Czytelnia OWR i DŻS
Czytelnia FCDCN
Zasady udostępniania


WSTECZ
Druki \ Współczesne (po 1989) \ Zbiór książek FCDCN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 z 23


301.
Janik Michał
Dzieje Polaków na Syberji : z 23 ilustracjami / Michał Janik ; posł. Antoni Kuczyński i Zbigniew Wójcik. – Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 1991. – [VII], [2], 472, [XX], [4] s., il. ; 21 cm. – (Biblioteka Zesłańca)
Uwagi: Przedr. : Kraków : nakł. Krakowskiej Spółki Wydawniczej, 1928.
 DO GÓRY    ID: 29839 | 106         

302.
Jankowiak Stanisław, Machcewicz Paweł, Rogulska Agnieszka
Zranione miasto : Poznań w czerwcu 1956 roku / Stanisław Jankowiak, Paweł Machcewicz, Agnieszka Rogulska. – Poznań, Warszawa : IPN, 2003. – 215 s. ; 29 cm
Uwagi: akc. 1518. - ISBN 83-89078-28-7

Czyt. II-1 Albumy 6 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 26588 | 106         

303.
Jankowiak Stanisław
Wysiedlenie i emigracja ludności niemieckiej w polityce władz polskich w latach 1945-1970 / Stanisław Jankowiak. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2005. – 555, [1] s. ; 21 cm. – (Monografie ; t. 13)
Uwagi: akc. 1331. - ISBN 83-89078-80-5

Czyt. II-1 Mon. 13 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 16550 | 106         

304.
Jankowski Stanisław M., Kotarba Ryszard
Literaci a sprawa katyńska - 1945 / Stanisław M. Jankowski, Ryszard Kotarba. – Kraków : Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2003. – 257, [1] s. ; 24 cm
Uwagi: akc. 1518. - ISBN 83-88385-20-8. - [tzw. "czarna seria"]

Czyt. II-1 IPN Kr 6 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 16590 | 106         

305.
Jaroszyński Czesław
Zesłanie : opowieść o tamtym czasie / Czesław Jaroszyński . – Szczecinek : Fundacja "Nasza Przyszłość", 2004. – 186, [13] s. ; 20,5 cm
Uwagi: akc. 2141. - ISBN 83-88531-37-9

Czyt. VII-11 Rep. sow. 40 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27611 | 106         

306.
Jarowiecki Jerzy, Wójcik Ewa
Polska prasa konspiracyjna (199-1945) i Powstania Warszawskiego w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej : katalog / Jerzy Jarowiecki, Ewa Wójcik. T. 308. – Kraków : Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1992. – 133 s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 83-233-0602-08

Czyt. VII-9 Pr. Konsp. 2 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27479 | 106         

307.
Jastrzębski Stanisław
Kresy Wschodnie we krwi : rzecz o Polskiej Samoobronie / Stanisław Jastrzębski. – Wrocław : Wydawnictwo Nortom, 2001. – 174, [2] s. ; 20,5 cm
Uwagi: ISBN 83-85829-73-3

CDCN 10/1 I (FCDCN)
Czyt. VII-13 Rep. Ukr. 30 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 16577 | 106         

308.
Jaszowski Tadeusz
Okręg Pomorski Armii Krajowej podokręg południowo-wschodni / Tadeusz Jaszowski. – Toruń : Fundacja "Archiwum Pomorskie Armii Krajowej", 1996. – 175, [2] s. ; 23,5 cm. – (Biblioteka Fundacji "Archiwum Pomorskie AK" w Toruniu ; t. 11)
Uwagi: akc. 1395. - ISBN 83-901006-8-1

Czyt. II-4 APAK 11 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 16625 | 106         

309.
Jaśko Krzysztof
Bibliografia podziemnych druków zwartych opublikowanych w Krakowie od wprowadzenia stanu wojennego 13 XII 1981 do roku 1990 / Krzysztof Jaśko. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004. – 208 s. ; 24 cm
Uwagi: akc. 1631. - ISBN 83-233-1729-1

Czyt. IX-12 Bibl. 4 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27833 | 106         

310.
Jaworski Paweł
Marzyciele i oportuniści : stosunki polsko-szwedzkie w latach 1939-1945 / Paweł Jaworski. – Warszawa : IPN, 2009. – 444, [3] s. ; 25 cm. – (Monografie ; t. 48)
Uwagi: akc. 2032. - ISBN 978-83-7629-037-9

Czyt. II-1 Mon. 48 (FCDCN)
Z 1017 II (2032) (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 26502 | 106         

311.
"Jednoosobowy opozycjonista" Franciszek Grabczyk / wstęp i oprac. Marian Hanik. – Kraków : Fundacja CDCN, 2004. – 129, [4] s. tabl. ; 24 cm. – (Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego ; t. 25)
Uwagi: akc. 1644. - ISBN 83-7188-724-8

Czyt. II-2 BCDCN 25 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 16488 | 106         

312.
Jeńcy obozu lwowskiego : alfabetyczny wykaz 12 002 jeńców wojennych z 1939 roku-Polaków i obywateli polskich-skoncentrowanych latem 1941 w obozie w Starobielsku / red. Ewa Rybarska. – Warszawa : Ośrodek Karta, 2001. – 552 s. ; 20 cm. – (Indeks represjonowanych ; t. 12)
Uwagi: IK 3. - ISBN 83-88288-95-4

Czyt. II-3 IR 12 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 26758 | 106         

313.
Jeńcy w Griazowcu i Suzdalu : alfabetyczne wykazy 3640 jeńców wojennych z 1939 roku-Polaków i przedwojennych obywateli polskich innych narodowości-przetrzymywanych w sowieckich obozach w Griazowcu i Suzdalu / red. Ewa Rybarska. – Warszawa : Ośrodek Karta, 1998. – 228 s. ; 20 cm. – (Indeks represjonowanych ; t. 5)
Uwagi: IK 3. - ISBN 83-910771-2-8

Czyt. II-3 IR 5 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 26750 | 106         

314.
Jeńcy w Juży : alfabetyczny wykaz 9567 jeńców wojennych z 1939 roku-Polaków i obywateli polskich-skoncentrowanych latem 1941 w obozie jenieckim NKWD w Juży / red. Ewa Rybarska. – Warszawa : Ośrodek Karta, 2000. – 540 s. ; 20 cm. – (Indeks represjonowanych ; t. 11)
Uwagi: IK 3. - ISBN 83-88288-60-1

Czyt. II-3 IR 11 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 26757 | 106         

315.
Jeńcy zmarli i zaginieni : alfabetyczne wykazy 457 jeńców wojennych z 1939 roku-Polaków i obywateli polskich-zmarłych w obozach jenieckich NKWD w latach 1939-41 oraz 1328 zaginionych w czasie ewakuacji obozu lwowskiego latem 1941 / red. Ewa Rybarska. – Warszawa : Ośrodek Karta, 1999. – 117 s. ; 20 cm. – (Indeks represjonowanych ; t. 9)
Uwagi: IK 3. - ISBN 83-910771-7-9

Czyt. II-3 IR 9 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 26754 | 106         

316.
"Jesteście naszą wielką szansą" : młodzież na rozstajach komunizmu 1944-1989 / pod red. Pawła Ceranki i Sławomira Stępnia. – Warszawa : IPN, 2009. – 493, [25] s. ; 25 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7629-032-4

Czyt. II-1 Varia 14 (FCDCN)
Z 1050 II (2032) (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 26697 | 106         

317.
Jędo Marian, Rusek Franciszek
Piaski Wielkie 1939-1945 / Marian Jędo, Franciszek Rusek. – Kraków : Dajwór, 1995. – 164 s. ; 24 cm
Uwagi: akc. 1874. - ISBN 83-903447-0-X

Czyt. VII-4 AK 21 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27314 | 106         

318.
Jędrzejewicz Wacław, Cisek Janusz
Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego 1867-1935 : 1867-1918 ; t. 1 / Wacław Jędrzejewicz, Janusz Cisek. – Warszawa : Rytm, 1998. – 524 s. ; 25 cm
Uwagi: ISBN 83-86678-97-6

Czyt. VI-1 JP 17 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27217 | 106         

319.
Jędrzejewicz Wacław, Cisek Janusz
Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego 1867-1935 : 1918-1935 ; t. 2 / Wacław Jędrzejewicz, Janusz Cisek. – Warszawa : Rytm, 1998. – 567 s. ; 25 cm
Uwagi: ISBN 83-86678-97-6

Czyt. VI-1 JP 18 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27218 | 106         

320.
Jędrzejewicz Wacław, Cisek Janusz
Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego 1867-1935 : 1926-1935 ; t. 3 / Wacław Jędrzejewicz, Janusz Cisek. – Warszawa : Rytm, 1998. – 519 s. ; 25 cm
Uwagi: ISBN 83-86678-97-6

Czyt. VI-1 JP 19 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27219 | 106         

321.
Johnson Paul
Intelektualiści / Paul Johnson . – wyd. 2. – warszawa : Editions Spotkania, 1988 . – 423, [1] s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 3-7115-006-7

Z 1066 II (2033/10) (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 29867 | 106         

322.
Jonkajtys-Luba Grażyna
Opowieść o 2 Korpusie Polskim Generała Władysława Andersa : 60 rocznica bitwy o Monte Cassino / Grażyna Jonkajtys-Luba. – Warszawa : Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej, Rytm, 2004. – 81 s. ; 24,5 cm
Uwagi: Blich. - ISBN 83-7399-047-X

Czyt. VII-2 PSZ 21 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27272 | 106         

323.
Józef Herzog Żołnierz Niepodległości : wspomnienia i dokumenty / oprac. Przemysław Wywiał. – Kraków : Księgarnia Akademicka, Fundacja CDCN, 2010. – 731 s. ; 24 cm. – (Biblioteka CDCN ; t. 37)
Uwagi: ISBN 978-83-7188-516-7

Czyt. II-2 BCDCN 37 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 26744 | 106         

324.
Józef Piłsudski : pisma zbiorowe ; t. 10 / Instytut Józefa Piłsudskiego. – Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1991. – 210 s. ; 24 cm
Uwagi: akc. 2078/1. - ISBN 83-03-03059-0

Czyt. VI-1 JP 10 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27208 | 106         

325.
Józef Piłsudski : pisma zbiorowe ; t. 4 / Instytut Józefa Piłsudskiego. – Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990. – 402, [9] s. ; 24 cm
Uwagi: akc. 2078/1. - ISBN 83-03-02991-6

Czyt. VI-1 JP 4 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27202 | 106         

326.
Józef Piłsudski : pisma zbiorowe ; t. 5 / Instytut Józefa Piłsudskiego. – Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990. – 297, [10] s. ; 24 cm
Uwagi: akc. 2078/1. - ISBN 83-03-02906-1

Czyt. VI-1 JP 5 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27203 | 106         

327.
Józef Piłsudski : pisma zbiorowe ; t. 6 / Instytut Józefa Piłsudskiego. – Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990. – 217, [6] s. ; 24 cm
Uwagi: akc. 2078/1. - ISBN 83-03-02944-4

Czyt. VI-1 JP 6 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27204 | 106         

328.
Józef Piłsudski : pisma zbiorowe ; t. 7 / Instytut Józefa Piłsudskiego. – Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990. – 217, [6] s. ; 24 cm
Uwagi: akc. 2078/1. - ISBN 83-03-03056-6

Czyt. VI-1 JP 7 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27205 | 106         

329.
Józef Piłsudski : pisma zbiorowe ; t. 8 / Instytut Józefa Piłsudskiego. – Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990. – 336, [46] s. ; 24 cm
Uwagi: akc. 2078/1. - ISBN 83-03-03058-2

Czyt. VI-1 JP 8 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27206 | 106         

330.
Józef Piłsudski : pisma zbiorowe ; t. 9 / Instytut Józefa Piłsudskiego. – Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1991
Uwagi: akc. 2078/1. - ISBN 83-03-03059-0

Czyt. VI-1 JP 9 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27207 | 106         

331.
Józef Piłsudski : pisma zbiorowe. Uzupełnienia / red. Andrzej Garlicki, Ryszard Świętek. – Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. – 438 s. ; 24,5 cm. – (t. 2 ; 1898-1914)
Uwagi: akc. 2078/1. - ISBN 83-03-03614-9

Czyt. VI-1 JP 21 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27221 | 106         

332.
Józef Piłsudski : pisma zbiorowe. Uzupełnienia / red. Andrzej Garlicki, Ryszard Świętek. – Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992. – 324 s. ; 24,5 cm. – (t. 1 ; 1886-1897)
Uwagi: akc. 2078/1. - ISBN 83-03-03561-4

Czyt. VI-1 JP 22 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27222 | 106         

333.
Józef Piłsudski : wybór pism / wstęp: Włodzimierz Suleja, Krzysztof Polechoński. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1999. – 311 s. ; 17 cm. – (Biblioteka Narodowa ; nr. 294)
Uwagi: akc. 1978/175. - ISBN 83-04-04470-6

Czyt. VI-1 JP 16 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27214 | 106         

334.
Józef Piłsudski : wybór pism / wstęp: Włodzimierz Suleja, Krzysztof Polechoński ; oprac. Włodzimierz Suleja. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2003. – 275 s. ; 20 cm. – (Skarby Biblioteki Narodowej ; nr. 294)
Uwagi: akc. 1783. - ISBN 83-04-04607-5

Czyt. VI-1 JP 12 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27210 | 106         

335.
Jubileusz 50-lecia kapłaństwa wielce dostojnego księdza prałata prof. dr Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego / [materiały do wyd. specjalnego zebrała i oprac. Teresa Walewska-Przyjałkowska]. – Warszawa : Fundacja "Golgota Wschodu" 2004. – 369, [1] s. ; 24 cm. – (Golgota Wschodu: Katyń - Sybir - Kresy, wyd. spec.)
Uwagi: ISSN 1731-6359

Czyt. VII-11 Rep. sow. 38 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27601 | 106         

336.
Kaczyński Adam Rafał
Cmentarze legionowe na Wołyniu / Adam Rafał Kaczyński. – Warszawa : ROPWiM ; Oficyna Wyd. Rytm, 2011. – 163, il. [20], [8] s. ; 28,5 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7399-468-3

(2212) (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 3769 | 106         

337.
Kajetanowicz Jerzy
Bojowe wozy piechoty / Jerzy Kajetanowicz. – Warszawa : Wyd. "Bellona", 1995. – [2], 191, [3] s. il. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 83-11-08320-7

Z 1089 II (1500) (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 29888 | 106         

338.
Kalejdoskop szkolnych zdarzeń 1989-2009 : księga pamiątkowa w XX rocznicę powstania Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Piłsudskiego i w X rocznicę Społecznego Gimnazjum nr 1 im. Zbigniewa Herberta / praca zbiorowa pod red. Jerzego Gizy. – Kraków : Zespół Szkół Społecznych nr 1, 2009. – 247 s., il. ; 24 cm
Uwagi: Tytuł okładkowy : Księga pamiątkowa Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Piłsudskiego 1989-2009 i Społecznego Gimnazjum nr 1 im. Zbigniewa Herberta 1999-2009. - Tytuł grzbietowy : Księga pamiątkowa 1989-2009

Z 1102 II (2079) (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 29900 | 106         

339.
Kalicki Włodzimierz
Powrót do Sulejówka : opowieść o dworku Józefa Piłsudskiego / Włodzimierz Kalicki. – Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 2001. – [5], 130 , [2] s. ; 28 cm
Uwagi: IBSN 83-88072-50-1

Czyt. VII-14 Albumy 27 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27426 | 106         

340.
Kalinowski Szczepan
Szlakiem Legionów po Podlasiu / Szczepan Kalinowski. – Biała Podlaska : Biblioteczka Bialska, 2002. – 142 s. ; 20,5 cm
Uwagi: ISBN 83-904298-9-6

Czyt. IV-1 LP 4 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27173 | 106         

341.
Kamiński Adam
Diariusz podręczny : 1939-1945 / Adam Kamiński ; przedm. Sławomir Radoń ; wstęp i oprac. Anna Palarczykowa i Janina Stoksik. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu ; Archiwum Państwowe w Krakowie, 2001. – 361, [2] s., [12] s., tabl., fot. ; 21 cm. – (Relacje i Wspomnienia ; t. 1)
Uwagi: akc. 1331. - ISBN 83-7233-098-0

Czyt. II-1 Rel. I Wsp. 1 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 16532 | 106         

342.
Kamiński Aleksander
Kamienie na szaniec / Aleksander Kamiński. – Warszawa : Nasza Księgarnia, 1999. – 229, [10] s. , il.
Uwagi: akc. 1783. - 83-10-10880-x

Czyt. VII-7 SzSz 4 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27464 | 106         

343.
Kamiński Aleksander
Wielka gra / Aleksander Kamiński. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza RYTM, 2000. – 331, [1] s. ; 21 cm
Uwagi: akc. 1290. - ISBN 83-87893-99-4

Czyt. VII-7 SzSz 6 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27465 | 106         

344.
Kandziora Jerzy, Szymańska Zyta
Bez Cenzury : 1976-1989. literatura.ruch wydawniczy.teatr. bibliografia / Jerzy Kandziora, Zyta Szymańska, przy współpracy Krystyny Tokarzówny, pod red. Jerzy Kandziory. – Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN, 1999. – 1156 s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 83-87456-33-0

Czyt. IX-12 Bibl. 1 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27848 | 106         

345.
Kandziora Karol
Pamiętnik z wygnania (1939-1943) / Karol Kandziora ; posłowie napisał Andrzej Kandziora ; [z rękopisu do druku przygotował i wstępem opatrzył Jerzy Kandziora]. – Poznań : Wydawnictwo Miejskie, 2007. – 303, [1] s., il. ; 22 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7503-023-5

Z 1114 II (1961) (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 29915 | 106         

346.
Karłowicz Leon
Od Zasmyk do Skrobowa / Leon Karłowicz. – Opole : Instytut Śląski, 1994. – 425 s. ; 23 cm
Uwagi: akc. 1320. - ISBN 83-901377-7-1

Czyt. VII-4 AK 12 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27305 | 106         

347.
Karpiński Jakub
Portrety lat : Polska w odcinkach 1944-1988 / Karpiński Jakub . – Londyn ; Polonia, 1989 . – 286, [2] s. 21 cm
Uwagi: ISBN 0 902352 776
 DO GÓRY    ID: 29840 | 106         

348.
Karski Jan
Tajne państwo : opowieść o polskim podziemiu / Jan Karski. – wyd. 2 posz.. – Warszawa : Rosner&Wspólnicy, 2004. – 297, [79] s. ; 23,5 cm
Uwagi: akc. 1610. - ISBN 83-89217-39-2

Czyt. VII-3 PPP 10 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27291 | 106         

349.
Karsznia Niward Stanisław, O. Cist
Przemiany w Polsce pod wpływem "Solidarności" na przykładzie budującego się kościoła i klasztoru Ojców Cystersów w osiedlu Szklane Domy w Nowej Hucie : w 30-tą rocznicę Pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II Krakó - os. Szklane Domy / Niward Stanisław Karsznia . – Kraków : Wydawnictwo AA, 2009. – 151, [1] s. ; 20 cm
Uwagi: ISBN 83-919058-6-1

Czyt. IX-7 Sol. Og. 4 (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27896 | 106         

350.
Kasprzycki Marcin
Ludzie bezpieki w powiecie Nowy Sącz : obsada Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego / Powiatowego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Nowym Sączu w latach 1945-1956, informator personalny / Marcin Kasprzycki. – Kraków : IPN, 2009. – 276 s. ; 24,5cm
Uwagi: ISBN 978-83-929900-4-8

Czyt. II-1 IPN Kr 26 (2241) (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 28165 | 106         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
www.sowiniec.com.pl