Czytelnia OWR i DŻS
Czytelnia FCDCN
Zasady udostępniania


WSTECZ
Rękopisy \ Zbiory FCDCN \ Opracowania


1.
Abassy Miagul
Wojna domowa w Afganistanie (1978-90) : polska prasa drugiego obiegu wobec rewolucji afgańskiej / Miagul Abassy. – Kraków, 1994. – 92 k. ; 30 cm
Uwagi: Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Jacka Majchrowskiego (UJ, INP)

RK 12 III (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 242 | 114         

2.
Bisek Krystian
Sprawa Obiektowa "Union" : NSZZ "Solidarność" na Uniwersytecie Jagiellońskim w materiałach Służby Bezpieczeństwa w latach 1980-1983 / Krystian Bisek. – Kraków, 2009. – 92 k. ; 30 cm
Uwagi: Praca magisterska napisana pod kier. prof. dr hab. Piotra Franaszka (Instytut Historii, UJ)

RK 26 III (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 28739 | 114         

3.
Burnetko Krzysztof
Działalność Studenckiego Komitetu Solidarności w Krakowie 1977-1981 / Krzysztof Burnetko. – Kraków, 2001. – [124] k. ; 30 cm

K 29 III (1345) (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 16424 | 114         

4.
Chlewicki Piotr
NSZZ "Solidarność" w Uniwersytecie Jagiellońskim do 13.XII.1981 r. / Piotr Chlewicki. – Kraków, 1992. – 167 s. + aneksy (1-12); 30 cm
Uwagi: Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. J. Buszki

RK 25 III (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 16395 | 114         

5.
Chmielewski Marek
Wypowiedzi naukowe socjologów akademickich o ruchu społecznym "Solidarność" / Marek Chmielewski. – Kraków, 1993. – 112 k. ; 30 cm
Uwagi: Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Goćkowskiego

RK 11 III (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 241 | 114         

6.
Ciałowicz Justyna
Problematyka czasopism polityczno-społecznych drugiego obiegu, w latach 1983-1989 na przykładzie "Arki" i "Miesięcznika Małopolskiego" - informator historyczno-bibliograficzny / Justyna Ciałowicz. – Kraków, 2003. – 61 k. ; 30 cm
Uwagi: Praca licencjacka napisana pod kierunkiem prof. UJ dr hab. Jerzego Zdrady (UJ, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa)

RK 18 III (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 263 | 114         

7.
Dokumenty uczestników Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela w Polsce 1977-1981 / wstęp i oprac. Grzegorz Waligóra. – Wrocław, 2004. – 345 s. ; 30 cm
Uwagi: Rękopis (wydruk komputerowy) wyboru dokumentów. - Wyd.: Kraków 2005, Biblioteka CDCN, t. 31

RK 19 III (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 28736 | 114         

8.
Fiałkiewicz Sylwia
Teatr stanu wojennego w Krakowie = The church theatre under martial law in Krakow / Sylwia Fiałkiewicz. – Kraków, 2006. – 121 k. ; 30 cm
Uwagi: UJ. Wydz. Polonistyki. Katedra Teatru. Praca magisterska napisana pod kierunkiem dra hab. Grzegorza Niziołka

RK 22 III (1829) (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 12374 | 114         

9.
Głębocki Henryk
Studencki Komitet Solidarności w Krakowie w latach 1977-1980 : zarys działalności / Henryk Głębocki. – Kraków 1992. – 311 k. ; 30 cm
Uwagi: Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Michała Pułaskiego (UJ, Instytut Historii)

RK 2 III (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 228 | 114         

10.
Grzyb Małgorzata
L'etat de siege en Pologne (1981-1983) vu par la presse francaise / Małgorzata Grzyb. – Cracovie 2000. – 94 k. ; 30 cm
Uwagi: Memoire de maitrise redogie sous la direction du professeur Józef Łaptos (AP, Departement de lettres et de langues modernes)

RK 13 III (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 266 | 114         

11.
Jaśko Krzysztof
Działalność wydawnicza Instytutu Literackiego w Paryżu / Krzysztof Jaśko. – Kraków, 1993. – [1], 207, [18] k. ; 30 cm
Uwagi: Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Marii Kocójowej (UJ, IFP, Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej)

K 24 III (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 245 | 114         

12.
Jaworski Andrzej
Towarzystwo Poczty podziemnej : katalog znaczków rok 1985 / oprac. Andrzej Jaworski. – [Warszawa] : TPP, marzec 2000. – 78 s., [il.] ; 30 cm

RK 15 III (1661) (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 28734 | 114         

13.
Jaworski Andrzej
Towarzystwo Poczty Podziemnej : katalog znaczków rok 1986 / oprac. Andrzej Jaworski. – [Warszawa] : TPP, grudzień 2001. – 88 s., [il.] ; 30 cm

RK 16 III (1661) (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 28735 | 114         

14.
Kasprzycki Remigiusz
Rakowice-Czyżyny w latach 1921-1955 : krakowskie lotnisko w służbie wojskowej i cywilnej / Remigiusz Kasprzycki. – Kraków, 2007. – 304, [23] k. ; 30 cm
Uwagi: Praca doktorska napisana pod kier. prof. dr hab. Andrzeja Chwalby (Wydział Historyczny UJ)

RK 21 III (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 28737 | 114         

15.
Kazanecka Agnieszka
Krakowska "Arka" w latach 1983-1989 / Agnieszka Kazanecka. – Kraków, 1994. – 58, [8], 60-73, [120], 74-84, [15] k. ; 30 cm

RK 10 III (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 265 | 114         

16.
Koszarek Małgorzata
16 pułk piechoty Armii Krajowej / Małgorzata Koszarek. – Kraków, 1996. – [1], 182, [17] k. ; 30 cm
Uwagi: Praca magisterska napisana pod kier. dr hab. Wojciecha Rojka

RK 1 III (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 28730 | 114         

17.
Kowalewski Zbigniew
Towarzystwo Poczty Podziemnej : katalog znaczków lata: 1982-84 / oprac. Zbigniew Kowalewski. – [Warszawa] : TPP, maj 2000. – 102 s., [il.] ; 30 cm

RK 14 III (1661) (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 28733 | 114         

18.
Krasny Zbigniew
Prasa nieoficjalnego obiegu / Zbigniew Krasny. – Rzeszów, 1983. – 41 s. ; 30 cm
Uwagi: Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem red. Sylwestra Dzikiego (UJ, Podyplomowe Studium Dziennikarskie przy IFP)

RK 5 III (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 232 | 114         

19.
Maciszewska Marta
Opozycja studencka w latach '70 : Studenckie Komitety Solidarności w Krakowie i Poznaniu / Marta Maciszewska. – Poznań, 2009. – [2], 123 k. ; 30 cm
Uwagi: Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Jolanty Miluskiej (UAM, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

RK 24 III (2024) (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 27292 | 114         

20.
Mierzwa Janusz Z.
Kombatancki Kraków 1918-1939 / Janusz Z. Mierzwa. – [Kraków, 2005]. – [1], 86, [2], 16 k. ; 30 cm

RK 3 III (1672) (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 28731 | 114         

21.
Młynarski Marceli
Uniwersytet Jagielloński w doniesieniach Juliana Polan-Haraschina / Marceli Młynarski. – Kraków, 2009. – 73 k. ; 30 cm
Uwagi: Praca magisterska napisana pod kier. prof. dr hab. Piotra Franaszka (Instytut Historii, UJ)

RK 27 III (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 28740 | 114         

22.
Nędza Mirosław
Poglądy społeczno-polityczne grupy "Krytyki" / Mirosław Nędza. – Kraków, 1995. – 87 s. ; 30 cm
Uwagi: Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Michała Śliwy (WSP w Krakowie, Wydz. Humanistyczny)

K 19 III (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 227 | 114         

23.
Orski Marcin
Konfederacja Polski Niepodległej w latach 1979-1989. – Kraków, 2000. – 221 k. ; 30 cm
Uwagi: Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. Grzegorza Mazura (UJ, Wydział Prawa i Administracji, INP)

RK 17 III (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 264 | 114         

24.
Patek Izabela
Prasa Niezależnego Zrzeszenia Studentów / Izabela Patek. – [Kraków, ok. 1990]. – 30 cm
Uwagi: Kserokopia fragmentów pracy magisterskiej: k. 12-13, 76-121

RK 23 III (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 240 | 114         

25.
Pieczykura-Adamczyk Jolanta
Confraternia w parafii p.w. św. Maksymiliana Kolbe w Nowej Hucie - Mistrzejowicach w latach 1981-1989 / Jolanta Pieczykura-Adamczyk. – Kraków, 1994. – 90 k. ; 30 cm
Uwagi: Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. Andrzeja Chwalby (UJ)

RK 9 III (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 239 | 114         

26.
Pietruszka Barbara
Przedruki publikacji Instytutu Literackiego w drugim obiegu w Polsce w latach 1976-1990 / Barbara Pietruszka. – Kraków, 1994. – 123, [141] k. ; 30 cm
Uwagi: Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Kocójowej (UJ, IFP, Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej). - W aneksie opisy bibliograficzne 632 przedruków z IL

RK 6 III (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 231 | 114         

27.
Piskulak Roman
Bibliografia wydawnictw periodycznych NSZZ "Solidarność" / Roman Piskulak. – Kraków 1990. – 155, [4] k. ; 30 cm
Uwagi: Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Jarowieckiego (WSP w Krakowie, Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej)

K 20 III (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 229 | 114         

28.
Piwowar Agata
Działalność wydawnicza krośnieńskich grup opozycyjnych w latach 1980-1989 / Agata Piwowar. – Kielce, 2007. – 115 k., 18 zał. ; 30 cm
Uwagi: Praca magisterska Akademii Świętokrzyskiej im. J. Kochanowskiego w Kielcach (Wydz. Humanistyczne, kierunek: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo). Promotor: prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk

RK 23 III (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 14787 | 114         

29.
Poniedziałek Piotr
Strajki, demonstracje, internowania, aresztowania i procesy w Krakowie w okresie stanu wojennego w Polsce w świetle relacji prasowych / Piotr Poniedziałek. – Kraków, 1992. – 152 s. ; 30 cm
Uwagi: Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Michała Pułaskiego

RK 7 III (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 233 | 114         

30.
Sawicki Wojciech
Regionalny Komitet Strajkowy NSZZ "Solidarność" Dolny Śląsk XII 1981 - VI 1982 / Wojciech Sawicki. – Wrocław, 1996. – 193 k. ; 30 cm
Uwagi: Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. Włodzimierza Suleji (UWr., Instytut Historyczny)

K 23 III (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 244 | 114         

31.
Semik Zbigniew
Uniwersytet Jagielloński w dokumentach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia "Arena" w okresie od września 1980 r. do lipca 1983 r. / Zbigniew Semik. – Kraków, 2009. – 90 k. ; 30 cm
Uwagi: Praca magisterska napisana pod kier. prof. dr. hab. Piotra Franaszka (Instytut Historii, Wydz. Historyczny, UJ)

RK 25 III (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 28738 | 114         

32.
Smarduch Jan
Historia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność" Regionu Podhala, Spisza i Orawy na tle Małopolski / Jan Smarduch. – Kraków 2004. – 60 s. ; 30 cm (wydruk komp.)
Uwagi: Praca dyplomowa; Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Kierunek: politologia; Promotor: prof. dr hab. Stanisław Kilian

RK 20 III (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 7848 | 114         

33.
Starościk Andrzej
Opozycja w Krakowie w II połowie lat 70. / Andrzej Starościk. – Kraków, 1993. – 107 k. ; 30 cm
Uwagi: Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Pilcha (UJ, Instytut Historii)

K 21 III (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 234 | 114         

34.
Stefańska Ewa
Krakowska prasa oficjalna i prasa drugiego obiegu w systemie komunikowania masowego : (na przykładzie relacji z II pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski w 1983 roku) / Ewa Stefańska. – Kraków, 1994. – 114 k. ; 30 cm
Uwagi: Praca magisterska wykonana pod kierunkiem dr hab. Marii Kocójowej

K 26 III (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 10642 | 114         

35.
Śliwa Michał
Ruch "Wolność i Pokój" : 1985-1989 / Michał Śliwa. – Kraków, 1991/92. – 90 k. ; 30 cm
Uwagi: Praca magisterska napisana pod kierunkiem doc. Andrzeja Pankowicza (UJ)

RK 4 III (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 230 | 114         

36.
Zając-Goleń Ewa
Powstanie i początek działalności Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" w Krakowie w 1980 r. / Ewa Zając-Goleń. – Kraków, 1996. – 89 k. ; 30 cm
Uwagi: Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. Czesława Brzozy (UJ, IH)

K 22 III (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 243 | 114         

37.
Zawiślak Władysław
Wielka próba / Władysław Izydor Zawiślak. – [Kraków, 2000]. – 88 s. ; 30 cm
Uwagi: Kopia rękopisu autorskiego (wydruk komputerowy). - Wyd. Kraków 2001, Biblioteka CDCN, t. 16

K 31 III (FCDCN)
 DO GÓRY    ID: 28732 | 114         

WSTECZ


   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
www.sowiniec.com.pl