Czytelnia OWR i DŻS
Czytelnia FCDCN
Zasady udostępniania


WSTECZ
Druki \ Współczesne (po 1989) \ Zbiór książek FCDCN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 z 23


151.
D'Abernon Edgar Vincent
Osiemnasta decydująca bitwa w dziejach świata : pod Warszawą 1920 roku / Edgar Vincent D'Abernon. – Warszawa : Herold-Press, 1990. – 183 s. ; 16 cm
Uwagi: akc. 1320.

Czyt. V-2 Pol.-Bolsz. 7 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27190 | 106         

152.
Davies Norman
Orzeł Biały Czerwona Gwiazda : wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 / Norman Davies ; przekł. Andrzej Pawelec. – Kraków : Znak, 2009. – 357 s. ; 23 cm
Uwagi: akc. 2202. - ISBN 83-240-0749-0

Czyt. V-2 Pol.-Bolsz. 2 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27185 | 106         

153.
Dąbrowski Eugeniusz
Szlakiem "Jędrusiów" : dzieje legendarnego oddziału partyzanckiego / Eugeniusz Dąbrowski. – 3 uzupełnione. – Kraków : Text, 1992. – 316 s. ; 20 cm

Czyt. VII-4 AK 32 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27326 | 106         

154.
Departament X MBP : wzorce - struktury - działanie / pod red. Konrada Rokickiego. – Warszawa : IPN, 2007. – 280, [3] s. ; 24 cm. – (Konferencje IPN ; t. 32)
Uwagi: akc. 1916. - ISBN 978-83-60464-37-3

Czyt. II-1 Konf. IPN 32 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 26441 | 106         

155.
Deportacje górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku / pod red. Adama Dziuroka i Marcina Niedurnego. – Katowice : IPN, 2004. – 120 s. ; 24 cm. – (Konferencje IPN ; t. 20)
Uwagi: akc. 1620. - ISBN 83-89078-66-X

Czyt. II-1 Konf. IPN 20 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 26431 | 106         

156.
Deportowani na Wschód / aut. wspomnień: Aleksander Brzozoń et al. ; zespół red. Aleksandra Szemioth et al.. – Kraków : Oddział w Krakowie, 2008. – 376 s. ; 21 cm. – (Tak Było... Sybiracy, t. 14)
Uwagi: ISBN 978-83-88879-28-9

Czyt. VII-11 Rep. sow. 35 (2247) (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 28721 | 106         

157.
Deportowani w Komi ASRR : alfabetyczne wykazy 10 360 Polaków i obywateli polskich wywiezionych w czerwcu 1940 i czerwcu 1941 z zachodnich obwodów Białoruskiej SRR oraz w czerwcu 1941 z Litewskiej SRR ; cz. 2 / red. Ewa Rybarska. – Warszawa : Ośrodek Karta, 2009. – 484 s. ; 20 cm. – (Indeks represjonowanych ; t. 18)
Uwagi: IK 3. - ISBN 978-83-61283-32-4

Czyt. II-3 IR 18-2 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 26770 | 106         

158.
Deportowani w Komi ASRR : alfabetyczny wykaz 10 686 obywateli polskich wywiezionych w lutym 1940 z zachodnich obwodów Ukraińskiej SRR ; cz. 1 / red. Ewa Rybarska. – Warszawa : Ośrodek Karta, 2008. – 451 s. ; 20 cm. – (Indeks represjonowanych ; t. 18)
Uwagi: IK 3. - ISBN 978-83-61283-14-0

Czyt. II-3 IR 18 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 26769 | 106         

159.
Deportowani w obwodzie archangielskim : alfabetyczne wykazy 7680 obywateli polskich wywiezionych w 1940 roku z obwodów rówieńskiego, tarnopolskiego, stanisławowskiego i drohobyckiego oraz bez ustalonego obwodu wywózki ; cz. 7 / red. Ewa Rybarska, Anna Dzienkiewicz. – Warszawa : Ośrodek Karta, 2007. – 732 s. ; 20 cm. – (Indeks represjonowanych ; t. 14)
Uwagi: IK 3. - ISBN 978-83-88288-53-1

Czyt. II-3 IR 14-7 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 26765 | 106         

160.
Deportowani w obwodzie archangielskim : alfabetyczne wykazy 8559 obywateli polskich wywiezionych w 1940 roku z obwodu baranowickiego i wilejskiego ; cz. 2 / red. Ewa Rybarska. – Warszawa : Ośrodek Karta, 2004. – 781 s. ; 20 cm. – (Indeks represjonowanych ; t. 14)
Uwagi: IK 3. - ISBN 83-88288-17-2

Czyt. II-3 IR 14-2 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 26760 | 106         

161.
Deportowani w obwodzie archangielskim : alfabetyczny wykaz 10 344 obywateli polskich wywiezionych w 1940 roku z obwodu lwowskiego ; cz. 3 / red. Eliza Dzwonkiewicz. – Warszawa : Ośrodek Karta, 2004. – 871 s. ; 20 cm. – (Indeks represjonowanych ; t. 14)
Uwagi: IK 3. - ISBN 83-88288-22-9

Czyt. II-3 IR 14-3 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 26761 | 106         

162.
Deportowani w obwodzie archangielskim : alfabetyczny wykaz 6672 obywateli polskich wywiezionych w 1940 roku z obwodu brzeskiego ; cz. 4 / red. Ewa Rybarska. – Warszawa : Ośrodek Karta, 2006. – 652 s. ; 20 cm. – (Indeks represjonowanych ; t. 14)
Uwagi: IK 3. - ISBN 93-88288-34-2

Czyt. II-3 IR 14-4 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 26762 | 106         

163.
Deportowani w obwodzie archangielskim : alfabetyczny wykaz 6730 obywateli polskich wywiezionych w 1940 roku z obwodu pińskiego ; cz. 5 / red. Ewa Kołodziejska. – Warszawa : Ośrodek Karta, 2006. – 656 s. ; 20 cm. – (Indeks represjonowanych ; t. 14)
Uwagi: IK 3. - ISBN 83-88288-38-5

Czyt. II-3 IR 14-5 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 26763 | 106         

164.
Deportowani w obwodzie archangielskim : alfabetyczny wykaz 7004 obywateli polskich wywiezionych w 1940 roku z obwodu wołyńskiego ; cz. 6 / red. Ewa Kołodziejska. – Warszawa : Ośrodek Karta, 2007. – 696 s. ; 20 cm. – (Indeks represjonowanych ; t. 14)
Uwagi: IK 3. - ISBN 978-83-88288-99-9

Czyt. II-3 IR 14-6 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 26764 | 106         

165.
Deportowani w obwodzie archangielskim : alfabetyczny wykaz 9320 obywateli polskich wywiezionych w 1940 roku z obwodu białostockiego ; cz. 1 / red. Ewa Rybarska. – Warszawa : Ośrodek Karta, 2003. – 815 s. ; 20 cm. – (Indeks represjonowanych ; t. 14)
Uwagi: IK 3. - ISBN 83-88288-76-8

Czyt. II-3 IR 14 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 26759 | 106         

166.
Deportowani w obwodzie wołogodzkim : alfabetyczne wykazy 14 226 obywateli polskich wywiezionych w 1940 roku z zachodnich obwodów Białoruskiej SRR i Ukraińskiej SRR / red. Anna Dzienkiewicz et al. – Warszawa : Ośrodek Karta, 2005. – 703 s. ; 20 cm. – (Indeks represjonowanych ; t. 17)
Uwagi: IK 3. - ISBN 83-88288-03-2

Czyt. II-3 IR 17 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 26768 | 106         

167.
Dla władzy, obok władzy, przeciw władzy : postawy robotników wielkich ośrodków przemysłowych w PRL / red. Jarosław Neja. – Warszawa : IPN, 2005. – 170, [1] s. ; 24 cm. – (Konferencje IPN ; t. 25)
Uwagi: akc. 1773. - ISBN 83-89078-89-9

Czyt. II-1 Konf. IPN 25 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 26435 | 106         

168.
Do prześladowania nie daliśmy powodu... : materiały z sesji poświęconej procesowi Kurii krakowskiej / pod red. Ryszarda Terleckiego. – Kraków : Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2003. – 205, [2] s. ; 24,5 cm
Uwagi: akc. 1518. - ISBN 83-88385-29-1. - [tzw. "czarna seria"]

Czyt. II-1 IPN Kr 8 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 16589 | 106         

169.
Dobrzański Mieczysław
Gehenna Polaków na rzeszowszczyźnie w latach 1939-1948 / Mieczysław Dobrzański. – Wrocław : Wydawnictwo Nortom, 2002. – 364, [4] s. ; 20,5 cm
Uwagi: ISBN 83-85829-24-5

CDCN 10/3 I (FCDCN)
Czyt. VII-13 Rep. Ukr. 33 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 16580 | 106         

170.
Dojka Iwona
Zakłamany słownik : czyli żargon funkcjonariuszy bezpieczeństwa PRL / Iwona Dojka . – Kraków ; Rafael ; IPN, 2011. – 244, [2] s. ; 31 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7569-211-2

Czyt. II-1 Albumy 43 (2241) (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 28173 | 106         

171.
Dokumenty i Materiały : archiwum polski podziemnej 1939-1956 ; nr 1 / red. Dariusz Baliszewski et al. – Warszawa : Fundacja Archiwum Polski Podziemnej, 1993. – 130 s. ; 20,5 cm
Uwagi: akc. 1302.

Czyt. VII-3 PPP 6 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27287 | 106         

172.
Dokumenty i Materiały : archiwum polski podziemnej 1939-1956 ; nr 2 / red. Dariusz Baliszewski et al. – Warszawa : Fundacja Archiwum Polski Podziemnej, 1994. – 211 s. ; 20,5 cm
Uwagi: akc. 1302.

czyt. VII-3 PPP 5 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27286 | 106         

173.
Dokumenty i Materiały : archiwum polski podziemnej 1939-1956 ; nr 3 / red. Dariusz Baliszewski et al. – Warszawa : Fundacja Archiwum Polski Podziemnej, 1995. – 200 s. ; 20,5 cm
Uwagi: akc. 1302. - ISBN 83-86290-10-2

Czyt. VII-3 PPP 7 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27288 | 106         

174.
Dokumenty uczestników Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela w Polsce 1977-1981 / wstęp i oprac. Grzegorz Waligóra. – Kraków : Księgarnia Akademicka, FCDCN, 2005. – 459, s. ; 24 cm. – (Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, T. 31)
Uwagi: ISBN 83-7188-902-X

Czyt. IX-6 ROPCiO 2 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27717 | 106         

175.
Dokumenty uczestników Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela w Polsce 1977-1981 / wstęp i oprac. Grzegorz Waligóra ; wprowadzenie Tomasz Gąsowski. – Kraków : Księgarnia Akademicka ; Fundacja CDCN, 2005. – XX, 459 s. ; 24 cm. – (Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego ; t. 31)
Uwagi: akc. 1644. - ISBN 83-7188-902-X

Czyt. II-2 BCDCN 31 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 16500 | 106         

176.
Dokumenty władz NSZZ "Solidarność" 1981-1989 / wstęp, wybór i opracowanie Jan Olaszek. – Warszawa : IPN, 2010. – 350, [1] s. ; 21 cm. – (Dokumenty ; t. 47)
Uwagi: ISBN 978-83-7629-199-4

Czyt. II-1 Dok. 47 (2241) (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 28197 | 106         

177.
Dom Pamięci Zofii Ryży : Adampol Polonezköy / oprac. Jolanta Adamska Rada Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa . – Warszawa : Rada Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa , 2004. – 68 s. : faks., fot., mapy,, portr. ; 28 cm
Uwagi: ISBN 83-894774-07-7

Z 2093 III (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 29960 | 106         

178.
Domagalski Włodzimierz, Peterman Radosław
Studenci '81 : NZS w oczach Partii i SB wybór tekstów źródłowych / Włodzimierz Domagalski, Radosław Peterman. – Łódź : Archiwum Opozycji Niepodległościowej, 2006. – 211 s. ; 24 cm. – (NZS w Oczach Partii i SB)
Uwagi: akc. 1750. - ISBN 83-922878-9-1

Czyt. IX-8 NZS 4 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27761 | 106         

179.
Doncov Dmitro
Nacjonalizm / Dmytro Doncow ; wstęp, tłumaczenie, komentarze i analiza Wiktor Poliszczuk ; przedm. Bogumił Grott. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2008. – 281 s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7188-072-8

Z 1094 II (2008) (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 29893 | 106         

180.
Droga do Niepodległości : Solidarność 1980-2005 / [koncepcja i red. Adam Borowski]. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza VOLUMEN, Krajowa Komisja NSZZ "Solidarność", 2005. – 634, [5] s. ; 30 cm
Uwagi: akc. 1854. - ISBN 83-7233-187-1, zawiera artykuł Region Małopolska NSZZ "solidarność" w latach 1980-2005 Józef Ratajczak, Adam Gliksman

Czyt. IX-7 Sol. Albumy 20 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27861 | 106         

181.
Droga do Niepodległości : Solidarność 1980-2005 / [koncepcja i red. Adam Borowski]. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza VOLUMEN, Krajowa Komisja NSZZ "Solidarność", 2005. – 634, [5] s. ; 30 cm
Uwagi: akc. 1854. - ISBN 83-7233-187-1

Czyt. IX-7 Sol. Albumy 19 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27863 | 106         

182.
Droga do Wolności żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych : Wystawa w Bibliotece Jagiellońskiej Kraków 20 X-20 XI 2005 / Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego. – Kraków : [FCDCN], 2005. – [1] s. ; 21 cm

Czyt. II-2 Kat. Wyst. 1 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27983 | 106         

183.
Drogi Cichociemnych / Koło Spadochroniarzy Armii Krajowej. – Warszawa : Bellona, 1993. – 593 s. ; 20,5 cm
Uwagi: Blich. - ISBN 83-11-08205-7

Czyt. VII-2 PSZ 20 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27271 | 106         

184.
Drogi do Niepodległości : Konferencja : Polska, Podhale, Zakopane 1945-1989 Zakopane 10 listopada 2005r. / Burmistrz Miasta Zakopanego, IPN-Oddział w Krakowie. – Zakopane : Gmina Miasto Zakopane, 2005. – 369 s. ; 24,5 cm
Uwagi: ISBN 83-913921-7-1

Czyt. IX-7 Sol. Reg. 4 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27755 | 106         

185.
Drozd Roman
Ukrainska Powstańcza Armia : Dokumenty-Struktury / Roman Drozd. – Warszawa : Burchard Edition, 1998. – 285 s. ; 20,5 cm
Uwagi: ISBN 83-87654-02-7

Czyt. VII-13 Rep. Ukr. 16 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27599 | 106         

186.
Drugi obieg 1976-1989 / oprac. Kamil Dworaczek. – Warszawa : Ośrodek Karta, 2008. – 70, [6] s. ; 20 cm. – (Pamiętanie Peerelu ; t. 2)
Uwagi: ISBN 978-61283-05-8

Czyt. II-3 Varia 2 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 26772 | 106         

187.
Drugi obieg wydawniczy w Polsce 1976-1990 w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej : wystawa w Bibliotece Narodowej im. M. Mažvydasa w Wilnie 28 IV - 9 V 1994 / oprac. Jan Brzeski, Adam Roliński. – Kraków, Wilno : Księgarnia Akademicka, 1994. – 48 s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 83-901827-0-X

Czyt. IX-12 Dr. ob. 4 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27840 | 106         

188.
Dubicki Tadeusz
Konspiracja polska w Rumunii 1939-1945 / red. Łukomski Grzegorz. T. 1: 1939-1940. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Adiutor", 2002. – 404, [24] s., il. ; 23,5 cm
Uwagi: akc. 1376. - ISBN 83-86100-56-7

Czyt. VII-8 Okup. 8 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27472 | 106         

189.
Dubiński Krzysztof
Magdalenka : Transakcja epoki Notatki z poufnych spotkań Kiszczak-Wałęsa / Dubiński Krzysztof. – Warszawa : SYLWA, 1990. – 220, [4] s. : 24 cm
Uwagi: ISBN 83-85167-06-4

Z 1084 II (1017) (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 29884 | 106         

190.
Duda Harry
Szlakiem zbrodni II : Opolanie w sprawie katyńskiej / Harry Duda. – Opole : Wydawnictwo Świętego Krzyża, 1998. – 521, [2] s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 83-905726-0-5

Czyt. VII-12 Katyń 59 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27506 | 106         

191.
Dudek Antoni, Gawlikowski Maciej
Leszek Moczulski - Bez wahania / Antoni Dudek, Maciej Gawlikowski. – Kraków : Krakowski Instytut Wydawniczy, 1993. – 287, [8] s. il. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 83-900385-5-4

Czyt. IX-8 KPN 10 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27778 | 106         

192.
Dudek Antoni, Pytel Grzegorz
Bolesław Piasecki : próba biografii politycznej / Antoni Dudek, Grzegorz Pytel. – Londyn : "Aneks", 1990. – 345, [2] s. ; 21, 5 cm
Uwagi: ISBN 0 906601 74 6

Czyt. VIII-2 Aneks (wyd.) 17 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27651 | 106         

193.
Dudek Antoni
Pierwsze lata III Rzeczypospolitej : 1989-1995 : Zarys historii politycznej Polski / Antoni Dudek. – Kraków : Wydawnictwo Geo, 1997. – 400 s. ; 20,5 cm
Uwagi: akc. 2050. - ISBN 83-86124-23-7

Czyt. I-1 Hist. Pol. 10 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27893 | 106         

194.
Dział łączności konspiracyjnej zewnętrznej (1943-1945) : tom I / zbiory Adama Potyry, oprac. Andrzej Zagórski. – Kraków : Towarzystwo Sympatyków Historii, 1998 r. – [9], 303, s. ; 20 cm. – (Krakowski Okręg Armii Krajowej w Dokumentach)
Uwagi: ISBN 83-909631-1-6

Czyt. VII-4 AK 43 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27449 | 106         

195.
Dział Łączności Operacyjnej Łączność radiowa (1943-1945) / oprac. Andrzej Zagórski. – Kraków : Towarzystwo Sympatyków Historii, 1999 r. – [3], 365, [1] s. ; 20 cm. – (Krakowski Okręg Armii Krajowej w Dokumentach ; T. 2, cz. 2)
Uwagi: ISBN 83-912784-1-7

Czyt. VII-4 AK 45 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27445 | 106         

196.
Dział Łączności Operacyjnej Łączność radiowa (1943-1945) / oprac. Andrzej Zagórski. – Kraków : Towarzystwo Sympatyków Historii, 1999 r. – [3], 359, s. ; 20 cm. – (Krakowski Okręg Armii Krajowej w Dokumentach ; T. 2, cz. 1)
Uwagi: ISBN 83-912784-1-7

Czyt. VII-4 AK 44 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27447 | 106         

197.
Działania Służby Bezpieczeństwa wobec organizacji "Ruch" / wstęp, wybór i oprac. Piotr Byszewski. – Warszawa : IPN, 2008. – 732 s. ; 25 cm. – (Dokumenty ; t. 27)
Uwagi: akc. 1977 (2 egz. akc. 1999). - ISBN 978-83-60464-86-1

Czyt. II-1 Dok. 27 (FCDCN)
Z 1002 II (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 26475 | 106         

198.
Dzieciństwo na Syberii / zespół red. Aleksandra Szemioth et al. – Kraków : Związek Sybiraków Oddział w Krakowie, 1996. – 272, [5] s. ; 20,5. – (Tak Było... Sybiracy ; T. 2)
Uwagi: ISBN 83-85958-46-0

Czyt. VII-11 Rep. sow. 24 (1392) (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27569 | 106         

199.
Dzieje oręża polskiego na tablicach Grobu Nieznanego Żołnierza zapisane / pod. red. Wiesława Jana Wysockiego ; Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Społeczno-Wychowawczy. – Warszawa : Oddział Edukacji Obywatelskiej ; Oficyna Wydawnicza Rytm, 2000 . – [8], 495, [6] s. ; 33 cm
Uwagi: IBSN 83-87893-97-8

Czyt. VII-14 Albumy 29 (1978/49) (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27425 | 106         

200.
Dziennikarze władzy, władza dziennikarzom : aparat represji wobec środowiska dziennikarskiego 1945-1990 / pod red. Tadeusza Wolszy i Sebastiana Ligarskiego. – Warszawa : IPN, 2010. – 456 s. ; 25 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7629-120-8

Czyt. II-1 DzTwNauk 5 (2032) (FCDCN)
Z 1034 II (2032) (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 26722 | 106         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
www.sowiniec.com.pl