Napoleona : Jan Zbigniew Lubicz-Pachoński jako badacz epoki / pod red. Zdzisława Janeczka. – Katowice : Akademia Ekonomiczna, 2001. – 436 s. ; 25,5 cm
Uwagi: akc. 1783. - ISBN 83-7246-094-9

Czyt. III-2 Pow.Kośc. 1 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27142 | 106         

146.
Czekiści : organy bezpieczeństwa w europejskich krajach bloku sowieckiego 1944-1989 / pod red. Krzysztofa Persaka i Łukasza Kamińskiego. – Warszawa : IPN, 2010. – 633, [9] s. ; 25 cm
Uwagi: akc. 2032. - ISBN 978-83-7629-117-8

Czyt. II-1 Varia 1 (FCDCN)
Czyt. I-6 Sow. 3 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 26684 | 106         

147.
Czerwiec 1976 : w materiałach archiwalnych / wybór, wstęp i oprac. Jerzy Eisler. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2001. – 279, [1] s., [16] s. fot. ; 21 cm. – (Dokumenty ; t. 4)
Uwagi: akc. 1331. - ISBN 83-7233-090-5

Czyt. II-1 Dok. 4 (FCDCN)
Czyt. IX-6 1976 2 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 16505 | 106         

148.
Czerwona zaraza / pod red. Filipa Musiała i Jarosława Szarka. – Kraków : IPN ; Ośrodek Myśli Politycznej, 2010. – 180, [8] s. ; 19,5 cm. – (Z Archiwów Bezpieki - Nieznane Karty PRL ; t. 14)
Uwagi: ISBN 978-83-60125-87-8

Czyt. II-1 Z Arch. Bezp. 14 (2241) (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 28172 | 106         

149.
Czerwone szwadrony postępu / pod red. Filipa Musiała i Jarosława Szarka. – Kraków : IPN, Ośrodek Myśli Politycznej, 2008. – 164, [12] s. ; 19,5 cm. – (Z archiwów bezpieki-nieznane karty PRL ; t. 10)
Uwagi: akc. 2004. - ISBN 978-83-60125-54-0

Czyt. II-1 Z Arch. Bezp. 10 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 26718 | 106         

150.
Czy ktoś przebije ten mur? : sprawa Stanisława Pyjasa / wstęp i oprac. Florian Pyjas, Adam Roliński, Jarosław Szarek ; wspomnienie o przyjacielu Bronisław Wildstein. – Kraków : Fundacja CDCN ; Instytut Pamięci Narodowej Oddz. w Krakowie ; Biuro Festiwalowe Kraków 2000 ; Księgarnia Akademicka, 2001. – 315 s., [38] s. tabl ; 24 cm. – (Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego ; t. 10)
Uwagi: akc. 1644. - ISBN 83-7188-465-6

Czyt. II-1 BCDCN 10 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 16450 | 106         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
www.sowiniec.com.pl